Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2015, 06:10:30

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   8°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΕΙΔΗΣΕΙΣ arrow Ελλάδα arrow ΦΕΚ: Ξεφυλλίζοντας την Εφημερίδα της Κυβέρνησης (9-6-2011)
ΦΕΚ: Ξεφυλλίζοντας την Εφημερίδα της Κυβέρνησης (9-6-2011)
Πηγή: Express.gr  09/06/11-11:44

 Ευεργετικά μέτρα για ορισμένες κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ με αριθμό Φ.400/32/82424/Σ.343/2011

    Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 1139, 3 Ιουνίου 2011).

       

    Απόκτησης από το «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ », ποσοστού 32,9% των μετοχών της «ASPIS BANK Α.Τ.Ε.»

    AΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ με αριθμό 488/VI/2010/2011

    Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της σκοπούμενης απόκτησης από το «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.», ποσοστού 32,9% των κοινών μετά ψήφου μετοχών της «ASPIS BANK Α.Τ.Ε.», μέσω της κατανομής μετοχών που έμειναν αδιάθετες, στο πλαίσιο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της «ASPIS BANK Α.Τ.Ε.» (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 1151, 7 Ιουνίου 2011).   

   

    Υπερωρίες των αστυνομικών που διατίθεται στο γραφείο υπουργού Προστασίας του Πολίτη

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ με αριθμό 8004/10/66/2011

    Υπερωριακή απασχόληση απογευματινής εργασίας αστυνομικού προσωπικού που διατίθεται στο γραφείο υπουργού Προστασίας του Πολίτη πλην αυτών της προσωπικής ασφάλειας και των οδηγών κατά το χρονικό διάστημα μέχρι 31.8.2011 (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 1151, 7 Ιουνίου 2011).   

   

    Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής κτιρίων πληγέντων από την πυρκαγιά του Αυγούστου του 2010 στο Δήμο Καρύστου

    AΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ με αριθμό οικ.2464/Α321/2011

    Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από την πυρκαγιά στις 22 Αυγούστου 2010 σε περιοχές του Δήμου Καρύστου της περιφερειακής ενότητας Ευβοίας (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 1151, 7 Ιουνίου 2011).   

   

    Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για τους πληγέντες από τις πλημμύρες στη Κέρκυρα και στη Σίνδο

    AΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ με αριθμό οικ.2465/Α321/2011

    Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση και επισκευή κτισμάτων που επλήγησαν από την πλημμύρα της 17ης Νοεμβρίου 2010 σε περιοχές της περιφερειακής ενότητας Κέρκυρας και την πλημμύρα της 23ης Μαΐου 2010 στη Δημοτική Κοινότητα Σίνδου της Δημοτικής ενότητας Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 1151, 7 Ιουνίου 2011).  
   

    Βασικός κανονισμός επίγειας εξυπηρέτησης στους Ελληνικούς αερολιμένες

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ με αριθμό Δ3/Β/16067/3831/2011

    Βασικός κανονισμός επίγειας εξυπηρέτησης (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 1138, 3 Ιουνίου 2011).   

   

    Ανάκληση της απόφασης εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας «BOMINFLOT HELLAS LIMITED»

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ με αριθμό ΙΕ/23391/3171/50120/2011

    Ανάκληση της υπ'Α αριθμ. ΙΕ/14416/2709/50120/8.6.2006 απόφασης του υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που αφορά στην εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας «BOMINFLOT HELLAS LIMITED», σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 1139, 3 Ιουνίου 2011).   

   

    Ανάκληση της απόφασης εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας «IONIAN OIL AND TRADING S.A.»

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ με αριθμό ΙΕ/23389/3170/50121/2011

    Ανάκληση της υπ'Α αριθμ. ΙΕ/14649/2839/50121/2.8.2006 απόφασης του υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που αφορά στην εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας «IONIAN OIL AND TRADING S.A.», σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 1139, 3 Ιουνίου 2011).  

   

    Ανάκληση της απόφασης εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας «TRANSDON INC»

    «ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ με αριθμό ΙΕ/23388/3169/50032

    Ανάκληση της υπ'Α αριθμ. ΙΕ/14199/2627/50032/8.6.2006 απόφασης του υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που αφορά στην εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας «TRANSDON INC.», σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 1139, 3 Ιουνίου 2011).  

   

    Έγκριση τροποποίησης του κανονισμού της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία»

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ με αριθμό 40/586/26.5.2011

    Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΤ.ΕΚ.) (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 1064, 31 Μαΐου 2011). 

   

    Τροποποίηση του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ με αριθμό 41/586/26.5.2011

    Έγκριση τροποποίησης του κανονισμού του «Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 1064, 31 Μαΐου 2011).   

   

    Τροποποίηση της απόφασης αναφορικά με προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ? ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ? ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ? ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ? ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ με αριθμό 156843/2011

    Τροποποίηση της αριθ. 136367/26.1.2011 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των υφυπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1234/07 του Συμβουλίου και 288/2009 της Επιτροπής, σχετικά με την υλοποίηση του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία για το σχολικό έτος 2010 ? 2011» (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 867, 17 Μαΐου 2011).   

   

    Αναστολή εφαρμογής της διαδικασίας αξιολόγησης των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης και των Εξειδικευμένων Κέντρων Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης ατόμων με αναπηρίες, κ.λπ.

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ? ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

    ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ? ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ με αριθμό 54534/Η/2011

    Αναστολή εφαρμογής της διαδικασίας αξιολόγησης των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης και των Εξειδικευμένων Κέντρων Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης ατόμων με αναπηρίες (ΑμΕΑ) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση και παράταση της πιστοποίησής τους (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 867, 17 Μαΐου 2011).  

   

    Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας στον τομέα της δασοπροστασίας

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ με αριθμό 117885/2177/2011

    Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπηρέτηση της δασοπροστασίας (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 867, 17 Μαΐου 2011).   

   

    Προδιαγραφές συστήματος μηχανογράφησης ιδιωτικών ΚΤΕΟ, κ.λπ.

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ με αριθμό οικ. 24996/2840/2011

    Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος μηχανογράφησης ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκέντρωση επεξεργασία και αποστολή στοιχείων των διενεργουμένων τεχνικών ελέγχων (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 1123 3 Ιουνίου 2011).

       

    Λύση της «Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Εκάλης»

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ με αριθμό Οικ. 15217/12094/2011

    Λύση της κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Εκάλης» (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 982, 25 Μαΐου 2011).   

   

    Λύση της «Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Πεντέλης»

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ με αριθμό 10283/7244/2011

    Αυτοδίκαιη λύση της δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Πεντέλης» (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 982, 25 Μαΐου 2011). 

   

    Απαγόρευση κυνηγίου στην περιοχή της νήσου Καλάμου

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

    ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ με αριθμό 761/2011

    Απαγόρευση κυνηγίου στην περιοχή νήσου Καλάμου. Ειδικότερα, απαγορεύεται το κυνήγι όλων των θηραμάτων για τρία χρόνια από 1.8.2011 έως 31.7.2014, σε έκταση 3.396 στρεμμάτων στις περιφέρεια του νησιού Κάλαμος του Νομού Λευκάδας (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 1133, 3 Ιουνίου 2011).
   
   
    Τροποποίηση της απόφασης για την κατάταξη προσωπικού στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με αριθμό 14164/735/2011

    Τροποποίηση της υπ'Α αριθμ. 7/5.1.2011 απόφασης κατάταξης του προσωπικού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 1133, 3 Ιουνίου 2011).

   
   
    Εξουσιοδότηση υπαλλήλων για υπογραφή «Με εντολή περιφερειάρχη» στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με αριθμό 2020/899/2011

    Εξουσιοδότηση υπαλλήλων για υπογραφή «Με εντολή περιφερειάρχη» για την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 1133, 3 Ιουνίου 2011).

   
Για περαιτέρω πληροφορίες επιλέξτε τη σελίδα του express.gr:  ΦΕΚ ΑΕ - ΕΠΕ
 
     
 

Ευρωεκλογές 2014: Τα τελικά αποτελέσματα στο 100% της επικράτειας
Αγνώριστη η παραλία του Μύρτου μετά τον σεισμό στην Κεφαλονιά
Συνελήφθη ο πρόεδρος της ΕΤΕΚΑ Γ. Σπανός, για λαθρεμπόριο καυσίμων
Εκλογές 2014: Δείτε όλα τα αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο (Live)
Αίγινα: Ηταν νεκρή στο σπίτι της για 10 χρόνια
 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου

 
 

ΕΞΠΡΕΣ - Δ. ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε., 46ο χλμ. Λεωφ. Λαυρίου Τ.Κ.: 190 01 ΒΙΟΠΑ - Κερατέας Αττική, Τηλ. κέντρο: 213 01 61700 Copyright ©2013