Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2015, 00:27:27

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   11°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΕΙΔΗΣΕΙΣ arrow Ελλάδα arrow ΦΕΚ: Ξεφυλλίζοντας την εφημερίδα της κυβέρνησης (15-4-2011)
ΦΕΚ: Ξεφυλλίζοντας την εφημερίδα της κυβέρνησης (15-4-2011)
Πηγή: Express.gr  15/04/11-13:29

    
    Επιμέλεια Π. Τσιμπούκης

      
    Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα

    ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 32/2011

    Τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 3 του Π.Δ. 124/2003 «Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης» (ΦΕΚ τεύχος Α΄, αρ. φύλλου 82, 14 Απριλίου 2011).

   

    Τροποποιήσεις των όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

    Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 583, 14 Απριλίου 2011).

   

    Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ με αριθμό ΠΟΛ. 1054/2011

    Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 2238/1994, οικονομικού έτους 2011 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 579, 13 Απριλίου 2011).

   

   

    Τροποποίηση στο πλαίσιο συνεργασίας νοσοκομείων με στρατιωτικά νοσοκομεία

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ? ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ με αριθμό Υ4α/οικ 40638/2011

    Τροποποίηση της υπ'Α αριθ. Υ4α/137327 κοινής απόφασης των υπουργών Εθνικής 'Αμυνας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Πλαίσιο συνεργασίας των νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας του ΕΣΥ με τα στρατιωτικά νοσοκομεία και τις υγειονομικές υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως αυτή αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της υπ'Α αριθ. Υ4α/οικ. 18421 όμοιας κοινής απόφασης (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 570, 11 Απριλίου 2011).

   

   

    Κατάρτιση «ετήσιου κυλιόμενου πίνακα κατάταξης» κατά την πλήρωση θέσεων σε νοσοκομεία

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ? ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ? ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ? ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ με αριθμό Φ.ΑΣ.2.0/105/οικ.6957/2011

    Κατάρτιση «ετήσιου κυλιόμενου πίνακα κατάταξης» και εφαρμογή του στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων τακτικού νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης (Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α.), του Αρεταίειου Νοσοκομείου, του Αιγινήτειου Νοσοκομείου και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 529, 5 Απριλίου 2011).

   

   

    Υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων των πολιτικών γραφείων του υπουργείου Παιδείας

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ με αριθμό 22571/Η/2011

    ΄Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα πολιτικά γραφεία του υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 392, 14 Μαρτίου 2011).

   

   

    Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ με αριθμό 4381/Δ1.1500/2011

    Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 392, 14 Μαρτίου 2011).

   

   

    Προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήματος

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ? ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ με αριθμό 134430/2011

    Προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήματος (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 392, 14 Μαρτίου 2011).

   

   

    Κανονισμός διαχείρισης ονομάτων χώρου Domain Names

    με κατάληξη .gr.

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ με αριθμό 592/012/2011

    Κανονισμός διαχείρισης και εκχώρησης ονομάτων χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr. (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 593, 14 Απριλίου 2011).

   

   

    Τροποποίηση απόφασης για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων με τη μορφή άμεσων επιδοτήσεων

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ με αριθμό 13384/ΕΥΣ2323/2011

    Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 34704/ΕΥΣ5629 με θέμα «ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης με τη μορφή άμεσης επιδότησης στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων βάσει του προσωρινού πλαισίου» - Ειδικότερα, αφορά τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων με τη μορφή άμεσων επιδοτήσεων βάσει του προσωρινού κοινοτικού πλαισίου του εγκεκριμένου καθεστώτος N. 304/2009 (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 496, 31 Μαρτίου 2011).

   

   

    Τροποποίηση απόφασης για τη δραστική ουσία tetraconazole

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ? ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ με αριθμό 95188/2011

    Τροποποίηση της με αριθ. 132794/30.9.2009 κοινής υπουργικής απόφασης “καταχώριση της δραστικής ουσίας tetraconazole στο παράρτημα Ι του Προεδρικού Διατάγματος αριθ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί», σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/82/ΕΚ της Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 2009”, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2010/82/ΕΕ της Επιτροπής της 29ης Νοεμβρίου 2010, όσον αφορά την επέκταση της χρήσης της δραστικής ουσίας tetraconazole» (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 570, 11 Απριλίου 2011).

   

   

    Τροποποίηση απόφασης για τη καταχώριση ορισμένων δραστικών ουσιών

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ? ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ με αριθμό 95187/2011

    Τροποποίηση των κοινών υπουργικών αποφάσεων με αριθ. 88301/29.1.2002, 89619/19.2.2002, 87348/22.2.2002, 92433/27.3.2002, 93586/2.5.2002, 102692/24.7.2002,110095/29.10.2002, 97016/21.3.2003, 101381/27.5.2003,101382/27.5.2003 και 87350/29.1.2002, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2010/77/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη λήξη της ημερομηνίας για τη καταχώριση ορισμένων δραστικών ουσιών στο παράρτημα Ι του Π.Δ. 115/97 (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 570, 11 Απριλίου 2011).

   

   

   

    Τροποποίηση της απόφασης για τους φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ με αριθμό 93725/2011

    Τροποποίηση του παραρτήματος της απόφασης του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 185161/2010 «Ορισμός των φυτοϋγειονομικών ελεγκτών στα περιφερειακά κέντρα προστασίας φυτών και ποιοτικού ελέγχου» (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 392, 14 Μαρτίου 2011).

   

   

    Έγκριση όρων νηολόγησης του δεξαμενόπλοιου «ΜΙΝΕΡΒΑ ΕΜΜΑ»

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ? ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ? ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ με αριθμό Φ.Υ.: 3113.1.3338/2010/2011

    Έγκριση των όρων από τους οποίους θα διέπεται όταν νηολογηθεί σύμφωνα με το Ν.Δ. 2687/1953, το με σημαία Παναμά δεξαμενόπλοιο «DOMUS AUREA» που θα ονομασθεί κατά τη νηολόγησή του «ΜΙΝΕΡΒΑ ΕΜΜΑ» (MINERVA EMMA) (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 586, 14 Απριλίου 2011).

   

   

    Καθορισμός του τρόπου πληρωμής, ελέγχων και κυρώσεων των επιχορηγήσεων των προγραμμάτων για βελτίωση της μελισσοκομίας

   

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝμε αριθμό 153181/2011

    Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών του τρόπου πληρωμής, των ελέγχων και των κυρώσεων της επιχορήγησης των δράσεων 3.1 «Αντικατάσταση κυψελών» και 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας, βάσει του Καν. Ε.Κ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 580 13 Απριλίου 2011).

   

   

    Σύστημα διαχείρισης των έργων του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 10352/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 564/2011

    Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των έργων/δράσεων του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών περιόδου 2007 ? 2013 (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 584, 14 Απριλίου 2011).

   

   

    Καθορισμός αριθμού θέσεων στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο για την κάλυψη τους από προστατευόμενα άτομα

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ με αριθμό 4106/112/2011

    Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Αιγινήτειο Νοσοκομείο, που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από το Ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 583, 14 Απριλίου 2011).

   

   

    Καθιέρωση υπερωριακής αποζημίωσης υπαλλήλων στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με αριθμό 86/2011

    Καθιέρωση υπερωριακής αποζημίωσης (απογευματινής εργασίας) των υπαλλήλων Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού κατά το Α΄ εξάμηνο του έτους 2011 (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 509, 4 Μαρτίου 2011).

   

   

    Τοποθέτηση υπαλλήλων σε υπηρεσίες της περιφερείας Hμαθίας

    AΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με αριθμό Γ.Π.Κ.Μ. 209/2011

    Τοποθέτηση υπαλλήλων σε υπηρεσίες της περιφερειακής ενότητας Hμαθίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 547, 7 Απριλίου 2011).

   

   

    Τοποθέτηση υπαλλήλων σε υπηρεσίες της περιφερείας Σερρών

    AΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με αριθμό Γ.Π.Κ.Μ. 210/2011

    Τοποθέτηση υπαλλήλων σε υπηρεσίες της περιφερειακής ενότητας Σερρών της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 547, 7 Απριλίου 2011).

   

   

    Τοποθέτηση υπαλλήλων σε υπηρεσίες της περιφερείας Κιλκίς

    AΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με αριθμό Γ.Π.Κ.Μ. 211/2011

    Τοποθέτηση υπαλλήλων σε υπηρεσίες της περιφερειακής ενότητας Κιλκίς της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 547, 7 Απριλίου 2011).

   

   

    Τοποθέτηση υπαλλήλων σε υπηρεσίες της περιφερείας Πέλλας

    AΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με αριθμό Γ.Π.Κ.Μ. 212/2011

    Τοποθέτηση υπαλλήλων σε υπηρεσίες της περιφερειακής ενότητας Πέλλας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 547, 7 Απριλίου 2011).

   

   

    Τοποθέτηση υπαλλήλων σε υπηρεσίες της περιφερείας Χαλκιδικής

    AΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με αριθμό Γ.Π.Κ.Μ. 213/2011

    Τοποθέτηση υπαλλήλων σε υπηρεσίες της περιφερειακής ενότητας Χαλκιδικής της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 547, 7 Απριλίου 2011).

   

   

    Τοποθέτηση υπαλλήλων σε υπηρεσίες της περιφερείας Θεσσαλονίκης

    AΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με αριθμό Γ.Π.Κ.Μ. 251/2011

    Τοποθέτηση υπαλλήλων σε υπηρεσίες της κεντρικής υπηρεσίας και της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 547, 7 Απριλίου 2011).

   

   

    Τοποθέτηση υπαλλήλων σε υπηρεσίες της περιφερείας Πιερίας

    AΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με αριθμό Γ.Π.Κ.Μ. 380/2011

    Τοποθέτηση υπαλλήλων σε υπηρεσίες της περιφερειακής ενότητας Πιερίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 547, 7 Απριλίου 2011).

   


 
     
 

Ευρωεκλογές 2014: Τα τελικά αποτελέσματα στο 100% της επικράτειας
Αγνώριστη η παραλία του Μύρτου μετά τον σεισμό στην Κεφαλονιά
Συνελήφθη ο πρόεδρος της ΕΤΕΚΑ Γ. Σπανός, για λαθρεμπόριο καυσίμων
Εκλογές 2014: Δείτε όλα τα αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο (Live)
Αίγινα: Ηταν νεκρή στο σπίτι της για 10 χρόνια
 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου

 
 

ΕΞΠΡΕΣ - Δ. ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε., 46ο χλμ. Λεωφ. Λαυρίου Τ.Κ.: 190 01 ΒΙΟΠΑ - Κερατέας Αττική, Τηλ. κέντρο: 213 01 61700 Copyright ©2013