Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019, 21:02:08

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Φορολογία 2014 arrow ΠΟΛ.1206: Παράταση έως 18-10-2011 για υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων 2010
ΠΟΛ.1206: Παράταση έως 18-10-2011 για υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων 2010
Πηγή: Express.gr
  Με την ΠΟΛ.1206 που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών, παρατείνονται  οι Συγκεντρωτικές Καταστάσεις  και το ισοζύγιο λογαριασμών μέχρι 18.10.2011 (από 30.9.2011) ανεξαρτήτως   του τελευταίου ψηφίου του Α.Φ.Μ.

Το πλήρες κείμενοι της ΠΟΛ.1206/29.9.2011:

Παράταση χρόνου υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 (παρ. 1 και 6) του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2010.
Αθήνα, 29/9/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Λουγκάνη
Τηλέφωνο: 210 3610065
FAX:2103615052
  
ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1206
 
ΘΕΜΑ: Παράταση χρόνου υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 (παρ. 1 και 6) του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2010.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γε' της περίπτωσης γ' και της περίπτωσης ζ' του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α'), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α') περί υποβολής στοιχείων για διασταύρωση, όπως ισχύουν.

3. Την αριθμ. Υ350/8.7.2011 (ΦΕΚ 1603/11.7.2011) Απόφαση περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών.

4. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων για την εκπλήρωση της υποχρέωσης που ορίζεται από τις διατάξεις περί υποβολής των καταστάσεων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.(Π.Δ. 186/1992), λόγω των νέων φορολογικών υποχρεώσεων, κατά την ίδια χρονική περίοδο υποβολής των ανωτέρω καταστάσεων, στους υπόχρεους.

5. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Παρατείνουμε για όλους τους υπόχρεους τις προθεσμίες υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2010, μέχρι 18-10-2011, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ..

2. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για τα ισοζύγια της παραγράφου 6 του άρθρου 20.

3. Η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ακριβές αντίγραφο  
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας  

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ


 
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου