Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019, 21:00:16

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Φορολογία 2014 arrow ΠΟΛ 1258/2011: Προκαταβολή 25% από τις εισπράξεις του (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) μηνός Δεκεμβρίου
ΠΟΛ 1258/2011: Προκαταβολή 25% από τις εισπράξεις του (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) μηνός Δεκεμβρίου
Πηγή: Express.gr

Η εγκύκλιος ΠΟΛ.1258/23.12.2011 του Υπ. Οικονομικών σύμφωνα με την οποία, Μέχρι την 30ή Δεκεμβρίου 2011, η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος έπρεπε να καταθέσουν στο Ελληνικό Δημόσιο χρηματική προκαταβολή ίση με το 25% του συνολικού προς είσπραξη ποσού που έχει ενσωματωθεί σε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος μέχρι και την 22α Δεκεμβρίου 2011, αφαιρουμένου του ποσού που έχει ήδη αποδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο.

Η προκαταβολή αυτή συμψηφίζεται με το οφειλόμενο ποσό που έπρεπε να κατατεθεί μέχρι την 20ή Ιανουαρίου 2012.

Η ΠΟΛ.1258/23.12.2011

Προκαταβολή 25% έναντι των ποσών που πρέπει να αποδοθούν από τις εισπράξεις του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) μηνός Δεκεμβρίου
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2011

(ΦΕΚ Β' 3249/30-12-2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Α. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.
Β. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8
10184 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 3375878-880, 890, 891
E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1258

ΘΕΜΑ: Προκαταβολή 25% έναντι των ποσών που πρέπει να αποδοθούν από τις εισπράξεις του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) μηνός Δεκεμβρίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 1 έως 12 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 (Α΄ 218) «Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων – ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα – κύρωση της σύμβασης – πλαίσιο του ευρωπαϊκού ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις». Ειδικότερα, τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 53 του ιδίου νόμου σύμφωνα με τις οποίες «Η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να δίνουν στο Ελληνικό Δημόσιο χρηματικές προκαταβολές έναντι των ποσών που πρέπει να αποδοθούν από τις εισπράξεις του τέλους και μέχρι 25% του προς είσπραξη ποσού».

2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να ρυθμίζει με απόφασή του τον ειδικότερο τρόπο και τη διαδικασία για την είσπραξη του τέλους καθώς και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού» (Α΄ 247), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 16/1986 «Περί Κανονισμού Λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. και Τοπικών Γραφείων».

5. Τα άρθρα 1 και 2 της ΠΟΛ.1230/11.11.2011 «Καθορισμός διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)».

6. Την αριθμ. Υ 25/06−12−2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (Β΄ 2792).

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

1. Μέχρι την 30ή Δεκεμβρίου 2011, η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να καταθέσουν στο Ελληνικό Δημόσιο χρηματική προκαταβολή ίση με το 25% του συνολικού προς είσπραξη ποσού που έχει ενσωματωθεί σε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος μέχρι και την 22α Δεκεμβρίου 2011, αφαιρουμένου του ποσού που έχει ήδη αποδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο.

Η προκαταβολή αυτή συμψηφίζεται με το οφειλόμενο ποσό που πρέπει να κατατεθεί μέχρι την 20ή Ιανουαρίου 2012.

Η απόδοση θα γίνει με τραπεζική επιταγή σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, η οποία με την παραλαβή της επιταγής θα εκδώσει «οίκοθεν» ισόποσο αποδεικτικό είσπραξης τύπου «Α» στο όνομα της Δ.Ε.Η. ή των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος για το ποσό που καταθέτουν και για την εισαγωγή των εσόδων αυτών στον Κρατικό Προϋπολογισμό (ΚΑΕ 0224). Ως αιτιολογία κατάθεσης αναγράφεται «Προκαταβολή Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.».

2. Η παρακράτηση των ποσών που προβλέπονται με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 (Α΄ 218) και η έκδοση των σχετικών τιμολογίων θα πραγματοποιηθεί με την απόδοση, κατά την 20ή Ιανουαρίου 2011, των εισπραχθέντων ποσών του μήνα Δεκεμβρίου.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
Παντελής Οικονόμου


 
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου