Σάββατο, 13 Απριλίου 2019, 01:25:44

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Φορολογία 2014 arrow Αλλαγές στην τήρηση βιβλίων και στοιχείων με εγκύκλιο για ΚΦΑΣ
Αλλαγές στην τήρηση βιβλίων και στοιχείων με εγκύκλιο για ΚΦΑΣ
Πηγή: Express.gr
ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ πλέον από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση αποδείξεων λιανικής τα φυσικά πρόσωπα, των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο δεν υπερέβησαν τις 10.000 ευρώ. Αυτό προβλέπεται στην εγκύκλιο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) που εξέδωσε  το υπουργείο Οικονομικών και με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις για  μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη 8-12-2013, 15:03

Από την απαλλαγή τήρησης βιβλίων εξαιρούνται όσοι ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, όσοι πραγματοποιούν ακαθάριστα έσοδα κατά ποσοστό άνω του 60% από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε άλλο υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών και σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, όσοι εξάγουν τα αγαθά τους ανεξαρτήτως ποσοστού, αλλά και ο εκμεταλλευτής χώρου διαμονής η φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή θεραπευτηρίου, κέντρου αισθητικής, γυμναστηρίου, χώρου στάθμευσης και οι γιατροί και οδοντίατροι όλων των ειδικοτήτων.

Στην απαλλαγή εμπίπτουν πλέον και τα φυσικά πρόσωπα που με τις προϊσχύουσες διατάξεις  εξαιρούνταν της απαλλαγής από την τήρηση βιβλίων, εφόσον βέβαια τα έσοδά τους είναι κάτω των 10.000 ευρώ και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις. Με την εγκύκλιο: 

-Προβλέπεται η χρήση ηλεκτρονικού τιμολογίου, η οποία υπόκειται στην αποδοχή του αποκτώντος τα αγαθά ή του λήπτη των υπηρεσιών.

-Καταργείται, υπό προϋποθέσεις, η θεώρηση βιβλίων και στοιχείων.

-Συναλλαγές αξίας 3.000 ευρώ και άνω θα πρέπει να εξοφλούνται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή έκδοσης του λήπτη του στοιχείου. Το όριο που ισχύει σήμερα είναι 1.500 ευρώ.

-Στα εκδιδόμενα από τις τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα παραστατικά στοιχεία πάσης φύσεως εισπράξεων ή πληρωμών μετρητοίς, για συναλλαγές φυσικών ή νομικών προσώπων ή κοινοπραξιών ποσού άνω των 12.000 ευρώ, θα πρέπει να αναγράφεται και ο ΑΦΜ του συναλλασσομένου. Σε περίπτωση αλλοδαπού φυσικού προσώπου θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός διαβατηρίου ή ταυτότητας.

-Στις εκδιδόμενες επιταγές που καλύπτουν εξόφληση επαγγελματικών συναλλαγών, ανεξαρτήτως ποσού, θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΑΦΜ του εκδότη, του εκάστοτε οπισθογράφου καθώς και του  τελευταίου  κομιστή  που   εισπράττει  αυτήν. Επίσης, αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΑΦΜ του εκδότη της επιταγής που προσκομίζεται για εξόφληση οφειλής προς το Δημόσιο ανεξαρτήτως ποσού.

-Αλλάζουν οι κατηγορίες βιβλίων και θα διακρίνονται πλέον σε απλογραφικά (νυν Β' κατηγορίας) για ετήσια ακαθάριστα έσοδα μέχρι 1.500.000 ευρώ και σε διπλογραφικά (νυν Γ'Α κατηγορίας) για υψηλότερα έσοδα.

-Οι εκμεταλλευτές ξενοδοχείου, εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή θεραπευτηρίου, κέντρων αισθητικής, γυμναστηρίων, πάρκινγκ, καθώς και οι γιατροί και οδοντίατροι, μέχρι την έκδοση του φορολογικού στοιχείου, για το οποίο έχουν υποχρέωση, θα αναγράφουν τα στοιχεία των πελατών τους χειρόγραφα σε θεωρημένα έντυπα ή επί μηχανογραφικής τήρησης, με τη χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης. Η ισχύς της ρύθμισης παύει την 1.1.2014.


 
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου