Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018, 21:17:50

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Φορολογική Δήλωση 2016 arrow Διορία 10 ημερών για διόρθωση λαθών στο Ε9
Διορία 10 ημερών για διόρθωση λαθών στο Ε9
Προθεσμία 10 ημερών θα έχουν οι φορολογούμενοι από τη στιγμή που θα ειδοποιηθούν με σχετική επιστολή από το υπουργείο Οικονομικών να διορθώσουν τα λάθη στα οποία υπέπεσαν κατά τη συμπλήρωση του εντύπου Ε9, προκειμένου να εκκαθαριστεί σωστά το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ) φυσικών προσώπων.

 

Μετά τα προβλήματα που εμφανίστηκαν με τα λανθασμένο εκκαθαριστικά του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ) για περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, ο υφυπουργός Οικονομικών Α. Μπέζας παρουσίασε σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου τους τρόπους και τις απαιτούμενες ενέργειες εκ μέρους το φορολογουμένων προκειμένου να διορθωθούν τα λάθη στον υπολογισμό του ΕΤΑΚ. Σε περιπτώσεις όπου οι φορολογούμενοι διαφωνούν με τα στοιχεία της εφορίας όπως αυτά αναγράφονται στο εκκαθαριστικό, τότε μπορεί να υποβάλει νέο Ε9. Εάν αμφισβητεί τη φορολογική αξία των ακινήτων του, μπορεί να κάνει αίτηση για νέα εκκαθάριση.

Ο κ. Μπέζας εξέδωσε σχετικά δύο αποφάσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:

ΠΟΛ: 1148: «Αποκατάσταση ελλείψεων των στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων μέσω τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτύου»

Aρθρο 1

Αποκατάσταση λαθών & ελλείψεων των στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων

 Η αποκατάσταση των λαθών και ελλείψεων των στοιχείων ακινήτων των υποχρέων πραγματοποιείται αποκλειστικά είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου (call center) είτε με τη χρήση διαδικτυακής εφαρμογής δικτυακού τόπου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Τα λάθη έχουν ταξινομηθεί σε κατηγορίες ανάλογα με το είδος και το πλήθος τους. Για τη διόρθωση των συγκεκριμένων λαθών, ο υπόχρεος οφείλει να χρησιμοποιήσει τα παραπάνω μέσα διόρθωσης, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Στην περίπτωση που το πλήθος των λαθών υπερβαίνει τα τρία (3) ή δεν είναι εφικτός ο υπολογισμός του ΕΤΑΚ μετά την επικοινωνία με το τηλεφωνικό κέντρο, καθίσταται υποχρεωτική η χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής από τον φορολογούμενο.

Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η σύνθεση εικόνας της ακίνητης περιουσίας του υποχρέου βάσει των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2005 έως 2008, χρησιμοποιείται η διαδικτυακή εφαρμογή για την εκ νέου καταχώρηση του συνόλου της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί την 1η Ιανουαρίου έτους 2008.

Οι διορθώσεις που πραγματοποιούνται μέσω του τηλεφωνικού κέντρου ή της διαδικτυακής εφαρμογής, επέχουν θέση δήλωσης στοιχείων ακινήτων.

 Aρθρο 2

Ταυτοποίηση Υπόχρεου

 Η πιστοποίηση του υπόχρεου πραγματοποιείται με τη χρήση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου και του ειδικού κωδικού αναγνώρισης. Ο ειδικός κωδικός αναγνώρισης αποδίδεται και γνωστοποιείται στους υποχρέους με ταχυδρομική επιστολή.

Για την ταυτοποίηση επιπρόσθετα δύναται να χρησιμοποιηθούν ειδικά στοιχεία των πρόσφατων Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ή του Μητρώου του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας TAXIS.

Ο ειδικός κωδικός αναγνώρισης και τα στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού ταυτοποιούν τον υπόχρεο και αποτελούν απόρρητο φορολογικό και προσωπικό στοιχείο. Το σύνολο των ανωτέρω σε συνδυασμό με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου διαχειρίζεται μόνο ο υπόχρεος έτσι ώστε αυτός ή πρόσωπα της επιλογής του να τον γνωρίζουν και να έχουν τη δυνατότητα χρήσης του, με δική του ευθύνη.

Η διάρκεια ισχύος του κωδικού αναγνώρισης είναι περιορισμένη και λήγει στις 31 Μαρτίου 2009.

 Aρθρο 3

Διαδικασία διορθώσεων μέσω τηλεφωνικού κέντρου

 Στις περιπτώσεις που έχει προσδιοριστεί η ακίνητη περιουσία των φορολογουμένων κατά την 1η Ιανουαρίου έτους 2008 αλλά δεν μπορεί να υπολογιστεί το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων λόγω λαθών που εντοπίστηκαν στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων και αναφέρονται στο παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, εφόσον δεν ξεπερνούν τα τρία (3) ο υπόχρεος πραγματοποιεί τις απαραίτητες διορθώσεις μέσω τηλεφωνικού κέντρου, ως ακολούθως:

Από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων αποστέλλεται επιστολή όπως το συνημμένο υπόδειγμα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, στην οποία αναφέρονται ενδεικτικά τα λάθη ή οι παραλείψεις που αναδείχθηκαν μετά την επεξεργασία των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων των ετών 2005 έως 2008.

Ο υπόχρεος οφείλει εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της επιστολής της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού να επικοινωνήσει με το τηλεφωνικό κέντρο και αφού πραγματοποιηθεί ο έλεγχος ταυτοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσης, να υπαγορεύσει τις απαιτούμενες διορθώσεις στα σημεία που υποδεικνύονται.

Οι διορθώσεις εκτυπώνονται και αποστέλλονται ταχυδρομικά στους υποχρέους, οι οποίοι οφείλουν να τις διατηρούν ως δηλώσεις στοιχείων ακινήτων.

Η τηλεφωνική επικοινωνία ηχογραφείται κατόπιν ενημέρωσης του πολίτη.

Ο υπόχρεος που έχει ειδοποιηθεί προκειμένου να χρησιμοποιήσει το τηλεφωνικό κέντρο για την πραγματοποίηση των απαραίτητων διορθώσεων, δύναται να επιλέξει εναλλακτικά τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής του άρθρου 4. της παρούσης.

Στις περιπτώσεις που δεν δύναται να προσδιοριστεί μέσω του τηλεφωνικού κέντρου η γεωγραφική θέση ακινήτου, ο φορολογούμενος πρέπει να χρησιμοποιήσει την διαδικτυακή εφαρμογή του άρθρου 4 της παρούσης, με τους ίδιους κωδικούς ταυτοποίησης. Σε αυτήν την περίπτωση, οι όποιες άλλες διορθώσεις ή συμπληρώσεις έχουν πραγματοποιηθεί μέσω του τηλεφωνικού κέντρου θεωρούνται έγκυρες και δε χρειάζεται να επαναληφθούν στη διαδικτυακή εφαρμογή.

 Aρθρο 4

Διαδικασία διορθώσεων με τη χρήση διαδικτυακής εφαρμογής

 Στις περιπτώσεις που έχει προσδιοριστεί η ακίνητη περιουσία του υποχρέου κατά την 1η Ιανουαρίου έτους 2008, αλλά δεν μπορεί να υπολογιστεί ορθά το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων λόγω λαθών που εντοπίστηκαν στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων και αναφέρονται ενδεικτικά στο παράρτημα Β, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, ή δεν είναι δυνατή η διαμόρφωση της εικόνας της περιουσιακής κατάστασης την 1ης Ιανουαρίου 2008, ο υπόχρεος οφείλει να πραγματοποιήσει τις διορθώσεις μέσω διαδικτυακής εφαρμογής ως ακολούθως:

Από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων αποστέλλεται:

α) επιστολή όπως το συνημμένο υπόδειγμα Β, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, που αφορά διόρθωση λαθών, παραλείψεων ή μη ακριβούς εντοπισμού της γεωγραφικής θέσης των ακινήτων, που αναδείχθηκαν μετά την επεξεργασία των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων των ετών 2005 έως 2008 ή

β) επιστολή όπως το συνημμένο υπόδειγμα Γ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, που αφορά την εκ νέου καταχώρηση του συνόλου της ακίνητης περιουσίας όπως αυτή έχει διαμορφωθεί την 1η Ιανουαρίου 2008.

Ο υπόχρεος οφείλει εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της επιστολής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου να συνδεθεί με τη διαδικτυακή εφαρμογή στον δικτυακό τόπο www.e-9.gr και αφού πραγματοποιηθεί η ταυτοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσης, να πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες διορθώσεις στα σημεία που υποδεικνύονται.

Στην περίπτωση που απαιτείται ο ακριβής εντοπισμός της γεωγραφικής θέσης του ακινήτου, ο υπόχρεος χρησιμοποιεί τον ψηφιακό χάρτη και επιλέγει χωροταξικά τη θέση του ακινήτου.

Στην περίπτωση που οι υποβληθείσες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων δεν είναι δυνατόν να αναγνωσθούν ή να συντεθούν με οποιαδήποτε επεξεργασία ο υπόχρεος οφείλει να υποβάλει εξ αρχής δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2008.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διόρθωσης ή εξ αρχής υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων, ο υπόχρεος οφείλει να εκτυπώνει και να διατηρεί τη δήλωση στοιχείων ακινήτων που έχει υποβάλει.

 Aρθρο 5

 Οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3471/2006 για το απόρρητο των συνδιαλέξεων δεν θίγονται.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ίδιοι όροι χρήσης της δικτυακής πύλης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 της 1022576/28-2-2005 Απόφασης του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 317 Β΄).

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 ΠΟΛ: 1143: «Διαδικασία διόρθωσης δηλώσεων Ενιαίου Τέλους Ακινήτων φυσικών προσώπων, έτους 2008».

 Η δήλωση Ενιαίου Τέλους Ακινήτων φυσικών προσώπων έτους 2008 δημιουργείται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του ν. 3634/2008, ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας των Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (έντυπο Ε9) των ετών 2005 έως 2008. Ο υπόχρεος λαμβάνει γνώση της τελικής διαμόρφωσης του περιεχομένου της δήλωσης (Πίνακας 1 της δήλωσης στοιχείων ακινήτων) με τη λήψη του εκκαθαριστικού σημειώματος Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2008.

Σε περίπτωση διαφωνίας με τα στοιχεία της δήλωσης Ενιαίου Τέλους Ακινήτων φυσικών προσώπων έτους 2008, παρέχεται η δυνατότητα στον υπόχρεο με την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) έτους 2008 στον αρμόδιο προϊστάμενο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας να διορθώσει τα κάτωθι:

Στοιχεία της συζύγου και των προστατευομένων τέκνων που έχουν οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο.

Περιγραφικά στοιχεία ακινήτου. Συγκεκριμένα διεύθυνση ακινήτου, δρόμους που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο, προσόψεις, κατηγορία ακινήτου, ειδικές συνθήκες, όροφος, επιφάνεια κυρίων και βοηθητικών χώρων κτίσματος, έτος κατασκευής κτίσματος, επιφάνεια οικοπέδου, συνολική επιφάνεια κτισμάτων στο οικόπεδο, είδος εμπράγματου δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας, έτος γέννησης επικαρπωτή και κωδικό αριθμό ιδιοκτήτη.

 Προσθήκη ακινήτου.   Διαγραφή ακινήτου.

 Αν ο υπόχρεος μεταβάλει περιγραφικά στοιχεία ακινήτων που μειώνουν τη φορολογητέα αξία αυτών ή διαγράφει ακίνητα τότε απαιτείται η προσκόμιση των οικείων παραστατικών. Σε περίπτωση που ο αρμόδιος προϊστάμενος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας δεν αποδεχθεί τους ισχυρισμούς του υποχρέου, οφείλει να το γνωστοποιήσει επί αποδείξει και ο υπόχρεος μπορεί να προσφύγει κατά της απορριπτικής απόφασης μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 66 του ν. 2717/1999 (ΦΕΚ 97Α) όπως ισχύει, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου.

Για τις διορθώσεις δηλώσεων Ενιαίου Τέλους Ακινήτων φυσικών προσώπων έτους 2008 που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω (υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9) εντός 60 εργασίμων ημερών από την έκδοση του εκκαθαριστικού δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Για τη χορήγηση της απαλλαγής κτίσματος για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια ή πρωτόκολλο κατεδάφισης ή ακίνητο που έχει δεσμευθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία του υπουργείου Πολιτισμού λόγω αρχαιολογικής έρευνας ή ακίνητο επιταγμένο από το Στρατό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4442/1929 (ΦΕΚ 339 Α), απαιτείται αίτηση επανεκκαθάρισης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης, με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. Τα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου του έτους 2008, κατά περίπτωση είναι:

• Aδεια ή πρωτόκολλο κατεδάφισης.

• Βεβαίωση της αρμόδιας Εφορίας Αρχαιοτήτων.

• Διυπουργική Απόφαση Επίταξης, υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Αμύνης.

Εφόσον ο αρμόδιος προϊστάμενος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας αποδεχτεί την αιτίαση του υποχρέου προβαίνει σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλει να το γνωστοποιήσει επί αποδείξει και ο υπόχρεος μπορεί να προσφύγει ενώπιον διοικητικού πρωτοδικείου κατά της απορριπτικής απόφασης, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 66 του ν. 2717/1999, όπως ισχύει.

Αν ο υπόχρεος αμφισβητεί τη φορολογητέα αξία ακινήτου, που έχει προσδιορίσει η Υπηρεσία για το έτος 2008, τότε υποβάλλει στην αρμόδια ΔΟΥ αίτηση επανεκκαθάρισης σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα 2, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Η αίτηση συνοδεύεται και από το αντίστοιχο έντυπο προσδιορισμού αξίας περιουσιακού δικαιώματος ΕΤΑΚ, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα 3, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Αν ο αρμόδιος προϊστάμενος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας δεν αποδεχθεί τις αιτιάσεις του υποχρέου, οφείλει να το γνωστοποιήσει επί αποδείξει και ο υπόχρεος μπορεί να προσφύγει μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 66 του ν. 2717/1999, όπως ισχύει, κατά της απορριπτικής απόφασης ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου.

6. Στις περιπτώσεις αμφισβήτησης του τρόπου κατανομής του αφορολόγητου της κατοικίας για το έτος 2008 (π.χ. λόγω συνιδιοκτήσιας), υποβάλλεται η αίτηση επανεκκαθάρισης του Υποδείγματος 2, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, με συνημμένη υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνονται τα εμπράγματα δικαιώματα για τα οποία ζητείται η απαλλαγή καθώς και οι τυχόν λοιποί συνιδιοκτήτες της ίδιας δήλωσης.

Αν ο αρμόδιος προϊστάμενος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας δεν αποδεχθεί τις αιτιάσεις του υποχρέου, οφείλει να το γνωστοποιήσει επί αποδείξει και ο υπόχρεος μπορεί να προσφύγει μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 66 του ν. 2717/1999, όπως ισχύει, κατά της απορριπτικής απόφασης ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου.

Ειδικά για το έτος 2008 στους εγγάμους αφαιρείται ποσό μέχρι 300.000 ευρώ, επιμεριζόμενο αναλογικά μεταξύ των μεγαλυτέρων σε αξία εμπραγμάτων δικαιωμάτων κατοικίας των ιδιοκτητών που αναγράφονται στην ίδια δήλωση.

Για το έτος 2008, στις περιπτώσεις εφαρμογής της παρ. 8 της 1086066/893/0013/ΠΟΛ. 1120/13-8-08 ΑΥΟ, δεν απαιτούνται διορθώσεις στις στήλες του εκκαθαριστικού ΕΤΑΚ που δεν είναι συμπληρωμένες. Με νεότερη απόφαση θα καθοριστούν ο τρόπος και ο χρόνος συμπλήρωσης των ελλείψεων αυτών, για την ορθή απεικόνιση των δικαιωμάτων αυτών στο Περιουσιολόγιο.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


 
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου