Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019, 17:43:57

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Ήπειρος arrow Του Δημήτρη Φωτιάδη, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου : Καινοτομία και επιχειρηματικότητα στην Ήπειρο
Του Δημήτρη Φωτιάδη, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου : Καινοτομία και επιχειρηματικότητα στην Ήπειρο

Η οικονομική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Ηπείρου στηρίζεται σήμερα στη μεταποίηση, κυρίως κτηνοτροφικών προϊόντων και στην εκμετάλλευση κάποιων από τους φυσικούς της πόρους. Επιπλέον, τελευταία, φαίνεται ότι υπάρχει έντονη δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών με έμφαση στον τουρισμό και στο εμπόριο. Οι περισσότερες οικονομικές δραστηριότητες συγκεντρώνονται στο Νομό Ιωαννίνων και ιδιαίτερα στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων. Εδώ κυρίαρχο ρόλο παίζει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το οποίο αποτελεί και το ρυθμιστή της οικονομικής ζωής, αφού μαζί με τα δύο νοσοκομεία φιλοξενεί περίπου το 30 % του ενεργού πληθυσμού. Η δομή της κοινωνίας όμως έχει αρχίσει και διαμορφώνεται γύρω από αυτό, αφού πολλές οικονομικές δραστηριότητες προσαρμόζονται στις ανάγκες των φοιτητών του.

Όμως, η τοπική κοινωνία δεν φαίνεται ότι χρησιμοποιεί την παραγόμενη γνώση για την ανάπτυξή της. Οι λόγοι μπορούν να ανήκουν σε δύο κατηγορίες: Η πρώτη, η μορφή που έχει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και οι κατευθύνσεις του. Φαίνεται ότι σε αυτή την περίπτωση η ενίσχυση περισσότερο τεχνολογικών κατευθύνσεων θα δώσει τη λύση. Από την άλλη πλευρά, όμως , θα πρέπει να υπάρχει και η αποδοχή της γνώσης για την εισαγωγή καινοτομίας στην τοπική οικονομία.

Θα έλεγε κάποιος ότι κίνητρα υπάρχουν για καινοτομία. Η παραγόμενη γνώση φαίνεται ότι είναι καλής ποιότητας, αλλά πιθανά μη εφαρμόσιμη. Τα κίνητρα δεν περιορίζονται μόνο σε οικονομικά, τα οποία προσφέρονται από τις χρηματοδοτήσεις για τη μεταφορά καινοτομικών ιδεών στην πράξη, αλλά και σε ανάγκη, αφού η μορφή της τοπικής οικονομίας όπως είναι σήμερα δεν είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Για το τελευταίο, όμως η διαφοροποίησή της με στροφή σε νέους κλάδους είναι επιτακτική.

Κυρίαρχο ρόλο στη μέχρι τώρα ανάπτυξη της Ηπείρου και χαρακτηριστικό αυτής της ανάπτυξης είναι η εσωστρέφεια. Οι τοπικές επιχειρήσεις ενδιαφέρονται μόνο για την περιφέρεια ή το πολύ για τη χώρα, δεν επιδεικνύουν σημαντική δραστηριότητα σε εξαγωγές και χαρακτηρίζονται από μειωμένη δραστηριότητα παραγωγής προϊόντων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ολοκλήρωσε πρόσφατα επτά μελέτες που διερευνούν και καταγράφουν την ανάγκη σε καινοτομία διαφορετικών επιχειρηματικών κλάδων. Η γενικότερη διαπίστωση είναι ότι οι επιχειρήσεις δεν επιθυμούν να ενσωματώσουν κάποια καινοτομία στη δραστηριότητά τους. Επιθυμούν να είναι τεχνολογικά ευέλικτες, αλλά αποκλειστικά να ικανοποιούν τις ανάγκες κάποιας παραγωγικής δραστηριότητας ή προσφορά υπηρεσίας. Οι περισσότερες από αυτές δεν επενδύουν σε αυτό, ενώ φαίνεται ότι πρόβλημα είναι και το μειωμένων δεξιοτήτων ανθρώπινο δυναμικό. Το τελευταίο απασχολεί ιδιαίτερα επιχειρήσεις που καινοτομούν ή είναι τεχνολογικά προηγμένες.

Ο μεγαλύτερος εχθρός της εσωστρέφειας φαίνεται ότι θα είναι η διασύνδεση της περιοχής η οποία επιτυγχάνεται μέσω των οδικών αξόνων, τη διαμορφούμενη κατάσταση στα Βαλκάνια, τη διαφαινόμενη αξιοποίηση της θαλάσσιας σύνδεσης με την Ιταλία, αλλά και την αυξημένη διείσδυση τηλεπικοινωνιακών δικτύων υψηλών ταχυτήτων στην περιοχή. Βέβαια, η αποστροφή από την εσωστρέφεια θα ενισχυθεί και από την ανάγκη ύπαρξης ανταγωνιστικών επιχειρήσεων που θα επιδιώκουν νέες αγορές και ανάπτυξη των δικτύων διάθεσης των προϊόντων τους.

Το ανθρώπινο δυναμικό είναι επίσης πρόβλημα. Γιατί όμως; Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων παράγει νέους επιστήμονες. Αυτό είναι και λύση και πρόβλημα. Η εσωστρέφεια που αναφέρθηκε παραπάνω δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο της επιχειρηματικότητας, αλλά και των νέων ανθρώπων, οι οποίοι μέχρι τώρα στερούνταν νοοτροπίας επιχειρηματία και δημιουργικότητας, με αποτέλεσμα σύμφωνα με δεδομένα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων περίπου το 80 % των αποφοίτων του να στρέφεται στο δημόσιο τομέα. Έτσι, παρότι έχουν ενισχυθεί ιδιαίτερα τα μεταπτυχιακά, πάλι η τοπική οικονομία δεν βρίσκει αξιόπιστες λύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό. Βέβαια, υπάρχει και η δικαιολογία ότι η τοπική οικονομία είναι μεταποίησης και όχι ιδιαίτερα προηγμένων τεχνολογικών προϊόντων. Το ερώτημα είναι πού θα βρεθεί το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο θα δώσει κατάλληλες λύσεις.

Εταιρίες έντασης γνώσης που είναι εγκατεστημένες στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου, έχουν πρόσβαση στο ανθρώπινο δυναμικό που προέρχεται από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Συνήθως, μπορούν να βρουν ανθρώπινο δυναμικό υψηλού επιπέδου αναζητώντας συνεργασίες με μέλη ΔΕΠ ή άλλους ερευνητές του πανεπιστημίου. Όμως, όταν αναζητούν στελέχη, τότε φαίνεται ότι θα πρέπει να υπάρξει και ένα ενδιάμεσο στάδιο εκπαίδευσης των ατόμων αυτών και πιθανόν και διάστημα παραμονής σε άλλη επιχείρηση, η οποία συνεργάζεται μαζί τους. Σημειώνεται επίσης, ότι το 50 % των Σχολών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δεν μπορεί άμεσα να τροφοδοτήσει τέτοιες ανάγκες ανθρώπινου δυναμικού.

Επομένως, η διαμορφούμενη επιχειρηματικότητα στην Ήπειρο μπορεί να οδηγηθεί από τη βιοποριστική ανάγκη για εργασία (επιχειρηματικότητα ανάγκης) ή από την πραγματική ανάγκη για αξιοποίηση νέων ιδεών (επιχειρηματικότητα δημιουργίας). Υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν αναπτυχθεί και στις δύο κατηγορίες. Όμως, η δεύτερη είναι τραγικά πιο περιορισμένη σε αριθμό επιχειρήσεων. Επισημαίνεται εδώ ότι μια σοβαρή αδυναμία που έχει εντοπισθεί, στο κατά τα άλλα αξιόλογο ερευνητικό αποτέλεσμα του πανεπιστημίου, είναι η έλλειψη διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Ελλιπής χρηματοδότηση, έλλειψη κινήτρων για τους ερευνητές, αλλά και πιθανόν έλλειψη ανάγκης, έχουν καθηλώσει τα ποσοστά ευρεσιτεχνιών να είναι πολύ χαμηλά ακόμη και σε σχέση με άλλα ελληνικά πανεπιστήμια. Η ίδρυση πιθανόν του Ερευνητικού Κέντρου θα αντιστρέψει τα ισχύοντα. Έτσι, η έλλειψη δημιουργικών ιδεών συμπιέζει την επιχειρηματικότητα δημιουργίας και φέρνει την Περιφέρεια σε πολύ δύσκολη θέση.

Ενδιάμεσοι φορείς διασύνδεσης έρευνας με την παραγωγή βοηθούν αλλά υπάρχουν πολλοί περιορισμοί. Μεθοδολογίες που έχουν εφαρμοστεί στο παρελθόν σε άλλες περιφέρειες είναι αποτελεσματικές και θα υπάρχουν με βάση το πείραμα του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου σημαντικά αποτελέσματα. Λείπουν όμως και τέτοιες δομές. Προτάσεις, όπως δημιουργία clusters επιχειρήσεων, εξειδικευμένες θερμοκοιτίδες και ζώνη καινοτομίας είναι μερικές από αυτές που θα μπορούσαν να δώσουν λύση. Η ενίσχυση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, η διαρκής εκπαίδευση και τα μεταπτυχιακά που θα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της Περιφέρειας, θα δώσουν επιπλέον λύσεις.

Φαίνεται ότι αρχίζει η τοπική κοινωνία να αντιλαμβάνεται τουλάχιστον τι θα πει δημιουργία. Φαίνεται ότι τη διαχωρίζει από την καλλιτεχνική ζωή. Φαίνεται ότι αναγνωρίζει τεχνοκράτες και τη συμβολή τους στην τοπική ανάπτυξη. Δεν αναγνωρίζει, όμως, η τοπική κοινωνία τι θα πει καινοτομία και κυρίως δεν δείχνει σημάδια εύκολης μετάβασης στην κοινωνία της γνώσης. Περιορισμένα καλά δείγματα υπάρχουν, θα αποτελέσουν τον πυρήνα και τη δύναμη μετάβασης σε μία ανταγωνιστική οικονομία, αλλά απαιτούνται χρόνος και ιδιαίτερη προσπάθεια, ιδιαίτερα στη διαμόρφωση της νοοτροπίας του ενδογενούς ανθρώπινου δυναμικού. 
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου