Κυριακή, 14 Απριλίου 2019, 03:59:41

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Ήπειρος arrow Της Κατερίνας Φιλίππου-Κεραμίδα, Διευθύντριας BIC HΠΕΙΡΟΥ:BIC HΠΕΙΡΟΥ, Συνδετικός κρίκος δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
Της Κατερίνας Φιλίππου-Κεραμίδα, Διευθύντριας BIC HΠΕΙΡΟΥ:BIC HΠΕΙΡΟΥ, Συνδετικός κρίκος δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
Τα ΒICs (Business Innovation Centres) είναι κέντρα που λειτουργούν με κύριο στόχο να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής που δραστηριοποιούνται και κυρίως των μη αναπτυγμένων περιοχών και βιομηχανικών ζωνών της Ε.Ε. Η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κέντρου BIC βασίζεται στην συνεργασία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, με την παράλληλη υποστήριξη «Τοπικών Χορηγών».

Όλα τα ευρωπαϊκά BICs συνδέονται σε ένα μεγάλο δίκτυο, το Ε.Β.Ν (European BICs Network), το οποίο έχει ως κύριους στόχους την υποστήριξη της λειτουργίας του κάθε BIC καθώς και την εξασφάλιση σταθερής συνεργασίας μεταξύ τους. Το πρώτο BIC ιδρύθηκε στο Βέλγιο το 1983, ενώ σήμερα ο συνολικός αριθμός των ιδρυθέντων κέντρων προσεγγίζει το 150.

Στην Ελλάδα σήμερα δραστηριοποιούνται τρία BICs: Αττικής, Ηπείρου και Πατρών.

Το BIC Ηπείρου (BIC of Epirus) ιδρύθηκε στα τέλη του 1996 και για τους πρώτους 18 μήνες η χρηματοδότησή του προερχόταν κατά 50% από την Ε.Ε., και κατά το υπόλοιπο 50% από «τοπικούς χορηγούς». Έκτοτε, λειτουργεί ως ένας αυτο-χρηματοδοτούμενος οργανισμός, αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Το Διοικητικό Συμβούλιό του είναι 11μελές. Προεδρεύει ο εκάστοτε πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων. Η Περιφέρεια Ηπείρου, οι τέσσερις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Ηπείρου, τα Επιμελητήρια 'Αρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και ο Δήμος Ιωαννιτών απαρτίζουν διά των εκπροσώπων τους το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου.

Σκοπός ίδρυσης του Κέντρου είναι: «Η χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα προώθηση των εργασιών ενός Κέντρου Ανάπτυξης Καινοτομικών Επιχειρήσεων». Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω της παροχής καινοτόμων υπηρεσιών διαμεσολάβησης τόσο στους φορείς όσο και στις τοπικές επιχειρήσεις.

Οι δράσεις του Κέντρου επικεντρώνονται:

- στην πληροφόρηση, ενημέρωση και καθοδήγηση των νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων,

- στη συνεργασία με τους φορείς,

- στη στήριξη της επιχειρηματικότητας μέσω των ευρωπαϊκών – εθνικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών

Οι υπηρεσίες του BIC HΠΕΙΡΟΥ επικεντρώνονται στα κάτωθι:

_ Σχεδιασμός Πολιτικής Έρευνας, Τεχνολογίας και καινοτομίας σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

_ Σχεδιασμός και Διαχείριση Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

_ Υποβολή, Διαχείριση, Συντονισμός και Υλοποίηση: Εθνικών, Περιφερειακών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

_ Στρατηγικός και Επιχειρηματικός Σχεδιασμός.

_ Έρευνες Αγοράς.

_ Ανάπτυξη και Υποστήριξη νέων Καινοτόμων Επιχειρήσεων.

_ Στρατηγική και Διαχείριση Συμμετοχής σε Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα.

_ Στρατηγική Επικοινωνίας και Υλοποίηση Ενεργειών Δημοσιότητας.

Το Κέντρο έχει πιστοποιηθεί κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000 για τη «διαχείριση και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κοινοτικών πρωτοβουλιών καθώς και συμβουλευτική υποστήριξη ΜΜΕ» από τον 12/2006.

Το BIC HΠΕΙΡΟΥ, ως εγκατεστημένος φορέας από το 2003 στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου, διατηρεί στενή συνεργασία τόσο με το ίδιο όσο και με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Στο παρελθόν, έχουν υπάρξει σειρά δράσεων στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων, οι οποίες υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων υπό τη Διαχείριση του BIC HΠΕΙΡΟΥ. Οι δράσεις αυτές, μεταξύ άλλων, αφορούσαν την εκπαίδευση ενδιαφερομένων σε θεματικά αντικείμενα όπως η Πληροφορική, οι Τηλεπικοινωνίες κ.λπ.

Το BIC HΠΕΙΡΟΥ, διαθέτοντας πάντα την εξειδίκευση σε θέματα Καινοτομίας και Ανάπτυξης, συμβάλλει τα μέγιστα στην αξιοποίηση αυτών για την Περιφέρεια της Ηπείρου, τόσο με τις συνεχείς υλοποιήσεις αναπτυξιακών δράσεων προς όφελος της περιφέρειας και των επιχειρηματιών, όσο και με τις προτάσεις για δράσεις και πρωτοβουλίες ανάπτυξης προς τις Αρχές και Διευθύνσεις της Περιφέρειας Ηπείρου, με τις οποίες διατηρεί στενή συνεργασία σε μόνιμη βάση. Πάντα αξιοποιεί στο έπακρο την πολύ καλή παρουσία του φορέα στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του σεβαστού αριθμού διακρατικών συνεργασιών, εντός και εκτός των ορίων της Ε.Ε., που έχει αναπτύξει.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 29η θέση μεταξύ 37 χωρών σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις στην καινοτομία, δείχνει ο πίνακας επιδόσεων που δημοσιοποίησε τον περασμένο Φεβρουάριο στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τις πρώτες θέσεις στην κατάταξη καταλαμβάνουν η Σουηδία, η Ελβετία και η Φινλανδία, ενώ τις τελευταίες η Τουρκία, η Ρουμανία, η Λετονία και η Βουλγαρία. Μεταξύ των κριτηρίων ήταν η κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τα κίνητρα για καινοτόμες δράσεις, η προώθηση της γνώσης και το επιχειρηματικό πνεύμα.

Στην προσπάθεια προώθησης της καινοτομίας και της εγκαθίδρυσης αυτής στην επιχειρηματική φιλοσοφία των επιχειρηματιών της Ηπείρου, το BIC HΠΕΙΡΟΥ μπορεί σήμερα να μιλά για μια σαφή στροφή των επιχειρήσεων αυτών προς την «Διαφοροποίηση» και τη χρήση νέων τεχνολογιών και συνεπώς ακόμη και καινοτόμων μεθόδων τόσο στην παραγωγή όσο και στις υπηρεσίες. Παρά ταύτα, η κινητοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας κρίνεται απαραίτητη. Στην περιοχή βρίσκονται σε εξέλιξη μεγάλα έργα υποδομών στο τομέα των μεταφορών (Εγνατία οδός, Ιόνια οδός, Λιμάνι Ηγουμενίτσας, Αεροδρόμιο Ιωαννίνων κ.λπ.), τα οποία αναμένεται να δράσουν επικουρικά στην ιδιωτική πρωτοβουλία αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Δεν θα μπορούμε συνεπώς να αναφερθούμε σε επενδυτικές ευκαιρίες και ιδιωτική πρωτοβουλία, αν δεν υπάρξουν κίνητρα βιώσιμης και μακροπρόθεσμης ανάπτυξης της περιφέρειας όπως η δημιουργία ασφαλούς οικονομικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις, ενθάρρυνση των συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο με στόχο την αφομοίωση νέων μεθόδων παραγωγής, την ενθάρρυνση συνεργασιών και δικτύωσης με εν δυνάμει νέες αγορές με στόχο την ανάπτυξη των εξαγωγών, την χρήση νέων πηγών ενέργειας στοχεύοντας στη μείωση της εξάρτησης από τρίτους αλλά κυρίως τη μείωση του κόστους παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων/ υπηρεσιών. 
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου