Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019, 22:48:00

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΧΡΗΣΤΙΚΑ arrow ΑΣΕΠ - Εργασία 2017 arrow Στέλεχος Πληροφορικής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος για τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας
Στέλεχος Πληροφορικής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος για τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας
Πηγή: Express.gr
 Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος», προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου χρονικής διάρκειας 7 (επτά) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι την ολοκλήρωση της ανωτέρω πράξης και με προϋπολογισθέν ποσό 4.200,00 ευρώ, εξωτερικό συνεργάτη που πληροί συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως:

Το βασικό αντικείμενο απασχόλησης του Στελέχους Πληροφορικής θα είναι η υποστήριξη ανάπτυξης του Πληροφοριακού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Δι.Πα.Ε. σε περιβάλλον Drupal.

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
• Πτυχίο Πληροφορικής ή Δίπλωμα Μηχανικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
• 'Αριστη γνώση και αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία ανάπτυξης εφαρμογών σε περιβάλλον Drupal.
• 'Αριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2).
• Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης και υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων διασφάλισης ποιότητας σε περιβάλλον Drupal στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
• Αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία διαδικτυακού προγραμματισμού και προγραμματισμού διαδικτυακών εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων.
• Αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία ανάλυσης και σχεδιασμού Συστημάτων Λογισμικού και διαχείρισης Συστημάτων Βάσεως Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων.

Σημειωτέον ότι για τους ενδιαφερόμενους του παραπάνω υπό προκήρυξη αντικειμένου, των οποίων οι τίτλοι σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (προπτυχιακοί ή/και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών) έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό αναγνώρισης και ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν φάκελο πρότασης με περιεχόμενο όπως καθορίζεται κατωτέρω εις διπλούν: ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. Σε κάθε σελίδα του πρωτοτύπου, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Διευκρινίζεται ότι το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από το αντίγραφο, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτού με το πρωτότυπο.

Οι άρρενες ενδιαφερόμενοι πρέπει υποχρεωτικά να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή νομίμως να έχουν απαλλαγεί από αυτές. Θα αξιολογηθούν μόνο οι Προτάσεις των ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία θα παραληφθεί και θα πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την Τρίτη 12/02/2013 και ώρα 14:30 στη διεύθυνση: Ειδικός Λογαριασμός Δι.Πα.Ε. 14 χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιά 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη.\

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Αριστέα Γκόντρα (τηλ. 2310-807572 fax: 2310-474569, e-mail: a.gkontra@ihu.edu.gr) καθώς και στον ιστοχώρο του Δι.Πα.Ε. (www.ihu.edu.gr).

Πηγή: diorismos.gr
     
 
 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου