Κυριακή, 14 Απριλίου 2019, 00:54:08

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΧΡΗΣΤΙΚΑ arrow ΟΑΕΔ 2017 arrow ΟΑΕΔ: Τα τελικά αποτελέσματα για τις 10.000 θέσεις Κοινωφελούς χαρακτήρα
ΟΑΕΔ: Τα τελικά αποτελέσματα για τις 10.000 θέσεις Κοινωφελούς χαρακτήρα
Πηγή: Express.gr
Αναρτήθηκαν την Παρασκευή 15-11-2013 κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητή του ΟΑΕΔ , ο οριστικός πίνακας κατάταξης ανέργων και ο οριστικός πίνακας κατάταξης αποκλειόμενων ανέργων στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, για 10.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης, Ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων. Ύστερα από τα ανωτέρω, καλούνται οι επιλεγέντες (επιτυχόντες) άνεργοι να προσέλθουν από τη Δευτέρα 18-11-2013 στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) προκειμένου να υποδειχθούν στους Επιβλέποντες Φορείς.  Για τη διαδικασία υπόδειξης και την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών στους επιβλέποντες φορείς οι ωφελούμενοι άνεργοι μπορούν να ενημερωθούν από τον διαδικτυακό τόπο του ΟΕΑΔ www.oaed.gr, στην ενότητα e-Υπηρεσίες / Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα και από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του οργανισμού (ΚΠΑ2). [Μπορείτε να δείτε τα τελικά / οριστικά αποτελέσματα,  επιλέγοντας το link στο τέλος του άρθρου].

Τελευταία ενημέρωση:  Σάββατο 16-11-2013, 16:30

Η υποβολή ενστάσεων από τη σχετική ηλεκτρονική φὀρμα ἐληξε στις 23:59 (04/11/2013)

Επισημαίνεται ότι η κατάρτιση των πινάκων έγινε με αυτοματοποιημένο, διαφανή και αντικειμενικό τρόπο μέσω του ΟΠΣ του ΟΑΕΔ με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια της Δημόσιας Πρόσκλησης η οποία είχε εγκριθεί από το ΑΣΕΠ.
 

Αίτηση συμμετοχής 10.000 ανέργων για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς χαρακτήρα

Περισσότερες από 150.000 αιτήσεις υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, από ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για 10.000 πεντάμηνες θέσεις απασχόλησης κοινωφελούς εργασίας σε δήμους και περιφέρειες. Σύμφωνα με πληροφορίες ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων έφθασε τις 160.000. Η κατάθεση των αιτήσεων ολοκληρώθηκε την περασμένη Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2013 και η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με σύστημα μοριοδότησης. Στόχος της διοίκησης του Οργανισμού είναι να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έως το τέλος του τρέχοντος μήνα, για να τοποθετηθούν οι δικαιούχοι στις δουλειές τους, το αργότερο έως τις 5 Νοεμβρίου 2013. Το πρόγραμμα αφορά ανέργους που είναι τελειόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) και οι αποδοχές είναι 427 ευρώ για ανέργους κάτω των 25 ετών, και 490 ευρώ για ανέργους άνω των 25 ετών. Το επόμενο δεκαήμερο ο ΟΑΕΔ αναμένεται να προκηρύξει άλλες 30.000 θέσεις απασχόλησης για ανέργους κατηγορίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ), αλλά και κατόχους πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ).

Εληξε λοιπόν το μεσημέρι της Παρασκευής 11-10-2013  η υποβολή αιτήσεων για πρόσληψη 10.000 ανέργων σε δήμους και περιφέρειες της χώρας για χρονικό διάστημα 5 μηνών. Ειδικότερα, ξεκίνησε την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2013 και έληξε την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2013 (στις 12:00 το μεσημέρι), καθώς εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ και αναρτήθηκε στους δικτυακούς τόπους του (asep.gr) και του ΟΑΕΔ (oaed.gr), η Δημόσια Πρόσκληση για την πεντάμηνη απασχόληση 10.000 ανέργων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) Γενικών Καθηκόντων, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Προώθηση της Απασχόλησης Μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα». Η πρώτη Δημόσια Πρόσκληση αφορά στην δημιουργία 10.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης,  ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών σε δήμους και περιφέρειες της χώρας.

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης ξεκίνησε την Πέμπτη 26-9-2013 και λήγει την Παρασκευή 11-10-2013 στις 12:00 το μεσημέρι και γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων (επιλέξτε το link στο τέλος του άρθρου).

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των Κ.Ε.Π., στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
3. εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
4. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
5. άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν α) οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, β) οι άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα που δεν ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις υπόλοιπες κατηγορίες και γ) οι άνεργοι όλων των ανωτέρω κατηγοριών οι οποίοι έχουν εξαρτώμενα ανήλικα τέκνα.

[Μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονική υποβολή αίτησης, επιλέγοντας το link στο τέλος του άρθρου].

Οι ωφελούμενοι  επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης, τα οποία είναι τα εξής:

1) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες,
2) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες,
3) Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό,
4)  Ηλικία και
5)  Αριθμός ανήλικων τέκνων.
 
Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.
Οι δήμοι και οι περιφέρειες υποχρεούνται να προβούν στην πρόσληψη των υποδειχθέντων από τα ΚΠΑ2 επιτυχόντων ωφελουμένων, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής τους.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
:

1 Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προϋποθέσεων και των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των υποψηφίων ανέργων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην
παρούσα πρόσκληση (11-10-2013 και ώρα 12η μεσημβρινή).

2 Για την εφαρμογή της παρούσης, ως μέλη οικογενειών των ανωτέρω 1 και 2 κατηγοριών, νοούνται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι σύζυγοι της κατηγορίας 1, και ο εγγεγραμμένος άνεργος αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας της κατηγορίας 2.

3 Στην περίπτωση που ένας /ή και οι δύο από τους υποψηφίους της κατηγορίας 1 εντάσσονται τουλάχιστον σε μία από τις λοιπές κατηγορίες (3,4,5), τότε ωφελούμενοι του προγράμματος μπορούν να είναι και οι δύο
σύζυγοι της κατηγορίας 1.

4 Στην περίπτωση ̟που διαπιστωθεί ότι έχουν υποβάλει αίτηση και οι δύο σύζυγοι της πρώτης κατηγορίας χωρίς να πληρούν τις ανωτέρω  προϋποθέσεις, τότε αποκλείονται από τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και οι δύο
αιτήσεις.

5 Ως αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας ορίζεται ο γονέας ο οποίος ζει μόνος έχοντας εξαρτώμενα μέλη και ασκεί κατ'Α αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων.

6 Ως μακροχρόνια άνεργος ορίζεται ο άνεργος  που είναι εγγεγραμμένος τουλάχιστον 12 συνεχόμενους μήνες στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού, μέχρι την ημερομηνία λήξης της  προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
συμμετοχής. Επισημαίνεται ότι τυχόν ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα κατάρτισης δεν προσμετρούνται για τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της ανεργίας.

7. Οι δυνητικοί ωφελούμενοι που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 18-29  πρέπει, κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας τους κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

8. Κρίσιμος χρόνος συμπλήρωσης των κατά περίπτωση ετών ηλικίας των ενδιαφερομένων είναι η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

6.1 Οι άνεργοι  που υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την απασχόληση μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Επιπλέοντες Φορείς του
Κεφαλαίου 4, κατατάσσονται σε Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια:

1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες

2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας της παραγράφου 5.1 της παρούσας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες

3. Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό

4. Ηλικία

5. Αριθμός ανήλικων τέκνων.

6.2 Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μειοδότησα των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελούμενους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού.

Για τους υποψήφιους συμμετέχοντες, που κατά τη διαδικασία ελέγχου προκύπτει ότι δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού, εφαρμόζεται η διαδικασία μοριοδότησης από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του
Οργανισμού.

Τα ανωτέρω κριτήρια μοριοδοτούνται ως εξής:

1. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ * (με ανώτατο όριο τους 36 μήνες και ανώτατο αριθμό μορίων τα 54)

Για τους πρώτους  12 μήνες ...... 1 μόριο ανά πλήρη μήνα
Για τους επόμενους 12 μήνες .....1,5 μόριο ανά πλήρη μήνα
Για τους τελευταίους 12 μήνες ....2 μόρια ανά πλήρη μήνα

2 ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 5.1 (με ανώτατο όριο τους 36 μήνες και ανώτατο αριθμό μορίων τα 54)
Για τους πρώτους 12 μήνες ........ 1 μόριο ανά πλήρη μήνα
Για τους επόμενους 12 μήνες ...... 1,5 μόριο ανά πλήρη μήνα
Για τους τελευταίους 12 μήνες.....  2 μόρια ανά πλήρη μήνα

3. ΑΤΟΜΙΚΟ/ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013
Έως 12.000,00 ευρώ...........  30 μόρια
12.000,01-20.000,00 ευρώ.... 20 μόρια
20.000,01-30.000,00 ευρώ.... 10 μόρια

4. ΗΛΙΚΙΑ
18-29 .............  20 μόρια
30-54 .............. 24 μόρια
55 και άνω........ 18 μόρια

5. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ
Για κάθε ανήλικο τέκνο... 12 μόρια

* Ο αριθμός των μορίων του κριτηρίου της εγγεγραμμένης ανεργίας πού αφορά στους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών διπλασιάζεται.

α. Σε περίπτωση που μόνο ο ένας εκ των δύο άνεργων συζύγων της κατηγορίας 1 της αρ. 5.1 αιτηθεί συμμετοχή στο πρόγραμμα, τότε προστίθενται στην μοριοδότησή του και τα μόρια της ανεργίας του/της συζύγου του.

β. Στην περίπτωση της 4ης Επισήμανσης της αρ. 5.1, κατά την οποία, εκ των δύο ανέργων συζύγων που υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής ως ωφελούμενοι, ο ένας ανήκει και σε μία από τις λοιπές κατηγορίες (3,4,5), τότε η παραπάνω προσαύξηση της περίπτωσης α για τον άλλο σύζυγο δεν ισχύει, και λαμβάνεται υπόψη για τη μειοδότησα μόνο το χρονικό διάστημα της εγγεγραμμένης ανεργίας του.

γ. Το εισόδημα (δηλωθέν – προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων – απαλλασσόμενο και αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενο) ως μοριοδοτούμενο κριτήριο προκύπτει από το «Εισόδημα Επιβολής Εισφοράς» (Πίνακας Γ2
Εκκαθαριστικού Σημειώματος) του οικονομικού έτους 2013 (εισοδήματα έτους 2012)*
Όσοι δεν έχουν υποχρέωση δήλωσης φόρου εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2012 (εισοδήματα έτους 2011), θα συμπληρώσουν το αντίστοιχο πεδίο στην ηλεκτρονική αίτηση.

* Αντί του εισοδήματος του οικονομικού έτους 2013 θα ληφθεί υπόψη το εισόδημα του οικονομικού έτους 2012, εφόσον μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης στο πλαίσιο της Πράξης, δεν έχουν εκκαθαριστεί οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 από την Γ.Γ.Π.Σ., για το σύνολο των ωφελούμενων φορολογουμένων.

δ. Ως ατομικό εισόδημα νοείται το εισόδημα του υπόχρεου, σε περίπτωση που υποβάλει μόνος του σε φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος).

ε. Ως οικογενειακό εισόδημα νοείται το εισόδημα του υπόχρεου, της συζύγου του και των εξαρτωμένων μελών του.

στ. Ανήλικο θεωρείται το παιδί το ο̟ποίο δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (11/10/2013). Στα τέκνα του ανέργου συμπεριλαμβάνονται και όσα
γεννήθηκαν από άλλο ή άλλους γάμους καθώς και τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα για τον πατέρα άνεργο τα οποία είναι νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.

Οι πληροφορίες για τα κριτήρια της συνεχόμενης ανεργίας και της ηλικίας λαμβάνονται με αυτόματο ηλεκτρονικό τρόπο από το μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.
Οι πληροφορίες για το κριτήριο του εισοδήματος λαμβάνονται με ηλεκτρονικό τρόπο αυτεπάγγελτα από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ).
Για τη διαπίστωση του ̟πέμ̟πτου κριτηρίου (ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ), οι δυνητικοί ωφελούμενοι υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται  στην  παράγραφο 7.2.1γ.
[Μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονική υποβολή αίτησης, επιλέγοντας το link στο τέλος του άρθρου].

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ

10.1 Ο ΟΑΕΔ καλύπτει, σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΔ1 του ν. 4152/2013, το μισθολογικό κόστος των ωφελουμένων  που θα προσλάβει ο Επιβλέπων Φορέας στο  πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας και τις ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη- εργαζόμενου).

Συγκεκριμένα, για κάθε ωφελούμενο που προσλαμβάνεται από τον Επιβλέποντα Φορέα για την υλοποίηση της Πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί α) σε 19,6 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 490,00 ευρώ μηνιαίως για τους ανέργους άνω των 25 ετών και β) σε 17,1 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 427,00 ευρώ μηνιαίως για τους ανέργους κάτω των 25 ετών, κατά παρέκκλιση των νόμιμων αμοιβών που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συμβάσεις.

Επίσης επιλέξιμη δαπάνη ορίζεται το μη μισθολογικό κόστος που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές του εργαζόμενου και του εργοδότη (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μικτή ασφάλιση ΕΤΕΑ) και το οποίο για τους ανέργους άνω των 25 ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των 258,00 ευρώ και για τους ανέργους κάτω των 25 ετών το ποσό των 225,00ευρώ.

Οι Επιβλέποντες Φορείς και ο ΟΑΕΔ δεν υποχρεούνται να καταβάλουν οποιαδήποτε άλλη παροχή ή ενίσχυση στους ωφελούμενους.

10.2 Μετά τη λήξη κάθε μήνα απασχόλησης, οι επιβλέποντες φορείς υποβάλλουν στο αρμόδιο ΚΠΑ2 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, στην οποία δηλώνεται ότι το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ 3.24641/Οικ. 3.1574 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2091/Β/27-08-2013) και της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.

β) μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του επιβλέποντα φορέα, όπου θα αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία των ωφελούμενων:
• Ονοματεπώνυμα και πατρώνυμα
• Α.Φ.Μ.
• Α.Μ.Κ.Α.
• Α.Μ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
• Αριθμούς καταθετικού λογαριασμού IBAN οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με πρώτο δικαιούχο τον ωφελούμενο
• Αριθμούς ημερών ασφάλισης
• Καθαρά ημερήσια ποσά αμοιβής
• Καθαρές μηνιαίες αμοιβές
• Μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές ωφελουμένων-ασφαλισμένων
• Μηνιαίες ασφαλιστικές εργοδοτικές εισφορές
• Συνολικές μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές (ωφελουμένων και εργοδοτών).

γ) μηνιαίες ηλεκτρονικές Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.)

δ) λογαριασμό IBAN οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, του εμπλεκόμενου επιπλέοντα φορέα
Μετά τη διαδικασία της έγκρισης της πληρωμής από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου ΚΠΑ2, ο ΟΑΕΔ πιστώνει άμεσα τους λογαριασμούς των ωφελουμένων με τα ποσά που αντιστοιχούν στις καθαρές αμοιβές τους βάσει της μηνιαίας κατάστασης, και τους λογαριασμούς των επιβλεπόντων φορέων με το ποσό που αντιστοιχεί στις συνολικές ασφαλιστικές εισφορές (ωφελουμένων και εργοδοτών).

Η πίστωση των λογαριασμών των επιβλεπόντων φορέων θα γίνεται μετά την προσκόμιση των μηνιαίων ηλεκτρονικών Α.Π.Δ.

10.3 Για τον υπολογισμό των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών, οι καθαρές αμοιβές-αποδοχές (έως 490,00 ευρώ για τους ωφελούμενους άνω των 25 ετών και έως 427,00 ευρώ για τους ωφελούμενους κάτω των 25 ετών) μετατρέπονται σε μεικτές αποδοχές, διαιρούμενες δια του συντελεστή 0,835 (ποσοστό συμμετοχής των καθαρών αμοιβών-αποδοχών στις μεικτές) και στη συνέχεια οι μεικτές αποδοχές πολλαπλασιάζονται με τον συντελεστή 0,4396 της μεικτής ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑ (Κωδικός Πακέτου Κάλυψης 101).

[Μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονική υποβολή αίτησης, επιλέγοντας το link στο τέλος του άρθρου].

Στο μεταξύ εξακολουθεί να βγαίνει εκτός λειτουργίας το web site του ΟΑΕΔ καθώς παρατηρείται αύξηση επισκέψεων από ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να διαβάσουν την πρόσκληση συμμετοχής στο πρόγραμμα ή να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής.

Επίσης, μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας το πλήρες κείμενο με τη δημόσια πρόσκληση του προγράμματος στο οποίο θα δείτε όλες τις πληροφορίες για:
TΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ) ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ κ.α. 
Προστίθεται δε ότι η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των Κ.Ε.Π., στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Περισσότερες πληροφορίες με όλες τις θέσεις ανά περιοχή, παρέχονται στο πλήρες κείμενο της Δημόσιας Πρόσκλησης που μπορείτε να το κατεβάσετε μέσω του www.asep.gr και από εδώ.

Όπως επισημαίνει η αρχή, οι άνεργοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2013 έως και την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2013 την ειδική «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ», η οποία είναι αναρτημένη στο δικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ.

Προσοχή: Λόγω υψηλού φόρτου από τον αυξημένο αριθμό επισκέψεων, το site του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr πέφτει αρκετά συχνά. Δοκιμάστε ξανά επιλέγοντας το link στο τέλος του άρθρου).

Αποτελέσματα στα Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτηρα


Τηλέφωνα επικοινωνίας:

210-9989114, 210-9989115, 210-9989116, 210-9989148, 210-9989729, 210-9989537, 210-9989856, 210-9989857, 210-9989125, 210-9989009, 210-9989144, 210-9989146, 210-9989186, 210-9989266, 210-9989182, 210-9989136

από 08:00 - 14:00 όλες τις Εργάσιμες Ημέρες.


Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, για 10.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης, Ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων.


Φόρμα Ηλεκτρονικής Ένστασης για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, για 10.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης, Ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων.


ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Αρχείο XLS

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Αρχείο XLS

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ  Αρχείο XLS

Αποτελέσματα για 10.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης
     
 
 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου