Τρίτη, 16 Απριλίου 2019, 13:24:03

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Ποσειδώνια arrow Γιώργος Βουλγαράκης, υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: Εθνικό κεφάλαιο η ελληνική ναυτιλία
Γιώργος Βουλγαράκης, υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: Εθνικό κεφάλαιο η ελληνική ναυτιλία

Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί μεγάλο εθνικό κεφάλαιο. Είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Επιπλέον, έχει συμβάλει αποφασιστικά και διαχρονικά στην κατοχύρωση της κοινωνικής συνοχής και στην αναβάθμιση της διεθνούς επιρροής της χώρας.

Το 2007 ήταν πράγματι μια καλή χρονιά για την ελληνική ναυτιλία, όπως περίπου έχει συμβεί ολόκληρη την τελευταία δεκαετία. Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και το 2008. Οι Έλληνες διαχειριστές πλοίων παραμένουν και το 2008 στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, μια και ελέγχουν το 8,1% του παγκόσμιου στόλου σε αριθμό πλοίων και το 17% περίπου της παγκόσμιας χωρητικότητας (dwt). Σε σχέση με το 2007 ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος αυξήθηκε κατά 474 μονάδες, φτάνοντας τα 4.173 πλοία (ποσοστό 12,8%). Ιδιαίτερα σημαντική πρόοδο παρουσίασε και ο υπό ελληνική σημαία στόλος, που αύξησε το δυναμικό του κατά 228 μονάδες (ποσοστό 23,5%), με αποτέλεσμα ο ελληνικός εμπορικός στόλος να αριθμεί περίπου 1.200 πλοία. Παράλληλα, η ελληνική ναυτιλιακή επιχειρηματική κοινότητα υλοποιεί ένα κολοσσιαίο ναυπηγικό πρόγραμμα στα ναυπηγεία της 'Απω Ανατολής, το οποίο πρόκειται να αποδώσει 1.054 πλοία σύγχρονης τεχνολογίας. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να εδραιώσει την πρωτοκαθεδρία της ελληνικής ναυτιλιακής βιομηχανίας σε παγκόσμιο επίπεδο, μια και θα διαθέτει ανταγωνιστικά οικονομικά δεδομένα και ισχυρή ποιοτική δυναμική.

Η εμπορική ναυτιλία αποτελεί έναν από τους πιο ανταγωνιστικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Εκτός από την εισροή στη χώρα σημαντικού ναυτιλιακού συναλλάγματος, το οποίο έφτασε το 2007 στα 17 δισ. ευρώ, στον κλάδο εργάζονται 16.000 Έλληνες ναυτικοί και λειτουργούν περισσότερες από 1.300 ναυτιλιακές επιχειρήσεις διαχείρισης του ελληνόκτητου στόλου στην Ελλάδα, που απασχολούν πάνω από 12.000 άτομα. Όλο το πλέγμα των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων απασχολεί κατ'Α εκτίμηση 200.000-250.000 εργαζομένους.

Η ελληνική πολιτεία και το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΕΝΑΝΠ) επιδιώκουν με καινοτόμους πολιτικές και στοχευμένες δράσεις να ενισχύσουν την ηγετική θέση της ελληνικής ναυτιλίας στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο μεταφορικό δίκτυο. Στις βασικές προτεραιότητες του ΥΕΝΑΝΠ περιλαμβάνονται: η περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας, η εγγραφή πλοίων στο εθνικό νηολόγιο, η εφαρμογή νέας εθνικής λιμενικής πολιτικής, η ανάδειξη του Πειραιά σε διεθνές ναυτιλιακό κέντρο, η επένδυση στον Έλληνα ναυτικό και η προσέλκυση νέων ανθρώπων στην Εμπορική Ναυτιλία. Ταυτόχρονα το ΥΕΝΑΝΠ, σε συνεργασία με την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα, προωθεί στους διεθνείς οργανισμούς (ΙΜΟ, ΕΕ) την απελευθέρωση των θαλάσσιων μεταφορών στη βάση των αρχών και των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού. Επίσης, υποστηρίζει τη δημιουργία ενός σταθερού παγκόσμιου θαλάσσιου περιβάλλοντος, στο οποίο θα εφαρμόζονται ομοιόμορφοι κανόνες και θα αποτρέπονται μονομερείς ενέργειες που αποσταθεροποιούν τον διεθνή θαλάσσιο χώρο.

Ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων της πολιτικής ηγεσίας του ΥΕΝΑΝΠ βρίσκονται η κατοχύρωση της ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών και η αποτελεσματική προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η προστασία του νησιωτικού συμπλέγματος, των θαλασσών και της τεράστιας ακτογραμμής μας αποτελεί, εκτός από συνταγματική επιταγή, απαραίτητη προϋπόθεση για την περιφερειακή ανάπτυξη, την αναβάθμιση της εγχώριας νησιωτικής και παράκτιας τουριστικής βιομηχανίας και την ενίσχυση της αλιείας. Ιδιαίτερα, όσον αφορά τον κλάδο της αλιείας, το ΥΕΝΑΝΠ επιδιώκει τη βιώσιμη εκμετάλλευση των έμβιων υδρόβιων πόρων και της υδατοκαλλιέργειας που θα συνυπολογίζει τις υφιστάμενες οικονομικο-κοινωνικές συνθήκες και τις περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες.

Στον τομέα των λιμανιών, το ΥΕΝΑΝΠ προωθεί την κατασκευή νέων και τη βελτίωση των υφιστάμενων λιμενικών υποδομών, στην ποιοτική αναβάθμιση των λιμενικών υπηρεσιών και αξιοποίηση των λιμενικών υποδομών καθώς και στην εγκατάσταση και λειτουργία σύγχρονων συστημάτων εξοπλισμού και ασφάλειας στα 12 μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας. Διασφαλίζει υψηλά στάνταρντ ασφάλειας σε τεχνολογικό και επιχειρησιακό επίπεδο για την προστασία λιμένων και πλοίων από νέου τύπου απειλές όπως το λαθρεμπόριο και η τρομοκρατία. Προωθεί την εισαγωγή ολοκληρωμένων συστημάτων λειτουργίας και διαχείρισης λιμένων. Επενδύει στην άρτια κατάρτιση και εκπαίδευση του στελεχικού δυναμικού των οργανισμών λιμένων και του Λιμενικού Σώματος. Το ΥΕΝΑΝΠ επιδιώκει να θωρακίσει λιμάνια, πλοία και θαλάσσιες μεταφορές με τον πλέον ήπιο και αποτελεσματικό τρόπο. Η εισαγωγή και εφαρμογή των διεθνών κανόνων και συστημάτων ασφαλείας σε λιμενικές εγκαταστάσεις και πλοία δεν πρέπει να επηρεάσουν αρνητικά την απρόσκοπτη λειτουργία της ναυτιλίας και των λιμενικών υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του νέου χωροταξικού σχεδίου και σε συνεργασία με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, το ΥΕΝΑΝΠ προωθεί τη σύνδεση των λιμανιών με το υφιστάμενο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο. Πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΕΝΑΝΠ είναι να αποτελέσουν οι ελληνικοί λιμένες μοχλούς περιφερειακής αλλά και αστικής οικονομικής ανάπτυξης.

Η ανάδειξη του Πειραιά σε διεθνές ναυτιλιακό κέντρο αποτελεί σταθερή επιδίωξη του ΥΕΝΑΝΠ. Η διεθνής συγκυρία είναι θετική. Το ίδιο και οι εγχώριες εξελίξεις. Ο Πειραιάς διαθέτει ήδη ανταγωνιστική ναυτιλιακή υποδομή. Στο μεγαλύτερο ελληνικό λιμάνι δραστηριοποιούνται πολλές επιχειρήσεις που σχετίζονται με τη ναυτιλία. Διεθνείς νομικοί και χρηματοπιστωτικοί οίκοι, μεγάλοι νηογνώμονες, εταιρίες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, μια σειρά από εταιρίες που ασχολούνται με συναφείς ναυτιλιακές δραστηριότητες (ναυπηγεία, ναυλωτές, επισκευαστές πλοίων, επιχειρήσεις τροφοδοσίας πλοίων, τράπεζες, νομικοί κ.ά.) και μια αναπτυγμένη βιομηχανία θαλάσσιου τουρισμού, συνθέτουν το ναυτιλιακό σύστημα του Πειραιά.

Η Ελληνική Ναυτιλία αποτελεί παγκόσμια ηγετική δύναμη και συνισταμένη ισχύος που ισχυροποιεί τη διεθνή θέση της χώρας. Το ΥΕΝΑΝΠ και ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα εγγυώνται ότι η Ναυτιλία μας θα διατηρήσει την παγκόσμια οικονομική και εμπορική πρωτοκαθεδρία της. 
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου