Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019, 21:00:21

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Φορολογία 2014 arrow ΠΟΛ 1253/2011: Παράταση υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης μέσω διαδικτύου
ΠΟΛ 1253/2011: Παράταση υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης μέσω διαδικτύου
Πηγή: Express.gr

Με παλαιότερη απόφαση (20/12) του υπουργού αναπληρωτή Οικονομικών, Παντελή Οικονόμου, δόθηκε παράταση έως τις 15 Φεβρουαρίου 2012 η προθεσμία για την υποβολή μέσω internet της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης.

Η ΠΟΛ.1253/20.12.2011
Παράταση της προθεσμίας υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α'Α) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Την υπ'Α αριθμ. Υ25/06.12.2011 (ΦΕΚ 2792/Β'Α/08.12.2011) απόφαση του Πρωθυπουργού με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Αναπληρωτές Υπουργούς Οικονομικών Φιλίππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α'Α) με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να καθορίζει τις διαδικασίες υποβολής των δηλώσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του Ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α'Α), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 17 του Ν. 3842/2010.

6. Τις διατάξεις της ΠΟΛ.1143/27.6.2011 Α.Υ.Ο (ΦΕΚ 1588/1.7.2011) σχετικά με την παράταση της προθεσμίας υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης.

7. Των πολλών αιτημάτων περί παράτασης του χρόνου υποβολής των πιο πάνω δηλώσεων, που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας, ώστε να διατεθεί στους υπόχρεους υποβολής τους, ο απαιτούμενος χρόνος προκειμένου να καταχωρηθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία με νέα μηχανογραφική εφαρμογή και λαμβανομένης υπόψη της πρώτης εφαρμογής του μέτρου αυτού.

8. Το υπ'Α αριθμ. 4030277/5.10.2011 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Σ. σχετικά με την κατάργηση κωδικών πρόσβασης ορισμένων εταιριών, λόγω της έναρξης του νέου TAXISnet.

9. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Παρατείνουμε την προθεσμία υποχρεωτικής υποβολής μέσω διαδικτύου της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης που λήγει την 20η Δεκεμβρίου μέχρι και την 15η Φεβρουαρίου 2012.

2. Οι εταιρείες οι οποίες έχουν κάνει διακοπή εργασιών έως τον Οκτώβριο του 2010 και καταργήθηκαν οι κωδικοί πρόσβασης λόγω της έναρξης του νέου TAXISnet, υποβάλουν την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης χειρόγραφα στην αρμόδια για την φορολογία τους Δ.Ο.Υ.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2011

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ


 
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου