Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019, 21:02:18

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Φορολογία 2014 arrow ΠΟΛ.1196: Τι γίνεται σε περίπτωση που η ειδοποίηση επιστροφής φόρου Εισοδήματος 2011 χάθηκε, καταστράφηκε ή δεν παραλήφθηκε
ΠΟΛ.1196: Τι γίνεται σε περίπτωση που η ειδοποίηση επιστροφής φόρου Εισοδήματος 2011 χάθηκε, καταστράφηκε ή δεν παραλήφθηκε
Πηγή: Express.gr
  Με την ΠΟΛ.1196 που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών, με θέμα "Τροποποίηση του άρθρου 5 της 1106485/6220/0016/27.11.2001 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1685/18.12.2001, τ.Β΄) «Επιστροφή φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέσω Τραπεζών και ρύθμιση συναφών θεμάτων" προβλέπεται ότι  «σε περίπτωση που η σχετική ειδοποίηση επιστροφής φόρου Εισοδήματος χάθηκε, καταστράφηκε ή δεν παραλήφθηκε ο δικαιούχος για να εισπράξει το χρηματικό ποσό που δικαιούται, θα απευθύνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για να εκδώσει νέα.

Εναλλακτικά παρέχεται η δυνατότητα στο δικαιούχο, που είναι πιστοποιημένος χρήστης, να ανακτά την ανωτέρω ειδοποίηση μέσω internet από την ιστοσελίδα http://www.gsis.gr της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών και να την εκτυπώνει σε έγχρωμη ή ασπρόμαυρη μορφή. Το εν λόγω έντυπο, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του πρωτοτύπου, αποτελεί έγκυρο παραστατικό για την είσπραξη των − προς επιστροφή − αναγραφομένων ποσών».

Το πλήρες κείμενοι της ΠΟΛ.1196/13.9.2011

Τροποποίηση του άρθρου 5 της 1106485/6220/0016/27.11.2001 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1685/18.12.2001, τ.Β΄) «Επιστροφή φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέσω Τραπεζών και ρύθμιση συναφών θεμάτων».

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1947/1991 (ΦΕΚ 70 τ.Α΄) «Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις».

2. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/95 τ.Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λπ.».

3. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 τ.Α΄) «Περί Κώδικος Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων».

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 16/1989 «Περί Κανονισμού Λειτουργίας Δ.Ο.Υ. κ.λπ.».

5. Την Α.Υ.Ο. με αριθ. ΠΟΛ.1275/27.11.2001 (ΦΕΚ 1685/18.12.2001, τ.Β΄) «Επιστροφή του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέσω Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων και ρύθμιση συναφών θεμάτων».

6. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμ.Υ350/11.07.2011 (ΦΕΚ 1603/2011 τ.Β΄) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».

7. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων στο πλαίσιο απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών και των διαμορφωθεισών νέων συνθηκών στον τομέα οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας ουδεμία δαπάνη προκύπτει στον Κρατικό Προϋπολογισμό,

Αποφασίζουμε:

Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της Α.Υ.Ο. 1106485/6220/0016/ΠΟΛ.1275/27.11.2001 (ΦΕΚ 1685/18.12.2001/τ.Β΄) αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Στην περίπτωση που η σχετική ειδοποίηση χάθηκε, καταστράφηκε ή δεν παραλήφθηκε ο δικαιούχος για να εισπράξει το χρηματικό ποσό που δικαιούται, θα απευθύνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για να εκδώσει νέα. Εναλλακτικά παρέχεται η δυνατότητα στο δικαιούχο, που είναι πιστοποιημένος χρήστης, να ανακτά την ανωτέρω ειδοποίηση από την ιστοσελίδα http://www.gsis.gr της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών και να την εκτυπώνει σε έγχρωμη ή ασπρόμαυρη μορφή. Το εν λόγω έντυπο, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του πρωτοτύπου, αποτελεί έγκυρο παραστατικό για την είσπραξη των − προς επιστροφή − αναγραφομένων ποσών».


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2011

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ


 
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου