Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019, 14:27:01

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Περαίωση 2011 arrow Οδηγίες για την αυτοπεραίωση εκμεταλλευτών - ιδιοκτητών φορτηγών Δ.Χ.
Οδηγίες για την αυτοπεραίωση εκμεταλλευτών - ιδιοκτητών φορτηγών Δ.Χ.
Πηγή: Express.gr
 OΔHΓIEΣ και διευκρινίσεις για τον αυτοέλεγχο φυσικών και νομικών προσώπων εκμεταλλευτών - ιδιοκτητών φορτηγών Δ.Χ. παρέχονται με την ΠΟΛ 1164/27.7.2011 εγκύκλιο του Yπουργείου Οικονομικών.

 

Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής:

Κατόπιν υποβολής στην υπηρεσία μας σχετικών ερωτημάτων για το εάν οι αποσβέσεις επί της τεκμαρτής αξίας της αδείας των ΦΔΧ, για τον τρόπο διενέργειας των οποίων δόθηκαν οδηγίες με την ΠΟΛ. 1106/11.5.2011 ΕΔΥΟ, λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των ακαθάριστων εσόδων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του ν. 3296/2004 των φυσικών και νομικών προσώπων εκμεταλλευτών - ιδιοκτητών των προαναφερόμενων οχημάτων, παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις και οδηγίες:

1. Σε περίπτωση που οι προαναφερόμενες επιχειρήσεις παροχής μεταφορικών υπηρεσιών για τα οικονομικά έτη 2011 και μετά επιλέξουν να υπαχθούν στις διατάξεις των άρθρων 13-17 του ν. 3296/2004 περί αυτοελέγχου των υποβαλλόμενων δηλώσεων, όσον αφορά τη φορολογία εισοδήματος, πρέπει να δηλώσουν ακαθάριστα έσοδα τουλάχιστον ίσα ή μεγαλύτερα από το ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του αθροίσματος των εξόδων και δαπανών, συμπεριλαμβανομένων σε κάθε περίπτωση και των αποσβέσεων που αναλογούν, με το συντελεστή αναγωγής αυτού σε ακαθάριστα έσοδα.

2. Συνεπώς οι προαναφερόμενες αποσβέσεις λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων κατά τη διαδικασία του αυτοελέγχου καθώς, αν και βάσει των προαναφερόμενων οδηγιών της ΠΟΛ. 1106/11.5.2011 δεν υπολογίζονται κατά το λογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων, τελικά εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα κατά τη φορολογική αναμόρφωση, αφορούν αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων τα οποία εξυπηρετούν υπαγόμενη στις διατάξεις των άρθρων 13-17 του ν. 3296/2004 δραστηριότητα και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του ίδιου νόμου λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των ακαθάριστων εσόδων της δραστηριότητας αυτής στο πλαίσιο του αυτοελέγχου και γενικότερα ανεξάρτητα από την ασκούμενη δραστηριότητα (εμπορία, παροχή υπηρεσιών κ.λπ.) ως έξοδα και δαπάνες κατά τον υπολογισμό των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων κατά τη διαδικασία του αυτοελέγχου, λαμβάνονται όλα τα έξοδα και οι δαπάνες που εξυπηρετούν και βαρύνουν την κατά περίπτωση ασκούμενη δραστηριότητα, ανεξάρτητα αν είναι πραγματικά ή τεκμαρτά και αν εκπίπτουν φορολογικά ή όχι από τα ακαθάριστα έσοδα (σχετ. και οι οδηγίες της ΠΟΛ. 1191/17.12.2010 ΕΔΥΟ).

3. Κατ' εξαίρεση, λόγω της πρώτης εφαρμογής της δυνατότητας διενέργειας των αποσβέσεων της τεκμαρτής αξίας της αδείας από τα φυσικά και νομικά πρόσωπα εκμεταλλευτές - ιδιοκτήτες ΦΔΧ για το οικονομικό έτος 2011, οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να υποβάλουν εκπρόθεσμα συμπληρωματικές δηλώσεις αυτοελέγχου φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2011, τα τυχόν αντίστοιχα Ειδικά Σημειώματα Αυτοελέγχου ΦΠA καθώς και τυχόν συμπληρωματικές δηλώσεις λοιπών φορολογικών αντικειμένων στο πλαίσιο του αυτοελέγχου έως την 30.9.2011, χωρίς προσαυξήσεις και πρόστιμα αλλά και χωρίς να ανατρέπεται η επελθούσα περαίωση κατά τις διατάξεις των άρθρων 13-17 του ν. 3296/2004 εκ του λόγου αυτού και μόνο, εφόσον έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα οι δηλώσεις αυτοελέγχου φορολογίας εισοδήματος, τα τυχόν Ειδικά Σημειώματα Αυτοελέγχου ΦΠA και οι τυχόν συμπληρωματικές δηλώσεις λοιπών φορολογικών αντικειμένων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 των ίδιων ως άνω διατάξεων και κατά τον υπολογισμό των ακαθάριστων εσόδων του αυτοελέγχου κατά το άρθρο 15 του ίδιου ως άνω νόμου δεν λήφθηκαν υπόψη οι αποσβέσεις της τεκμαρτής αξίας της αδείας των ΦΔΧ και ως εκ τούτου και στο τυχόν υποβληθέν Ειδικό Σημείωμα Αυτοελέγχου ΦΠA δεν έγινε ορθός υπολογισμός των διαφορών εκροών.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου