Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019, 21:02:17

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Φορολογία 2014 arrow ΠΟΛ.1197: Διευκρινίσες για αποδεικτικό είσπραξης του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
ΠΟΛ.1197: Διευκρινίσες για αποδεικτικό είσπραξης του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
Πηγή: Express.gr
 Με την ΠΟΛ.1197 που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών, με θέμα «Είσπραξη του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέσω των Τραπεζών που συμμετέχουν στην εταιρεία Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.)», παρέχεται η δυνατότητα στον φορολογούμενο, που είναι πιστοποιημένος χρήστης, να ανακτά το ανωτέρω αποδεικτικό είσπραξης από την ιστοσελίδα http://www. gsis.gr της Γ.Γ.Π.Σ του Υπουργείου και να το εκτυπώνει, σε έγχρωμη ή ασπρόμαυρη μορφή. Το εν λόγω έντυπο, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του πρωτοτύπου, αποτελεί έγκυρο παραστατικό για την καταβολή των αναγραφομένων ποσών.

Το πλήρες κείμενο της ΠΟΛ.1197

Αριθμ. ΠΟΛ 1197/13.9.2011

Συμπλήρωση των διατάξεων της 1054323/3550/0016/01.06.2005 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 815/15.06.2005/ τ.Β΄) «Είσπραξη του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέσω των Τραπεζών που συμμετέχουν στην εταιρεία Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.)».

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) (ΦΕΚ 90 Α΄), σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να ανατεθεί κατ'Α εξαίρεση η είσπραξη δημοσίων εσόδων στις Τράπεζες ή σε άλλους οργανισμούς κοινής ωφέλειας ή πιστωτικούς οργανισμούς ή στα Ελληνικά Ταχυδρομεία ή σε άλλες δημόσιες αρχές, το γεγονός ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία της είσπραξης, καθώς και ο έλεγχος για την είσπραξη αυτών.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ 247 Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 71 του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄) «Περί Κανονισμού Λειτουργίας Δ.Ο.Υ. κ.λπ.».

4. Την Α.Υ.Ο. 1054323/3550/0016/ΠΟΛ.1084/1.6.2005 (ΦΕΚ 815/15.06.2005/τ.Β΄) «Είσπραξη του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέσω των Τραπεζών που συμμετέχουν στην εταιρεία Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.)».

5. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αρ. Υ350/11.07.2011 (ΦΕΚ 1603/2011 τ.Β΄) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».

6. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων στο πλαίσιο απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών και των διαμορφωθεισών νέων συνθηκών στον τομέα οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας ουδεμία δαπάνη προκύπτει στον Κρατικό Προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Μετά τη δεύτερη παράγραφο της Α.Υ.Ο. 1054323/3550/0016/ΠΟΛ.1084/1.6.2005 (ΦΕΚ 815/15.06.2005/ τ.Β΄) προστίθεται παράγραφος ως εξής:

«Παρέχεται η δυνατότητα στον φορολογούμενο, που είναι πιστοποιημένος χρήστης, να ανακτά το ανωτέρω αποδεικτικό είσπραξης από την ιστοσελίδα http://www. gsis.gr της Γ.Γ.Π.Σ του Υπουργείου Οικονομικών και να το εκτυπώνει, σε έγχρωμη ή ασπρόμαυρη μορφή. Το εν λόγω έντυπο, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του πρωτοτύπου, αποτελεί έγκυρο παραστατικό για την καταβολή των αναγραφομένων ποσών.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2011

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ


 
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου