Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019, 17:45:07

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Ήπειρος arrow Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ HΠΕΙΡΟΥ
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ HΠΕΙΡΟΥ
Η κύρια αναπτυξιακή επιλογή της Περιφέρειας Ηπείρου είναι η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων για τη βελτίωση της ελκυστικότητάς της και την ανάδειξή της σε κόμβο συνδυασμένων μεταφορών. Στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου, η φιλοσοφία και το όραμα που διέπει το αναπτυξιακό μοντέλο της Περιφέρειας Ηπείρου εντοπίζεται στο τρίπτυχο: Ποιότητα –Γνώση/Καινοτομία – Εξωστρέφεια, το οποίο προδιαγράφει τους πυλώνες ανάπτυξης για το σχεδιασμό της στρατηγικής της.

Για την επίτευξη της αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας, οι γενικοί στόχοι της Ηπείρου είναι οι εξής:

1. Ενίσχυση της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας και καινοτομικής ικανότητας

2. Βελτίωση προσπελασιμότητας υποδομών και υπηρεσιών

3. Αειφορική διαχείριση φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος – Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών

4. Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο

5. Ανάδειξη τουριστικής και πολιτιστικής ταυτότητας της Ηπείρου

6. Ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής συνοχής και ισόρροπη ανάπτυξη

7. Προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης

8. Προώθηση της συνεργασίας και των δικτύων μεταξύ χωρών και Περιφερειών

Ειδικότερα η ενίσχυση της καινοτομικής ικανότητας και επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας αξιολογείται ως πρώτος γενικός αναπτυξιακός στόχος της στρατηγικής της Περιφέρειας Ηπείρου.

Θα επιδιωχθεί η ουσιαστική αξιοποίηση των ευκαιριών που προβάλλονται στο πλαίσιο της νέας οικονομίας και της κοινωνίας της γνώσης, για την προώθηση δράσεων καινοτομίας, την ανάπτυξη δημοσίων–ιδιωτικών εταιρικών σχέσεων καθώς και την ενίσχυση των ΜΜΕ ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες. Ο γενικός αναπτυξιακός στόχος περιλαμβάνει την ενίσχυση της έρευνας για τη δημιουργία νέων προϊόντων, την περαιτέρω αξιοποίηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την ενίσχυση εφαρμογών διαδικτύου και υπηρεσιών e-consulting, e-learning, e-training, e-business στις επιχειρήσεις, την ενίσχυση υφιστάμενων ή τη δημιουργία νέων δομών παροχής συμβουλευτικής και τεχνικής στήριξης στις επιχειρήσεις, την προώθηση των δικτύων και της επιχειρηματικής εξωστρέφειας και τη βελτίωση και αναβάθμιση των τεχνικών υποδομών. Θα επιδιωχθεί επίσης η συμπληρωματικότητα και διεύρυνση των δράσεων με τις παρεμβάσεις των τομεακών προγραμμάτων όπως αυτή της Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηματικότητας, της Ψηφιακής σύγκλισης, της Ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, της εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης.

Παράλληλα, προτεραιότητα θα δοθεί στην κατεύθυνση της ψηφιακής σύγκλισης, στη βελτίωση της παραγωγικότητας της Περιφέρειας Ηπείρου με αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που θα επιτευχθεί με συγκεκριμένες δράσεις που ενισχύουν την προώθηση χρήσης αυτών των τεχνολογιών σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας, την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών και τον ανασχεδιασμό διαδικασιών των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, την ενίσχυση της συμβολής του κλάδου των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην οικονομία της Περιφέρειας και την προώθηση της τοπικής επιχειρηματικότητας σε τομείς που αξιοποιούν αυτές τις τεχνολογίες.

Επίσης, θα προωθηθούν δράσεις που θα στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με την ισότιμη συμμετοχή των πολιτών της Περιφέρειας στην Ψηφιακή Ελλάδα, καθώς και την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών τοπικής αυτοδιοίκησης για τον πολίτη.

Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα Ηπείρου

Ένας από τους βασικούς άξονες προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος - Ηπείρου για την περίοδο 2007-2013 είναι επίσης αυτός που αφορά την ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα της Ηπείρου. Περιλαμβάνει κατηγορίες παρεμβάσεων που αναμένεται να βελτιώσουν την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα, μέσω προώθησης της ψηφιακής σύγκλισης και βελτίωσης της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας για την Περιφέρεια.

Για την επίτευξη του στόχου απαιτείται πέραν της κλασικής μεθόδου υποστήριξης της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας μέσω επενδυτικών κινήτρων, η υιοθέτηση και αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών από τις επιχειρήσεις, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη και εισαγωγή επιχειρηματικών καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία.

Σημαντικός παράγοντας επιτυχίας στην προσπάθεια αυτή αναδεικνύεται η αξιοποίηση του αξιόλογου ερευνητικού και επιστημονικού δυναμικού της Περιφέρειας μέσω συνεργασιών της επιχειρηματικής κοινότητας με τα ινστιτούτα και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Περιφέρειας για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών ή τη βελτίωση των ήδη υπαρχόντων σε τομείς προτεραιότητας για την Ήπειρο. 
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου