Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018, 14:46:51

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Ασφαλιστικό 2014 arrow Ηλεκτρονικά η ενημέρωση για τα Αποσπάσματα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης ΙΚΑ/ΕΤΑΜ
Ηλεκτρονικά η ενημέρωση για τα Αποσπάσματα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης ΙΚΑ/ΕΤΑΜ
Πηγή: Express.gr
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΙΚΑ ΕΤΑΜ θα μπορούν οι ασφαλισμένοι να βλέπουν στο εξής τα Αποσπάσματα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης (ΑΑΛΑ), καθώς πλέον δεν θα αποστέλλονται στους ασφαλισμένους μέσω των εργοδοτών. Σημειώνεται ότι προηγουμένως οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να απογραφούν και αποκτήσουν κωδικό χρήστη (κλειδάριθμο).

Το μέτρο αφορά τόσο τους νέους όσο και τους παλαιούς ασφαλισμένους, οι οποίοι μέσω μιας προβλεπόμενης διαδικασίας θα πιστοποιούνται στον διαδικτυακό τόπο του ΙΚΑ ΕΤΑΜ και θα αποκτούν πρόσβαση στον λογαριασμό τους, από τον οποίο θα μπορούν να εκτυπώνουν τα ΑΑΛΑ που επιθυμούν και τα οποία θα έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα.

Για τη διαδικασία που προβλέπεται να ακολουθηθεί εκδόθηκε εγκύκλιος από το ΙΚΑ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο η διαδικασία προκειμένου ο ασφαλισμένος να ζητήσει πιστοποίηση και να αποκτήσει κωδικούς πρόσβασης στον διαδικτυακό τόπο του ΙΚΑ είναι η ακόλουθη:

α) Αυτός που είναι ήδη ασφαλισμένος και κατά συνέπεια και απογεγραμμένος στο γενικό μητρώο του Ιδρύματος, μέσω της ιστοσελίδας www.apps.ika.gr κάνει εγγραφή σύμφωνα με τις οδηγίες της σελίδας για την απόδοση του κλειδάριθμου. Στη συνέχεια προσέρχεται στο υποκ/μα του ΙΚΑ ΕΤΑΜ προκειμένου να πιστοποιηθεί και να του αποδοθεί «Βεβαίωση Απόδοσης Κωδικού Χρήστη» με κλειδάριθμο.

– Για τους αναπόγραφους στο γενικό μητρώο του ΙΚΑ γίνεται επίσης εγγραφή μέσω της ιστοσελίδας www.apps.ika.gr για την απόδοση κλειδάριθμου. Στη συνέχεια προσέρχεται στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, του τόπου κατοικίας ή απασχόλησης όπου απογράφεται στο γενικό μητρώο του Ιδρύματος κατά τα γνωστά. Μετά την απογραφή του πιστοποιείται και του αποδίδεται «Βεβαίωση Απόδοσης Κωδικού Χρήστη» με κλειδάριθμο.

Τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά εργασία ασφαλιστέα στο ΙΚΑ συμπληρώνουν και υποβάλλουν στο υποκ/μα του τόπου κατοικίας τους ή του τόπου απασχόλησης «Αίτηση Απογραφής Aμεσα Ασφαλισμένου» (εγκύκλιο 4/02 και Γ.Ε. Α02/1102/23.9.2005).

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απογραφή των ασφαλισμένων και τα οποία θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση απογραφής είναι τα ακόλουθα:

• Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, όταν πρόκειται για αλλοδαπούς.

• Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ.

• Eγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου - ΑΦΜ (εκκαθαριστικό σημείωμα, βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ κ.λπ.).

• Βεβαίωση του εργοδότη από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης - ασφάλισης ΙΚΑ.

• Eγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης σε άλλο ασφαλιστικό φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, προκειμένου να χαρακτηρισθεί ο ασφαλισμένος ως «παλαιός» ή «νέος».

• Αποδεικτικό της διεύθυνσης κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ.) ή υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισμένου.

• Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού στην οποία φαίνεται ο αριθμός ΙΒΑΝ και πρώτος δικαιούχος να είναι ο ασφαλισμένος.
Με τον ηλεκτρονικό τρόπο ο ασφαλισμένος μπορεί οποτεδήποτε να ζητήσει και να λάβει γνώση των στοιχείων που αφορούν τον ασφαλιστικό βίο με την έκδοση μηχανογραφικού αποσπάσματος του λογαριασμού του, που περιλαμβάνει τις εγγραφές που είναι διαθέσιμες στην ασφαλιστική του ιστορία και το Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης.


 
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου