Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019, 21:00:28

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Φορολογία 2014 arrow «Φρένο» στο τέχνασμα της εκχώρησης δικαιώματος εισαγωγής εμπορευμάτων
«Φρένο» στο τέχνασμα της εκχώρησης δικαιώματος εισαγωγής εμπορευμάτων
Πηγή: Express.gr
Φρένο επιχειρεί να βάλει με απόφασή του το Υπουργείο Οικονομικών στο «τέχνασμα» της εκχώρησης δικαιώματος εισαγωγής (εμπορευμάτων) που χρησιμοποιούν αρκετές εταιρίες χωρίς να αποδίδουν τον σχετικό ΦΠΑ.

Οι συγκεκριμένες εταιρίες ενώ εξέδωσαν τιμολόγια με ΦΠΑ, υπέβαλαν είτε μηδενικές, είτε ανακριβείς περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., με αποτέλεσμα να μην αποδίδεται εμπρόθεσμα ο οφειλόμενος φόρος, σε μερικές μάλιστα περιπτώσεις να αποδίδεται μετά από έτη, εξαιτίας του διενεργούμενου ελέγχου.

Στο εξής τα τελωνεία θα πρέπει να αποστέλλουν αντίγραφα των σχετικών διασαφήσεων και των τιμολογίων εκχώρησης στις αρμόδιες ΕΛΥΤ προκειμένου αυτές να προβαίνουν σε ελέγχους για την απόδοση του οφειλόμενου ΦΠΑ και να επιμελούνται την είσπραξη τυχόν διαφυγόντος ΦΠΑ.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης:

Αριθ. πρωτ.: Δ17 Ε 5051406 ΕΞ 8.12.2011
ΘΕΜΑ : Έλεγχος τιμολογίων εκχώρησης εισαγωγικού δικαιώματος από αρμόδιες ΕΛΥΤ.

ΣΧΕΤ. : 1) Οι με αριθ. Δ.129/86/87 ΔΥΟ και Ε.2549/218/96 ΔΥΟ
2) Η με αριθ. Δ17Ε 5008797 ΕΞ 14.2.2011 ΔΥΟ. (βλ. πιο κάτω την απόφαση)

Κατόπιν σχετικών γραπτών και προφορικών αναφορών τελωνείων, ΕΛΥΤ και ΣΔΟΕ που ενήργησαν ελέγχους σε περιπτώσεις εκχώρησης εισαγωγικού δικαιώματος πριν τον τελωνισμό των εμπορευμάτων και έκδοση τιμολογίων με ΦΠΑ βάσει των ανωτέρω σχετικών ΔΥΟ, διαπιστώθηκε ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι επιχειρήσεις που εξέδωσαν τιμολόγια με ΦΠΑ κατά τα ανωτέρω, υπέβαλαν είτε μηδενικές, είτε ανακριβείς περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., με αποτέλεσμα να μην αποδίδεται εμπρόθεσμα ο οφειλόμενος ΦΠΑ, σε μερικές μάλιστα περιπτώσεις να αποδίδεται μετά από έτη, εξαιτίας του διενεργούμενου ελέγχου.

Επί πλέον έχουν αναφερθεί περιπτώσεις επιχειρήσεων, που φαίνεται να συστάθηκαν με σκοπό την εφαρμογή της διαδικασίας της εκχώρησης εισαγωγικού δικαιώματος μέσω της έκδοσης τιμολογίου με ΦΠΑ, των οποίων η εμπορική δραστηριότητα στην ουσία σταματάει μετά την εκχώρηση των εμπορευμάτων σε άλλο δικαιούχο, ο οποίος τα παραλαμβάνει χωρίς να καταβάλει τον εν λόγω ΦΠΑ στο τελωνείο.

Διαπιστώθηκε μάλιστα ότι οι επιχειρήσεις που εξέδιδαν τα σχετικά τιμολόγια εκχώρησης, δεν απέδιδαν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τον σχετικό ΦΠΑ.

Για το λόγο αυτό, μέχρι να επανεξετασθεί η διαδικασία της εκχώρησης εισαγωγικού δικαιώματος, όταν τελωνίζονται αγαθά με την διαδικασία αυτή, θα πρέπει στο εξής τα τελωνεία να αποστέλλουν αντίγραφα των σχετικών διασαφήσεων και των τιμολογίων εκχώρησης στις αρμόδιες ΕΛΥΤ προκειμένου αυτές να προβαίνουν σε ελέγχους για την απόδοση του οφειλόμενου ΦΠΑ, να επιμελούνται την είσπραξη τυχόν διαφυγόντος ΦΠΑ και να ενημερώνουν σχετικά την Yπηρεσία μας.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Δ17Ε 5008797 ΕΞ 14.2.2011 ΔΥΟ, εφόσον από την έρευνα που πραγματοποιούν οι αρμόδιες Υπηρεσίες διαπιστώνεται ότι τα πραγματικά περιστατικά αιτιολογούν λογικώς και επαρκώς το συμπέρασμα ότι η εκχώρηση εισαγωγικού δικαιώματος επινοήθηκε ως τέχνασμα με σκοπό την αποστέρηση του Δημοσίου από τους αναλογούντες φόρους (ΦΠΑ), ο διαφυγών ΦΠΑ εισαγωγής πρέπει να βεβαιωθεί και να επιδιωχθεί η εκ των υστέρων καταβολή του στην αρμόδια τελωνειακή αρχή.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ αα
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ


Συμπληρωματική απόφαση:
Αριθ. πρωτ.: Δ17Ε 5008797 ΕΞ 14.2.2011

Παροχή οδηγιών για την φορολογική μεταχείριση σε διαπιστωθείσες περιπτώσεις καταχρηστικής χρησιμοποίησης των διατάξεων περί εκχώρησης εισαγωγικού δικαιώματος
Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2011
Αριθ. Πρωτ: Δ17Ε 5008797 ΕΞ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ 17Η: ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ Ε΄ΥΠΑ ΕΙΣΑΓ- ΕΞΑΓ.

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Βιδάλης Νικ.
Τηλέφωνο:210 69.87.482
Fax:210.69.87.489
E-mail:vat-customs@2001syzefxis.gov.gr


ΘΕΜΑ : Παροχή οδηγιών για την φορολογική μεταχείριση σε διαπιστωθείσες περιπτώσεις καταχρηστικής χρησιμοποίησης των διατάξεων περί εκχώρησης εισαγωγικού δικαιώματος.

Σχετ. Η με αρ.πρωτ. 1380/22-7-2010 αναφορά σας .

Απαντώντας στην ανωτέρω αναφορά σας σχετικά με το αντικείμενο του θέματος , σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

1. Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 4 του ν. 2859/2000, σε περίπτωση παράδοσης αγαθών πριν την εισαγωγή τους, σαν τόπος παράδοσής τους θεωρείται το εσωτερικό της χώρας, εφόσον αυτός είναι ο τόπος τελικού προορισμού τους .

- Εξάλλου σύμφωνα με την αριθμ. Δ.129/86/87 ΔΥΟ, κατά τον τελωνισμό εμπορευμάτων, τα οποία προέρχονται είτε από εκχώρηση του εισαγωγικού Δικαιώματος, είτε από οπισθογράφηση φορτωτικών εγγράφων, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση, να προσκομίζονται στο τελωνείο, τιμολόγια πώλησης στα οποία θα έχει υποχρεωτικά υπολογισθεί ο ΦΠΑ .

- Επίσης σύμφωνα με την αριθμ. Ε 2549/218/96 ΔΥΟ (παρ. 5), στις περιπτώσεις τελωνισμού αγαθών προέλευσης τρίτων χωρών στις οποίες συντρέχει, είτε εκχώρηση εισαγωγικού δικαιώματος, είτε οπισθογράφηση φορτωτικών εγγράφων, τα αρμόδια τελωνεία εισαγωγής θα πρέπει να αξιώνουν, την προσκόμιση του τιμολογίου πώλησης του αρχικού εισαγωγέα (εκχωρητή) και να προβαίνουν στο συμψηφισμό του Φ.Π.Α. που αναγράφεται σ΄αυτό, με το Φ.Π.Α. που αναλογεί στη φορολογητέα αξία των εισαγομένων αγαθών , όπως αυτή προσδιορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.1642/86 (ήδη άρθρο 20 του ν.2859/2000).

Υπενθυμίζεται εν προκειμένω, ότι όπως αναφέρεται και στην προαναφερόμενη αριθμ. Δ129/86/87 ΔΥΟ για την διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας για σκοπούς ΦΠΑ , θα λαμβάνεται υπόψη ως βάση υπολογισμού η αξία που αναγράφεται στο τιμολόγιο πώλησης-εκχώρησης (χωρίς να περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.), εφόσον η αξία αυτή είναι μεγαλύτερη ή ίση με αυτήν του τιμολογίου εισαγωγής. Στην περίπτωση που η αξία πώλησης είναι μικρότερη από την αξία εισαγωγής, (πώληση με ζημιά), λαμβάνεται υπόψη η μεγαλύτερη, δηλαδή η αξία του τιμολογίου εισαγωγής .

- Συνεπώς, εφόσον διαπιστώνεται ότι εφαρμόσθηκαν ορθά οι ανωτέρω διατάξεις και συμψηφίστηκε ο ΦΠΑ κατά τα προβλεπόμενα, δεν τίθεται καταρχήν περαιτέρω θέμα παρακολούθησης του ΦΠΑ από την τελωνειακή αρχή, αλλά η παρακολούθηση της απόδοσης του ΦΠΑ των εκδοθέντων τιμολογίων αποτελεί πλέον ευθύνη της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

2. Πέραν των ανωτέρω όμως, που αποτελούν και την συνήθη πρακτική, στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπου διαπιστώνεται ότι δύο ομοειδείς επιχειρήσεις αλληλοεκχωρούν η μία στην άλλη το εισαγωγικό τους δικαίωμα, πριν τον τελωνισμό, ώστε να μην καταβάλλεται στην ουσία ΦΠΑ κατά την εισαγωγή και στην συνέχεια δεν υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις ΥΠΑ στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. , πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα εξής :

α) Σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 2859/2000 η φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος γίνεται απαιτητός από το Δημόσιο , κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η εισαγωγή των αγαθών, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 10 του ίδιου νόμου . Από τις διατάξεις τoυ άρθρου αυτού δηλαδή, καθορίζεται το σημείο γέννησης της φορολογικής υποχρέωσης στην εισαγωγή αγαθών, το οποίο είναι ο χρόνος εισόδου των αγαθών στο τελωνειακό έδαφος της χώρας, καθώς και το χρονικό σημείο κατά το οποίο ο ΦΠΑ γίνεται απαιτητός κατά την εισαγωγή, από το Δημόσιο, το οποίο είναι το χρονικό σημείο που λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή των δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων ισοδυνάμου αποτελέσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας δηλαδή ο χρόνος αποδοχής του παραστατικού θέσης σε ανάλωση ( διασάφηση εισαγωγής ), εκτός αν ρυθμίζεται διαφορετικά από άλλες διατάξεις .

β) Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν.2859/2000 κατά την εισαγωγή αγαθών από το εξωτερικό, ο φόρος βεβαιώνεται και εισπράττεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της τελωνειακής, δασμολογικής και συναφούς νομοθεσίας για τη βεβαίωση και είσπραξη των εισαγωγικών δασμών και λοιπών φόρων. Οι πιο πάνω διατάξεις εφαρμόζονται και για τη διοικητική επίλυση των διαφορών, που προκύπτουν κατά την εισαγωγή αγαθών.

Στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου αναφέρεται σαφώς, ότι κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου χαρακτηρίζεται ως τελωνειακή παράβαση και διώκεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα.

γ) Επιπλέον όπως είναι γνωστό, η απόπειρα διαφυγής της πληρωμής φόρων, δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων και οποιαδήποτε ενέργεια αποσκοπεί να στερήσει το Ελληνικό Δημόσιο ή την Ε.Ε. των επιβαρύνσεων που εισπράττονται, λόγω της εισαγωγής, ακόμα και αν εισπράχθηκαν με διαφορετικό τρόπο και σε διαφορετικό χρόνο από αυτό που ορίζει ο νόμος , αποτελούν πράξεις οι οποίες τιμωρούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του τελωνειακού κώδικα (άρθρα 142 παρ.2 και 3 και 155 παρ.1-β του Ν. 2960/2001 κλπ.) και βέβαια υφίσταται σε κάθε περίπτωση υποχρέωση για την εκ των υστέρων καταβολή τους .

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, και εφόσον από την έρευνα που πραγματοποίησε η υπηρεσία σας διαπιστώνεται, ότι τα πραγματικά περιστατικά αιτιολογούν λογικώς και επαρκώς το συμπέρασμα ότι η εκχώρηση εισαγωγικού δικαιώματος επινοήθηκε ως τέχνασμα με σκοπό την αποστέρηση του Δημοσίου από τους αναλογούντες φόρους ( ΦΠΑ) , είναι προφανές ότι στην περίπτωση αυτή, οι εν λόγω φόροι πρέπει να βεβαιωθούν και να επιδιωχθεί η εκ των υστέρων καταβολή τους.

Όσον αφορά τα τυχόν οφειλόμενα πρόστιμα και λοιπές ποινές αρμόδια να σας απαντήσει είναι η 33 Δ/νση στην οποία και κοινοποιείται το παρόν .

Με αφορμή τα ανωτέρω, θεωρούμε ότι οι ΕΛΥΤ πρέπει να προβούν σε δειγματοληπτικούς ελέγχους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, προκειμένου να διερευνήσουν παρόμοια περιστατικά, αναφέροντάς μας σχετικά.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟΥ


 
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου