Τρίτη, 16 Απριλίου 2019, 21:35:19

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Περαίωση 2011 arrow Νέα εγκύκλιος για επιτάχυνση της περαίωσης
Νέα εγκύκλιος για επιτάχυνση της περαίωσης
Πηγή: Express.gr
ME την ΠΟΛ. 1177/7.12.2010 εγκύκλιο του Yπουργείου Οικονομικών δίνονται οδηγίες για επιτάχυνση της περαίωσης και ενημερώνονται οι ΔΟΥ για τις καταληκτικές ημερομηνίες.

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι «για την ταχύτερη υλοποίηση της διαδικασίας περαίωσης, οι ΔΟΥ θα πρέπει να προβαίνουν στην κατά προτεραιότητα έκδοση Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων καταρχήν για τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες η ΓΓΠΣ έχει αποστείλει σχετικό αρχείο με προσωρινά (μη εκκαθαρισμένα) Εκκαθαριστικά Σημειώματα, για τα οποία εκκρεμεί η επιβεβαίωση - επεξεργασία και εκκαθάρισή τους από τις ΔΟΥ, καθώς και για τους επιτηδευματίες εκείνους οι οποίοι έχουν ήδη υποβάλει ή θα υποβάλουν σχετική αίτηση.

Τέλος, ως προς την εφαρμογή των οδηγιών της παραγράφου 11 της ενότητας Β΄ της παραπάνω εγκυκλίου ΠΟΛ. 1174/26.11.2010, διευκρινίζεται ότι οι οδηγίες αυτές αφορούν αποκλειστικά και μόνο τις ανάγκες της περαίωσης και όχι την εφαρμογή των διατάξεων της φορολογίας κεφαλαίου. Δηλαδή, οι τυχόν υποβαλλόμενες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9), περιουσιολογίου έτους 2008, λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να κριθεί η υπαγωγή ή η εξαίρεση από την περαίωση με βάση τα πραγματικά δεδομένα και προς τον σκοπό αυτό οι εν λόγω δηλώσεις υπόκεινται σε έλεγχο, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγονται υφιστάμενες οδηγίες ούτε βεβαίως διατάξεις φορολογίας κεφαλαίου σε σχέση με τις δηλώσεις αυτές, οι οποίες και εξακολουθούν να ισχύουν (π.χ. ανάλογη εφαρμογή του άρθ. 61,παρ. 4 του Κ.Φ.Ε.).

Ο πίνακας με τις καταληκτικές ημερομηνίες της περαίωσης έχει ως εξής:

1) Εκκαθαριστικά Σημειώματα που εκδόθηκαν από τη ΓΓΠΣ, καταληκτική ημερομηνία αποδοχής 28/12/10.

2) Εκκαθαριστικά Σημειώματα που εκδίδονται από τις ΔΟΥ, καταληκτική ημερομηνία έκδοσης 13/12/10 και χρόνος αποδοχής αυτών δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης.

3) Αίτηση για την έκδοση Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων από τις ΔΟΥ, καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης 13/12/10.

4) Εκκαθαριστικά Σημειώματα που εκδόθηκαν από τη ΓΓΠΣ και στη συνέχεια διορθώνονται από τις ΔΟΥ, καταληκτική ημερομηνία αποδοχής 28/12/10.

5) Εκκαθαριστικά Σημειώματα που εκδόθηκαν από τις ΔΟΥ και στη συνέχεια διορθώνονται από τις ΔΟΥ, καταληκτική ημερομηνία αποδοχής 28/12/10.

6) Αίτηση για την επίλυση των διαφορών εκκρεμών υποθέσεων άρθ. 11 του ν. 3888/2010 (εκτός των πιο κάτω περιπτώσεων 7 και 8), καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης 17/12/10 και χρόνος επίλυσης της διαφοράς εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

7) Αίτηση για την επίλυση των διαφορών εκκρεμών υποθέσεων παρ. 13 άρθ. 6, παρ. 3 άρθ. 7 και άρθ. 8 ν. 3888/2010, για Εκκαθαριστικά Σημειώματα που εκδόθηκαν από τη ΓΓΠΣ, καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης 17/12/10 και χρόνος επίλυσης της διαφοράς εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

8) Αίτηση για την επίλυση των διαφορών εκκρεμών υποθέσεων παρ. 13 άρθ. 6, παρ. 3 άρθ. 7 και άρθ. 8 ν. 3888/2010, για Εκκαθαριστικά Σημειώματα που εκδίδονται από τις ΔΟΥ, καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης 17/12/10 και χρόνος επίλυσης της διαφοράς εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

9) Αίτηση για την επίλυση των διαφορών της πιο πάνω περίπτωσης 7 επί διορθώσεων των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων από τις ΔΟΥ, καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης 17/12/10 και χρόνος επίλυσης της διαφοράς εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

10) Αίτηση για την επίλυση των διαφορών της πιο πάνω περίπτωσης 8 επί διορθώσεων των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων από τις ΔΟΥ, καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης 17/12/10 και χρόνος επίλυσης της διαφοράς εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

11) Υποβολή Ειδικού Σημειώματος δήλωσης της λήψης ή έκδοσης μη νόμιμων φορολογικών στοιχείων (παρ. 6 άρθ. 12 ν.3888/2010), καταληκτική ημερομηνία υποβολής του Ειδικού Σημειώματος 17/12/10. 
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου