Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019, 20:59:44

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Φορολογία 2014 arrow ΠΟΛ 1024/2012: Καθορισμός δήλωσης απόδοσης στις ΔΟΥ της διαφοράς συντελεστών ΕΦΚ μεταξύ πετρελαίου κίνησης - θέρμανσης και ΦΠΑ
ΠΟΛ 1024/2012: Καθορισμός δήλωσης απόδοσης στις ΔΟΥ της διαφοράς συντελεστών ΕΦΚ μεταξύ πετρελαίου κίνησης - θέρμανσης και ΦΠΑ
Πηγή: Express.gr

Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) της διαφοράς των συντελεστών του Ε.Φ.Κ. μεταξύ πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης και θέρμανσης και του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων των αναλογούντων επ'Α αυτής από τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 2 και της παρ. 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994)

Αριθμ. ΠΟΛ.1024/24.1.2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 73 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001− 265 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3986/2011 (152 Α΄).

2. Την απόφαση Α΄5042638/13.10.2011 (2283Β΄) περί καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων για την παραλαβή πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) από τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 2 παρ. 4 και του άρθρου 101 παρ. 1 του ν. 2238/1994 για σκοπούς θέρμανσης καθώς και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτού.

3. Τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. ν. 2859/2000 (248 Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 ν. 2093/1992 (181 Α΄).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 90 του π.δ. 63/2005 (98 Α΄) «Κωδικοποίηση των διατάξεων για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».

6. Την με αριθμό Y 25/6−12−2011 (ΦΕΚ 2792 Β΄/8.12.2011) απόφαση του Πρωθυπουργού με την οποία καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών.

7. Την ανάγκη καθορισμού του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) της διαφοράς των συντελεστών του Ε.Φ.Κ. μεταξύ πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης και του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων των αναλογούντων επ'Α αυτής από τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 2 και της παρ. 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994), που χρησιμοποιούν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης για τη λειτουργία των κεντρικών συστημάτων ή άλλων μέσων θέρμανσης αντί πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης.

8. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων νομικών προσώπων, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης που ορίζεται από τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 73 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, με υποβολή της δήλωσης και την καταβολή του Ε.Φ.Κ. και των λοιπών επιβαρύνσεων πέραν των Τελωνείων και στις Δ.Ο.Υ.

9. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης της διαφοράς συντελεστών του Ε.Φ.Κ. μεταξύ πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης και του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων των αναλογούντων επ'Α αυτής, από τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 2 και της παρ. 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994), όπως το υπόδειγμα που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

2. Η δήλωση συντάσσεται και υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ της έδρας του υπόχρεου μέχρι την 20η Ιανουαρίου για καταναλωθείσες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης της περιόδου από 15 Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους και μέχρι την 20η Μαΐου για καταναλωθείσες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου του ιδίου έτους.

Μετά την είσπραξη του ποσού, ένα αντίτυπο επιστρέφεται στο φορολογούμενο.

3. Αν δεν επαρκεί ο χώρος της δήλωσης για την αναγραφή των εγκαταστάσεων του υπόχρεου μπορεί να χρησιμοποιείται κατάσταση είτε χειρόγραφη είτε μηχανογραφική από Η/Υ με ίδια γραμμογράφηση η οποία θα επισυνάπτεται.

4. Μέχρι να τυπωθεί το επισυναπτόμενο έντυπο θα μπορούν να χρησιμοποιούνται φωτοαντίγραφα αυτού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

icon Δήλωση απόδοσης της διαφοράς συντελεστών του Ε.Φ.Κ. μεταξύ πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης και του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων (352.94 KB)


 
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου