Τρίτη, 16 Απριλίου 2019, 17:42:29

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Φορολογική Δήλωση 2016 arrow Με ενιαίο έντυπο οι δηλώσεις των επιχειρήσεων
Με ενιαίο έντυπο οι δηλώσεις των επιχειρήσεων
Πηγή: Express.gr
Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου εξέδωσε απόφαση (που είναι προς δημοσίευση στο ΦΕΚ) με την οποία καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων του άρθρου 45 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτές. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι η υποβολή όλων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (αρχικών, τροποποιητικών, εμπρόθεσμων και εκπρόθεσμων) καθώς και των εντύπων Ε2, Ε3 μαζί με την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης, γίνεται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες taxisnet.

Τα λοιπά δικαιολογητικά, όπως προβλέπονται κατά περίπτωση, δεν συνυποβάλλονται αλλά φυλάσσονται για τον έλεγχο.

Εξαιρετικά, οι δηλώσεις μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται υποχρεωτικά στις Δ.Ο.Υ. στις περιπτώσεις που ορίζονται ρητά από την απόφαση.

Ως χρόνος υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με τη χρήση της ηλεκτρονικής μεθόδου, θεωρείται ο χρόνος οριστικοποίησης αυτής από τον υπόχρεο. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων λήγει στις 30 Ιουνίου 2015.

Επισημαίνεται ότι για πρώτη φορά και στο πλαίσιο απλούστευσης των διαδικασιών προβλέπεται ένα ενιαίο έντυπο.

Επισυνάπτεται στο τέλος του άρθρου σχετικό υπόδειγμα «ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ».

Ειδικότερα, ένα αντί τεσσάρων εντύπων θα υποβάλουν το 2015 οι επιχειρήσεις. Σύμφωνα με απόφαση της γενικής γραμματέως Δημοσίων  Εσόδων,  Κατερίνας  Σαββαΐδου,  οι επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλουν το νέο ενιαίο έντυπο έως τις 30 Ιουνίου. Επί της ουσίας, με την απόφαση –που είναι προς δημοσίευση στη ΦΕΚ– καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτές. Στο πλαίσιο αυτό, τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες θα δηλώσουν:

• Τα φορολογητέα κέρδη ή τη ζημία που είχαν το 2014.
• Τον φόρο που αναλογεί.
• Τον φόρο που παρακρατήθηκε.
• Τον φόρο που προκαταβλήθηκε.
• Τη φορολογική αναμόρφωση λογαριασμού.
• Την προκαταβολή τρέχοντος φορολογικού έτους και τα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία.
• Τα λοιπά έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
• Τα εισοδήματα από διάφορες πηγές, όπως μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα.
• Το εισόδημα που έχει προκύψει από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και μεταβίβαση τίτλου.

Να σημειωθεί πως η υποβολή όλων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (αρχικών, τροποποιητικών, εμπρόθεσμων και εκπρόθεσμων) γίνεται υποχρεωτικά μέσω Διαδικτύου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Τaxisnet. Ωστόσο, τα δικαιολογητικά, όπως προβλέπονται κατά περίπτωση, δεν συνυποβάλλονται αλλά φυλάσσονται για τον έλεγχο.

Υπενθυμίζεται ότι τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα, οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, καθώς και τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα που τηρούν απλογραφικά βιβλία, φορολογούνται με συντελεστή 26%.

Οταν οι προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, οι συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα και κοινοπραξίες τηρούν απλογραφικά βιβλία, τα κέρδη που αποκτούν από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται με συντελεστή 26% για φορολογητέο εισόδημα έως 50.000 ευρώ και με συντελεστή 33% για εισόδημα μεγαλύτερο των 50.000 ευρώ.

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 2015 (125.39 KB)


 
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου