Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019, 20:40:01

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Φορολογία 2014 arrow ΠΟΛ 1087/2012: Οδηγίες για την Περαίωση Γεωργικών Συνεταιρισμών
ΠΟΛ 1087/2012: Οδηγίες για την Περαίωση Γεωργικών Συνεταιρισμών
Πηγή: Express.gr

Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1087/27.3.2012 το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει οδηγίες για την Περαίωση των Γεωργικών Συνεταιρισμών.

Η ΠΟΛ.1087/27.3.2012:

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών αναφορικά με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Α΄ του ν.4038/2012.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Α΄ του ν.4038/2012 (Φ.Ε.Κ. 14 Α΄/2.2.2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» με την οποία προστίθεται φράση στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν.4002/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄180) που αφορά τους Γεωργικούς Συνεταιρισμούς και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες όσον αφορά τους ήδη υπαχθέντες Γεωργικούς Συνεταιρισμούς στις διατάξεις των άρθρων 1-13 του ν.3888/2010.

Για τις υποθέσεις των ως άνω Συνεταιρισμών που αποδέχθηκαν το Εκκαθαριστικό Σημείωμα του άρθρου 9 του ν.3888/2010 πριν την δημοσίευση του ν.4002/2011 (22.8.2011) το επιπλέον ποσό που έχει προκύψει με βάση το Εκκαθαριστικό Σημείωμα συμψηφίζεται προς άλλες φορολογικές υποχρεώσεις των Γεωργικών Συνεταιρισμών κατόπιν έκδοσης σχετικού ΑΦΕΚ, ύστερα από αίτηση του ως άνω ενδιαφερόμενου Συνεταιρισμού στην αρμόδια κατά το χρόνο έκδοσης του Εκκαθαριστικού Σημειώματος Δ.Ο.Υ.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ


 
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου