Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019, 21:00:46

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Φορολογία 2014 arrow ΠΟΛ 1236: «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης»
ΠΟΛ 1236: «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης»
Πηγή: Express.gr
Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1236, το Υπουργείο Οικονομικών κοινοποιεί τις διατάξεις άρθρων του νόμου 4013/2011, με τις οποίες αντικαθίσταται το έκτο κεφάλαιο «Διαδικασία συνδιαλλαγής», άρθρ. 99 – 106, του πτωχευτικού κώδικα με νέο που φέρει τον τίτλο «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης» , άρθρ. 99 - 106ια του πτωχευτικού κώδικα, όπως ισχύει.

Με τις ανωτέρω διατάξεις θεσπίζεται η διαδικασία εξυγίανσης, η οποία έχει επίσης χαρακτήρα προληπτικό της πτώχευσης.

Η ρύθμιση της εξυγίανσης διαφέρει σημαντικά από εκείνη της συνδιαλλαγής τόσο ως προς τις προϋποθέσεις όσο και ως προς τις συνέπειες, με ειδοποιό διαφορά τη δέσμευση από τη συμφωνία εξυγίανσης (εφόσον επιτευχθεί η νόμιμη πλειοψηφία πιστωτών) του συνόλου των πιστωτών, συναινούντων και μη, οι απαιτήσεις των οποίων ρυθμίζονται από τη συμφωνία και γεννήθηκαν πριν από το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης, σύμφωνα με το άρθρο 106 η, παρ. 1 του ν. 4013/2011.

Το πλήρες κείμενο της ΠΟΛ.1236/24.11.2011:

Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρ. 12, 13 και 14 του ν. 4013/2011
Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κωδ. : 106 72 Αθήνα
Πληροφορίες : Σ. Μπέη
Τηλέφωνο : 210 3614303, 210 3613274
FΑΧ : 210 3635077

ΠΟΛ 1236

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρ. 12, 13 και 14 του ν. 4013/2011.

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση σας τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 14 του ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 Α΄/15-9-2011) « Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», με τις οποίες αντικαθίσταται το έκτο κεφάλαιο «Διαδικασία συνδιαλλαγής», άρθρ. 99 – 106, του πτωχευτικού κώδικα με νέο που φέρει τον τίτλο «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης» , άρθρ. 99 - 106ια του πτωχευτικού κώδικα, όπως ισχύει.

Με τις ανωτέρω διατάξεις θεσπίζεται η διαδικασία εξυγίανσης, η οποία έχει επίσης χαρακτήρα προληπτικό της πτώχευσης.

Η ρύθμιση της εξυγίανσης διαφέρει σημαντικά από εκείνη της συνδιαλλαγής τόσο ως προς τις προϋποθέσεις όσο και ως προς τις συνέπειες, με ειδοποιό διαφορά τη δέσμευση από τη συμφωνία εξυγίανσης (εφόσον επιτευχθεί η νόμιμη πλειοψηφία πιστωτών) του συνόλου των πιστωτών, συναινούντων και μη, οι απαιτήσεις των οποίων ρυθμίζονται από τη συμφωνία και γεννήθηκαν πριν από το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης, σύμφωνα με το άρθρο 106 η, παρ. 1 του ν. 4013/2011:
« 1. Από την επικύρωσή της, η συμφωνία εξυγίανσης δεσμεύει το σύνολο των πιστωτών, οι απαιτήσεις των οποίων ρυθμίζονται από αυτήν, ακόμη και αν δεν είναι συμβαλλόμενοι ή δεν ψήφισαν υπέρ της συμφωνίας εξυγίανσης. Δεν δεσμεύονται πιστωτές οι απαιτήσεις των οποίων γεννήθηκαν μετά το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης.», επομένως και του Δημοσίου, σε αντίθεση με τη συμφωνία συνδιαλλαγής, οι όροι της οποίας δεσμεύουν μόνο τους συμβληθέντες πιστωτές.

Οι εκάστοτε αρμόδιες Υπηρεσίες, ιδίως τα Τμήματα Δικαστικού και Ελέγχου, απαιτείται, όταν λαμβάνουν γνώση αιτήσεων οφειλετών τους για άνοιγμα της ανωτέρω προπτωχευτικής διαδικασίας, να λαμβάνουν κατά προτεραιότητα όλα τα προσήκοντα μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις οφειλών μεγάλου ύψους.

Περαιτέρω οδηγίες για την είσπραξη χρεών οφειλετών στους οποίους έχουν εφαρμογή οι νέες διατάξεις θα δοθούν με νεότερη εγκύκλιό μας.


Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
 
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου