Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019, 21:00:39

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Φορολογία 2014 arrow ΠΟΛ 1240: Οδηγίες για τήρηση βιβλίων φορολογίας κεφαλαίου, μετά την αναστολή λειτουργίας ΔΟΥ
ΠΟΛ 1240: Οδηγίες για τήρηση βιβλίων φορολογίας κεφαλαίου, μετά την αναστολή λειτουργίας ΔΟΥ
Πηγή: Express.gr
Οδηγίες για την τήρηση των βιβλίων της φορολογίας κεφαλαίου, μετά την αναστολή της λειτουργίας Δ.Ο.Υ. και μεταφοράς της αρμοδιότητας αυτών σε άλλες, δίνει με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1240 το Υπουργείο Οικονομικών.

Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου και οι συνοδευτικές αποφάσεις:

Αθήνα, 25-11-2011

ΠΟΛ.1240/25.11.2011

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την τήρηση των βιβλίων της φορολογίας κεφαλαίου, μετά την αναστολή της λειτουργίας Δ.Ο.Υ.

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 55 παρ. 12α του ν. 4002/2011, εξεδόθησαν οι με αριθμό Δ6Α 1131253 ΕΞ 20.9.2011, Δ6Α 1133062 ΕΞ 21.9.2011 (βλέπε πιο κάτω τις αποφάσεις)  και Δ6Α 1159129 ΕΞ 2011/21-11-2011 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, περί αναστολής λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. και μεταφοράς της αρμοδιότητας αυτών σε άλλες.

Σχετικά με την τήρηση των βιβλίων του τμήματος Κεφαλαίου των Δ.Ο.Υ. αυτών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

α) Τα βιβλία των Δ.Ο.Υ., των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία, θα «κλείσουν» αφού υπογραφούν από τον αρμόδιο τμηματάρχη και Δ/ντή Δ.Ο.Υ., την τελευταία ημέρα λειτουργίας.

β) Τα βιβλία των Δ.Ο.Υ. στις οποίες μεταφέρεται η αρμοδιότητα των πιο πάνω, θα συνεχίσουν να τηρούνται κανονικά, με ενιαία αρίθμηση.

Σε περίπτωση παραλαβής συμπληρωματικής δήλωσης, ο αριθμός φακέλου θα παραμείνει ο ίδιος, με την παρατήρηση, ποια Δ.Ο.Υ. έχει παραλάβει την αρχική δήλωση.

Τα βιβλία των Δ.Ο.Υ. των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία θα εξακολουθήσουν να ενημερώνονται μόνο όσον αφορά την πορεία των υποθέσεων που έχουν καταχωρηθεί σε αυτά.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Αριθμ. Δ6Α 1131253 ΕΞ 20.9.2011
Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2011
Αρ. Πρωτ: Δ6Α 1131253 ΕΞ2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ι. Καταιβάτης
Τηλ.: 210 3222386
Fax: 210 3230829
ypoik.d6a@1988.syzefxis.gov.gr


Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 32 του Ν. 1828/1989 (Α' 2) «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις», όπως έχει αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 2443/1996 (Α' 265) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 55 παρ. 12 του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (A' 180).

β) Του Π.Δ. 185/2009 (Α' 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και του Π.Δ. 189/2009 (Α' 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

γ) Του Π.Δ. 551/1988 (Α' 259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

2. Την επείγουσα ανάγκη αύξησης της αποτελεσματικότητας και της μείωσης του λειτουργικού κόστους της φορολογικής διοίκησης, καθώς και της εξοικονόμησης στελεχιακού δυναμικού.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:


1. Αναστέλλουμε, από 1η Οκτωβρίου 2011, τη λειτουργία των παρακάτω Δ.Ο.Υ. της στήλης Β' του Πίνακα 1 και μεταφέρουμε την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητάς τους στις Δ.Ο.Υ. της στήλης Γ', ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΣΤΗΛΗ Α'ΣΤΗΛΗ Β'ΣΤΗΛΗ Γ'

ΝΟΜΟΣΔ.Ο.Υ των οποίων αναστέλλεται η λειτουργίαΔ.Ο.Υ. στις οποίες μεταφέρεται η καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα

Αρκαδίας (άρθρο 44 του ΠΔ 551/1988)ΤροπαίωνΔημητσάνας

Αχαΐας (άρθρο 60 του ΠΔ 551/1988)ΑκράταςΑιγίου
ΚλειτορίαςΚαλαβρύτων

Ηλείας (άρθρο 140 του ΠΔ 551/1988)ΑνδρίτσαιναςΚρεστένων

Ηρακλείου (άρθρο 156 του ΠΔ 551/1988)Καστελλίου ΠεδιάδοςΑρκαλοχωρίου

Λακωνίας (άρθρο 260 του ΠΔ 551/1988 καιΑρεόποληςΓυθείουάρθρο 3 του ΠΔ 414/1991-Α152)ΚροκεώνΣκάλας

Λέσβου (άρθρο 284 του ΠΔ 551/1988)ΜυθήμνηςΚαλλονής

Μεσσηνίας (άρθρο 308 τουΦιλιατρώνΚυπαρισσίαςΠΔ 551/1988 και άρθρο 4 του ΠΔ 466/1990- Α' 179)ΓαργαλιάνωνΚυπαρισσίας

Πρέβεζας (άρθρο 348 του ΠΔ 551/1988 καιΠάργαςΦαναρίουάρθρο 1 του ΠΔ 63/2006-Α'71)


2. Αναστέλλουμε, από 1η Νοεμβρίου 2011, τη λειτουργία των παρακάτω Δ.Ο.Υ. της στήλης Β' του Πίνακα 2 και μεταφέρουμε την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδι- ότητάς τους στις Δ.Ο.Υ. της στήλης Γ', ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΣΤΗΛΗ Α'ΣΤΗΛΗ Β'ΣΤΗΛΗ Γ'

ΝΟΜΟΣΔ.Ο.Υ των οποίων αναστέλλεται η λειτουργίαΔ.Ο.Υ. στις οποίες μεταφέρεται η καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα

Αιτωλοακαρνανίας (άρθρο 20 του ΠΔ 551/1988)ΑστακούΑγρινίου
ΘέρμουΑγρινίου

Ηλείας (άρθρο 140 του ΠΔ 551/1988 και άρθρο 1 του ΠΔ 339/1997-Α179)ΒάρδαςΛεχαινών

Ηρακλείου (άρθρο 156 του ΠΔ 551/1988)ΤυμπακίουΜοιρών

Κεφαλληνίας (άρθρο 220 του ΠΔ 551/1988)ΛηξουρίουΑργοστολίου

Κοζάνης (άρθρο 236 του ΠΔ 551/1988ΣιάτισταςΝεάπολης Βοΐου

Κορινθίας (άρθρο 244 του ΠΔ 551/1988)ΔερβενίουΞυλοκάστρου

Λακωνίας (άρθρο 260 του ΠΔ 551/1988)Νεάπολης ΒοιώνΜολάων

Λασιθίου (άρθρο 276 του ΠΔ 551/1988)ΝεάποληςΑγίου Νικολάου

Λέσβου (άρθρο 284 του ΠΔ 551/1988)ΠλωμαρίουΜυτιλήνης

Σάμου (άρθρο 372 του ΠΔ 551/1988)ΚαρλοβασίουΣάμου3. Οι οργανικές θέσεις των Δ.Ο.Υ., των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία, περιέρχονται στις Δ.Ο.Υ., στις οποίες μεταφέρεται η κατά τόπον και καθ' ύλην αρμοδιότητά τους, προσαυξάνοντας, αντίστοιχα, τις οργανικές θέσεις αυτών.

4. Η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων των οργανικών μονάδων, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία, καθώς και η έκδοση των σχετικών πράξεων επιβολής φόρων ή προστίμων και λήψης μέτρων είσπραξης, περιέρχεται στις οργανικές μονάδες υποδοχής αυτών. Ο Προϊστάμενος της οργανικής μονάδας, στην οποία μεταφέρεται η αρμοδιότητα, καθίσταται αρμόδιος για την έκδοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων, την επίλυση των διαφορών, τη βεβαίωση και είσπραξη των φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, καθώς και για τη λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων είσπραξης σε βάρος των οφειλετών και περιουσιακών στοιχείων αυτών.

Όλα τα εκδιδόμενα παραστατικά και βεβαιώσεις φέρουν την επωνυμία της Δ.Ο.Υ. υποδοχής και σε παρένθεση αναφέρεται η Δ.Ο.Υ. υποδοχής και οι Δ.Ο.Υ., οι οποίες συγχωνεύτηκαν με αυτή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας


Αριθ. Δ6Α 1133062 ΕΞ 21.9.2011
Αναστολή λειτουργίας συστεγαζόμενων Δ.Ο.Υ.

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2011
Αρ. Πρωτ: Δ6Α 1133062 ΕΞ2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ι. Καταιβάτης
Τηλ.: 210 3222386
Fax: 210 3230829
ypoik.d6a@1988.syzefxis.gov.gr


Θέμα: «Αναστολή λειτουργίας συστεγαζόμενων Δ.Ο.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 32 του Ν 1828/1989 (Α΄2) «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις», όπως έχει αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν 2443/1996 (Α» 265) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις » και του άρθρου 55 παρ. 12 του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α΄180).

β) Της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2469/1997 (Α΄ 38) «περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».

γ) Της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 2873/2000 (Α΄ 285), «Φορολογικές Ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις».

δ) Του Π.Δ. 185/2009 (Α 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας −Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και του Π.Δ. 189/2009 (Α΄221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

ε) Του Π.Δ. 551/1988 (Α΄259) « Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το « άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 (Α»98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»

2. Την επείγουσα ανάγκη αύξησης της αποτελεσματικότητας και της μείωσης του λειτουργικού κόστους της φορολογικής διοίκησης, καθώς και της εξοικονόμησης στελεχιακού δυναμικού.

3.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Αναστέλλουμε, από 1η Νοεμβρίου 2011, τη λειτουργία των Δ.Ο.Υ. της στήλης Β΄ του παρακάτω Πίνακα και μεταφέρουμε την καθ'Α ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα τους στις Δ.Ο.Υ. της στήλης Γ, ως εξής:


  ΠΙΝΑΚΑΣ  
ΣΤΗΛΗ Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛΗ Γ΄
ΝΟΜΟΣ Δ.Ο.Υ των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία Δ.Ο.Υ. στις οποίες μεταφέρεται η καθ'Α ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα
Ιωαννίνων (άρθρο 180 του ΠΔ 551/1988) Β΄ Ιωαννίνων Α΄Ιωαννίνων
Καβάλας (άρθρο 188 του ΠΔ 551/1988) Β΄ Καβάλας Α΄Καβάλας
Μαγνησίας (άρθρο 300 του ΠΔ 551/1988) Β΄ Βόλου Α΄Βόλου
Ξάνθης (άρθρο 316 του ΠΔ 551/1988) Β΄ Ξάνθης Α΄Ξάνθης
Πιερίας (άρθρο 340 του ΠΔ 551/1988 και άρθρο 1 του ΠΔ 414/1991−Α52) Β΄ Κατερίνης Α΄Κατερίνης
Χανίων (άρθρο 428 του ΠΔ 551/1988) Β΄ Χανίων Α΄Χανίων


2. Από την ίδια ημερομηνία οι Δ.Ο.Υ. Α΄ Ιωαννίνων, Α΄ Καβάλας, Α΄ Βόλου, Α΄ Ξάνθης, Α΄ Κατερίνης και Α΄ Χανίων μετονομάζονται σε Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων (Α΄−Β΄), Καβάλας (Α΄−Β΄), Βόλου (Α΄−Β΄), Ξάνθης (Α΄−Β΄), Κατερίνης (Α΄−Β΄) και Χανίων (Α΄−Β΄), αντίστοιχα.

3. Οι οργανικές θέσεις των Δ.Ο.Υ., των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία, περιέρχονται στις Δ.Ο.Υ., στις οποίες μεταφέρεται η κατά τόπον και καθ'Αύλην αρμοδιότητα τους, προσαυξάνοντας, αντίστοιχα, τις οργανικές θέσεις αυτών.

4. Η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων των οργανικών μονάδων, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία, καθώς και η έκδοση των σχετικών πράξεων επιβολής φόρων ή προστίμων και λήψης μέτρων είσπραξης, περιέρχεται στις οργανικές μονάδες υποδοχής αυτών. Ο Προϊστάμενος της οργανικής μονάδας, στην οποία μεταφέρεται η αρμοδιότητα, καθίσταται αρμόδιος για την έκδοση των οικείων καταλογιοτικών πράξεων, την επίλυση των διαφορών, τη βεβαίωση και είσπραξη των φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, καθώς και για τη λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων είσπραξης σε βάρος των οφειλετών και των περιουσιακών στοιχείων αυτών. Όλα τα εκδιδόμενα παραστατικά και βεβαιώσεις φέρουν την επωνυμία της Δ.Ο.Υ. υποδοχής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας 
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου