Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019, 21:00:12

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Φορολογία 2014 arrow ΠΟΛ 1261/2011: Διαδικασία ηλεκτροδότησης αυθαίρετων που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του ν.4014/2011
ΠΟΛ 1261/2011: Διαδικασία ηλεκτροδότησης αυθαίρετων που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του ν.4014/2011
Πηγή: Express.gr
Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία ηλεκτροδότησης των αυθαίρετων κατασκευών ή χώρων αυθαίρετης αλλαγής χρήσης που ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4014 του 2011, δίνει με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1261/27.12.2011, το Υπουργείο Οικονομικών.

Το κείμενο της ΠΟΛ.1261/27.12.2011
Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2011

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία ηλεκτροδότησης των αυθαίρετων κατασκευών ή χώρων αυθαίρετης αλλαγής χρήσης που ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4014/2011».

Σχετικά με το αναφερόμενο θέμα και τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4014/2011 (ΦΕΚ209/'Α/21.9.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», με τις οποίες καθορίστηκαν, μεταξύ άλλων, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία υπαγωγής και το ενιαίο ειδικό πρόστιμο αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στην παράγραφο 22 του άρθρου 24 του ως άνω νόμου, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι «για τις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης που εξαιρούνται της επιβολής κυρώσεων με βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν οφείλεται αναδρομικά ασφαλιστικές εισφορές και οποιοσδήποτε φόρος…. Τυχόν ήδη καταβληθέντες φόροι, τέλη και πρόστιμα δεν αναζητούνται ».

Κατόπιν των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι, για την ηλεκτροδότηση των αυθαιρέτων κατασκευών καθώς και αυθαίρετων αλλαγών χρήσης που υπάγονται στη ρύθμιση του ν.4014/2011, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν.1882/1990 ,όπως ισχύουν, των άρθρων 35-36 Κ.Φ.Ε, όπως ισχύουν, και της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ 1137140/2439/Α0012-ΠΟΛ.1277/5.12.1994.

Τονίζεται ότι, στις περιπτώσεις που τα κτίρια στα οποία βρίσκονται χώροι με αυθαίρετη αλλαγή χρήσης που ρυθμίστηκαν βάση του ν.4014/2011 και δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί, τότε είναι ευνόητο ότι για την ηλεκτροδότηση των κτιρίων αυτών, εκτός των ρυθμιζόμενων ως άνω χώρων, θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, εφόσον πρόκειται για οικοδομές που ανεγείρονται με βάση άδεια οικοδομής που εκδίδεται από 1.1.1995 και εφεξής, είτε οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν.1882/1990, στο σύνολό τους, εφόσον πρόκειται για οικοδομές που ανεγείρονται με βάση άδεια που εκδόθηκε μέχρι 31.12.1994 ή για αυθαίρετες οικοδομές που έχουν νομιμοποιηθεί ή για τις οποίες έχει εγκριθεί η ηλεκτροδότηση από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ


 
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου