Σάββατο, 20 Απριλίου 2019, 18:27:26

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Περαίωση 2011 arrow Οι όροι για έκπτωση 10% στην περαίωση
Οι όροι για έκπτωση 10% στην περαίωση
Πηγή: Express.gr
Διευκρινίσεις για την έκπτωση 10% που δικαιούνται όσοι καταβάλουν εφάπαξ το πόσο της περαίωσης, περιλαμβάνονται σε κείμενο οδηγιών που απέστειλε το Yπουργείο Οικονομικών προς τις εφορίες και με το οποίο ξεκαθαρίζει και το πώς θα καταβληθούν οι δόσεις για την πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών προς τις εφορίες (που είναι και απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της έκπτωσης). Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι το ποσοστό της έκπτωσης υπολογίζεται στο 80% του ποσού της περαίωσης καθώς, αρχικά, η εφορία θα αφαιρεί το 20% που είναι η προκαταβολή. Το πλήρες κείμενο της οδηγίας Αριθ. Πρωτ.: Δ30Α 4034006 ΕΞ2010/4.11.2010 έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: «Δημιουργία νέων ειδών φόρων και οδηγίες για τη βεβαίωση και είσπραξη ποσών που αφορούν στην εφαρμογή διατάξεων του ν. 3888/2010, άρθρα 11 & 12 (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1138/11.10.2010 & ΠΟΛ.1147/27.10.2010)»,

 

Σας ενημερώνουμε ότι για την υποστήριξη των ανωτέρω διατάξεων του ν. 3888/2010, δημιουργήθηκαν τα παρακάτω είδη φόρων:

 

Α. ΝΕΑ ΕΙΔΗ ΦΟΡΩΝ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1138 (ΠAP. 1-6).

1. Κωδικός Φόρου: 1193 Τύπο Πηγής 5 (Εισόδημα).

2. Κωδικός Φόρου: 1908 με Τύπο Πηγής 5 (Εισόδημα Λοιποί Aμεσοι).

3. Κωδικός Φόρου: 2003 με Τύπο Πηγής 4 (Φ.Π.Α. - Λοιποί Έμμεσοι).

4. Κωδικός Φόρου: 2151 με Τύπο Πηγής 4 (Φ.Π.Α.).

5. Κωδικός Φόρου: 3508 με Τύπο Πηγής 10 (Κ.Β.Σ.).

 

Σημείωση: Τα παραπάνω είδη φόρων αφορούν στη βεβαίωση και είσπραξη ποσών που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 3888/2010.

 

Β. ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΟΥ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1138 (ΠΑΡ. 7).

Κωδικός Φόρου: 1192 με Τύπο Πηγής 5 (Εισόδημα).

Σημείωση: Το παραπάνω είδος φόρου αφορά στη βεβαίωση και είσπραξη ποσών που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 3888/2010.

 

Γ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

1. Η βεβαίωση και είσπραξη των σχετικών ποσών θα γίνεται οπό το αρμόδιο τμήμα της Δ.Ο.Υ. μέσω της λειτουργίας "Οίκοθεν Δήλωση- Ε.Δ.Ε." που βρίσκεται στη περιοχή «Εντός Συναλλαγής-Εισπράξεις» του υποσυστήματος Εσόδων, βάσει του τρόπου καταβολής που ορίζεται στα άρθρα 11 (παρ. 8) & 12 (παρ. 6) του ν. 3888/2010 καθώς και της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1143/20.10.2010. Για την καταχώρηση της χρήσης που περαιώνεται θα χρησιμοποιείτε το πλήκτρο «Παρατηρήσεις», κατά την έκδοση του διπλοτύπου είσπραξης.

 

2. Η έκπτωση 10% υπολογίζεται επί του οφειλόμενου συνολικώς ποσού βάσει συμβιβασμού, μετά την αφαίρεση του 20%, εφόσον ολόκληρο το ποσό αυτό καταβληθεί εφάπαξ ταυτόχρονα με την επίλυση των διαφορών ή στην ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης (σχετ. Α.Υ.Ο, ΠΟΛ.1143/20.10.2010 και ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ.1147/27.10.2010).

 

3. Η έκπτωση του 10% επειδή υπολογίζεται επί του οφειλόμενου συνολικώς ποσού που θα απομένει μετά τη καταβολή του 20%, θα εισάγεται ως ποσό και όχι ως ποσοστό.

 

4. Σε περίπτωση που το ποσό της βάσει συμβιβασμού οφειλής είναι μικρότερο ή ίσο των 500,00 ευρώ δεν χορηγείται η έκπτωση 10% και καταβάλλεται εφάπαξ ταυτόχρονα με την επίλυση των διαφορών.

 

5. Σε καμία περίπτωση το 20% που θα καταβάλλεται δεν θα είναι μικρότερο των 500 ευρώ.

 

6. Για κάθε εκκρεμή καταλογιστική πράξη που περαιώνεται, θα εκδίδεται και αντίστοιχο διπλότυπο και όχι ένα διπλότυπο συνολικά για όλες τις πράξεις.

 

7. Ο τρόπος καταβολής των φόρων έχει ως εξής:

α) Oταν το ποσό της αρχικής βάσει συμβιβασμού συνολικής οφειλής που προκύπτει οπό την επίλυση των διαφορών είναι μέχρι 5.000 ευρώ, τότε το υπόλοιπο ποσό (πλην του 20% που καταβάλλεται άμεσα) θα πληρωθεί σε 6 ίσες μηνιαίες δόσεις (συνολικά 7 δόσεις μαζί με την δόση της προκαταβολής).

Σημείωση; Το ποσό δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 500 ευρώ, με εξαίρεση την τελευταία δόση.

β) Oταν το ποσό της αρχικής βάσει συμβιβασμού συνολικής οφειλής που προκύπτει από την επίλυση των διαφορών, είναι πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ και μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, καταβάλλεται σε οκτώ (8) ίσες μηνιαίες δόσεις (συνολικά 9 δόσεις μαζί με την δόση της προκαταβολής).

γ) Oταν το ποσό της αρχικής βάσει συμβιβασμού συνολικής οφειλής που προκύπτει από την επίλυση των διαφορών, είναι πάνω από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και μέχρι δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, καταβάλλεται σε δώδεκα (12) Iσες μηνιαίες δόσεις (συνολικά 13 δόσεις μαζί με την δόση της προκαταβολής).

δ) Oταν το ποσό της αρχικής βάσει συμβιβασμού συνολικής οφειλής που προκύπτει από την επίλυση των διαφορών, είναι πάνω από δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ και μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, καταβάλλεται σε δεκαοκτώ (18) ίσες μηνιαίες δόσεις (συνολικά 19 δόσεις μαζί με την δόση της προκαταβολής).

ε) Oταν το ποσό της ορχικής βάσει συμβιβασμού συνολικής οφειλής που προκύπτει οπό την επίλυση των διαφορών, είναι πάνω από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, καταβάλλεται σε είκοσι τέσσερις (24) ίσες μηνιαίες δόσεις (συνολικά 25 δόσεις μαζί με την δόση της προκαταβολής).

8. Παρακαλούμε όπως χρησιμοποιείτε κατά περίπτωση το σωστό είδος φόρου, ώστε να εξάγονται ορθά στατιστικό στοιχεία από τη Γ.Γ.Π.Σ. τα οποία θα αποστέλλονται στης αρμόδιες Δ/νσεις του Υπουργείου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι παραπάνω οδηγίες αφορούν τον τρόπο έκδοσης των διπλοτύπων είσπραξης για τα ποσά που προκύπτουν από τον συμβιβασμό.

Για τις περιπτώσεις που ύπαρχε» ήδη βεβαιωθέν ποσό (λόγω πρόβεια ίωσης), ακολουθεί επισυναπτόμενος πίνακας με αναλυτικά παραδείγματα και τον τρόπο αντιμετώπισης τους.

 

Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΠΛΟΤΥΠΩΝ ΠΟΛ. 1138/11.10.2010

 

Από το πεδίο Εσόδων/Εντός Συναλλαγής Εισπράξεις, επιλέγετε το πρόγραμμα "Οίκοθεν - Δήλωση - Ε.Δ.Ε" και καταχωρείτε στην αντίστοιχη οθόνη τα παρακάτω:

 

1. Π.Χ. ΓΊΑ ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΑΠΟ Φ.Π.Α.

 

• Είδος Είσπραξης: Δήλωση

• Τύπος πηγής: 4 (Φ.Π.Α)

• Είδος Φόρου: 2151 (Φ.Π.Α. ΠΟΛ.1138/11.10.2010)

Επιλέγετε το πλήκτρο "Προτεινόμενοι ΚΑΕ"

Φωτίζοντας τον ΚΑΕ που επιλέγετε χα ι πατώντας το πλήκτρο "Μεταβολή F10" εμφανίζεται η οθόνη "Εισαγωγή Στοιχείων ΚΑΕ" όπου πληκτρολογείτε το ποσό που θα εισπραχθεί: Το 20% σε περίπτωση πληρωμής σε δόσεις ή σε περίπτωση ολικής εξόφλησης, το ποσό που προκύπτει από την περαίωση Φ.Π.Α. αφού έχει αφαιρεθεί το ποσό της έκπτωσης. Με OK-F8 επανερχόσαστε στην αρχική οθόνη και επαναλαμ3όνετε τη διαδικασία σε περίπτωση εισαγωγής ποσού και σε άλλο ΚΑΕ.

 

ΑΦΜ Οφειλέτη: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Ποσό πληρωμής: Το ποσό που θα πληρώσει άμεσα ο φορολογούμενος (ίδιο με το ποσό που καταχωρήσατε στον ή στους ΚΑΕ).

Επιλέγετε το πλήκτρο "Λοιπό Στοιχεία Είσπραξης ν/και στο πεδίο Παρατηρήσεις της αντίστοιχης οθόνης θα καταχωρήσετε τη χρήση που αφορά η καταλογιστική πράξη που περαιώνεται.

Ποσό βεβαίωσης: Σον ποσό βεβαίωσης πρέπει να καταχωρήσετε το συνολικό ποσό περαίωσης από Φ.Π.Α. Εάν το ποσό καταβάλλεται εφάπαξ και χωρίς έκπτωση ( περίπτωση που το ποσό είναι ίσο ή μικρότερο των 500 ευρώ), τότε επιλέγετε το πλήκτρο w Νέο - F2" και ολοκληρώνεται η διαδικασία έκδοσης διπλοτύπου.

Σε περίπτωση που το ποσό πληρωμής είναι διαφορετικό του ποσού βεβαίωσης {εφάπαξ με έκπτωση ή δόσεις), πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθούν τα "Στοιχείο βεβαίωσης" στην αντίστοιχη οθόνη ως ακολούθως:

 

Τελευταία Εργάσιμη

Περιοδικότητα: 1

 

Αριθμός Δόσεων: Στο συγκεκριμένο πεδίο θα συμπληρώσετε τον αριθμό δόσεων που δικαιούται ο φορολογούμενος βάσει του συνολικού ποσού της περαίωσης: π.χ. για ποσά μέχρι 15.000 ευρώ σε 13 δόσεις (12 δόσεις + 1 για τη προκαταβολή).

• Επισήμανση 1

Ο αριθμός των δόσεων πρέπει να έχει ήδη προσδιοριστεί επί του αρχικού συνολικού ποσού της οφειλής και βάσει του περιορισμού ότι το ελάχιστο ποσό δόσης δεν θα είναι μικρότερο των 500 ευρώ, εκτός της τελευταίας δόσης.

• Επισήμανση 2

Σε περίπτωση με το διπλότυπο που εκδίδεται εξοφλείται όλο το ποσό με έκπτωση τότε στο πεδίο Αριθμός Δόσεων θα εισάγετε πάντα το 1.

Ημερομηνία Πρώτης Δόσης: Τρέχουσα Ημερομηνία Δεν εισάγετε Ελάχιστο ποσό Δόσης Δεν εισάγετε ποσοστό έκπτωσης.

Ποσό έκπτωσης: Εισάγετε το ποσό έκπτωσης υπολογισμένο επί του υπολοίπου ποσού (πλην του 20%).

Ημερομηνία Ισχύος Eκπτωσης:

α) Εάν εξοφλείται όλο το ποσό ταυτόχρονα με την επίλυση της διαφοράς, η ημερομηνία ισχύος έκπτωσης θα είναι η τρέχουσα.

β) Εάν καταβάλλεται το 20%, η ημερομηνία ισχύος έκπτωσης θα είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα του επομένου μήνα.

Με την επιλογή του πλήκτρου 'Υπολογισμός Δόσεων "θα εμφανιστούν οι δόσεις όπως υπολογίστηκαν από το σύστημα. Στην περίπτωση καταβολής ος δόσεις στο ποσά Α' δόσης θα εμφανιστεί το ποσό που θα εισπραχθεί με το συγκεκριμένο διπλότυπο (το 20%) και το υπόλοιπο ποσό εμφανίζεται αναλυμένο στις δόσεις και στην περιοδικότητα που ορίστηκαν.

Εφόσον διαπιστώσετε ότι όλα τα στοιχεία που έχετε εισάγει είναι σωστό, εκλέγετε το πλήκτρο "OK- F8" και επανέρχεστε στην πρώτη οθόνη όπου με το πλήκτρο "Νέο- F2" δημιουργείτε και εκτυπώνετε το διπλότυπο.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

 

α) Για ποσά συνολικής οφειλής κάτω των 3.750 ευρώ, πρέπει να υπολογίζετε τις κανόνα της ελάχιστης δόσης των 500 ευρώ με εξαίρεση την τελευταία.

Π.χ. έστω συνολικό ποσό οφειλής Φ.Π.Α. 2.520 ευρώ.

Προκαταβολή; 504 ευρώ που θα είναι η πρώτη δόση τη τρέχουσα ημερομηνία.

Υπόλοιπες δόσεις: 2.016 ευρώ (το υπόλοιπο)/500 (ελάχιστη δόση)-4,03 (αρ. δόσεων). Επειδή όμως υπάρχει η εξαίρεση της τελευταίας δόσης, οι υπόλοιπες δόσεις θα είναι πέντε (5)+μία (1) η προκαταβολή άρα έξι δόσεις (6) συνολικά και θα δημιουργηθούν ως εξής:

 

Πρώτη δόση (20%) = 504 ευρώ.

Δεύτερη δόση = 500 ευρώ.

Τρίτη δόση = 500 ευρώ.

Τέταρτη δόση = 500 ευρώ.

Πέμπτη δόση = 500 ευρώ.

Eκτη δόση = 16 ευρώ.

 

Επισημαίνεται, ότι η εισαγωγή των ποσών της κάθε δόσης θα γίνεται από τον υπάλληλο με το πλήκτρο Μεταβολή-F10.

β) Πριν την επιλογή του "Νέο -F2" πρέπει να είστε σίγουροι ότι έχετε εισάγει όλα τα στοιχεία σωστά διότι σε περίπτωση λάθους απαιτούνται χρονοβόρες και πολύπλοκες διαδικασίες για την ακύρωση των διπλοτύπων και της βεβαίωσης. Αν διαπιστώσετε οποιοδήποτε λάθος μην προβείτε σε διόρθωση, πατήστε w Καθαρισμός - F6" και ξεκινήστε την διαδικασία της έκδοσης του διπλοτύπου από την αρχή.

 

2. ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΜΕΣΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ

Για την έκδοση διπλοτύπων με ποσό που προκύπτουν από τη περαίωση εκκρεμών ελεγμένων υποθέσεων που αφορούν εισόδημα, λοιπούς άμεσους και έμμεσους φόρους, θα ακολουθήσετε τα βήματα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 1 με τη διαφορά ότι θα εισάγετε τον αντίστοιχο τύπο πηγής και είδος φόρου όπως αναφέρονται στο κεφάλαιο Α' του εγγράφου.

 

3. ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΑΠΟ Κ.Β.Σ.

Ομοίως για τα ποσό που προκύπτουν από τη περαίωση των εκκρεμών Πράξεων Προστίμων Κ.Β.Σ, θα ακολουθήσετε τα βήματα που αναφέρονται στην ενότητα 1, με τις παρακάτω διαφορές:

α) Ο τύπος πηγής no υ πρέπει να εισαχθεί είναι 10 (Τμήμα Κ.Β.Σ.) και το είδος φόρου 350S (ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ. ΠΟΛ.1138/11.10.2010).

β) Κάθε φορά που θα εκδίδετε διπλότυπο για την είσπραξη του ποσού περαίωσης από Κ.Β.Σ., είτε όταν καταβάλλεται το 20% της οφειλής, είτε όταν εξοφλείται εφάπαξ (με έκπτωση) πρέπει να εκδίδεται ένα επιπλέον διπλότυπο για τα τέλη (Χαρτόσημο, ΟΓΑ) που συνεισπράττονται σε οφειλές του Κ.Β.Σ.

Παραθέτουμε 3 παραδείγματα για τις 3 περιπτώσεις:

• Εφάπαξ εξόφληση με έκπτωση 10%

Eστω συνολικό ποσό συμβιβασμού από Κ.Β.Σ. 20.000 ευρώ

Εκδίδετε ένα διπλότυπο στο είδος φόρου 3508 και εισάγετε στο ΚΑΕ 3732 το ποσό που θα καταβάλει ο φορολογούμενος 20.000 ευρώ - 4.000 (η προκαταβολή) = 16.000*10% = 1.600 η έκπτωση, άρα 20.000-1.600 = 18.400 ευρώ το ποσό πληρωμής. Σαν ποσό βεβαίωσης θα εισάγετε 20.000 ευρώ.

Εκδίδετε δεύτερο διπλότυπο στο Iδιο είδος φόρου 3.508 για τα τέλη που αναλογούν στο ποσό που καταβάλλεται από τον φορολογούμενο ήτοι: στον ΚΑΕ 1229 368 ευρώ (18.400*2%) και

στον ΚΑΕ 1228 73,60 ευρώ (368*20%) Ποσά πληρωμής: 441,60 Ποσό βεβαίωσης: 441,60

• Εφάπαξ εξόφληση χωρίς έκπτωση 10%

Eστω συνολικό ποσό συμβιβασμού από ΚΒΣ 450 ευρώ, δηλαδή μικρότερο των 500 ευρώ (ελάχιστο ποσό δόσης),

οπότε πρέπει να εξοφληθεί εφάπαξ και χωρίς έκπτωση.

Σ' αυτήν την περίπτωση θα εκδώσετε ένα διπλότυπο στο είδος φόρου 3508

Στους ΚΑΕ 3732: 450 ευρώ

ΚΑΕ 1229: 2 ευρώ {100*2%) και ΚΑΕ 1228: 0,4 ευρώ (2*20%) Σύνολο: 460,800

Και σαν ποσό βεβαίωσης θα εισάγετε 460,30 ευρώ

• Πληρωμή του 20% της προκαταβολής

Eστω συνολικό ποσό συμβιβασμού από ΚΒΣ 20.000 ευρώ. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος επιλέξει την πληρωμή του φόρου σε δόσεις, τότε σύμφωνα με τα δεδομένα του πρώτου παραδείγματος, τα διπλότυπα που πρέπει να εκδοθούν στο ίδιο είδος φόρου 3508 είναι:

1ο διπλότυπο:

Ποσό ΚΑΕ 3732 / 4000 (20000*20%)

Ποσό πληρωμής / 4000

Ποσό βεβαίωσης / 20000

2ο διπλότυπο:

Ποσό ΚΑΕ 1229 80 (4000*2% )

Ποσό ΚΑΕ 1228 16 (80*20% )

Ποσό πληρωμής 96

Ποσό βεβαίωσης 96

Για το υπόλοιπο ποσό (16.000 ευρώ) που βεβαιώνεται σε δόσεις, τα αντίστοιχα ποσά των τελών, θα συνεισπράττονται αυτόματο κατά την έκδοση των διπλοτύπων έναντι βεβαιωμένων που θα πραγματοποιείται οπό το τμήμα Εσόδων.

4. ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΠΟΛ. 1138/11.10.2010. ΠΑΡ. 7

Για την έκδοση του διπλοτύπου φόρου εισοδήματος που προκύπτει από την υποβολή του ειδικού σημειώματος για τη λήψη ή έκδοση μη νόμιμων φορολογικών στοιχείων, θα ακολουθήσετε τα βήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 με τις εξής διαφορές:

α) το είδος φόρου είναι Ο κωδικός 1192 (ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΑΡ. 7 ΠΟΛ.1138/2010). β) δεν χορηγείται έκπτωση, καμία περίπτωση.

γ) το ποσό καταβάλλονται σε δώδεκα (12), κατ' ανώτατο όριο, ίσες μηνιαίες δόσεις και χωρίς η κάθε μία να είναι κάτω των 500 ευρώ, με εξαίρεση τη τελευταία.

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση και πληροφορία.

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

Επισυναπτόμενος πίνακας (Περαίωση εκκρεμών ελεγμένων υποθέσεων σελ. 7- 10).

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΕΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΗΔΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝ ΠΟΣΟ.

 

Α. Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΒΕΒΑΙΩΣΗ

 

1η Περίπτωση: Η βάσει συμβιβασμού οφειλή είναι μικρότερη οπό το ήδη βεβαιωθέν ποσό (προβεβαίωση η οποία έχει εξοφληθεί).

Ενέργειες Δ.Ο.Υ.: Δεν προβαίνει σε καμία ενέργεια στο ήδη βεβαιωθέν ποσό (προβεβαίωση) είτε επιστρέφεται το επιπλέον ποσό που έχει καταβληθεί.

2η Περίπτωση: Η βάσει συμβιβασμού οφειλή είναι μικρότερη από το ήδη βεβαιωθέν ποσό (προ βεβαίωση η οποία είναι ανεξόφλητη). Ενέργειες Δ.Ο.Υ.:

α) προκαταβάλλεται το 20% της βάσει συμβιβασμού οφειλής με διπλότυπο δήλωσης.

β) διαγράφει στην οφειλή της προβεβαίωσης το επιπλέον ποσό με ΑΦΕΚ (διαφορά του ποσού της βάση συμβιβασμού οφειλής οπό το ποσό της προβεβαίωσης + το ποσό της προκαταβολής).

γ) αποστέλλει σημείωμα στην Ομάδα Εσόδων-TAXIS, για τη μετατροπή του ήδη βεβαιωθέντος ποσού (προ βεβαίωση), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3888/2010.

Π.χ.

• Ποσό Συμβιβασμού=10.000 ευρώ.

• Προβεβαίωση= 15.000 ευρώ (ανεξόφλητη).

• Είσπραξη του 20% (10.000χ20%=2.000 ευρώ), με διπλότυπο δήλωσης και ταυτόχρονη βεβαίωση Χ.Κ. του ποσού της προκαταβολής.

• ΑΦΕΚ=7.000 (5.000 η διαφορά+2.000 η προκαταβολή).

• Το καθεστώς των δόσεων του ανοικτού υπολοίπου της προ βεβαίωσης, καθορίζεται σε οκτώ δόσεις (8) και στη πρώτη δόση θα εισαχθεί ποσά έκπτωσης 800 ευρώ (10.000-2.000 η προκαταβολή = 8.000χ10%).

3η Περίπτωση: Η βάσει συμβιβασμού οφειλή είναι μικρότερη από το ήδη βεβαιωθέν ποσό (προ βεβαίωση στην οποία έχει καταβληθεί ποσό μικρότερο του συμβιβασμού). Ενέργειες Δ.Ο.Υ.:

α) προκαταβάλλεται το 20% της βάσει συμβιβασμού οφειλής με διπλότυπο δήλωσης.

β) διαγράφει στην οφειλή της προβεβαίωσης το επιπλέον ποσό με ΑΦΕΚ (διαφορά του ποσού της βάση συμβιβασμού οφειλής από το ποσό της προβεβαίωσης + το ποσό της προκαταβολής).

γ) αποστέλλει σημείωμα στην Ομάδα Εσόδων-TAXIS, για τη μετατροπή του ήδη βεβαιωθέντος ποσού (προ βεβαίωση), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3888/2010.

Π.χ.

• Ποσό Συμβιβασμού = 13.000 ευρώ.

• Προ βεβαίωση=15.000 ευρώ

• Καταβληθέν ποσά στην προ βεβαίωση=6.000 ευρώ.

• Είσπραξη του 20% (13.000χ20%=2.600ευρώ), με διπλότυπο δήλωσης και( ταυτόχρονη βεβαίωση Χ .Κ. του ποσού της προκαταβολής.

• ΑΦΕΚ=4.600 (2.000 η δ (αφορά+2.600 η προκαταβολή).

• Το καθεστώς των δόσεων του ανοικτού υπολοίπου της προβεβαίωσης (15.000-6.000 κατοβολή=9.000-4.600 ΑΦΕΚ=4.400 ανοικτό υπόλοιπο), καθορίζεται σε οκτώ δόσεις (8), των 550 ευρώ. Στη πρώτη δόση θα εισαχθεί ποσό έκπτωσης 440 ευρώ (ανοικτό υπόλοιπο=4.400χ10%).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ο αριθμός των δόσεων στην προβεβαίωση, υπολογίζεται πάντα με βάση το εναπομένον τελικώς βάσει συμβιβασμού οφειλόμενο ποσό στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το 20% (δηλ. ποσό συμβιβασμού μείον καταβληθέντα στην προβεβαίωση). Η έκπτωση υπολογίζεται στο Iδιο ποσό μείον το ποσό της προκαταβολής.

Στη περίπτωση που λόγω καταβολών που έχουν ήδη γίνει στη προβεβαίωση, το υπόλοιπο ποσό που απομένει είναι μικρότερο της προκαταβολής, τότε ως προκαταβολή εισπράττεται το εναπομείναν ποσό εφάπαξ χωρίς έκπτωση.

π.χ.

• Ποσό Συμβιβασμού=15.000 ευρώ.

• Προβεβαίωση=20.000 ευρώ

• Καταβληθέν ποσό στην προ βεβαίωση=13.000 ευρώ.

• Προκαταβολή=(15.000χ20%=3.000ευρώ), επειδή το υπόλοιπο ποσό (μετά την διαγραφή της διαφοράς), που απομένει στην προβεβαίωση είναι 2.000 ευρώ, εισπράττεται με διπλότυπο δήλωσης ως προκαταβολή το ποσό των 2.000 ευρώ εφάπαξ χωρίς έκπτωση.

• ΑΦΕΚ=7.000 (5.000 η διαφορά+2.000 η προκαταβολή).

4η Περίπτωση: Η βάσει συμβιβασμού οφειλή είναι μικρότερη από το ήδη βεβαιωθέν ποσό (προβεβαίωση

στην οποία έχει καταβληθεί ποσό μεγαλύτερο του συμβιβασμού).

Ενέργειες Δ.Ο.Υ.:

Διαγράφει στην οφειλή της προβεβαίωσης το υπόλοιπο ανεξόφλητα ποσό που έχει απομείνει με ΑΦΕΚ.

Σημείωση: Το επιπλέον ποσό που έχει καταβληθεί δεν επιστρέφεται.

Π.χ.

• Συμβιβασμός=15.000 ευρώ.

• Προβεβαίωση=20.000 ευρώ.

• Καταβληθέν ποσό στη προ βεβαίωση=17.000 ευρώ.

• Ανοικτό υπόλοιπο=3.000 ευρώ.

• ΑΦΕΚ=3.000 (όχι για 5.000 ευρώ).

 

Β. Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΒΕΒΑΙΩΣΗ

1η Περίπτωση: Η βάσει συμβιβασμού οφειλή είναι μεγαλύτερη από το ήδη βεβαιωθέν ποσό (προβεβαίωση η οποία έχει εξοφληθεί).

Ενέργειες Δ.Ο.Υ.: Προβαίνει στη βεβαίωση και είσπραξη της διαφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 10 & 11 του ν. 3888/2010.

Π.χ.

• Ποσό Συμβιβασμού= 15.000 ευρώ.

• Προβεβαίωση=10.000 ευρώ (εξοφλημένη).

• Είσπραξη του 20% (15.000χ20%=3.000 ευρώ), με διπλότυπο δήλωσης και ταυτόχρονη βεβαίωση Χ. Κ. για τη διαφορά (Συμβιβασμός 15.000-10.000 η προβεβαίωση=5.000 ευρώ), δηλ. βεβαίωση=5.000, προκσταβολή=3.000 ευρώ, υπόλοιπο=2.000 ευρώ, το οποίο ορίζεται σε τέσσερις (4) δόσεις των 500 ευρώ (αριθμός δόσεων 4+1 προ καταβολή=5). Στη πρώτη δόση μετά την προκαταβολή (δεύτερη για το σύστημα θα εισαχθεί ποσό έκπτωσης 200 ευρώ (5.000-3.000 η προκαταβολή=2.000χ10%).

2η Περίπτωση: Η βάσει συμβιβασμού οφειλή είναι μεγαλύτερη από το ήδη βεβαιωθέν ποσό (προβεβαίωση η οποία είναι ανεξόφλητη).

Ενέργειες Δ.Ο.Υ.:

α) Προκαταβάλλεται το 20% της βάσει συμβιβασμού οφειλής με διπλότυπο δήλωσης και βεβαιώνεται το υπόλοιπο της διαφοράς του συμβιβασμού οπό την προβεβαίωση σύμφωνα με τα οριζόμενο στο άρθρο 10.

β) Aποστέλλει σημείωμα στην Ομάδα Εσόδων-TAXJS, για τη μετατροπή του ήδη βεβαιωθέντος ποσού (προβεβαίωση), σύμφωνα με τις διστάζεις του άρθρου 10 του ν. 3888/2010.

Π.Χ.

• Ποσό Συμβιβασμού=15.000 ευρώ.

• Προβεβαίωση=11.000 ευρώ (ανεξόφλητη).

• Είσπραξη του 20% (15.000χ20%=3.000 ευρώ), με διπλότυπο δήλωσης και ταυτόχρονη βεβαίωση Χ. Κ. για τη διαφορά (Συμβιβασμός 15.000-11.000 ευρώ η προ βεβαίωση=4.000 ευρώ), δηλ. βεβαίωση=4.000, προκαταβολή=3.000 ευρώ, υπόλοιπο=1.000 ευρώ, το οποίο ορίζεται σε δυο δόσεις των 500 ευρώ (αριθμός δόσεων 2+1 προκαταβολή=3). Στην πρώτη δόση μετά την προκαταβολή (δεύτερη για το σύστημα θα εισαχθεί ποσό έκπτωσης 100 ευρώ (1.000χΐ0%).

• Το καθεστώς των δόσεων του ανοικτού υπολοίπου της προβεβαίωσης, καθορίζεται σε δώδεκα δόσεις και στη πρώτη δόση θα εισαχθεί ποσό έκπτωσης 1.100 ευρώ (11.000Χ10%).

3η Περίπτωση: Η βάσει συμβιβασμού οφειλή είναι μεγαλύτερη από το ήδη βεβαιωθέν ποσό (προβεβαίωση στην οποία έχει καταβληθεί μέρος.

Ενέργειες Δ.Ο.Υ.:

α) Προκαταβάλλεται το 20% της βάσει συμβιβασμού οφειλής με διπλότυπο δήλωσης και βεβαιώνεται το υπόλοιπο της διαφοράς του συμβιβασμού από την προβεβαίωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10.

β) Aποστέλλει σημείωμα στην Ομάδα Εσόδων-TAXIS, για τη μετατροπή του υπολοίπου της προβεβαίωσης σύμφωνα με τις διατάζεις του άρθρου 10 του ν. 3888/2010.

Π.χ.

• Ποσό Συμβιβασμού=15.000 ευρώ.

• Προβεβαίωση=10.000 ευρώ

• Καταβληθέν ποσό στην προβεβαίωση=6.000 ευρώ.

• Είσπραξη του 20% (15.000χ20%=3.000 ευρώ), με διπλότυπο δήλωσης και ταυτόχρονη βεβαίωση Χ.Κ. για τη διαφορά (Συμβιβασμός 15.000-10.000 ευρώ η προβεβαίωση=5.000 ευρώ),δηλ. βεβαίωση=5.000, προκαταβολή=3.000 ευρώ, υπόλοιπο=2.000 ευρώ σε τέσσερις δόσεις των 500 ευρώ (αριθμός δόσεων 4+1 προκαταβολή=5). Στην πρώτη δόση μετά την προκαταβολή (δεύτερη για το σύστημα θα εισαχθεί ποσό έκπτωσης 200 ευρώ (2.000χ10%).

• Το καθεστώς των δόσεων του ανοικτού υπολοίπου της προβεβαίωσης (10.000-6.000=4.000), ορίζεται σε οκτώ δόσεις και στη πρώτη δόση θα εισαχθεί ποσό έκπτωσης 400 ευρώ (4.000χ10%).

Σημείωση: Η χορήγηση της έκπτωσης του 10% χορηγείται με την προϋπόθεση της ολικής εξόφλησης στην ημερομηνία της πρώτης δόσης και των δύο οφειλών που έχουν βεβαιωθεί στον επιτηδευματία, μετά από την πράξη συμβιβασμού και την προκαταβολή του 20% (περίπτωση που το ποσά του συμβιβασμού είναι μεγαλύτερο του ήδη βεβαιωθέντος ποσού).

 

Γ. Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΗ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ ΤΗN ΠΡΟΒΕΒΑΙΩΣΗ

 

1η Περίπτωση: Η βάσει συμβιβασμού οφειλή είναι ίση με το ήδη βεβαιωθέν ποσό (προβεβαίωση η οποία έχει εξοφληθεί}.

Ενέργειες Δ.Ο.Υ.: Προβαίνει στην επίλυση της διαφοράς χωρίς να απαιτείτο καμία ενέργεια στο ήδη βεβαιωθέν ποσό (προβεβαίωση).

2η Περίπτωση: Η βάσει συμβιβασμού οφειλή είναι ίση με το ήδη βεβαιωθέν ποσό (προβεβαίωση η οποίο είναι ανεξόφλητη).

Ενέργειες Δ.Ο.Υ.:

α) προκαταβάλλεται το 20% της βάσει συμβιβασμού οφειλής με διπλότυπο δήλωσης, β) διαγράφει στην οφειλή της προβεβαίωσης το ποσό της προκαταβολής με ΑΦΕΚ.

γ) αποστέλλει σημείωμα στην Ομάδα Εσόδων-TAXIS, για τη μετατροπή του ήδη βεβαιωθέντος ποσού (προβεβαίωση),σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3888/2010.

π.χ.

• Ποσό Συμβιβασμού=10.000 ευρώ.

• Προβεβαίωση=10.000 ευρώ (ανεξόφλητη).

• Είσπραξη του 20% (10.000χ20%=2.000ευρώ), με διπλότυπο δήλωσης και ταυτόχρονη βεβαίωση Χ.Κ. του ποσού της προκαταβολής.

• ΑΦΕΚ=2.000 (η προκαταβολή).

• Το καθεστώς των δόσεων του ανοικτού υπολοίπου της προ βεβαίωσης, καθορίζεται σε οκτώ δόσεις (8) και στην πρώτη δόση θα εισαχθεί ποσό έκπτωσης 800 ευρώ (10.000-2.000 η προκαταβολή=8.000χ10%).

3η Περίπτωση: Η βάση συμβιβασμού οφειλή είναι ίση με το ήδη βεβαιωθέν ποσό (προβεβαίωση στην οποία έχει καταβληθεί μέρος.

Ενέργειες Δ.Ο.Υ.:

α) προκαταβάλλεται το 20% της βάσει συμβιβασμού οφειλής με διπλότυπο δήλωσης, β) διαγράφει στην οφειλή της προβεβαίωσης το ποσό της προκαταβολής με ΑΦΕΚ.

γ) αποστέλλει σημείωμα στην Ομάδα Εσόδων-TAXIS, για τη μετατροπή του ήδη βεβαιωθέντος ποσού (προβεβαίωση),σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3888/2010.

Π.χ.

• Ποσό Συμβιβασμου=13.000 ευρώ.

• Προβεβαίωση =13.000 ευρώ

• Καταβληθέν ποσό στην προβεβαίωση=6.000 ευρώ.

Είσπραξη του 20% (13.000χ20%=2.600ευρώ)Ρ με διπλότυπο δήλωσης και ταυτόχρονη βεβαίωση Χ.Κ. του ποσού της προκαταβολής.

ΑΦΕΚ = 2.600 (η προκαταβολή).

Το καθεστώς των δόσεων του ανοικτού υπολοίπου της προβεβαίωσης (13.000-6.000 καταβολή=7.000-2.600 ΑΦΕΚ=4.400 ανοικτό υπόλοιπο), καθορίζεται σε οκτώ δόσεις (8), των 550 ευρώ. Στη πρώτη δόση θα εισαχθεί ποσό έκπτωσης 440 ευρώ (ανοικτό υπόλοιπο=4.400χ10%). 
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου