Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019, 21:00:20

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Φορολογία 2014 arrow ΠΟΛ 1254: Τέλος χαρτοσήμου των αποδείξεων πληρωμής ασφαλίστρων νομικής προστασίας
ΠΟΛ 1254: Τέλος χαρτοσήμου των αποδείξεων πληρωμής ασφαλίστρων νομικής προστασίας
Πηγή: Express.gr

Με την  εγκύκλιο ΠΟΛ.1254/21.12.2011 που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών με θέμα " Αντιμετώπιση από πλευράς τελών χαρτοσήμου των αποδείξεων πληρωμής ασφαλίστρων νομικής προστασίας", διευκρινίζονται τα εξής:

Σε συνέχεια της εγκυκλίου με αριθ. 1037246/256/Τ.& Ε.Φ./ΠΟΛ.1051/7.4.2009, διευκρινίζεται ότι, η προαναφερθείσα κατάργηση τελών χαρτοσήμου στις αποδείξεις πληρωμής ασφαλίστρων για τους κλάδους ασφαλίσεων κατά ζημιών αφορά και στη νομική προστασία, δεδομένου ότι πρόκειται για κλάδο ασφαλίσεων κατά ζημιών.

Το πλήρες κείμενο της ΠΟΛ.1254/21.12.2011

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Α'

Ταχ.Δ/νση: Σίνα 2-4
Ταχ.Κωδ.: 10672 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Α. Γιαννακούλη
Τηλέφωνο: 2103642922
FAX: 2103642251

ΠΟΛ 1254

ΘΕΜΑ: «Αντιμετώπιση από πλευράς τελών χαρτοσήμου των αποδείξεων πληρωμής ασφαλίστρων νομικής προστασίας».

I. Με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 71 του ν. 3746/2009 (ΦΕΚ Α' 27/16.2.2009) ορίζεται ότι, από 1-1-2009 καταργείται το τέλος χαρτοσήμου που επιβάλλεται στις αποδείξεις πληρωμής ασφαλίστρων για τους κλάδους ασφαλίσεων κατά ζημιών, όπως ορίζονται στο άρθρο 13 παρ. 1 του ν. δ. 400/1970, όπως ισχύει.

II. Με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του ν. δ. 400/1970 (ΦΕΚ 167Α'/17-1-1970) «περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως», όπως ισχύει, θεσπίσθηκε η ταξινόμηση των ασφαλίσεων κατά ζημιών σε κλάδους, στους οποίους περιλαμβάνεται και η νομική προστασία καταλαμβάνουσα στη σχετική αρίθμηση τη 17η σειρά. Η ως άνω ρύθμιση έγινε σε προσαρμογή κοινοτικού δικαίου και συγκεκριμένα του παραρτήματος της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ όπου παρατίθεται ταξινόμηση των κινδύνων κατά κλάδους, στους οποίους περιλαμβάνεται και η νομική προστασία.

III. Περαιτέρω με τις διατάξεις του άρθρου 13β του ως άνω ν. δ/τος, που αποτελούν εναρμόνιση με τις διατάξεις της οδηγίας 87/344/ΕΟΚ, με την οποία συντονίζονται οι διατάξεις σχετικά με την ασφάλιση της νομικής προστασίας, αναλύεται η έννοια της ασφάλισης νομικής προστασίας και εξειδικεύονται οι όροι υπό τους οποίους ασκείται αυτή λόγω και της ιδιαίτερης μορφής του κλάδου αυτού («ιδιόμορφου χαρακτήρα της»- για την προστασία των ασφαλισμένων και την αποτροπή κάθε κινδύνου σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ ενός ασφαλισμένου κατά κινδύνων νομικής προστασίας και του ασφαλιστή του), όπως μνημονεύεται στην εισηγητική έκθεση της ανωτέρω οδηγίας.

IV. Το Υπουργείο Οικονομικών με την αριθ. 1037246/256/Τ.& Ε.Φ /ΠΟΛ.1051/7.4.2009 ερμηνευτική εγκύκλιό του που αφορά στις ανωτέρω διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 71 του ν. 3746/2009 έκανε δεκτό ότι, οι αποδείξεις πληρωμής ασφαλίστρων νομικής προστασίας (άρθρου 13β του ν.δ. 400/1970) δεν εμπίπτουν στο πεδίο απαλλαγής που εισήγαγε ο ν.3746/2009.

V. Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας με σειρά υπομνημάτων της προς το Υπ. Οικονομικών (αριθ.109167/416/8-5-2009, 120281/29/14-1-2010 και 145165/548/24-8-2011) έθεσε, μεταξύ άλλων, το θέμα του τέλους χαρτοσήμου επί των αποδείξεων πληρωμής ασφαλίστρων νομικής προστασίας, επιχειρηματολογώντας, βάσει των ισχυουσών σχετικών διατάξεων νόμων και κανονιστικών πράξεων υπέρ της μη οφειλής τελών χαρτοσήμου και στην περίπτωση πληρωμής ασφαλίστρων για τη νομική προστασία, καθόσον στους κλάδους ασφαλίσεως κατά ζημιών, όπως ορίζονται στο άρθρο 13 παρ. 1 του ν. δ. 400/1970 περιλαμβάνεται και η νομική προστασία.

VI. Η Υπηρεσία μας επανεξέτασε το εν λόγω θέμα, λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τα ανωτέρω α) δεν αμφισβητείται η ταυτότητα του κλάδου νομικής προστασίας ως ασφαλιστικός κλάδος κατά ζημιών όπως ορίζεται στο άρθρο 13 παρ.1 του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει και β) ότι στη διάταξη της περ .β της παρ. 10 του άρθρου 71 του ν. 3746/2009 (27Α') ορίζεται « Από την 1 Ιανουαρίου 2009 καταργείται το τέλος χαρτοσήμου, που επιβάλλεται στις αποδείξεις πληρωμής ασφαλίστρων για τους κλάδους ασφαλίσεων κατά ζημιών, όπως ορίζονται στο άρθρο 13 παρ. 1 του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει».

Κατόπιν αυτού, σε συνέχεια της εγκυκλίου μας με αριθ. 1037246/256/Τ.& Ε.Φ./ΠΟΛ.1051/7.4.2009, διευκρινίζουμε ότι, η προαναφερθείσα κατάργηση τελών χαρτοσήμου στις αποδείξεις πληρωμής ασφαλίστρων για τους κλάδους ασφαλίσεων κατά ζημιών αφορά και στη νομική προστασία, δεδομένου ότι πρόκειται για κλάδο ασφαλίσεων κατά ζημιών.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ 
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου