Τετάρτη, 17 Απριλίου 2019, 18:41:28

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Φορολογία 2014 arrow Ενεργοποίηση ρυθμίσεων για χρέη προς το Δημόσιο
Ενεργοποίηση ρυθμίσεων για χρέη προς το Δημόσιο
Πηγή: Express.gr
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ περιουσιακή και εισοδηματική κατάσταση θα πρέπει να γνωστοποιούν στην εφορία όσοι φορολογούμενοι επιθυμούν να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς το Δημόσιο. Στις προϋποθέσεις περιλαμβάνονται όχι μόνο εισοδήματα και ακίνητα αλλά και οι αριθμοί των τραπεζικών λογαριασμών, οι μετοχές και κάθε είδους απαιτήσεις και υποχρεώσεις του οφειλέτη.

Αυτό ορίζεται με τις δύο αποφάσεις που υπέγραψε ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης και ενεργοποιούν τις δύο ρυθμίσεις για τα χρέη προς το Δημόσιο (η πρώτη αφορά βεβαιωμένα χρέη έως 31/12/2012 και η δεύτερη χρέη από 1/1/2013 και εφεξής).

Έκτακτη ρύθμιση

Όσον αφορά την πρώτη ρύθμιση, η οποία ορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους για τμηματική εξόφληση οφειλών που βεβαιώθηκαν έως και την 31/12/2012, η σχετική απόφαση ορίζει μεταξύ άλλων τα εξής:

- Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση γίνεται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του δικτυακού τόπου της γενικής γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και θα πρέπει να συνοδεύεται από πάγια τραπεζική εντολή εξόφλησης της μηνιαίας δόσης.
- Η εξόφληση μπορεί να γίνει σε έως και 48 μηνιαίες δόσεις εφόσον το ποσό της οφειλής ξεπερνά τις 5.000 ευρώ.
 - Για ποσά οφειλής κάτω των 5.000 ευρώ ο αριθμός των δόσεων μπορεί να ανέλθει στις 100 με καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση την 31.12.2013.
- Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ορίζεται ως ποσοστό επί του συνολικού μηνιαίου καθαρού εισοδήματος ως ακολούθως:
*5% για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα μέχρι 500 ευρώ και πάντως όχι κάτω των 15 ευρώ,
*6%, επί του συνολικού δηλουμένου εισοδήματος, για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των 500 ευρώ και μέχρι 1.000 ευρώ,
*7%, επί του συνολικού δηλουμένου εισοδήματος, για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των 1.000 ευρώ και μέχρι 1.500 ευρώ,
*10%, επί του συνολικού δηλουμένου εισοδήματος, για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των 1.500 ευρώ και μέχρι 2.000 ευρώ,
*20%, επί του συνολικού δηλουμένου εισοδήματος, για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των 2.000 ευρώ και μέχρι τις 5.000 ευρώ
*και 30%, επί του συνολικού δηλουμένου εισοδήματος, για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των 5.000 ευρώ.
- Στην περίπτωση ρύθμισης χρέους σε περισσότερες από 48 δόσεις ο οφειλέτης δεν έχει καμία έκπτωση στις προσαυξήσεις.
- Το ελάχιστο ποσό δόσης σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 15 ευρώ.
- Υπάγονται στη ρύθμιση βεβαιωμένες οφειλές έως 31/12/2012, ακόμη και εάν η ημερομηνία καταβολής ήταν εντός του 2013.
- Δεν υπάγονται στη νέα ρύθμιση οφειλές που έχουν ρυθμιστεί παλαιότερα εφόσον η παλαιότερη ρύθμιση «χάθηκε» μετά την 26η Απριλίου 2013 καθώς και οι οφειλές φορολογούμενων στους οποίους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για φοροδιαφυγή.
- Το αργότερο έως την 31/7/2013 πρέπει να έχει πληρωθεί η πρώτη δόση.

Προϋποθέσεις

Η απόφαση προβλέπει συγκεκριμένες προϋποθέσεις προκειμένου να κάνει κάποιος χρήση της ρύθμισης.
Ειδικότερα:
- Θα πρέπει να προκύπτει αδυναμία πληρωμής του συνόλου της οφειλής αλλά ταυτόχρονα δυνατότητα τήρησης του διακανονισμού.
- Να έχουν υποβληθεί όλες οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος της τελευταίας 5ετίας και οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ μετά την τελευταία εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ.
- Να είναι ενήμεροι για όφειλες μετά την 1/1/2013 (δηλαδή είτε να έχουν εξοφλήσει φόρους που βεβαιώθηκαν μετά την 1/1/2013 ή να τις έχουν ρυθμίσει με βάση την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων που θα αναλυθεί παρακάτω).

Η διαδικασία

- Οι οφειλέτες θα πρέπει να υποβάλουν με ηλεκτρονικό τρόπο ή ταχυδρομικά στην εφορία ή το τελωνείο αναλυτική δήλωση ακίνητης και κινητής περιουσιακής κατάστασης με στοιχεία όπως μετοχές, δικαιώματα σε ακίνητα, αριθμός τραπεζικών λογαριασμών (IBAN), στοιχεία ιδιόκτητων ΙΧ, εισοδήματα, απαιτήσεις από τρίτους και άλλες υποχρεώσεις (π.χ. καταβολή διατροφής κ.ά.)
- Αιτήσεις για ρύθμιση χρέους από 75.000 και πάνω θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από έκθεση πιστοποίησης οικονομικής φερεγγυότητας η οποία θα μπορεί να συνταχθεί από ορκωτό λογιστή, ελεγκτή, φοροτεχνικό ή δικηγόρο.
- Σε περιπτώσεις χρέους άνω των 300.000 ευρώ η εφορία ή το τελωνείο μπορεί να ζητήσει διασφάλιση της οφειλής με προσημειώσεις ακινήτων ή άλλων εισοδημάτων, εγγυητική επιστολή τράπεζας και περιουσιακών στοιχείων φορολογούμενων.
- Η ρύθμιση χάνεται εφόσον ο οφειλέτης καθυστερήσει για δύο ή περισσότερες φορές στην καταβολή μιας δόσης, δεν υποβάλει δηλώσεις φόρων ή δημιουργήσει άλλα χρέη προς την εφορία.
- Το επιτόκιο με το οποίο ρυθμίζεται η οφειλή είναι το αναχρηματοδοτικό επιτόκιο της ΕΚΤ (σήμερα 0,25%) προσαυξημένο κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή 8,25%. Το επιτόκιο είναι το ίδιο καθ'Α όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.
Τα παραπάνω ισχύουν για τις περιπτώσεις εφάπαξ εξόφλησης χρέους από τις 14 Ιουνίου 2013 και για τις υπόλοιπες περιπτώσεις από τις 20 Ιουνίου 2013. Έως και τις 18 Ιουλίου 2013 η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία (π.χ. εφορία, τελωνείο) και οι καταβολές διενεργούνται στην ίδια υπηρεσία.

Πάγια ρύθμιση

Προσομοιάζει στην έκτακτη ρύθμιση ενώ περιλαμβάνει ορισμένες διαφορές. Οι κυριότερες από αυτές είναι:
- Εφαρμόζεται για οφειλές που βεβαιώθηκαν μετά την 1/1/2013 και μπορούν να εξοφληθούν.
- Ο αριθμός των δόσεων ορίζεται σε 12 και σε έκτακτες περιπτώσεις βεβαίωσης φόρων, π.χ. κληρονομίας, μπορεί να φτάσει τις 24.
- Για οφειλές άνω των 50.000 ευρώ απαιτείται έκθεση οικονομικής ευρωστίας από φοροτεχνικό ή δικηγόρο.
- Για χρέος άνω των 150.000 ευρώ μπορεί να ζητηθεί προσημείωση περιουσιακού στοιχείου, εγγυητική επιστολή κ.ά.
Η συγκεκριμένη ρύθμιση τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2013.
Οι φορολογούμενοι μέχρι και να τεθούν σε ισχύ οι δύο παραπάνω ρυθμίσεις έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν ρύθμιση τμηματικής εξόφλησης των οφειλών τους με βάση όσα ισχύουν τώρα στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Με βάση αυτόν οι εφορίες δίνουν με σχετική ευκολία 15 - 20 δόσεις ανεξαρτήτως του ύψους του ποσού της οφειλής και χωρίς λεπτομερή εξέταση της περιουσιακής κατάστασης του φορολογούμενου.


 
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου