Τρίτη, 16 Απριλίου 2019, 13:43:33

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Ήπειρος arrow Συνέντευξη του Ιωάννη Γεροθανάση, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: Συνεισφορά στη γνώση αλλά και στην ποιότητα ζωής
Συνέντευξη του Ιωάννη Γεροθανάση, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: Συνεισφορά στη γνώση αλλά και στην ποιότητα ζωής

Ένα διαφορετικό πρόσωπο του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Ηπείρου αναδεικνύει ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ιωάννης Γεροθανάσης, απαντώντας στις ερωτήσεις τις «Εξπρές».

Αυτού που πέρα από την προσφορά γνώσης, συμβάλλει ενεργά στη γενικότερη εξέλιξη της Περιφέρειας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της, δημιουργώντας, αναπτύσσοντας, διαχέοντας αλλά και αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες κυρίως χάριν των επιχειρήσεων.

Ταυτόχρονα επισημαίνει αδυναμίες αλλά και καταγράφει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες και κινήσεις που πρέπει να γίνουν ώστε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων να αναβαθμίσει και να ενδυναμώσει το ρόλο του, που ούτως ή άλλως είναι ήδη πρωταγωνιστικός.

• Σε ποιο βαθμό έχουν αξιοποιηθεί στην Περιφέρεια Ηπείρου, η καινοτομία και οι νέες τεχνολογίες στους τομείς της βιομηχανίας, της αγροτικής οικονομίας, του εμπορίου, του τουρισμού, του πολιτισμού, των εναλλακτικών πηγών ενέργειας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της διαχείρισης των υδάτινων πόρων;

Στο ερώτημα αυτό η Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Ηπείρου, που έχει συνολική εποπτεία του Γ’ ΚΠΣ, θα μπορούσε να δώσει την πλέον τεκμηριωμένη απάντηση. Ως εκ τούτου θα περιοριστώ σε ορισμένες γενικές επισημάνσεις που αφορούν άμεσα το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Η Περιφέρεια της Ηπείρου σύμφωνα με τους δείκτες καινοτομίας είναι η τρίτη περιφέρεια στην Ελλάδα μετά τις περιφέρειες Αττικής και Κρήτης, πράγμα το οποίο σε ένα μεγάλο ποσοστό οφείλεται στην παρουσία του πανεπιστημίου. Η καινοτομία και οι νέες τεχνολογίες αξιοποιούνται σταδιακά από τις επιχειρήσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η διείσδυση μπορεί να χαρακτηρισθεί επιτυχημένη. Σήμερα οι περισσότερες επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται από υψηλά ποσοστά χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών που είναι περίπου στο μέσο όρο της Ελλάδας. Σε αυτήν την κατεύθυνση το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων συνέβαλε σημαντικά, αφού αποτέλεσε τον κόμβο του προγράμματος «Δικτυωθείτε», στο οποίο εντάχθηκαν περισσότερο από 1.200 επιχειρήσεις. Η διείσδυση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου είναι ακόμη μικρή, αλλά τελευταία υπάρχουν σοβαρές επιχειρηματικές προσπάθειες και προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον και τομείς, όπως αυτοί του εμπορίου και τουρισμού ευνοούνται από τα κίνητρα που παρέχονται από την ένταξη αυτών των επιχειρήσεων στα ΠΕΠ Ηπείρου, INTERREG, αλλά και στον αναπτυξιακό νόμο με σοβαρές προϋποθέσεις χρηματοδότησης για δράσεις πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Στον τομέα του πολιτισμού οι δράσεις είναι πολλαπλές, όπως για παράδειγμα η καταχώριση του έργου του συνόλου των Νεοελλήνων Φιλοσόφων, παλαίτυπων κειμένων, χειρογράφων και εικαστικού υλικού σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων που βρίσκεται στη διάθεση των ερευνητών, φοιτητών και πολιτών μέσω του διαδικτύου. Όσον αφορά το περιβάλλον, σύγχρονα δίκτυα μετεωρολογικών σταθμών, που δημιούργησε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Ηπείρου, αλλά και σταθμού ελέγχου επιφανειακών νερών, συντελούν στον προσδιορισμό ατμοσφαιρικής και υδατικής ρύπανσης με στόχο την ανάπτυξη αντιρρυπαντικών τεχνολογιών. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων παρεμβαίνει με προτάσεις και παροχή τεχνογνωσίας στους ενδιαφερόμενους μέσω και του Γραφείου Διαμεσολάβησης.

• Πώς χαρακτηρίζετε τη μέχρι σήμερα πορεία όσων φορέων εμπλέκονται σε αυτές τις δραστηριότητες; Ποιο το επίπεδο και η εικόνα της υπάρχουσας κατάστασης σε ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές;

Δεν είμαι σε θέση να αναφερθώ σε όλους τους φορείς συνολικά. Εκεί όμως που μπορώ να εκφράσω γνώμη είναι οι δράσεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διαθέτει προσωπικό, επιστημονικό και τεχνικό, με γνώσεις σε τεχνολογικούς τομείς αιχμής. Για παράδειγμα, οι υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων εξασφαλίζουν την αδιάλειπτη και υψηλών ταχυτήτων διασύνδεση των χρηστών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με το εσωτερικό δίκτυο, καθώς και με τα ελληνικά και διεθνή δίκτυα φωνής και δεδομένων. Το ΚΕΔΔ φροντίζει για τη συνεχή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του, την αφομοίωση της νέας τεχνογνωσίας και την ταχεία ενσωμάτωση της συνεχώς εξελισσόμενης τεχνολογίας στις υποδομές του. Το Πανεπιστήμιό μας συμμετέχει ενεργά στο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ). Το ΚΕΔΔ είναι Τεχνικός Σύμβουλος της Περιφέρειας για τη δημιουργία υποδομών οπτικών ινών. Επιπλέον, εργαστήρια του Πανεπιστημίου προσφέρουν παρόμοια τεχνογνωσία και σε άλλες περιφέρειες της Ελλάδος. Οι υποδομές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων βελτιώθηκαν σημαντικά στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ και θα βελτιωθούν ακόμη περισσότερο στο πλαίσιο του Δ’ ΚΠΣ, με το ανθρώπινο δυναμικό να βελτιώνεται διαρκώς για να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες.

Το Π.Ι. εξέδωσε λεπτομερή οδηγό εργαστηρίων για να διευκολύνει όλους τους φορείς σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε τομείς συγκριτικού πλεονεκτήματος στην Ήπειρο. Ειδικότερα, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών υλοποιεί πρόγραμμα μαθημάτων επιχειρηματικότητας με στόχο τη δημιουργία επιχειρηματικών καινοτόμων σχεδίων, τα καλύτερα από τα οποία βραβεύονται ύστερα από κρίση. Σημασία για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δεν έχει μόνο το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και αυτό το οποίο θέλουμε να δημιουργήσουμε και ο τρόπος με τον οποίο συνεισφέρουμε στη βελτίωση του ενδογενούς δυναμικού της περιοχής. Σε αυτή την κατεύθυνση βρίσκεται το υπό ίδρυση Ινστιτούτο διά Βίου Εκπαίδευσης.

• Ποια η συμβολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Επιστημονικού Πάρκου στη σύνδεση της οικονομίας με την παραγωγή;

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ως ο κυρίαρχος μοχλός έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης της περιφέρειας, δεν είναι απλώς ένας παθητικός παρατηρητής της κοινωνίας, αλλά επιδιώκει να συνεισφέρει με γνώση, παροχή εκπαίδευσης και ανθρώπινο δυναμικό υψηλού επιπέδου στην τοπική οικονομία. Στόχος του είναι η επιστημονική αριστεία η οποία επιβεβαιώνεται και σε αναπτυξιακές δράσεις όπως θα εξειδικεύσω παρακάτω.

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων είναι ο κύριος μέτοχος του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου με 44 %. Το Πάρκο με χρηματοδότηση της Περιφέρειας επεκτείνεται και αναμένεται να διπλασιαστεί η χωρητικότητά του, ενώ βραβεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης με το πρώτο βραβείο επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα το 2007. Το Πάρκο από την άλλη πλευρά ύστερα από 4 χρόνια λειτουργίας φιλοξενεί ήδη 23 επιχειρήσεις στη θερμοκοιτίδα του, υπάρχει διαρκής συνεργασία με άλλες περίπου 100 επιχειρήσεις στην Ήπειρο και έχει δημιουργηθεί αριθμός νέων θέσεων εργασίας. Οι επιχειρήσεις αναζητούν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων συνεργασία, εξειδικευμένο προσωπικό και συνέργειες στην προώθηση της καινοτομίας. Βέβαια, ο κύριος στόχος του Τεχνολογικού Πάρκου, που είναι η διασύνδεση έρευνας και παραγωγής, όχι απλά με διάχυση της γνώσης, αλλά μετατροπής καινοτόμων ιδεών σε πράξη δεν έχει επιτευχθεί. Αυτό παραμένει ως η μεγάλη πρόκληση του μέλλοντος και θα πρέπει να τονίσω ότι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα έχει σημαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση.

• Τι πιστεύετε ότι απαιτείται σήμερα ώστε να υπάρξουν επενδύσεις στους τομείς αυτούς που θα δώσουν νέες θέσεις εργασίας και ώθηση στην εξέλιξη της περιοχής;

Πιστεύω ότι σήμερα υπάρχει η δυνατότητα και ίσως, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 η μεγάλη ευκαιρία, για επενδύσεις στους τομείς αυτούς. Αναπτυξιακά Προγράμματα και αναπτυξιακός νόμος μπορούν να προσφέρουν χρηματοδότηση. Αδυναμία για την Ήπειρο είναι η έλλειψη φορέων χρηματοδότησης δράσεων υψηλής τεχνολογίας με τη μορφή venture – seed capital. Σε αυτό θα συνεισφέρουμε ως Πανεπιστήμιο μέσω της δράσης του πόλου καινοτομίας για τη χρηματοδότηση καινοτόμων δραστηριοτήτων. Kυρίως, όμως οι δράσεις του πόλου θα πρέπει να εστιάσουν στην κατεύθυνση της ανάπτυξης νοοτροπίας επιχειρηματικότητας στους νέους. Επιπρόσθετα, η πρόθεση της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς για τη δημιουργία «Παρατηρητηρίου Νεανικής Επιχειρηματικότητας» στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα δώσει παράλληλα με τον Πόλο Καινοτομίας στήριξη στη νεανική επιχειρηματικότητα. Βέβαια, όλες αυτές οι καινοτόμοι δράσεις δημιουργούν τη δυνατότητα απασχόλησης, αλλά και διαφοροποίησης της τοπικής οικονομίας σε άλλους τομείς, όπου δεν παρουσιάζεται ακόμη ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Εμείς θέλουμε οι απόφοιτοί μας να βρίσκουν εύκολα εργασία, ενώ μέσω των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων επιδιώκεται η βελτίωση των γνώσεών τους ώστε να είναι κατάλληλοι για το νέο εργασιακό περιβάλλον της ανταγωνιστικής Ευρώπης και της παγκοσμιοποίησης.

• Πώς επωφελούνται και τι προσδοκούν οι επιχειρήσεις ενόψει ΕΣΠΑ;

Δεν είμαι ο πλέον κατάλληλος να απαντήσω σε αυτό το θέμα. Όμως πιστεύω ότι το ΕΣΠΑ αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τη χρηματοδότηση και ενίσχυση των επιχειρήσεων. Γνωρίζουμε ότι πολλά από τα προγράμματα ανταγωνιστικότητας απαιτούν συμμετοχή ερευνητικών κέντρων και Πανεπιστημίων. Εκεί το δικό μας Πανεπιστήμιο παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτημα αφού τα ποσοστά επιτυχίας στο Γ’ ΚΠΣ ήταν υψηλά.

• Πού πρέπει να δοθεί προτεραιότητα ώστε να ενισχυθεί αυτή η αναπτυξιακή όψη της Περιφέρειας; Ποιες οι δικές σας απόψεις;

Η γνώμη μου είναι ότι η Ήπειρος πρέπει να αναδείξει το ενδογενές ερευνητικό δυναμικό και να ενισχυθεί ως περιφέρεια της γνώσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να ενισχυθεί το Πανεπιστήμιο με την ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής, η οποία θα έχει πολλαπλά οφέλη για την τοπική οικονομία, παρόμοια με αυτά που είχε στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της η ίδρυση της Ιατρικής Σχολής. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί η ίδρυση του Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας Ηπείρου (ΚΕΤΗ) για να αναπτυχθεί περισσότερο η Έρευνα και Καινοτομία και να έχουμε τη δυνατότητα περισσότερων συνεργασιών με έμφαση στους παραδοσιακούς τομείς, όπως τα τρόφιμα, ο τουρισμός, η κτηνοτροφία που πρέπει να ενισχυθούν. Όμως νέες δραστηριότητες που αφορούν την αξιοποίηση των φυσικών πόρων (νερά, υλικά, φαρμακευτικά φυτά κ.ά.), αλλά και τομείς έντασης γνώσης (πληροφορική, βιοϊατρική κ.ά.) θα πρέπει παράλληλα να ενισχυθούν. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων συνεισφέρει όχι μόνο στη γνώση, αλλά και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, αφού αυτή είναι άμεσα συνυφασμένη με την πορεία της τοπικής οικονομίας σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. 
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου