Τετάρτη, 17 Απριλίου 2019, 19:35:52

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Φορολογία 2014 arrow Υποχρεωτική η καταγραφή των υπερωριών πριν την έναρξη πραγματοποίησής τους σε ειδικό βιβλίο
Υποχρεωτική η καταγραφή των υπερωριών πριν την έναρξη πραγματοποίησής τους σε ειδικό βιβλίο
Πηγή: Express.gr
 ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΟΣ αναμένεται να είναι ο έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας όσον αφορά τη γνωστοποίηση της υπερωριακής απασχόλησης, αλλά και την τήρηση ειδικού βιβλίου υπερωριών.  Σύμφωνα με την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας η αλλαγή αυτή προωθείται για τη «νομιμοποίηση» της υπερωριακής απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται υποχρεωτική καταγραφή των υπερωριών πριν την έναρξη πραγματοποίησής τους στο ειδικό βιβλίο που τηρείται στην επιχείρηση, χωρίς να απαιτείται η αναγγελία τους στην οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας. Στη συνέχεια, η επιχείρηση οφείλει να ενημερώσει εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα του συνόλου των υπερωριών που πραγματοποιήθηκαν, ανά εργαζόμενο, κατά τον αμέσως προηγούμενο μήνα.
Παράλληλα, το ειδικό βιβλίο υπερωριών, το οποίο τηρείται στο χώρο εργασίας, θα τίθεται στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί προκειμένου να ελεγχθεί η σωστή συμπλήρωση και ως εκ τούτου η νομότυπη πραγματοποίηση της υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων της επιχείρησης εντός των προβλεπόμενων ορίων.

Σύμφωνα με έγγραφο του ΣΕΠΕ, με τη διάταξη της παραγράφου ΣΤ'Α του άρθρου 80 του Ν. 4144/2013, «η γνωστοποίηση της υπερωριακής απασχόλησης ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες εν γένει, αφορά μόνο πραγματοποιηθείσες ώρες υπερωριακής απασχόλησης και σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3996/2011, όπως ισχύει.
Από την 18-4-13, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, και πλέον, καταργείται η υποχρέωση αναγγελίας της υπερωριακής απασχόλησης (έντυπο Ε8) και ως εκ τούτου οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Επιθεώρηση Εργασίας δεν υποχρεούνται να θεωρούν τυχόν υποβληθείσες αναγγελίες υπερωριακής απασχόλησης.
Μέχρι την υλοποίηση του νέου ηλεκτρονικού εντύπου Ε8 “Γνωστοποίηση Υπερωριακής Απασχόλησης” στο ΠΣ (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) “ΕΡΓΑΝΗ” και προκειμένου να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση από τις υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, θα πρέπει οι εργοδότες να γνωστοποιούν την πραγματοποιηθείσα υπερωριακή απασχόληση των εργαζομένων με βάση τo συνημμένο υπόδειγμα εντύπου για χειρόγραφη υποβολή, Ε8 “Γνωστοποίηση Υπερωριακής Απασχόλησης”, χωρίς παραλλαγές.
Το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες εν γένει και μπορεί να τηρείται με τη μορφή ημερολογίου ή μηχανογραφημένων σελίδων, που φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή του εν γένει εργοδότη και την ένδειξη “Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών”.
Στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών αναγράφονται σε ξεχωριστές στήλες:
α) το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του μισθωτού,
β) η τροποποίηση που επέρχεται στο ωράριο εργασίας,
γ) η αιτία για την οποία πραγματοποιείται η υπερωριακή απασχόληση,
δ) η ημερομηνία πραγματοποίησης της υπέρβασης,
ε) η ώρα έναρξης και λήξης της υπέρβασης,
στ) η υπογραφή του εργαζομένου.
Η προβλεπόμενη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση εργαζομένων καταχωρείται υποχρεωτικά πριν την έναρξη πραγματοποίησής της στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών που τηρείται από τον εργοδότη. Για κάθε εργαζόμενο που θα διαπιστωθεί, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, ότι απασχολείται υπερωριακώς χωρίς η απασχόλησή του αυτή να είναι καταχωρημένη κατά τα ανωτέρω στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών, επιβάλλονται με πράξη του αρμόδιου οργάνου, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 28 του ν. 3996/2011, όπως ισχύουν».
Σημειώνεται ότι σε διαφορετική περίπτωση, σύμφωνα με το νόμο, ο εργοδότης τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον 900 ευρώ ή και με τις δύο αυτές ποινές. 


 
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου