Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019, 21:00:00

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Φορολογία 2014 arrow ΠΟΛ 1006/2012: Αναστέλλεται ο φόρος στις χρηματιστηριακές συναλλαγές
ΠΟΛ 1006/2012: Αναστέλλεται ο φόρος στις χρηματιστηριακές συναλλαγές
Πηγή: Express.gr

Αναστέλλεται μέχρι 31 Μαρτίου 2012 η εφαρμογή του φόρου υπεραξίας για τις αγοραπωλησίες μετοχών στο Χρηματιστήριο. Το μέτρο προβλέπεται ότι θα εφαρμοσθεί απο την 1η Απριλίου 2012 σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικου Περιεχομένου, που αφορά ρυθμίσεις επειγόντων θεμάτων, συνταξιοδοτικά θέματα και διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου, βαθμολογίου και της εφεδρείας, που περιλαμβάνονται στο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2012- 2015.

ΠΟΛ.1006/2.1.2012
Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 3 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 268 Α/31.12.2011).
Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ 12)
ΤΜΗΜΑΤΑ: Β'-Α'
2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ 13)
ΤΜΗΜΑ ΦΜΑΠ
3) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:  101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Κ. Γαλλή, Κ.Παναγοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3375311, 3375317, -18
ΦΑΞ: 210 3375001

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1006

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 3 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 268 Α/31.12.2011).

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 3 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθ. 268 Α/31.12.2011.

1. Με τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 της πιο πάνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου μετατίθεται από 1η Ιανουαρίου 2012 σε 1η Απριλίου 2012 ο χρόνος έναρξης ισχύος της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 3943/2011, σχετικά με τη φορολόγηση της υπεραξίας που προκύπτει από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών σε τιμή ανώτερη της τιμής απόκτησής τους. Συγκεκριμένα, θα φορολογείται με τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο ΧΑ ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο, όταν η αγορά τους λαμβάνει χώρα από 1η Απριλίου 2012 και μετά. Μέχρι τότε εξακολουθεί να επιβάλλεται φόρος 2‰ επί της αξίας των πωλούμενων μετοχών και η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση απαλλάσσεται της φορολογίας.

2. Με την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 4002/2011 μέχρι και την 30η Δεκεμβρίου 2011. Η προθεσμία αυτή έχει ήδη παραταθεί με την ΠΟΛ.1266/2011 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2012.

3. Με την παράγραφο 8 του ίδιου άρθρου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου παρατείνεται η ισχύς των διατάξεων των περιπτώσεων γ', δ' και ε' της παραγράφου 1 και των περιπτώσεων γ' και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 2579/1998, σύμφωνα με τις οποίες καταβάλλονται εφάπαξ πάγια ποσά φόρου, για την άδεια κυκλοφορίας και το όχημα αντίστοιχα, κατά τη μεταβίβαση τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης, λεωφορείου δημόσιας χρήσης ενταγμένου σε ΚΤΕΛ, καθώς και λεωφορείου δημόσιας χρήσης που ανήκει στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012.

4. Με την παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ορίζεται ότι το πιστοποιητικό του άρθρου 48 του ν. 3842/2010 απαιτείται για συμβολαιογραφικά έγγραφα που καταρτίζονται από φυσικά πρόσωπα, μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Τονίζεται ότι το πιστοποιητικό αυτό απαιτείται να επισυνάπτεται μόνο σε συμβολαιογραφικά έγγραφα που καταρτίζονται από νομικά πρόσωπα μετά την 1η Ιανουαρίου 2012. Ο τύπος και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού των νομικών προσώπων καθώς και ο τρόπος εφαρμογής του, ορίζονται στην ΠΟΛ 1265/2011 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών.

5. Με τη διάταξη της παραγράφου 9 του ίδιου άρθρου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου τροποποιείται η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 12 του άρθρου πέμπτου του ν. 3845/2010 (65 Α), όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του ν. 3899/2010 (Α 212), και ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης επιβολής του ειδικού φόρου των διαφημίσεων που προβάλλονται από την τηλεόραση, η 1-1-2013.

Ακριβές Αντίγραφο  
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας  

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ


 
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου