Τρίτη, 16 Απριλίου 2019, 03:31:19

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΧΡΗΣΤΙΚΑ arrow ΑΣΕΠ - Εργασία 2017 arrow ΕΦΕΠΑΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον εμπλουτισμό του Μητρώο Αξιολογητών
ΕΦΕΠΑΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον εμπλουτισμό του Μητρώο Αξιολογητών
Πηγή: ΑΠΕ  18/02/13-16:19

 Τον εμπλουτισμό του Μητρώου Αξιολογητών για τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑΝ ΙΙ και τις δράσεις Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας, προγραμματίζει ο Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», (ΕΦΕΠΑΕ).

Μέχρι την 29η Μαρτίου 2013 και ώρα 17:00 μμ θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν το ενδιαφέρον τους και δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα: Υποχρεωτικά προσόντα -Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Ελληνικού Πανεπιστημίου (Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμο τίτλο Τμήματος Πανεπιστημιακής Σχολής του Εξωτερικού νόμιμα αναγνωρισμένου από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο και πενταετής Επαγγελματική εμπειρία, η οποία αποκτήθηκε κατά την τελευταία δεκαετία σε ένα ή περισσότερα από τα αντικείμενα: Μεταποίηση, κυρίως σε ΜΜΕ. Τουρισμός. Περιβάλλον.

Ενέργεια, κυρίως σε ΑΠΕ / Συμπαραγωγή. Εξοικονόμηση. Ποιότητα. Υπηρεσίες - Εμπόριο. Κατάρτιση σε θέματα: Οικονομική Βιωσιμότητα Επιχειρήσεων. Αξιολόγηση Επιχειρηματικών ή Επενδυτικών Σχεδίων. Δανειοδοτήσεις - Χρηματοδοτήσεις Επιχειρήσεων. Υλοποίηση - Διαχείριση Επενδυτικών Έργων, Κοινοτικών Προγραμμάτων, κλπ -Εμπειρία αξιολόγησης. Ειδικότερα απαιτείται τεκμηριωμένη εμπειρία σε αξιολογήσεις επιχορηγούμενων επενδύσεων, εμπειρία στη σύνταξη σχετικών μελετών ή/και ελέγχου επενδύσεων στα προαναφερόμενα αντικείμενα. Ειδικά για τα προγράμματα κατάρτισης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών (ΕΜΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

-Ικανότητα Χειρισμού Η/Υ, δεδομένου ότι οι αξιολογήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά Επιθυμητά προσόντα: -Μεταπτυχιακό Δίπλωμα -Εμπειρία στη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) -Εγγραφή Υποψηφίου σε άλλον, εγκεκριμένο κατάλογο αξιολογητών -Πιστοποιητικό Κατάρτισης υποψηφίου σε Αντικείμενα σχετικά με την αξιολόγηση.
Τα μέλη του ισχύοντος Μητρώου δεν υποβάλλουν νέα αίτηση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και την αίτηση εγγραφής με τα συνημμένα έντυπα στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr).
     
 
 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου