Κυριακή, 14 Απριλίου 2019, 12:17:21

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΧΡΗΣΤΙΚΑ arrow ΑΣΕΠ - Εργασία 2017 arrow Συμβάσεις έργου για 4 άτομα στο ΤΕΙ Κρήτης για την Πράξη ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ
Συμβάσεις έργου για 4 άτομα στο ΤΕΙ Κρήτης για την Πράξη ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ
Πηγή: Express.gr
 Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου «Κεντρική δράση ΤΕΙ Κρήτης», της πράξης με τίτλο: «Αρχιμήδης ΙΙΙ, Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Κρήτης», προτίθεται να συνάψει τέσσερις (4) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών.

1. Υποστήριξη του έργου. Συλλογή στοιχείων για την σύνταξη των εξαμηνιαίων, συνεργασία με τις επιτροπές στην ετοιμασία των πρακτικών πιστοποίησης παραδοτέων. Οι παραπάνω δραστηριότητες θα αφορούν 14 υποέργα Αρχιμήδη ΙΙΙ για Ηράκλειο

Κάτοχος Πτυχίου Τ.Ε.Ι. Λογιστικής με
- Πενταετή προϋπηρεσία (από κτήσης πτυχίου) σε τήρηση λογιστικών βιβλίων Γ'Α κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
- Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους)
- Πτυχίο ECDL ή ισοδύναμο που να αποδεικνύει γνώσεις MS Office και Internet.

2. Υποστήριξη του έργου. Συλλογή στοιχείων για την σύνταξη των εξαμηνιαίων, συνεργασία με τις επιτροπές στην ετοιμασία των πρακτικών πιστοποίησης παραδοτέων. Οι παραπάνω δραστηριότητες θα αφορούν 14 υποέργα Αρχιμήδη ΙΙΙ για Ηράκλειο, Ρέθυμνο, 'Αγιο Νικόλαο και Σητεία

Κάτοχος Πτυχίου Τ.Ε.Ι. Λογιστικής με
- Δεκαετή τουλάχιστον (από κτήσης πτυχίου), αποδεδειγμένη, προϋπηρεσία σε μηχανογραφημένο λογιστήριο (Γ΄κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ.)
- 'Αριστη γνώση Η/Υ σε λογιστικά πακέτα, κατά προτίμηση EUROFASMA της SINGULAR και O.T.S. (Λογιστική παρακολούθηση και εφαρμογή διαχείρισης έργων)
- 'Αδεια Λογιστή Α'Α Τάξης
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους)

3. Υποστήριξη του έργου. Ανάπτυξη βάσης δεδομένων παραγόμενων ερευνητικών τεκμηρίων.

Κάτοχος Πτυχίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
- Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε ετών (από κτήσης πτυχίου) στη διαχείριση Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων
- Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
- Καλή γνώση Η/Υ (MS OFFICE & INTERNET), καθώς επίσης και προγραμμάτων εφαρμογών διαχείρισης έργων, κατά προτίμηση OTS.
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους)

4. Υποστήριξη του έργου. Ανάπτυξη βάσης δεδομένων παραγόμενων ερευνητικών τεκμηρίων.

Κάτοχος απολυτηρίου γενικού Λυκείου
- Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία (τουλάχιστον πέντε ετών) στη διαχείριση Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων.
- Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
- Καλή γνώση Η/Υ (MS OFFICE & INTERNET), καθώς επίσης και προγραμμάτων εφαρμογών διαχείρισης έργων, κατά προτίμηση OTS.
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους)

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος δύναται να υποβάλλει πρόταση μόνο για μία (1) θέση. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλουν έντυπη πρόταση (σύμφωνα με υπόδειγμα) σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει βιογραφικό σημείωμα και θεωρημένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων απασχόλησης, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία της έντυπης πρότασης, στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Κρήτης (πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 379315), μέχρι και την Δευτέρα 07 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 13.00 (τέλος προθεσμίας), ή να τη στείλουν στη διεύθυνση: Ειδικός Λογαριασμός ΤΕΙ Κρήτης, Εσταυρωμένος, ΤΚ: 71004, Ηράκλειο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939

Πληροφορίες: Εμμ. Κουδουμάς Τηλέφωνο: 2810 379887 e-mail: koudoumas@staff.teicrete.gr.

Στο φάκελο θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη Υποέργο -01- με τίτλο: «Κεντρική δράση ΤΕΙ Κρήτης», της πράξης με τίτλο: «Αρχιμήδης ΙΙΙ, Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Κρήτης», Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με Αρ. Πρωτ. 2941/Φ.30.1/28-12-2012. Η εμπρόθεσμη υποβολή της πρότασης και των συνοδευτικών αποδεικνύεται, μόνο, από τον αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένων του ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του ΤΕΙ Κρήτης.


Πηγή: diorismos.gr

     
 
 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου