Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018, 02:46:20

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ arrow Είσοδος Συνδρομητών arrow Όροι χρήσης
Όροι Χρήσης Υπηρεσιών
 Η Εταιρεία Oμιλος Καλοφωλιά Α.Ε. (εφεξής η "Εταιρεία"), διαθέτει τον δικτυακό τόπο express.gr, για να ενθαρρύνει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικά με την οικονομία, τη φορολογία, την ανάπτυξη, το χρηματιστήριο και την ενημέρωση σε θέματα επιχειρήσεων, επενδύσεων, καθώς επίσης και σε πολιτικά, νομικά, τουριστικά, ψυχαγωγικά ή άλλα θέματα, που οι συντάκτες της κρίνουν, ότι συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το ως άνω κυρίως οικονομικού χαρακτήρα περιεχόμενο της ιστοσελίδας.
Η "Εταιρεία" δεν υιοθετεί οποιαδήποτε πληροφορία, που αφορά στο εν λόγω αντικείμενο, παρέχει πληροφορίες γενικού μόνο χαρακτήρα, που δεν προορίζονται για την κάλυψη μεμονωμένων περιπτώσεων φυσικών ή νομικών προσώπων και δεν δίνει επιχειρηματικές, νομικές ή άλλου είδους συμβουλές. (Αν χρειάζεστε οποιεσδήποτε συμβουλές πρέπει να απευθύνεστε πάντοτε σε ειδικευμένους επαγγελματίες).

Ειδικότερα, οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω του express.gr προορίζονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν μπορούν να θεωρηθούν ως πρόταση προς πώληση ή αγορά ή αποδοχή προτάσεως, ούτε ως συστάσεις για πραγματοποίηση οποιασδήποτε επένδυσης ή χειρισμό οποιασδήποτε υπόθεσης εταιρικής, νομικής, οικονομικής ή φορολογικής φύσεως, από την "Εταιρεία" και τους υπαλλήλους, διευθυντές, εργαζομένους ή αντιπροσώπους της. Ο χρήστης (εφεξής ο "Χρήστης") αποδέχεται, ότι κάθε αίτηση του για παροχή πληροφοριών δεν αποτελεί παρακίνηση για πραγματοποίηση ενεργειών, όπως ενδεικτικώς αναφέρθησαν ανωτέρω και δεν πρέπει να αποτελέσει ή να θεωρηθεί ως επενδυτική ή άλλου είδους συμβουλή, από την "Εταιρεία" προς τον "Χρήστη".
Το express.gr μπορεί να παραπέμπει σε άλλες σελίδες του Διαδικτύου ή να περιλαμβάνει ενημερωτικό υλικό από άλλες σελίδες του Διαδικτύου. Η "Εταιρεία" δεν διασφαλίζει, ούτε εγγυάται ότι το περιεχόμενο αυτών των σελίδων ή οι πληροφορίες, υλικό, προϊόντα ή υπηρεσίες, που περιέχονται ή είναι προσιτές μέσω αυτών των σελίδων, έχουν τύχει του ελέγχου και της αποδοχής της. Κατά συνέπεια ο κίνδυνος από την πρόσβαση και χρήση από τον χρήστη των σελίδων αυτών, συμπεριλαμβανομένων και πληροφοριών, υλικών, προϊόντων και υπηρεσιών που συλλέγει εκεί, βαρύνει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τον "Χρήστη".

Η "Εταιρεία" τροφοδοτεί το express.gr με πληροφορίες από πηγές, που θεωρούνται αξιόπιστες. Στόχος της είναι να παρέχει ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία. Σε περίπτωση που επισημανθούν σφάλματα θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τη διόρθωσή τους.
Στόχος μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε τις όποιες δυσλειτουργίες προκαλούνται από τεχνικά προβλήματα και ως εκ τούτου σας υπενθυμίζουμε ότι είναι αναγκαίο να λάβετε κάθε μέτρο προς διασφάλισή σας. Ωστόσο, δεδομένου ότι ορισμένα στοιχεία ή πληροφορίες στον δικτυακό τόπο μας ενδέχεται να διαρθρώθηκαν σε αρχεία που περιέχουν λάθη, δεν μπορεί ούτε το express.gr ούτε και οποιαδήποτε άλλη τράπεζα πληροφοριών, με την οποία έχει συμβληθεί η "Εταιρεία", να διασφαλίσουν, ότι το πρόγραμμα / υπηρεσία δεν θα διακοπεί ή δεν θα επηρεαστεί από τέτοια προβλήματα. Κατά συνέπεια, οι ως άνω αναφερόμενοι δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για προβλήματα που ενδεχομένως προκύψουν από τη χρήση αυτού ή άλλου συνδεομένου με το express.gr τόπου.

Ρητά συμφωνείται, ότι το σύνολο του κινδύνου αναφορικά προς την ποιότητα και την απόδοση του προγράμματος / υπηρεσίας, αλλά και την ακρίβεια και πληρότητα του περιεχομένου αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από τον "Χρήστη". Η "Εταιρεία" ευθύνεται μόνο για θετικές ζημίες, που οφείλονται αποδεδειγμένα σε δόλο ή βαριά αμέλειά της. Ρητά συμφωνείται ότι η "Εταιρεία" και οι προμηθευτές της δεν ευθύνονται για έμμεσες ή αποθετικές ζημίες, που ενδεχομένως προκληθούν στον "Χρήστη" του προγράμματος / υπηρεσίας.
Η "Εταιρεία" διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει οποτεδήποτε τους ανωτέρω όρους παροχής υπηρεσιών με τη δημοσίευση τροποποιήσεων μέσω του express.gr.
     
 
 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου