Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019, 21:02:01

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Φορολογία 2014 arrow ΠΟΛ.1212: Ρύθμιση θεμάτων ΦΠΑ για εταιρίες που αλλάζουν ΔΟΥ (Μεγάλων επιχειρήσεων - ΦΑΕΕ Αθηνών)
ΠΟΛ.1212: Ρύθμιση θεμάτων ΦΠΑ για εταιρίες που αλλάζουν ΔΟΥ (Μεγάλων επιχειρήσεων - ΦΑΕΕ Αθηνών)
Πηγή: Express.gr
Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1212 που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών με θέμα "Αντιμετώπιση θεμάτων ΦΠΑ κατά την μεταγραφή των υποκειμένων στη Δ.Ο.Υ. μεγάλων επιχειρήσεων καθώς και στη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011.", προβλέπεται αποφασίστηκε ότι οι  περιοδικές, έκτακτες και εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ, αρχικές ή τροποποιητικές (σε έντυπη μορφή ή μέσω TAXISnet), καθώς και οι αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ των υποκειμένων που θα μεταγραφούν σε άλλη ΔΟΥ κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011, υποβάλλονται ως εξής:

α) στην παλιά ΔΟΥ εφόσον αφορούν φορολογικές ή διαχειριστικές περιόδους που λήγουν πριν την ημερομηνία μεταγραφής των επιχειρήσεων (10-10-2011).

β) στη νέα ΔΟΥ. εφόσον αφορούν φορολογικές ή διαχειριστικές περιόδους που λήγουν από την ημερομηνία μεταγραφής των επιχειρήσεων και μετά.

Το πλήρες κείμενο της ΠΟΛ.1212/11.10.2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14η
Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α'
Β. Γ.Γ.Π.Σ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠΥΟ
Δ/ΝΣΗ 30η

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Αικ. Καρύδα
Τηλέφωνο : 210- 3645378
Fax : 210-3645413
e-mail: dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr

ΠΟΛ 1212

ΘΕΜΑ: Αντιμετώπιση θεμάτων ΦΠΑ κατά την μεταγραφή των υποκειμένων στη Δ.Ο.Υ. μεγάλων επιχειρήσεων καθώς και στη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Της παραγράφου 6 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180Α/22.8.2011).

2. Της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1186/1.9.2011(ΦΕΚ Β' 2144)» Χαρακτηρισμός μεγάλων επιχειρήσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων».

3. Της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δ6Α 1133675 ΕΞ 23.9.2011 (ΦΕΚ Β'2151) «Έναρξη λειτουργίας της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Μεγάλων Επιχειρήσεων».

4. Την ανάγκη διευθέτησης και αντιμετώπισης προβλημάτων λόγω της μεταγραφής των υποκειμένων στη νέα Δ.Ο.Υ. των Μεγάλων Επιχειρήσεων, καθώς και της μεταγραφής επιχειρήσεων από τη Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, η οποία από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων (10.10.11) καταργείται, στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.

5. Των άρθρων 34, 36, 38 και 48 του Κώδικα ΦΠΑ (κυρ. ν. 2859/2000 Φ.Ε.Κ. 248Α).

6. Την αριθμ. Υ350/8.7.2011 (ΦΕΚ Β' 1603/11.7.2011) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».

7. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Οι περιοδικές, έκτακτες και εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ, αρχικές ή τροποποιητικές (σε έντυπη μορφή ή μέσω TAXISnet), καθώς και οι αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ των υποκειμένων που θα μεταγραφούν σε άλλη ΔΟΥ κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011, υποβάλλονται:

α) στην παλιά Δ.Ο.Υ. εφόσον αφορούν φορολογικές ή διαχειριστικές περιόδους που λήγουν πριν την ημερομηνία μεταγραφής των επιχειρήσεων (10.10.11).

β) στη νέα Δ.Ο.Υ. εφόσον αφορούν φορολογικές ή διαχειριστικές περιόδους που λήγουν από την ημερομηνία μεταγραφής των επιχειρήσεων και μετά.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ


 
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου