Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019, 20:59:55

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Φορολογία 2014 arrow ΠΟΛ 1014/2012: Φορολογική δήλωση αξιωματικών και κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού
ΠΟΛ 1014/2012: Φορολογική δήλωση αξιωματικών και κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού
Πηγή: Express.gr
Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1014/9.1.2012, το Υπουργείο Οικονομικών ενημερώνει ότι για αμοιβές αξιωματικών και ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού, που αναφέρονται και καταβλήθηκαν το έτος 2011, εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που δόθηκαν με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1030/15.2.2011 σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος οικον. έτους 2012.
(βλέπε πιο κάτω και τις δύο εγκυκλίους καθώς και το ειδικό ενημερωτικό δελτίο του 2012).

ΠΟΛ.1014/9.1.2012
Οδηγίες συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για εισοδήματα φορολογουμένων ειδικών περιπτώσεων
Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
I. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α
II. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΠΥΟ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)
ΤΜΗΜΑ Α

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 3375316

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1014

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για εισοδήματα φορολογουμένων ειδικών περιπτώσεων.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι για τον τρόπο συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος οικον. έτους 2012, προκειμένου για αμοιβές αξιωματικών και ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού, που αναφέρονται και καταβλήθηκαν το έτος 2011, εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που δόθηκαν με την ΠΟΛ 1030/15.2.2011 εγκύκλιο μας.

 
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

icon ΠΟΛ 1014 / 2012 ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (203.82 KB)


Η ΠΟΛ.1030/15.2.2011

Οδηγίες συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για εισοδήματα αξιωματικών και ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού
Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
I. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ Α'
II. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10  
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 3375316

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1030

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για εισοδήματα αξιωματικών και ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού.

1. Ο υπολογισμός και η εκκαθάριση του φόρου από τη Γ.Γ.Π.Σ., όσον αφορά τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 2011, με εισοδήματα αξιωματικών και ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού, προϋποθέτει τη συμπλήρωση από τις Δ.Ο.Υ. του εντύπου με τον τίτλο ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος". Διευκρινίζεται ότι το έντυπο αυτό συμπληρώνεται μόνο με τις αμοιβές των αξιωματικών και του ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού και όχι με τις αμοιβές του ιπτάμενου προσωπικού πολιτικής αεροπορίας, για τις οποίες καταργήθηκε ο ειδικός τρόπος φορολόγησης και από 1.1.2010 και μετά φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις.

Το Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο (Ε.Ε.Δ.) συντάσσεται σε δύο αντίτυπα, από τα οποία το ένα θα τοποθετηθεί μέσα στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και θα συρραφεί με αυτή στο επάνω αριστερό μέρος της τρίτης σελίδας της δήλωσης για να σταλεί στη Γ.Γ.Π.Σ. και το άλλο θα παραμείνει στο φάκελο του φορολογουμένου στη Δ.ΟΥ.

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης με εισοδήματα αξιωματικών και ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού, πρέπει να συμπληρώνει μόνος του ο φορολογούμενος το Ε.Ε.Δ., σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα.

Επίσης, επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση συμπλήρωσης του Ε.Ε.Δ. (από τους υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ. ή τους ίδιους τους φορολογούμενους), πρέπει απαραίτητα να σημειώνεται «Χ» στην ένδειξη «ΝΑΙ» απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 911-912 του πίνακα 2 (Πληροφοριακά στοιχεία) της δήλωσης.

Για την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων οικον. έτους 2011 των πιο πάνω υποχρέων, των οποίων τα εισοδήματα φορολογούνται με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3842/2010, πρέπει να συμπληρωθούν οι οικείες ενδείξεις του Ε.Ε.Δ.

Με τις διατάξεις αυτές ορίζεται ότι οι αμοιβές που αποκτούν από 1.1.2010 και μετά οι αξιωματικοί και το ημεδαπό κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού, από την παροχή υπηρεσιών σε εμπορικά πλοία, φορολογούνται με συντελεστή 6% (έναντι 3% στο παρελθόν) και 3% (έναντι 1 % στο παρελθόν), αντίστοιχα.

Επίσης, επισημαίνεται ότι με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν. 2768/1999 είχε καταργηθεί η εισφορά Ο.Γ.Α. που αναλογεί στο φόρο των αμοιβών αξιωματικών και ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού.

Η σωστή συμπλήρωση του Ε.Ε.Δ. παίζει πρωταρχικό ρόλο για την ορθή εκκαθάριση του φόρου.

2. Ειδικότερα για τη συμπλήρωση των ενδείξεων του Ε.Ε.Δ. παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες:

α) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 255 - 256, θα γραφτούν αθροιστικά οι καθαρές αποδοχές, που έχουν καταβληθεί μέσα στο 2010 σε ευρώ, και σε ξένο νόμισμα (μετά τη μετατροπή τους σε ευρώ).
Τονίζεται ότι η συμπλήρωση των κωδικών αριθμών 255 - 256 του Ε.Ε.Δ. θα γίνει με την ορθή μεταφορά των ποσών των καθαρών αποδοχών αθροιστικά, τα οποία προκύπτουν από την οικεία βεβαίωση των αποδοχών, που συνυποβάλλεται με τη δήλωση φόρου εισοδήματος, ανεξάρτητα από το συντελεστή φόρου που παρακρατήθηκε από τις αποδοχές τους (1% και 3% για το ημεδαπό κατώτερο πλήρωμα και 3% και 6% για τους αξιωματικούς του ΕΝ).

β) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 257 - 258, θα γραφτεί αθροιστικά ο φόρος που αναλογεί, όπως αυτός αναγράφεται στην οικεία στήλη των βεβαιώσεων αποδοχών, ανεξάρτητα από το συντελεστή φόρου που έχει παρακρατηθεί.

γ) Στην περίπτωση αξιωματικού ή ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού πλοίου, ο οποίος υπηρετεί σε πλοίο με ξένη σημαία και ο φόρος εισοδήματος για τις αποδοχές του από τις υπηρεσίες του αυτές έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή, πρέπει εκτός από τους κωδικούς αριθμούς 255-256 να συμπληρωθούν και οι ακόλουθοι κωδικοί αριθμοί ως εξής :

αα) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 263 - 264 θα γραφτούν οι συνολικές αποδοχές για τις οποίες ο φόρος καταβλήθηκε στο εξωτερικό.

ββ) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 265 - 266, θα γραφτεί το συνολικό ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε και έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή. Το ποσό του φόρου αυτού δεν πρέπει να γράφεται στους κωδικούς αριθμούς 313 - 316 του πίνακα 8 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ούτε στους κωδικούς αριθμούς 257 - 258 του Ε.Ε.Δ., αλλά θα γράφεται εκτός από τους κωδικούς 265- 266 του Ε.Ε.Δ. και στους κωδικούς 651 - 652 του πίνακα 8 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, κατά περίπτωση. Το συνολικό εισόδημα αυτής της περίπτωσης, πρέπει να γραφτεί και στους κωδικούς αριθμούς 389-390 του πίνακα 4Ζ' της δήλωσης (και όχι στους κωδικούς αριθμούς 301-302 του πίνακα 4Α' της δήλωσης).

δ) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 253 - 254, θα γραφτούν συνολικά οι καθαρές αποδοχές που καταβλήθηκαν μέσα στο 2010 στο ημεδαπό κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού (αθροιστικά σε ευρώ, καθώς και σε ξένο νόμισμα, μετά τη μετατροπή τους σε ευρώ), ανεξάρτητα από το συντελεστή φόρου που παρακρατήθηκε. Οι κωδικοί αυτού συμπληρώνονται ΜΟΝΟ στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά συγχρόνως μέσα στην ίδια χρήση αμοιβές ημεδαπού κατώτερου πληρώματος και αμοιβές αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού, προκειμένου η εκκαθάριση του φόρου να γίνει μηχανογραφικά από τη Γ.Γ.Π.Σ.
Επίσης, επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή, θα συμπληρωθούν, συγχρόνως και οι κωδικοί αριθμοί 255-256 με το άθροισμα των καθαρών αποδοχών τους, τόσο αυτών που προέρχονται από την απασχόλησή τους ως ημεδαπού κατώτερου πληρώματος, όσο και αυτών που προέρχονται από την απασχόλησή τους ως αξιωματικών του εμπορικού ναυτικού.

Για καλύτερη κατανόηση παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα: Έστω, ότι φορολογούμενος αποκτά από 1/1 - 31/7/2010 6.000,00 ευρώ, ως καθαρές αποδοχές, για την απασχόλησή του ως ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού και από 1/8 - 31/12/2010 10.000,00 ευρώ, ως καθαρές αποδοχές για την απασχόλησή του ως αξιωματικού εμπορικού ναυτικού.
Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να συμπληρωθεί ο κωδικός αριθμός 255 με το ποσό των 16.000,00 (6.000,00 + 10.000,00) ευρώ, καθώς και ο κωδικός αριθμός 253 με το ποσό των 6.000,00 ευρώ.

ε) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 201 - 202, θα γραφτεί ο κωδικός (1) αν πρόκειται για αμοιβές αξιωματικού εμπορικού ναυτικού, ο κωδικός (2) αν πρόκειται για αμοιβές ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού, και ο κωδικός (3) αν το ίδιο πρόσωπο είναι συγχρόνως ημεδαπό κατώτερο πλήρωμα και αξιωματικός εμπορικού ναυτικού την ίδια χρήση.

3. Σημειώνεται ότι οι αξιωματικοί και το ημεδαπό κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού, πρέπει να συμπληρώσουν τις ενδείξεις της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ως εξής:

α) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 301 - 302 του πίνακα 4Α' της δήλωσης θα γραφτεί σε ευρώ το συνολικό ποσό των καθαρών αποδοχών που τους έχει καταβληθεί το 2010 ανεξάρτητα από το συντελεστή φόρου που παρακρατήθηκε, όπως αυτό προκύπτει από τις σχετικές βεβαιώσεις των εργοδοτών τους. Οι βεβαιώσεις αυτές πρέπει να παρουσιάζουν το νόμισμα και τις αμοιβές που πράγματι καταβλήθηκαν στους δικαιούχους και όχι τις αμοιβές που προβλέπουν οι συλλογικές συμβάσεις. Η μετατροπή σε ευρώ πρέπει να γίνεται με βάση την επίσημη ισοτιμία του ευρώ προς το ξένο νόμισμα κατά το χρόνο καταβολής των αμοιβών. Σημειώνεται και πάλι ότι οι συνολικές αμοιβές του αξιωματικού και του ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού πλοίου με ξένη σημαία, που ο φόρος εισοδήματος έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή, δεν θα συμπεριληφθούν στους κωδικούς αριθμούς 301 - 302 του πίνακα 4Α' της δήλωσης αυτής, αλλά θα γραφτούν στους κωδικούς αριθμούς 389 - 390 του πίνακα 4Ζ' της δήλωσης.

β) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 313 - 314 του πίνακα 8 της δήλωσης θα γραφτούν αθροιστικά τα ποσά του φόρου που αναλογούν και στους κωδικούς αριθμούς 315-316 του ίδιου πίνακα θα γραφτούν αθροιστικά τα ποσά του φόρου που παρακρατήθηκαν, όπως αυτά εμφανίζονται στη σχετική βεβαίωση του εργοδότη, ανεξάρτητα από το συντελεστή φόρου που παρακρατήθηκε.

4. Επισημαίνεται ότι αν, παρά την κατάργηση παρακράτησης εισφοράς Ο.Γ.Α. στο φόρο στις αμοιβές των ναυτικών, υπάρχουν βεβαιώσεις αποδοχών αυτών με παρακρατηθείσα εισφορά Ο.Γ.Α. στο φόρο, οι δηλώσεις αυτές δεν θα στέλνονται στη Γ.Γ.Π.Σ. για εκκαθάριση.
Στην περίπτωση αυτή θα επιστρέφονται οι οικείες βεβαιώσεις αποδοχών στους φορολογούμενους προκειμένου να γίνουν οι σχετικές διορθώσεις από τους εργοδότες τους.

5. Τέλος, σας επισυνάπτουμε υπόδειγμα Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου οικον. έτους 2011 το οποίο θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να συρράπτεται μέσα στη δήλωση που θα αποστέλλεται στη Γ.Γ.Π.Σ. για μηχανογραφική εκκαθάριση και όχι οποιοδήποτε άλλο έντυπο Ε.Ε.Δ. προηγούμενου οικον. έτους.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Δ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ


 
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου