Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2015, 18:15:35

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   14°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΕΙΔΗΣΕΙΣ arrow Ελλάδα arrow Ξεφυλλίζοντας τα ΦΕΚ στις 14-03-2011
Ξεφυλλίζοντας τα ΦΕΚ στις 14-03-2011
Πηγή: Express.gr  14/03/11-12:18

 Έλεγχος των πλοίων από το κράτος λιμένα

    ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/2011

    Έλεγχος των πλοίων από το κράτος λιμένα, σύμφωνα με την Οδηγία 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 (ΦΕΚ τεύχος A΄, αρ. φύλλου 36, 4 Μαρτίου 2011).

   

    Καθορισμός ειδικοτήτων των πληρωμάτων του Πολεμικού Ναυτικού

    ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 18/2011

    Καθορισμός ειδικοτήτων του σώματος πληρωμάτων του Πολεμικού Ναυτικού - Ειδικότερα, καθορίζουμε τις ειδικότητες των ανθυπασπιστών και των υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού που προέρχονται από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΦΕΚ τεύχος A΄, αρ. φύλλου 44, 10 Μαρτίου 2011).

   

    Εφαρμογή της απόφασης του ΟΗΕ για την Ακτή Ελεφαντοστού

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ με αριθμό Φ.3402/ΑΣ 8812/2011

    Εφαρμογή της απόφασης 1946 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, σχετικά με την Ακτή Ελεφαντοστού (ΦΕΚ τεύχος A΄, αρ. φύλλου 45, 10 Μαρτίου 2011).

   

    Επανέκδοση τριών ειδικών ομολογιακών για την ανάληψη από το Δημόσιο οφειλών των νοσοκομείων

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ με αριθμό 2/10318/0023Α/2011

    Απόφαση επανέκδοσης (reopening) των τριών ειδικών ομολογιακών δανείων για την ανάληψη από το Ελληνικό Δημόσιο οφειλών των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους, στις 2.2.2011 (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 340, 2 Μαρτίου 2011).

   

    Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις καταπτώσεις εγγυήσεων

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ με αριθμό 2/10951/0026/2011

    Καθορισμός δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών που αφορούν καταπτώσεις εγγυήσεων (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 340, 2 Μαρτίου 2011).

   

    Επαναγορά τίτλων του Δημοσίου

    1) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ με αριθμό 2/9675/0023Α/2011

    Επαναγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στις 1.2.2011 (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 340, 2 Μαρτίου 2011).

    2) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ με αριθμό 2/10716/0023Α/2011

    Επαναγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στις 3.2.2011(ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 345, 4 Μαρτίου 2011).

   

    Προαγορά εντόκων γραμματίων του Δημοσίου

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ με αριθμό 2/12389/0023Α/2011

    Προαγορά εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου με ημερομηνία διακανονισμού 7.2.2011 (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 345, 4 Μαρτίου 2011).

   

    Λήξη λειτουργίας επιστημονικών επιτροπών του ΥΠ.ΠΟ.Τ., που εκτέλεσαν αρχαιολογικά έργα

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ με αριθμό ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ40/77533/3714π.έ.

    Έγκριση λήξης λειτουργίας επιστημονικών επιτροπών του ΥΠ.ΠΟ.Τ., με την ευθύνη των οποίων εκτελέστηκαν αρχαιολογικά έργα δια του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 345, 4 Μαρτίου 2011).

   

Τροποποίηση υπουργικής απόφασης για τη σύσταση της "Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον"

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ με αριθμό οικ. 166200/2011

    Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 34576/11/5.1.2001 κοινής υπουργικής απόφασης σύστασης ειδικής υπηρεσίας στο υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με τίτλο "Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον" (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 361, 8 Μαρτίου 2011).

   

    Σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας υποστήριξης σχολικών μονάδων (Help Desk)

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ με αριθμό 9038/2011

    Σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας κεντρικού σημείου παροχής απομακρυσμένης πληροφόρησης και υποστήριξης προς τις ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες (Help Desk) στο πλαίσιο της πράξης "παροχή υπηρεσιών επιχειρησιακού συντονισμού, αξιολόγησης και οργάνωσης της κατηγορίας πράξης "πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία"" των αξόνων προτεραιότητας 1, 2 και 3 "αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 περιφέρειες σύγκλισης", "αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου" και "αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου"), του Ε.Π. "εκπαίδευση και δια βίου μάθηση" (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 370, 9 Μαρτίου 2011).

   

 Σύσταση και συγκρότηση ομάδα εργασίας υποστήριξης έργου (Back Office) για την εισαγωγή ηλεκτρονικών υπολογιστών στα δημοτικά σχολεία

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ με αριθμό 9047/2011

    Σύσταση και συγκρότηση ομάδα εργασίας υποστήριξης έργου (Back Office) στο πλαίσιο της πράξης "παροχή υπηρεσιών επιχειρησιακού συντονισμού, αξιολόγησης και οργάνωσης της κατηγορίας πράξης "πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία"" των αξόνων προτεραιότητας 1, 2 και 3 "αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 περιφέρειες σύγκλισης", "αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου" και "αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου"), του Ε.Π. "εκπαίδευση και δια βίου μάθηση" (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 370, 9 Μαρτίου 2011).

   

 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων με διάθεση στα πολιτικά γραφεία του υπουργείου Εργασίας

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ με αριθμ. 1217/339/2011

    Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα πολιτικά γραφεία του υπουργού του υφυπουργού και Γενικών Γραμματέων στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για το χρονικό διάστημα από 1.1.2011 έως 31.12.2011 (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 370, 9 Μαρτίου 2011).

   

Νυχτερινή απασχόληση των υπαλλήλων της κεντρικής υπηρεσίας του υπ. Εργασίας και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
  
    ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ με αριθμό 1214/336/2011

    Νυχτερινή απασχόληση των υπαλλήλων της κεντρικής υπηρεσίας και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για το Α΄ εξάμηνο του 2011 (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 370, 9 Μαρτίου 2011).

   

 Νυχτερινή απασχόληση των υπαλλήλων της κεντρικής υπηρεσίας του υπ. Εργασίας και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ με αριθμ. 1213/335/2011

    Υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της κεντρικής υπηρεσίας και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για το Α΄ εξάμηνο του 2011 (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 370, 9 Μαρτίου 2011).

   

Απασχόληση κατά τις Κυριακές κ.λπ. των υπαλλήλων και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του υπουργείου Εργασίας

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ με αριθμ. 1216/338/2011

    Απασχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες των υπαλλήλων της κεντρικής υπηρεσίας και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για το Α΄ εξαμήνου 2011 (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 370, 9 Μαρτίου 2011).

   

    Σύμπραξη επιχειρήσεων ιχθυοκαλλιέργειας

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με αριθμό 492/VΙ/2010/2011

    Λήψη απόφασης επί: της γνωστοποίησης και έρευνας, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 703/1977, της σύμπραξης των επιχειρήσεων "Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε", "Ιχθυοτροφεία ΣΕΛΟΝΤΑ Ανώνυμος Εταιρεία Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων", "Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Β.Ε.Ε", "Καλλιέργειες Υδροβίων Οργανισμών Ανώνυμος Εταιρεία" και "Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Β.Ε.Ε" (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 358, 8 Μαρτίου 2011).

   

Μεταβίβαση από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αρμοδιοτήτων και εξουσία υπογραφής "Με εντολή Γενικού Γραμματέα"

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ με αριθμό 5468/2527/2011

    Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσία υπογραφής "Με εντολή γενικού Γραμματέα" αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων, στον Γενικό Δ/ντη Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, στον προϊστάμενο της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, στους προϊσταμένους των Δ/νσεων Δασών του Νομού Αττικής, στον προϊστάμενο της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, στους προϊσταμένους των Δασαρχείων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και στον προϊστάμενο της Δ/νσης Αναδασώσεων Αττικής (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 362, 8 Μαρτίου 2011).

   

    Τοποθετήσεις υπαλλήλων στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ με αριθμό Τ.Τ. 2899/185/2011

    Τοποθετήσεις υπαλλήλων στις υπηρεσιακές μονάδες της έδρας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 363, 8 Μαρτίου 2011).

   

    Κατάταξη προσωπικού στην περιφέρεια Πελοποννήσου

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ με αριθμό 24/2011

    Κατάταξη προσωπικού στην περιφέρεια Πελοποννήσου (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 364, 8 Μαρτίου 2011).

   

    Τοποθετήσεις υπαλλήλων στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ με αριθμ. Τ.Τ.2899/185/2011

    Τοποθετήσεις υπαλλήλων στις υπηρεσιακές μονάδες των περιφερειακών ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 377, 9 Μαρτίου 2011).

   

    Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων περιφερειάρχη Βορ. Αιγαίου σε περιφερειακούς συμβούλους

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ με αριθμ. 83/2011

    Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε περιφερειακούς συμβούλους (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 374, 9 Μαρτίου 2011).

   

    Μεταβίβαση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στους αντιπεριφερειάρχες της Ηπείρου

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΗΠΕΙΡΟΥ με αριθμ. 6061/205/2011

    Μεταβίβαση επιπλέον αρμοδιοτήτων αντιπεριφερειαρχών περιφερειακών ενοτήτων περιφέρειας Ηπείρου (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 374, 9 Μαρτίου 2011).

   

    Σύσταση των αυτοτελών ιδιοκτησιών του οικισμού ΟΕΚ ΘΗΒΑ ΙΙ

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ με αριθμό ΔΣ 34/2.12.2010

    Σύσταση αυτοτελών οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών του οικισμού ΟΕΚ ΘΗΒΑ ΙΙ (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 366, Μαρτίου 2011).


 
     
 

Ευρωεκλογές 2014: Τα τελικά αποτελέσματα στο 100% της επικράτειας
Αγνώριστη η παραλία του Μύρτου μετά τον σεισμό στην Κεφαλονιά
Συνελήφθη ο πρόεδρος της ΕΤΕΚΑ Γ. Σπανός, για λαθρεμπόριο καυσίμων
Εκλογές 2014: Δείτε όλα τα αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο (Live)
Αίγινα: Ηταν νεκρή στο σπίτι της για 10 χρόνια
 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου

 
 

ΕΞΠΡΕΣ - Δ. ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε., 46ο χλμ. Λεωφ. Λαυρίου Τ.Κ.: 190 01 ΒΙΟΠΑ - Κερατέας Αττική, Τηλ. κέντρο: 213 01 61700 Copyright ©2013