Τρίτη, 16 Απριλίου 2019, 02:35:29

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΧΡΗΣΤΙΚΑ arrow ΑΣΕΠ - Εργασία 2017 arrow Νέο καθεστώς αναγγελίας για υπερωριακή απασχόληση
Νέο καθεστώς αναγγελίας για υπερωριακή απασχόληση
Πηγή: Express.gr
ΠΡΙΝ ή το αργότερο κατά την ημέρα πραγματοποίησης υπερωριακής απασχόλησης θα πρέπει να ενημερώνεται το ΣΕΠΕ από τις επιχειρήσεις, όπως αναφέρεται σε σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Στην εγκύκλιο, με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης στο ΣΕΠΕ, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι η υποχρεωτική αναγγελία, ως τρόπος νομιμοποίησης και γνωστοποίησης στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ της υπερωριακής απασχόλησης, προβλεπόταν ρητά για το προσωπικό των βιομηχανικών, βιοτεχνικών επιχειρήσεων ή εργασιών εν γένει [αρ. 9 του ΠΔ 27.6/4.7/1932 (Α΄212)], όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.Δ. 515/1970 (Α΄ 95).

Η αναγγελία αυτή θα πρέπει να λαμβάνει χώρα πριν ή το αργότερο κατά την ημέρα πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης. Σε περιπτώσεις εξαιρετικού χαρακτήρα και εφόσον προκύπτουν επείγουσες ανάγκες της επιχείρησης είναι επιτρεπτή η αναγγελία προς την Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας το αργότερο κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την έναρξη της υπερωριακής απασχόλησης. Όλες οι επιχειρήσεις υποβάλλουν μόνο το έντυπο Ε8 «Αναγγελία Υπερωριακής Απασχόλησης» κατά την ηλεκτρονική υποβολή, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες. Ενώ για τη χειρόγραφη υποβολή και προκειμένου να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση από τις υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, θα πρέπει οι επιχειρήσεις ή οι εργοδότες να συντάσσουν αυτή με βάση χειρόγραφο υπόδειγμα, χωρίς παραλλαγές.

Στις περιπτώσεις που η υπερωριακή απασχόληση αναγγέλλεται για όλο το α' ή β' ημερολογιακό εξάμηνο ή για ολόκληρο το έτος θα πρέπει να προσδιορίζονται επακριβώς οι σχετικές ημερομηνίες καθώς και οι ώρες πραγματοποίησής της σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Τότε και μόνο οι υπηρεσίες του υπουργείου θα προχωρούν σε θεώρηση. Στις περιπτώσεις που η υπερωριακή απασχόληση αναγγέλλεται για όλο το α' ή β' ημερολογιακό εξάμηνο ή για ολόκληρο το έτος και δεν προσδιορίζονται επακριβώς οι σχετικές ημερομηνίες καθώς και οι ώρες πραγματοποίησής της, ή στις περιπτώσεις μη σύννομης εφαρμογής των διατάξεων περί υπερωριακής απασχόλησης, οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν θα προχωρούν σε θεώρηση.

     
 
 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου