Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019, 01:39:59

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΕΙΔΗΣΕΙΣ arrow Ναυτιλία arrow Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ με την οποία καθορίζεται το νέο Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕΚΠΑ)
Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ με την οποία καθορίζεται το νέο Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕΚΠΑ)
Πηγή: Express.gr
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας, με την οποία καθορίζεται το νέο Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕΚΠΑ) που θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, υπό ελληνική σημαία ή σημαία άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το συγκεκριμένο δελτίο χορηγείται από οποιαδήποτε λιμενική αρχή, αλλά και στα σκάφη που καταπλέουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, είναι αριθμημένο και το αντίτιμό του αναπροσαρμόζεται και ανέρχεται σε πενήντα ευρώ 50 ευρώ από 29,50 που ήταν το 2000.

Με το νέο έντυπο ΔΕΚΠΑ επιχειρείται να αναβαθμιστεί ποιοτικά και λειτουργικά το «Έντυπο - ταυτότητα» για τα κοινοτικά και ελληνικά ιδιωτικά πλοία αναψυχής, βελτιώνοντας και επικαιροποιώντας το παλαιό έντυπο που ίσχυε.

Έχοντες ως βάση τις μέχρι σήμερα παρατηρήσεις και ερωτήματα των λιμενικών αρχών, που προέκυψαν από την εφαρμογή του μέχρι σήμερα ισχύοντος τύπου ΔΕΚΠΑ, καθώς και τα νέα δεδομένα που προέκυψαν από την εφαρμογή του νόμου 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (Α' 92), επιχειρείται να διασφαλιστεί το σύνολο των πληροφοριών που έχουν ανάγκη η διοίκηση και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους, καθώς και η αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των χρηστών πλοίων αναψυχής.

Στο νέο έντυπο υπάρχουν περισσότερες θυρίδες καταχώρισης δεδομένων για πλοιοκτήτη, εκπρόσωπο πλοιοκτήτη, πλοίαρχο/ κυβερνήτη, χρήστη, καθώς και για θεωρήσεις λιμενικών αρχών, σε απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, με σκοπό να αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία σε αυτό σε ενιαία μορφή και οι μεταβολές τους/τροποποιήσεις τους καθώς και όλοι οι υπεύθυνοι και υπόλογοι του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής, χωρίς να χρειάζεται η χρήση δεύτερου ή περισσοτέρων εντύπων σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Επιπροσθέτως, στην νέα απόφαση αναγράφονται αναλυτικά όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση του Δελτίου Κίνησης Πλοίου Αναψυχής, κάτι που δεν περιλαμβανόταν στην προηγούμενη απόφαση.

Συγκεκριμένα, για την έκδοση και τη θεώρηση του νέου ΔΕΚΠΑ προσκομίζονται στην λιμενική αρχή τα παρακάτω αποδεικτικά:
α. Έγγραφο εθνικότητας του πλοίου.
β. Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης ή Πιστοποιητικό Ασφαλείας (VERIFICATION) του πλοίου, από το οποίο προκύπτει η αξιοπλοΐα του πλοίου και η ασφάλεια των επιβαινόντων, τα οποία να έχουν εκδοθεί από το κράτος του οποίου τη σημαία φέρει το πλοίο.
γ. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή αντίστοιχη βεβαίωση ασφάλισης που έχει εκδοθεί από τον πάροχό της.
δ. Πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση ή υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (Α' 75) του πλοιοκτήτη ή σε περίπτωση εταιρείας, του νομίμου εκπροσώπου αυτής, από τα οποία να προκύπτουν ο διορισμός κυβερνήτη και ο ορισμός εκπροσώπου και χρήστη του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής στην Ελλάδα.
ε. Αποδεικτικό πληρωμής του Τέλους Παραμονής και Πλόων
στ. Αποδεικτικό από το οποίο να προκύπτει η ικανότητα του κυβερνήτη για την διακυβέρνηση του πλοίου αναψυχής.
ζ. Έγγραφο / πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η πλοιοκτησία ή η εκπροσώπηση του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής.
η. Για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, που από την νομοθεσία της χώρας τους δεν προβλέπεται υποχρεωτική έκδοση των εγγράφων εθνικότητας, ασφαλείας και πλοιοκτησίας ή εκπροσώπησης για την κατηγορία μεγέθους τους, προσκομίζεται οποιοδήποτε ναυτιλιακό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ιδιοκτησία, η εθνικότητα και το μήκος του σκάφους καθώς και ο αριθμός, ο τύπος και η ιπποδύναμη των μηχανών που φέρει (πχ αποδεικτικό πληρωμής φόρου, έγγραφο αγοράς).

Επίσης, στο νέο ΔΕΚΠΑ προστέθηκε και πίνακας καταχώρισης των Ελλήνων και κοινοτικών εργαζομένων που επιβιβάζονται-αποβιβάζονται του πλοίου αναψυχής, πέραν των υπηκόων τρίτης χώρας που προϋπήρχε, για να διασφαλιστεί ο έλεγχος της τήρησης των όρων ασφάλειας, διαμονής και ασφάλισης των εργαζομένων / απασχολούμενων σε ιδιωτικά πλοία αναψυχής.

Το νέο ΔΕΚΠΑ είναι πλέον έντυπο αριθμημένο για να αποφευχθούν φαινόμενα παράνομα δραστηριοποιούμενων πλοίων αναψυχής, καθώς και πλοίων με ελλιπείς όρους ασφάλειας.


 
     
 

Το δεξαμενόπλοιο ALIAKMON προσάραξε στη Σύρο
Αρχίζει δρομολόγια το «Πρέβελης»
Την πρόθεσή της να μεταφέρει την αφετηρία της εκφράζει η διαχειρίστρια εταιρία των κρουαζιεροπλοίων της Louis Cruises
ΕΚΦΝ: Εμπόδιο το νομικό καθεστώς για την απορρόφηση Ελλήνων ναυτικών στην κρουαζιέρα
Αμερικανοί Navy Seals κατέλαβαν το δεξαμενόπλοιο Morning Glory ανοικτά της Κύπρου
 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου