Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019, 14:26:33

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Φορολογία 2014 arrow ΠΟΛ 1035/2012: Προθεσμία ενός μηνός για εκκαθάριση ανενεργών ΑΦΜ
ΠΟΛ 1035/2012: Προθεσμία ενός μηνός για εκκαθάριση ανενεργών ΑΦΜ
Πηγή: Express.gr
ΠPOΘEΣMIA ενός μηνός θα έχουν οι φορολογούμενοι, από την ημέρα που θα ειδοποιηθούν, για να διευθετήσουν εκκρεμότητες σχετικά με τον ΑΦΜ που παρουσιάζεται ανενεργός στα αρχεία της εφορίας.

Αυτό διευκρινίζεται σε εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών στην οποία τονίζεται ότι ημερομηνία απενεργοποίησης στην περίπτωση αυτή είναι η επόμενη ημέρα, μετά την εκπνοή της καταληκτικής προθεσμίας που ίσχυε για την υποβολή της πρώτης δήλωσης ΦΠΑ και του ανακεφαλαιωτικού πίνακα, που δεν υποβλήθηκε.

(Τελευταία ενημέρωση: 9-2-2012, 19:58)

Η ΠΟΛ.1035/1.2.2012

Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων σχετικά με την εκκαθάριση του υποσυστήματος Μητρώου TAXIS από τους ανενεργούς Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1229/8.11.2011 με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή της ΠΟΛ.1160/22.7.2011 (ΦΕΚ1778/Β/5.8.2011) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, ως προς τη διαδικασία εκκαθάρισης του υποσυστήματος Μητρώου TAXIS από τους ανενεργούς Α.Φ.Μ., διευκρινίζουμε τα εξής:

Ι.Διαδικασία καταχώρισης Α.Φ.Μ. από τη Δ.Ο.Υ. ως ανενεργού και ενεργοποίηση του

Στις περιπτώσεις που, κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώνεται από τη Δ.Ο.Υ. ότι, ο Α.Φ.Μ. επιχείρησης εμπίπτει σε ένα από τα κριτήρια της περ. 1 του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1160/22.7.2011, αποστέλλεται πρόσκληση στην επιχείρηση, με την οποία καλείται εντός μηνός, να τακτοποιήσει τις εκκρεμότητές της.

Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας και εφόσον η επιχείρηση δεν ανταποκρίθηκε, ώστε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, στην έκθεση ελέγχου που συντάσσεται, καθορίζεται ως ημερομηνία καταχώρισης του Α.Φ.Μ., ως ανενεργού, στο υποσύστημα Μητρώου της Δ.Ο.Υ., η τρέχουσα.

Για την ενεργοποίηση του Α.Φ.Μ., συντάσσεται επίσης έκθεση ελέγχου, από την οποία προκύπτει, η ημερομηνία κατά την οποία εξέλειπαν οι λόγοι, για τους οποίους είχε καταστεί ανενεργός.

Με την ημερομηνία αυτή ενεργοποιείται ο Α.Φ.Μ. της επιχείρησης από το τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ..

2.Απενεργοποίηση Α.Φ.Μ. από το Ηλεκτρονικό σύστημα VIES (Ενδοκοινοτικές συναλλαγές)

Η απενεργοποίηση από το σύστημα VIES του Α.Φ.Μ. επιχείρησης, που δεν υπέβαλε ανακεφαλαιωτικούς πίνακες και δηλώσεις Φ.Π.Α. για ένα έτος, γίνεται από τη Γ.Γ.Π.Σ., με την εκπνοή ενός μηνός από την αποστολή σχετικής ειδοποίησης προς την επιχείρηση και εφόσον δεν υποβληθούν κατά το διάστημα αυτό δηλώσεις ΦΠΑ και Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες.

Ημερομηνία απενεργοποίησης στην περίπτωση αυτή, είναι η επόμενη ημέρα, μετά την εκπνοή της καταληκτικής προθεσμίας που ίσχυε για την υποβολή της πρώτης δήλωσης ΦΠΑ και του ανακεφαλαιωτικού πίνακα, που δεν υποβλήθηκε.

Η ημερομηνία ανάκτησης στο σύστημα VIES του Α.Φ.Μ. που απενεργοποιήθηκε για τον ανωτέρω λόγο, ανατρέχει στο χρόνο απενεργοποίησής του με την προϋπόθεση, ότι έχουν εκπληρωθεί οι φορολογικές υποχρεώσεις του φορολογούμενου για το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα (υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και ανακεφαλαιωτικών πινάκων).

Η ανάκτηση του Α.Φ.Μ. γίνεται από το τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., κατόπιν σχετικής έκθεσης ελέγχου, με την οποία ενημερώνεται αυτόματα το ηλεκτρονικό σύστημα VIES. Αντίγραφο της έκθεσης αυτής αρχειοθετείται στο τμήμα Μητρώου .

Στις περιπτώσεις που από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και σύμφωνα με τις οδηγίες της 4/1/2012 (αρ. εγγρ. ΔΕΛ Γ' 10001222 ΕΞ 2012) της δ/νσης Ελέγχων, διαπιστώνεται ότι, συντρέχουν οι περ. 3 και 4 του άρθρου 2 της ΠΟΛ.1160/22.7.2011 Α.Υ.Ο., η καταχώριση του Α.Φ.Μ. ως ανενεργού και η ανάκτησή του αντίστοιχα, γίνεται από το τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. με τη διαδικασία και τις ημερομηνίες που αναφέρονται στην περ. 1 της παρούσας με την οποία ενημερώνεται αυτόματα το σύστημα VIES.

Το πλήρες κείμενο της ΠΟΛ. 1160/22.7.2011 έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων σχετικά με την εκκαθάριση του υποσυστήματος Μητρώου TAXIS από τους ανενεργούς Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)».

Σε συνέχεια της ΠΟΛ. 1229/8.11.2011 με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή της ΠΟΛ. 1160/22.7.2011 (ΦΕΚ1778/Β/5.8.2011) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, ως προς τη διαδικασία εκκαθάρισης του υποσυστήματος Μητρώου TAXIS από τους ανενεργούς ΑΦΜ, διευκρινίζουμε τα εξής:
Ι. Διαδικασία καταχώρισης ΑΦΜ από τη ΔΟΥ ως ανενεργού και ενεργοποίηση του
Στις περιπτώσεις που, κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώνεται από τη ΔΟΥ ότι, ο ΑΦΜ επιχείρησης εμπίπτει σε ένα από τα κριτήρια της περ. 1 του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1160/22.7.2011, αποστέλλεται πρόσκληση στην επιχείρηση, με την οποία καλείται εντός μηνός, να τακτοποιήσει τις εκκρεμότητές της.
Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας και εφόσον η επιχείρηση δεν ανταποκρίθηκε, ώστε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, στην έκθεση ελέγχου που συντάσσεται, καθορίζεται ως ημερομηνία καταχώρισης του ΑΦΜ, ως ανενεργού, στο υποσύστημα Μητρώου της ΔΟΥ, η τρέχουσα.
Για την ενεργοποίηση του ΑΦΜ, συντάσσεται επίσης έκθεση ελέγχου, από την οποία προκύπτει, η ημερομηνία κατά την οποία εξέλειπαν οι λόγοι, για τους οποίους είχε καταστεί ανενεργός.
Με την ημερομηνία αυτή ενεργοποιείται ο ΑΦΜ της επιχείρησης από το τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ.
2.Απενεργοποίηση ΑΦΜ από το Ηλεκτρονικό σύστημα VIES (Ενδοκοινοτικές συναλλαγές)
Η απενεργοποίηση από το σύστημα VIES του ΑΦΜ επιχείρησης, που δεν υπέβαλε ανακεφαλαιωτικούς πίνακες και δηλώσεις ΦΠΑ για ένα έτος, γίνεται από τη ΓΓΠΣ, με την εκπνοή ενός μηνός από την αποστολή σχετικής ειδοποίησης προς την επιχείρηση και εφόσον δεν υποβληθούν κατά το διάστημα αυτό δηλώσεις ΦΠΑ και Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες.

Ημερομηνία απενεργοποίησης στην περίπτωση αυτή, είναι η επόμενη ημέρα, μετά την εκπνοή της καταληκτικής προθεσμίας που ίσχυε για την υποβολή της πρώτης δήλωσης ΦΠΑ και του ανακεφαλαιωτικού πίνακα, που δεν υποβλήθηκε.
Η ημερομηνία ανάκτησης στο σύστημα VIES του ΑΦΜ που απενεργοποιήθηκε για τον ανωτέρω λόγο, ανατρέχει στο χρόνο απενεργοποίησής του με την προϋπόθεση, ότι έχουν εκπληρωθεί οι φορολογικές υποχρεώσεις του φορολογούμενου για το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα (υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και ανακεφαλαιωτικών πινάκων).

Η ανάκτηση του ΑΦΜ γίνεται από το τμήμα Μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ, κατόπιν σχετικής έκθεσης ελέγχου, με την οποία ενημερώνεται αυτόματα το ηλεκτρονικό σύστημα VIES. Αντίγραφο της έκθεσης αυτής αρχειοθετείται στο τμήμα Μητρώου .

Στις περιπτώσεις που από την αρμόδια ΔΟΥ και σύμφωνα με τις οδηγίες της 4/1/2012 (αρ. εγγρ. ΔΕΛ Γ' 10001222 ΕΞ 2012) της δ/νσης Ελέγχων, διαπιστώνεται ότι, συντρέχουν οι περ. 3 και 4 του άρθρου 2 της ΠΟΛ.1160/22.7.2011 Α.Υ.Ο., η καταχώριση του ΑΦΜ ως ανενεργού και η ανάκτησή του αντίστοιχα, γίνεται από το τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ με τη διαδικασία και τις ημερομηνίες που αναφέρονται στην περ. 1 της παρούσας με την οποία ενημερώνεται αυτόματα το σύστημα VIES.


 
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου