Κυριακή, 14 Απριλίου 2019, 22:58:52

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Φορολογική Δήλωση 2016 arrow Φορολογική δήλωση 2015: Τα νέα έντυπα Ε1, Ε2, Ε3
Φορολογική δήλωση 2015: Τα νέα έντυπα Ε1, Ε2, Ε3
Πηγή: Express.gr
Σε αναλυτικό «πόθεν έσχες» μετατρέπεται η φορολογική δήλωση του 2015 (που αφορά εισοδήματα του 2014) καθώς στο νέο έντυπο Ε1 θα πρέπει να συμπληρωθούν αναλυτικά στοιχεία για εισοδήματα από καταθέσεις στο εξωτερικό, συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιριών και αγορές ακινήτων. Τεκμήρια διαβίωσης (για σπίτια, ΙΧ αυτοκίνητα, πισίνες) και δαπάνες απόκτησης αγαθών θα καταγράφονται αναλυτικά στον πίνακα 5 του νέου εντύπου και θα προστίθενται προκειμένου το άθροισμά τους να συγκρίνεται με το δηλωθέν εισόδημα. Αν το άθροισμα τεκμηρίων και δαπανών είναι υψηλότερο του εισοδήματος που δηλώθηκε θα επιβάλλεται επιπλέον φόρος επί τη διαφοράς.Υπενθυμίζεται ότι φέτος, για πρώτη φορά, οι αγρότες θα φορολογηθούν από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 13%, με βάση τα πραγματικά τους κέρδη, που έχουν προκύψει από τα βιβλία τους. [Μπορείτε να κατεβάσετε τα έντυπα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, επιλέγοντας τα link στο τέλος του άρθρου.]

Για πρώτη φορά από τη φετινή φορολογική δήλωση οι τόκοι καταθέσεων σε τράπεζες του εσωτερικού και του εξωτερικού θα πρέπει να καταγραφούν σε ειδικούς κωδικούς του εντύπου Ε1. Με βάση τον τρόπο αυτόν θα υπολογίζεται πλέον η παρακράτηση φόρου 15% στους τόκους επί των καταθέσεων εξωτερικού και δεν θα χρειάζεται ο κάτοχος τους να προσέλθει στη ΔΟΥ για την υποβολή δήλωσης και την απόδοση του φόρου.

Επίσης, και τα μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης που έχουν εισπραχθεί από φυσικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο Ελλάδας, ανεξάρτητα αν έχουν εισαχθεί ή παραμένουν στο εξωτερικό, θα πρέπει να αναγραφούν στο νέο έντυπο.
Σε ότι αφορά τις φοροαπαλλαγές, από το νέο έντυπο έχει καταργηθεί ο κωδικός για την αναγραφή του ποσού διατροφής αφού έχει καταργηθεί η σχετική έκπτωση. Για τον ίδιο λόγο έχει καταργηθεί και ο κωδικός για την έκπτωση φόρου από δωρεές ιατρικών μηχανημάτων.

Στο εξής, μόνο οι ιατρικές δαπάνες και τα νοσήλια, οι αποδείξεις δαπανών, οι δωρεές και λόγοι αναπηρίας θα μειώνουν το φόρο των φορολογουμένων. Οι δαπάνες αυτές θα πρέπει να αναγραφούν στον πίνακα 7 της δήλωσης, ενώ η φοροαπαλλαγή λόγω αναπηρίας θα πρέπει να αναγραφεί στον πίνακα 3.

Ειδικότερα, μέχρι την Τρίτη 30 Ιουνίου 2015 θα πρέπει να υποβληθούν φέτος οι φορολογικές δηλώσεις με την πρώτη δόση εξόφλησης του φόρου να καταβάλλεται ως τις 31/07/2015, τη δεύτερη ως τις 30/09/2015 και την τρίτη δόση έως τις 30/11/2015 ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης. Αυτό υπενθυμίζει με ανακοίνωσή της η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Παράλληλα με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου, ορίστηκε ο τύπος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, καθώς και των λοιπών εντύπων που συνυποβάλλονται με αυτή (έντυπο Ε2-αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας και έντυπο Ε3-κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα). 

Οι σημαντικότερες αλλαγές στο φετινό έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης:

Κωδικοί 015-016 (πίνακας 2): Συμπληρώνονται από διπλωμάτες και από όσους απαλλάσσονται από τα τεκμήρια.

Κωδικοί 325-326 (πίνακας 4Α): Οι αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου δηλώνονται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

Κωδικοί 351-351 (πίνακας 4Α): Δηλώνονται οι εισφορές που έχουν καταβάλει οι φορολογούμενοι σε ασφαλιστικά ταμεία.

Κωδικοί 403-404 και 409-410 (πίνακα 4Γ2): Δηλώνονται οι αμοιβές μισθωτών με απόδειξη δαπάνης.

Πίνακας 4 Δ2: Υπάρχει διαχωρισμός όσον αφορά τη συμπλήρωση των κωδικών που αφορούν το ακαθάριστο εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση (κωδικοί 129-130) και το ακαθάριστο εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση (κωδικοί 145-146).

Πίνακας 4 Ε: Δηλώνεται το εισόδημα που προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, το οποίο φορολογείται με συντελεστή 15%.

Κωδικοί 669-670: Φόρος τόκων από καταθέσεις στο εξωτερικό. Τα φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και αποκτούν εισοδήματα από τόκους αλλοδαπής, θα τα συμπεριλάβουν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός του. Οταν οι τόκοι πληρώνονται μέσω ημεδαπής τράπεζας, αυτή παρακρατά και αποδίδει τον φόρο επί των τόκων με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Ο φορολογούμενος δηλώνει το ποσό των τόκων και του φόρου που παρακρατήθηκε. Σε περίπτωση που δεν μεσολαβεί τράπεζα, ή οι τόκοι δεν εισάγονται στην Ελλάδα, επιβάλλεται φόρος 15% με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Κωδικοί 667-668: θα αποτυπωθούν οι τόκοι που εισπράχθηκαν το 2014 από εγχώριες τράπεζες και στους κωδικούς 675-676 (για τις τράπεζες εσωτερικού) και 679-680 (για τις τράπεζες εξωτερικού) ο φόρος που παρακρατήθηκε.

Κωδικοί 295-296: Τα μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης που έχει εισπράξει φυσικό πρόσωπο φορολογικός κάτοικος Ελλάδας ανεξάρτητα αν έχουν εισαχθεί ή παραμένουν στο εξωτερικό, πρέπει να συμπεριληφθούν στο Ε1.

Κωδικοί 671-672 και 673-674: Το εισόδημα από δικαιώματα (royalties), που αποκτάται από φυσικά πρόσωπα φορολογείται με συντελεστή 20%.

Κωδικοί 293-294: Εισόδημα από Ελεγχόμενες Αλλοδαπές. Αφορά το μη διανεμηθέν εισόδημα ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας το οποίο φορολογείται με την κλίμακα της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Κωδικοί 743-744: Θα πρέπει να αναγράφουν «δαπάνες για την αγορά επιχειρήσεων, εταιρικών μεριδίων και χρεογράφων γενικά»

Κωδικοί 735-736: Καταχωρίζονται οι δαπάνες για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση ακίνητων, ή ανέγερση οικοδόμων κ.λπ.

Σημειώνεται ότι η υποβολή όλων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (αρχικών, τροποποιητικών, εμπρόθεσμων και εκπρόθεσμων) καθώς και των εντύπων Ε2, Ε3 μαζί με την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης, γίνεται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες taxisnet.

Τα λοιπά δικαιολογητικά, όπως προβλέπονται κατά περίπτωση, δεν συνυποβάλλονται αλλά φυλάσσονται για τον έλεγχο.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ή εφόσον κρίνεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ότι συντρέχει αντικειμενική και πραγματική αδυναμία υποβολής της δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο, επιτρέπεται να υποβληθούν αυτές σε χειρόγραφη μορφή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Επισυνάπτονται σχετικά υποδείγματα της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, καθώς και των λοιπών έντυπων που συνυποβάλλονται με αυτή, το έντυπο Ε2 (αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας) και το έντυπο Ε3 (κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα).

Σημείωση:  Στα νέα έντυπα Ε1, Ε2, Ε3 αναγράφεται «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού έτους 2014» που είναι ορθότερο αν και παραπλανεί καθώς στην περυσινή δήλωση (για τα εισοδήματα 2013) υπήρχε ο τίτλος  «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Οικονομικού έτους 2014»

Εντυπο Ε3 2015 (90.31 KB)

Εντυπο Ε2 2015 (1.27 MB)

Εντυπο Ε1 2015 (3.49 MB)


 
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου