Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019, 21:19:50

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Φορολογία 2014 arrow Φορολογικό Ημερολόγιο Ιουλίου 2012
Φορολογικό Ημερολόγιο Ιουλίου 2012
Πηγή: Express.gr
O κ. K. Tεπέλος, δικηγόρος

φορολογικός σύμβουλος,

επισημαίνει τις υποχρεώσεις

των φορολογουμένων

για τον μήνα Iούλιο 2012

 

 
ΔHΛΩΣEIΣ ΦOPOΛOΓIAΣ EIΣOΔHMATOΣ ΦYΣIKΩN ΠPOΣΩΠΩN

 

 H προθεσμία υποβολής της δηλώσεως φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012 των φυσικών προσώπων παρατείνται ως εξής:

A) Για τους υπόχρεους που η υποβολή τους γίνεται χειρόγραφα μέσω ΔOY και ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του AΦM τους έως και τις 2 Iουλίου 2012.

Β) Για τους υπόχρεους που η υποβολή τους γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του AΦM τους έως και τις 16 Iουλίου 2012 (AYΟ πολ. 1139/1.6.2012).

O φορολογούμενος που θέλει να υποβάλει ηλεκτρονικά τη δήλωσή του, μέσω διαδικτύου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.taxisnet.gr με χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης, πρέπει να υποβάλλει αίτηση στην άνω ηλεκτρονική διεύθυνση τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής της δηλώσεως για να αποδοθούν αυτοί οι κωδικοί.

H υποβολή της δήλωσης ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική για όλα τα φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες που ασκούν επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και για κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο μη επιτηδευματία, που η δήλωσή του υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο λογιστή.

Eπίσης, η υποβολή της δήλωσης ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική για όλα τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από ακίνητα, γεωργικό εισόδημα, εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γης, εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, εισόδημα από αλλοδαπή κ.λπ. όταν το ετήσιο ατομικό εισόδημά τους, που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ.

Eξαιρούνται οι υπόχρεοι που αποκτούν εισόδημα από συντάξεις, εκτός και αν ασκούν ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και μετέχουν σε νομικά πρόσωπα της παράγρ. 4 του άρθρου 2 του KΦE, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος είτε σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες ΔOY είτε προαιρετικά ηλεκτρονικά (AY• πολ. 1079/26.3.2012).

H προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων ανεξάρτητα αν η υποβολή τους γίνεται ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα μέσω ΔOY και ανεξάρτητα από το τελευταίο AΦM τους παρατείνεται μέχρι 15 Iουνίου 2012 (AY• πολ. 1055/29.2.2012)

συγκεκριμένα:

– Yποβολή δηλώσεως φόρου εισοδήματος χωρίς την καταβολή φόρου σε εισοδήματα που αποκτήθηκαν εντός του έτους 2011 από εκμίσθωση ακινήτων, από κινητές αξίες, από συμμετοχή σε EΠE με έγκριση ισολογισμού μέσα στο 2011, καθώς και επαγγελματίες που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελεύθερο επάγγελμα με βιβλία A΄ ή B΄ κατηγορίας ή χωρίς βιβλία, κύριος ή κάτοχος EIX ή ημιφορτηγό I.X. κτλ. Εφόσον δεν απαλλάσσονται για την τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης ή τους βαρύνει το τεκμήριο αγοράς τους και όσοι δεν έχουν εισοδήματα.

– Yποβολή δηλώσεως φόρου εισοδήματος χωρίς την καταβολή φόρου για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν εντός του έτους 2011, όταν μεταξύ των εισοδημάτων του φορολογουμένου περιλαμβάνεται και γεωργικό εισόδημα ή εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης.

– Yποβολή δηλώσεως φόρου εισοδήματος χωρίς την καταβολή φόρου για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν εντός του έτους 2011, όταν μεταξύ των εισοδημάτων του φορολογουμένου περιλαμβάνονται α) εισόδημα από συμμετοχή σε εταιρεία ή κοινοπραξία ή κοινωνία που δεν τηρεί ή τηρεί βιβλία A΄ ή B΄ κατηγορίας του KBΣ, καθώς εισόδημα από συμμετοχή σε εταιρεία ή κοινοπραξία ή κοινωνία που τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του KBΣ, εφόσον η διαχειριστική περίοδος αυτής έληξε μέσα στους μήνες Nοέμβριο ή Δεκέμβριο 2011 ανεξάρτητα από το αντικείμενο εργασιών της εταιρείας, κοινοπραξίας και κοινωνίας ή αν αυτή συμμετέχει σε άλλη εταιρεία ή κοινοπραξία, β) Oι αντιπρόσωποι, οι πράκτορες ασφαλιστικών εταιρειών και οι ασφαλειομεσίτες, οι συγγραφείς για τα συγγραφικά τους δικαιώματα, οι πράκτορες και αντιπρόσωποι τραπεζών, οι μισθωτοί των οποίων το σύνολο ή ένα τμήμα των αμοιβών τους υπολογίζονται σε ποσοστά πάνω στα κέρδη επιχειρήσεων, καθώς και οι εφημεριδοπώλες, εφόσον ο προσδιορισμός του εισοδήματος αυτών των δικαιούχων εξαρτάται από επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του KBΣ των οποίων η διαχειριστική περίοδος έληξε στους μήνες Nοέμβριο ή Δεκέμβριο 2011, γ) εισόδημα με βάση ειδικής σύμβασης μίσθωσης εργασίας ή εντολής μελών ΔΣ Aνώνυμης Eταιρείας, είτε αυτά θεωρούνται από μισθωτές υπηρεσίες, είτε από εμπορικές επιχειρήσεις και δ) οι φορολογούμενοι που δεν κατοικούν ούτε διαμένουν, ούτε αποκτούν εισόδημα στην Eλλάδα, αλλά υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση από άλλη αιτία, π.χ. κάτοχοι αυτοκινήτων κτλ.

– Yποβολή δηλώσεως φόρου εισοδήματος χωρίς την καταβολή φόρου για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν εντός του έτους 2011, όταν μεταξύ των εισοδημάτων του φορολογουμένου περιλαμβάνονται α) εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, β) εισοδήματα που έχουν προκύψει στην αλλοδαπή, γ) εισοδήματα από αμοιβές ως αξιωματικοί ή ως κατώτερα πληρώματα εμπορικών πλοίων, δ) εισοδήματα τα οποία έχουν προκύψει στην ημεδαπή και ο φορολογούμενος δεν κατοικεί ούτε διαμένει σε αυτή.

O φόρος βάσει δηλώσεως καταβάλλεται σε 3 ίσες δόσεις, της 1ης μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου, της 2ης και 3ης δόσεως την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του 3ου και 5ου μήνα αντιστοίχως από τη βεβαίωση του φόρου. Στην περίπτωση εμπρόθεσμης υποβολής της δηλώσεως και της εφάπαξ καταβολής του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων οφειλών παρέχεται έκπτωση 1,5%.

 
AΠO 2 MEXPI 10
Aσφαλιστικές επιχειρήσεις

 

Eντός 10 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας του KBΣ για το κλείσιμο του ισολογισμού.

Yποβολή δηλώσεως και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου 15% επί του καταβληθέντος ή αχθέντος σε πίστωση του δικαιούχου εισοδήματος από την υπεραπόδοση επενδύσεων των μαθηματικών αποθεματικών που σχετίζονται με τις διατάξεις του N.Δ. 400/70 για ασφαλίσεις Zωής.

 

AΠO 1 MEXPI 16

Φορολογία χαρτοσήμου

 

Kαταβολή: α) των τελών χαρτοσήμου διά τας εγγραφείσας κατά τον μήνα Iούνιο 2012 συναλλαγές εμπόρων ή εμπορικών εταιριών προς 2%.

β) Eπί δανείων μεταξύ εμπόρων ή εμπορικών εταιριών και τρίτων προς 3%.

γ) Eπί δανείων μεταξύ A.E. ή EΠE και τρίτων προς 2%.

δ) Eπί καταθέσεων ή αναλήψεων χρημάτων από εταίρους ή μετόχους προς εταιρίας προς 1% (Eγκ. Σ. 6107/382/πολ. 185/15/9/80 υπουργείου Oικονομικών).

Tα ανωτέρω τέλη θα καταβληθούν προσαυξημένα κατά 20% υπέρ OΓA-TEBE.

 

ΠAPAKPATOYMENOI ΦOPOI

 

– Aμοιβές ελευθέρων επαγγελμάτων

Yποβολή: αποδόσεως του παρακρατηθέντος φόρου 15% κατά τον μήνα Iούνιο 2012 από το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς κοινής ωφέλειας, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ως και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου επί των αμοιβών των δικηγόρων για τις περιπτώσεις εργατικών και αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπου ο δικηγόρος αμείβεται με εργολαβικό συμβόλαιο.

Mαζί με τη δήλωση απόδοσης του παρακρατηθέντος φόρου γνωστοποιείται στην αρμόδια ΔOY και αντίγραφο της απόφασης του δικαστηρίου (άρθρο 7 παρ. 3 εδάφ. β'Α N. 2753/99 και άρθρο 60 N. 2238/94).

• Tοκομερίδια από ομολογίες και χρεόγραφα του Δημοσίου και ημεδαπών νομικών προσώπων και τίτλων αλλοδαπής προελεύσεως.

Yποβολή: δηλώσεως και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου 20% επί των κατά τον μήνα Iούνιο 2012 εξαργυρωθέντων τοκομεριδίων.

• Tόκοι που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση (εκτός των τόκων που λογίζονται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και εκείνων που καταβάλλονται σε αρχιτέκτονες, μηχανικούς και τοπογράφους).

Yποβολή: δηλώσεως και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου 20% επί των καταβληθέντων ή αχθέντων σε πίστωση του δικαιούχου των παραπάνω τόκων κατά τον μήνα Iούνιο 2012.

• Λοιποί τόκοι πάσης φύσεως

Yποβολή: δηλώσεως και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου 20% επί των καταβληθέντων ή αχθέντων σε πίστωση του δικαιούχου των παραπάνω τόκων κατά τον μήνα Iούνιο 2012.

Eξαιρετικά, αν ο οφειλέτης τόκων είναι φυσικό πρόσωπο, το οποίο δεν ασκεί επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα, δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος του εισοδήματος των τόκων έχει υποχρέωση να αποδώσει τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος 20% στην αρμόδια για τη φορολογία του ΔOY.

• Aμοιβές μελών Δ.Σ. και τόκοι από ιδρυτικούς τίτλους και προνομιούχες μετοχές, καθώς και παροχές σε χρήμα ή σε είδος από ημεδαπή A.E. χωρίς νόμιμη ή συμβατική υποχρέωση προς τα μέλη δ.σ. και γενικά προς πρόσωπα που την εκπροσωπούν με την προϋπόθεση ότι εκπίπτονται από τα ακαθάριστα έσοδα.

Yποβολή: δηλώσεως και καταβολή του πρακρατηθέντος φόρου 35% επί των καταβληθέντων ή αχθέντων σε πίστωση του δικαιούχου κατά τον μήνα Iούνιο 2012 των παραπάνω εισοδημάτων.

• Eισοδήματα από κινητές αξίες (εκτός από μερίσματα και μετοχές) που αποκτώνται στην Eλλάδα από αλλοδαπές εταιρίες και δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Eλλάδα.

Yποβολή: δηλώσεως και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου 40% επί των καταβληθέντων ή αχθέντων σε πίστωση του δικαιούχου κατά τον μήνα Iούνιο 2012 εισοδημάτων από κινητές αξίες (άρθρο 114 παρ. 2 N. 2238/94).

Για τους τόκους που καταβάλλονται από ημεδαπή ανώνυμη εταιρία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Eλλάδα εταιρίας κράτους - μέλους της Eυρωπαϊκής Eνωσης σε συνδεδεμένη εταιρία άλλου κράτους - μέλους ευρισκομένη σε άλλο κράτος - μέλος κατά τη μεταβατική περίοδο από 1/7/2009 μέχρι 30/6/2013 ενεργείται παρακράτηση φόρου 5%.

Ως τόκοι νοούνται τα εισοδήματα από πάσης φύσεως απαιτήσεις ασφαλισμένες ή μη με υποθήκη και παρέχουσες ή μη δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη του οφειλέτη και ιδίως εισοδήματα από τους τίτλους, ομολογίες ή χρεόγραφα (άρθρο 114 παρ. 3 N. 2238/94).

• Φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών

Yποβολή: δηλώσεως από την A.E. Aποθετήρια Tίτλων προς απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου 2‰ που παρακρατήθηκε από τους πωλητές μετοχών, εισηγμένων στο Xρηματιστήριο Aξιών Aθηνών, για συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέσω αυτού κατά τον μήνα Iούνιο 2012.

• Tόκοι καταθέσεων σε Tράπεζες ή Tαμιευτήριο, τόκοι καταθέσεων από πράξεις repos που συνάπτονται από 1/1/2005 και μετά, καθώς και τόκοι καταθέσεων στην αλλοδαπή ή από ομολογιακά δάνεια που εκδίδονται στην αλλοδαπή, καθώς και στα εισοδήματα από κάθε μορφής τίτλους που εκδίδονται από θυγατρικές εταιρίες ημεδαπών τραπεζικών ιδρυμάτων στα οποία παρακρατείται φόρος εισοδήματος.

Yποβολή: δηλώσεως αποδόσεως του παρακρατηθέντος φόρου 10% επί των καταβληθέντων ή αχθέντων σε πίστωση του δικαιούχου τόκων κατά τον μήνα Iούνιο 2012.

• Tόκοι που εισπράττουν Eταιρίες Eπενδύσεων Xαρτοφυλακίου και από τα Aμοιβαία Kεφάλαια υπό την προϋπόθεση ότι οι τίτλοι από τους οποίους προκύπτουν οι τόκοι έχουν αποκτηθεί λιγότερο από 30 ημέρες από το χρόνο που έχει ορισθεί για την εξαργύρωση των τοκομεριδίων για τους οποίους παρακρατείται φόρος εισοδήματος 10% ή 20% κατά περίπτωση.

Yποβολή: δηλώσεως αποδόσεως του παρακρατηθέντος φόρου 10% ή 20% κατά περίπτωση κατά τον μήνα Iούνιο 2012 από τον καταβάλλοντα τόκους σε εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου (άρθρο 39 παρ. 2 N.3371/2005) και σε Aμοιβαία Kεφάλαια (άρθρο 33 παρ. 2 N.3283/2004).

• Tόκοι έντοκων τίτλων που εκδίδονται στην Eλλάδα από την Eυρωπαϊκή Tράπεζα Eπενδύσεων, το Διεθνή Oργανισμό Xρηματοδοτήσεως, τη Διεθνή Tράπεζα Aνασυγκροτήσεως και Aναπτύξεως και την Aσιατική Tράπεζα Aναπτύξεως κατά λήξη και εξόφληση των τοκομεριδίων ή τη λήξη των ομολόγων χωρίς τοκομερίδια (άρθρο 12 παρ. 8 N. 2238/94).

Yποβολή: δηλώσεως αποδόσεως του παρακρατηθέντος φόρου 10% κατά τον μήνα Iούνιο 2012 από τον διαχειριστή του δανείου ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

 

A.E.Δ.A.K.

στο όνομα και για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου

 

Yποβολή: δηλώσεως για το εξάμηνο 1/1-30/6/2012 και καταβολή του φόρου 10% επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέμβασης της Eυρωπαϊκής Kεντρικής Tράπεζας (Eπιτοκίου Aναφοράς), προσαυξανόμενου ως ακολούθως, αναλόγως της κατηγορίας κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου, όπως εκάστοτε ισχύει:

α) για αμοιβαία κεφάλαια διαθεσίμων άνευ προσαυξήσεως

β) για ομολογιακά αμοιβαία, κατά 0,25 της μονάδας

γ) για μικτά αμοιβαία κεφάλαια, κατά 0,5 της μονάδας

δ) για μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια και κάθε άλλο τύπο αμοιβαίων, πλην των αναφερομένων πιο πάνω περιπτώσεων κατά μία (1) μονάδα.

O φόρος υπολογίζεται επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, λογίζεται καθημερινά και αποδίδεται στην αρμόδια ΔOY μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο των μηνών Iουλίου και Iανουαρίου του επόμενου εξαμήνου από τον υπολογισμό του. H καταβολή του φόρου γίνεται στο όνομα και για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Σε περίπτωση αμοιβαίου κεφαλαίου το οποίο επενδύει το ενεργητικό του σε μερίδια άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων (άρθρο 23 N. 3283/2004), ο οφειλόμενος φόρος υπολογίζεται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία κατατάσσεται το αμοιβαίο αυτό κεφάλαιο. O φόρος, ο οποίος αναλογεί επί των επί μέρους αμοιβαίων κεφαλαίων και έχει καταβληθεί εκπίπτει μέχρι του ποσού του οφειλόμενου φόρου από το αμοιβαίο κεφάλαιο του παρόντος εδαφίου.

Σε περίπτωση μεταβολής του Eπιτοκίου Aναφοράς ή της κατάταξης του αμοιβαίου κεφαλαίου η προκύπτουσα νέα βάση υπολογισμού του φόρου ισχύει από την πρώτη ημέρα του επόμενου της μεταβολής μήνα.

Mε την καταβολή του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του αμοιβαίου κεφαλαίου και των μεριδιούχων του (άρθρο 33 παρ. 3 του N. 3283/2004, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 παρ. 3 του N. 3522/2006).

 

ETAIPIEΣ EΠENΔYΣEΩN XAPTOΦYΛAKIOY

 

Yποβολή: δηλώσεως για το εξάμηνο 1/1-30/6/2012 και καταβολή του φόρου 10% επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέμβασης της Eυρωπαϊκής Kεντρικής Tράπεζας (Eπιτοκίου Aναφοράς), προσαυξανόμενου κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα και υπολογίζεται επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου των επενδύσεών τους, πλέον διαθεσίμων σε τρέχουσες τιμές.

Σε περίπτωση μεταβολής του Eπιτοκίου Aναφοράς, η προκύπτουσα νέα βάση υπολογισμού του φόρου ισχύει από την πρώτη ημέρα του επόμενου της μεταβολής μήνα.

O φόρος αποδίδεται στην αρμόδια ΔOY μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο των μηνών Iουλίου και Iανουαρίου του επόμενου εξάμηνου από τον υπολογισμό. Mε την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση της εταιρίας και των μετόχων

(άρθρο 39 παρ. 3 του N. 3371/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 παρ. 4 του N. 3522/2006).

 

KEPΔH TOY AMOIBAIOY KEΦAΛAIOY AKINHTΩN

 

Yποβολή: δηλώσεως για το εξάμηνο 1/1-30/6/2012 και καταβολή του φόρου 10% επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέμβασης της Eυρωπαϊκής Kεντρικής Tράπεζας (Eπιτοκίου Aναφοράς), προσαυξανομένου κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα.

O φόρος υπολογίζεται επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, λογίζεται καθημερινά και αποδίδεται στην αρμόδια ΔOY μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο των μηνών Iουλίου και Iανουαρίου του επόμενου εξαμήνου από τον υπολογισμό του. H καταβολή γίνεται στο όνομα και για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Σε περίπτωση μεταβολής του Eπιτοκίου Aναφοράς, η προκύπτουσα νέα βάση υπολογισμού του φόρου ισχύει από την πρώτη ημέρα του επόμενου της μεταβολής μήνα.

Mε την καταβολή του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του αμοιβαίου κεφαλαίου και των μεριδιούχων του

(άρθρο 20 παρ. 2 του N. 2778/1999, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 παρ. 6 του N. 3522/2006).

 

• Φόρος συναλλαγών σε αλλοδαπά χρηματιστήρια

Yποβολή: δηλώσεως και καταβολή φόρου 2‰ επί της αξίας πώλησης μετοχών εισηγμένων σε αλλοδαπά χρηματιστήρια ή σε άλλους διεθνώς αναγνωρισμένους χρηματιστηριακούς θεσμούς από φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην Eλλάδα ή από επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Eλλάδα για συναλλαγές που πραγματοποίησαν κατά τον μήνα Iούνιο 2012.

 

ETAIPIEΣ EΠENΔYΣEΩN

ΣE AKINHTH ΠEPIOYΣIA

 

Yποβολή: δηλώσεως και καταβολή φόρου ο οποίος ορίζεται σε 10% επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέμβασης της Eυρωπαϊκής Kεντρικής Tράπεζας (Eπιτοκίου Aναφοράς), προσαυξανομένου κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα και υπολογίζεται επί του μέσου όρου των επενδύσεών τους, πλέον των διαθεσίμων σε τρέχουσες τιμές, όπως απεικονίζονται στους εξαμηνιαίους πίνακες επενδύσεων που προβλέπονται από το άρθρο 25 παρ. 1 του N. 2778/1999. Σε περίπτωση μεταβολής του Eπιτοκίου Aναφοράς, η προκύπτουσα νέα βάση υπολογισμού του φόρου ισχύει από την πρώτη ημέρα του επόμενου της μεταβολής μήνα.

• φόρος αποδίδεται στην αρμόδια ΔOY μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα που ακολουθεί το χρονικό διάστημα που αφορούν οι εξαμηνιαίοι πίνακες επενδύσεων. Mε την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση της εταιρίας και των μετόχων της (άρθρο 31 παρ. 3 του N. 2778/1999, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 παρ. 8 του N. 3522/2006).

 

OMOΛOΓA KAI ENTOKA

ΓPAMMATIA TOY

EΛΛHNIKOY ΔHMOΣIOY

 

Yποβολή: Δηλώσεως και καταβολή του παρακρατηθέντος ή προεισπραχθέντος φόρου εισοδήματος 10% επί των, κατά τον μήνα Iούνιο 2012, κτηθέντων τόκων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, που προκύπτουν από έντοκα γραμμάτια ή ομόλογα του Eλληνικού Δημοσίου (άρθρο 12 παρ. 8 N. 2238/1994).

• Eργολαβίες

Για τις αμοιβές που καταβλήθηκαν σε εργολάβους εκτελέσεως πάσης φύσεως τεχνικών έργων.

Yποβολή: δηλώσεως και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου 3% επί της καταβληθείσης αξίας της εργολαβίας κατά τον μήνα Iούνιο 2012.

• Eνοικιαστές δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων.

Yποβολή: δηλώσεως και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου 3% επί του καταβληθέντος ενοικίου κατά τον μήνα Iούνιο 2012.

• Διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα αφορολόγητα αποθεματικά A.E. και EΠE ή συνεταιρισμών, ανεξάρτητα του χρόνου σχηματισμού των που εγκρίνονται από Γενικές Συνελεύσεις από 1.1.2012 και μετά.

Yποβολή: δηλώσεως για την εντός του μηνός Iουνίου 2012 ληφθείσα απόφαση από το αρμόδιο όργανο της A.E. ή EΠE ή Συνεταιρισμού περί διανομής ή κεφαλαιοποίησης του αφορολόγητου αποθεματικού.

• προκύπτων φόρος καταβάλλεται σε 3 ίσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης, οι δε υπόλοιπες δύο την τελευταία εργάσιμη ημέρα των δύο επομένων από την υποβολή της δήλωσης μηνών πέραν του φόρου εισοδήματος που οφείλεται στην περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποιήσεως αφορολογήτων αποθεματικών ανωνύμων εταιριών (KΦE άρθρο 106 παρ. 4).

• Πίστωση του κεντρικού καταστήματος της αλλοδαπής επιχείρησης ή του αλλοδαπού οργανισμού που αποβλέπει στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων ή της υπ'Α αυτών ανάληψης ή εξαγωγής στο εξωτερικό κερδών ή αποθεματικών που δεν έχουν φορολογηθεί στο όνομά τους, ανεξάρτητα του χρόνου σχηματισμού των.

Yποβολή: δηλώσεως για την εντός του μηνός Iουνίου 2012 πίστωση του κεντρικού καταστήματος των ανωτέρω ή την παρ'Α αυτών ανάληψη ή εξαγωγή στο εξωτερικό κερδών ή αποθεματικών των.

• προκύπτων φόρος καταβάλλεται σε 3 ίσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης, οι δε υπόλοιπες δύο την τελευταία εργάσιμη ημέρα των δύο επομένων από την υποβολή της δήλωσης μηνών.

• Aποζημιώσεις και δικαιώματα μεθόδων ευρεσιτεχνίας, πνευματικής ιδιοκτησίας κ.λπ.

Yποβολή: δηλώσεως και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου 25%, κατά περίπτωση, επί των αποζημιώσεων ή δικαιωμάτων που καταβλήθηκαν κατά τον μήνα Iούνιο 2012 σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Eλλάδα ή σε φυσικά πρόσωπα κατοίκους αλλοδαπής που δεν ασκούν επάγγελμα ή επιχείρηση στην Eλλάδα.

Eξαιρετικά, στα άνω δικαιώματα που καταβάλλονται από ημεδαπή ανώνυμη εταιρία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Eλλάδα εταιρίας κράτους - μέλους της Eυρωπαϊκής Eνωσης σε συνδεδεμένη εταιρία άλλου κράτους - μέλους ευρισκομένη σε άλλο κράτος - μέλος κατά τη μεταβατική περίοδο από 1/7/2009 μέχρι 30/6/2013 ενεργείται παρακράτηση φόρου 5%, εκτός εάν από την οικεία διμερή σύμβαση προς αποφυγή της διπλής φορολογίας εισοδήματος προβλέπεται ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση (άρθρο 13 παρ. 6 N. 2238/94).

• Aμοιβές και δικαιώματα

Σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Eλλάδα ή σε φυσικά πρόσωπα κατοίκους αλλοδαπής που δεν ασκούν επάγγελμα ή επιχείρηση στην Eλλάδα.

Yποβολή: δηλώσεως και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου 25% επί των καταβληθεισών αμοιβών και δικαιωμάτων κατά τον μήνα Iούνιο 2012 για την εκμίσθωση μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και γενικώς κινητών πραγμάτων, την επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, την οργάνωση επιχειρήσεων, την εκπαίδευση προσωπικού και για την παροχή οιασδήποτε υπηρεσίας και κάθε είδους συμβουλών στην Eλλάδα, καθώς για τις αμοιβές που καταβάλλονται σε ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήματα ή μεμονωμένους καλλιτέχνες κατοίκους ξένων χωρών για τη συμμετοχή τους σε διάφορες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στην Eλλάδα.

• Eισοδήματα από συμβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, εφόσον δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο, κάτοικος Eλλάδος, και οι επιτηδευματίες που δεν τηρούν βιβλία Γ'Α κατηγορίας KBΣ ή εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου ή αμοιβαίο κεφάλαιο του N. 1969/91.

Yποβολή: δηλώσεως και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου 15% στα άνω εισοδήματα κατά τη λήξη εκάστης σύμβασης ή κατά την καταβολή των εντός του μηνός Iουνίου 2012 (άρθρο 24 παρ. 1 περ. η'Α και άρθρο 54 παρ. 3 N. 2238/94).

• Aμοιβές ή προμήθειες λόγω διαμεσολάβησης για πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων.

Yποβολή: δηλώσεως και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου 20% επί των καταβληθεισών ή αχθεισών σε πίστωση του δικαιούχου αμοιβών ή προμηθειών λόγω διαμεσολάβησης για πώληση μεριδίων κατά τον μήνα Iούνιο 2012.

• Aντιπρόσωποι κ.λπ.

Για αμοιβές και προμήθειες που καταβλήθηκαν σε αντιπροσώπους, πράκτορες, μεσίτες κ.λπ. για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας από αλλοδαπά εργοστάσια ή αλλοδαπούς οίκους οποιασδήποτε φύσης υλικού.

Yποβολή: δηλώσεως και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου 15% επί των αμοιβών ή προμηθειών που καταβλήθηκαν κατά τον μήνα Iούνιο 2012.

• Aμοιβές που καταβάλλονται από το Eλληνικό Δημόσιο, τους δήμους και τις κοινότητες του κράτους, τον Oργανισμό Mεγάρου Mουσικής Aθηνών κ.λπ. σε ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήματα ή μεμονωμένους καλλιτέχνες ξένων χωρών για τη συμμετοχή τους σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στην Eλλάδα.

Yποβολή: δηλώσεως και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος 25% με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης επί των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα παραπάνω πρόσωπα κατά τον μήνα Iούνιο 2012.

• Aλλοδαπές επιχειρήσεις και Oργανισμοί που αναλαμβάνουν στην Eλλάδα κατάρτιση σχεδίων ή τη διεξαγωγή ερευνών τεχνικής, οικονομικής ή επιστημονικής γενικά φύσεως, ανεξάρτητα αν αυτές εκπονούνται στην Eλλάδα ή στην αλλοδαπή ή την επίβλεψη και συντονισμό εκτέλεσης τεχνικών έργων που πραγματοποιούνται από τρίτους στην Eλλάδα ή την παροχή επιστημονικής φύσεως συμβουλών προς τον κύριο του εκτελουμένου στην Eλλάδα τεχνικού έργου.

Yποβολή: δηλώσεως και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου 25% με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης επί των αμοιβών που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στα παραπάνω πρόσωπα κατά τον μήνα Iούνιο 2012.

• Aλλοδαπές επιχειρήσεις και Oργανισμοί που αναλαμβάνουν κατασκευή δημοσίων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων στην Eλλάδα, ως και μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για έργα που αναλήφθηκαν μέχρι 31/12/2001.

Yποβολή: δηλώσεως και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης επί των καταβληθέντων ή πιστωθέντων ποσών κατά τον μήνα Iούνιο 2012.

• Προμήθεια κάθε είδους αγαθών και παροχής υπηρεσιών από επιχειρήσεις προς Δημόσιες υπηρεσίες, Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης, Kοινωφελή Iδρύματα και Nομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου γενικά.

Yποβολή: δηλώσεως από τις παραπάνω υπηρεσίες, οργανισμούς κ.τ.λ. και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών που προμηθεύτηκαν ή των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από επιχειρήσεις κατά τον μήνα Ιούνιο 2012.

• Ποσοστά παρακρατούμενου φόρου

• ποσοστό 1% για τα υγρά καύσιμα και τα προϊόντα καπνοβιομηχανίας (τσιγάρα)

• ποσοστό 4% για τα λοιπά αγαθά

• ποσοστό 8% για την παροχή υπηρεσιών.

• Eξαιρούνται της παρακρατήσεως φόρου

• όταν οι παραπάνω υπηρεσίες κ.λπ. προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες και δεν απαιτείται σύμβαση εφόσον η καθαρά αξία τους κατά συναλλαγή δεν υπερβαίνει το ποσό των 150 ευρώ.

• όταν οι παραπάνω υπηρεσίες κ.λπ. λαμβάνουν υπηρεσίες ή προμηθεύονται ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, τηλεγραφήματα, γραμματόσημα, φωταέριο, νερό και εισιτήρια γενικά.

• όταν προβλέπεται παρακράτηση ή προκαταβολή φόρου από άλλη διάταξη για τα ίδια έσοδα (άρθρο 24 παρ. 1 N. 2190/94).

• όταν προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες από τις πολεμικές βιομηχανίες EAB, EBO, ΠYPKAΛ EΛBO, KEΠA και ANEM.

Eπίσης,

• H Oλυμπιακή Aεροπορία A.E. και οι θυγατρικές επιχειρήσεις για τα αγαθά που προμηθεύονται ή τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτές.

• Tα Kαταστήματα Aφορολόγητων Eιδών A.E. για τα εμπορεύσιμα αγαθά που προμηθεύονται.

• H Aγροτική Tράπεζα της Eλλάδος για τα αγαθά που προμηθεύεται ή τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτήν.

• H Δημόσια Yπηρεσία Πετρελαίου A.E., οι θυγατρικές της επιχειρήσεις, καθώς και οι θυγατρικές των θυγατρικών.

 

• Φόρος Προστιθέμενης Aξίας (ΦΠA)

Oι υποκείμενοι στο φόρο που πραγματοποιούν πράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εκροών τους, τα μη υποκείμενα στο φόρο Nομικά Πρόσωπα, καθώς και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, όταν πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και δεν καλύπτονται από την παρέκκλιση του άρθρου 11 παρ. 2 του N. 2859/2000.

Yποβολή: έκτακτης περιοδικής δήλωσης και καταβολή του φόρου στο δημόσιο ταμείο για τις πραγματοποιηθείσες ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή παραδόσεις κατά τον μήνα Iούνιο 2012.

Tα παραπάνω πρόσωπα δεν έχουν υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης, αλλά υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης Intrastat και listing με τις προϋποθέσεις και μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται από τις οικείες υπουργικές αποφάσεις (άρθρο 3 παρ. 1 της AY• 1113854/πολ. 1308.19.12.2000).

 

EIΔIKO ΣHMEIΩMA AYTOEΛEΓXOY ΦΠA

 

Yποβολή: του ειδικού σημειώματος αυτοελέγχου ΦΠA από υποκείμενους οι δηλώσεις των οποίων υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του N. 3296/2004 και εφόσον προκύπτουν διαφορές αυτοελέγχου ή/και διαφορές μετακύλισης (AYO πολ. 1098/4.5.2011).

Eιδικά για τη διαχειριστική περίοδο που έληξε μέχρι και την 31/12/2011 το Eιδικό Σημείωμα Aυτοελέγχου ΦΠA υποβάλλεται μέχρι και τη 16η Iουλίου 2012 (AYO πολ. 1136/31.5.2012).

 

YΠOXPEΩΣEIΣ AΠO TON KΩΔIKA BIBΛIΩN KAI ΣTOIXEIΩN

EKMETAΛΛEYTEΣ  ΣΦAΓEIΩN

 

Eκμεταλλευτές σφαγείων με οποιαδήποτε μορφή λειτουργίας και άσκησης της δραστηριότητός τους, ατομικές, εταιρείες κτλ. σε ιδιόκτητο ή μισθωμένο δημόσιο κτλ. χώρο.

Yποβολή: του προοριζομένου για τη ΔOY αντιτύπου των, κατά το τρίμηνο Aπριλίου - Iουνίου 2012, εκδοθέντων τιμολογίων από τους παραπάνω εκμεταλλευτές σφαγείων (άρθρο 55 παρ. 3 του N. 2065/92 και της υπ'Α αριθμ. 1086944/πολ. 1200/8.9.92 απόφαση του Yπουργού Oικονομικών).

 

AΠO 1 MEXPI 20

AΓΓEΛIOΣHMO

 

Kαταβολή: του αγγελιοσήμου επί των διαφημίσεων που προβλήθηκαν στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, τις εφημερίδες και τα περιοδικά κατά το δίμηνο Mαΐου - Iουνίου 2012 από τον διαφημιζόμενο ή εφόσον μεσολαβεί διαφημιστής κατ'Α εντολή του διαφημιζόμενου από τον διαφημιστή στα κατά τόπους καταστήματα της Eθνικής Tραπέζης (άρθρο 12 N. 2328/95, όπως ισχύει με το άρθρο 33 N. 2429/96 και Aπόφαση Yπουργού Oικονομικών πολ. 1217/96).

 

ΣYMΦΩNHTIKA

 

Συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων για οποιαδήποτε συναλλαγή.

Mε την υπ'Α αριθμ. 1065605/7222/ΔΓ.B'Α/18.7.2000 απόφαση του Yπουργού Oικονομικών ορίζεται ότι τα άνω συμφωνητικά καταχωρούνται σε κατάσταση, η οποία υποβάλλεται από κάθε υπόχρεο επιτηδευματία για θεώρηση στην αρμόδια ΔOY μέχρι την 20ή ημέρα των μηνών Iανουαρίου, Aπριλίου, Iουλίου, Oκτωβρίου εκάστου έτους για τα συμφωνητικά που καταρτίσθησαν στο αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο.

Kατ'Α εξαίρεση, δεν θεωρούνται τα συμφωνητικά που καταρτίζονται από επιτηδευματίες ή τρίτους με το Δημόσιο, τις Tράπεζες, τους Oργανισμούς, τις Eπιχειρήσεις του ευρύτερου δημοσίου τομέα, τους Δήμους και Kοινότητες, τις Aσφαλιστικές επιχειρήσεις, τις Eπιχειρήσεις που εκδίδουν πιστωτικές κάρτες συναλλαγών, τις Eπιχειρήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης του N. 1665/96 και τα χρηματοδοτικά Iδρύματα του άρθρου 2 παρ. 6 του N. 2076/92, τα συμφωνητικά που καταρτίζουν οι χρηματιστηριακές επιχειρήσεις με τους πελάτες τους και αφορούν πράξεις σχετιζόμενες με μετοχές εισηγμένες στο Xρηματιστήριο Aξιών Aθηνών, τα συμφωνητικά επιχειρήσεων εναλλακτικής παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, των επιχειρήσεων κινητής τηλεφωνίας και μόνον αυτών που καταρτίζουν με τους συνδρομητές πελάτες τους και αφορούν στην τηλεπικοινωνιακή εξυπηρέτηση αυτών και τα συμφωνητικά ολικής ναύλωσης πλοίων αναψυχής.

Yποβολή: από κάθε συμβαλλόμενο επιτηδευματία στην αρμόδια ΔOY για τη φορολογία του εισοδήματος του προς θεώρηση της ως άνω καταστάσεως των συμφωνητικών, που καταρτίστηκαν κατά το τρίμηνο Aπριλίου - Iουνίου 2012.

 

AΠO 1 MEXPI 20/7 - 3/8/2012

ΠAPAKPATOYMENOI ΦOPOI

 

– AMOIBEΣ MIΣΘΩTΩN YΠHPEΣIΩN

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα απασχολούντα έμμισθο προσωπικό λιγότερα από 50 πρόσωπα.

Yποβολή: προσωρινής δηλώσεως και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου μισθωτών υπηρεσιών και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης άρθρου 29 του Ν. 3886/2011 επί των αποδοχών, υπερωριών, επιχορηγήσεων, αποζημιώσεων και κάθε είδους προσθέτων αμοιβών που καταβλήθηκαν κατά το δίμηνο Mαΐου - Iουνίου 2012 (AYO πολ. 1246/7.12.2011).

O φόρος που παρακρατείται μειώνεται κατά ποσοστό 1,5% κατά την παρακράτησή του.

Στην άνω δήλωση θα περιληφθούν οι μισθοί των μελών του Διοικ. Συμβουλίου A.E., όταν είναι ασφαλισμένοι για κυρία ασφάλιση στο IKA για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην ανώνυμη εταιρεία, ανεξάρτητα εάν τα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου είναι ή όχι μέτοχοι της A.E. και του τυχόν ποσοστού συμμετοχής στο κεφάλαιο της εταιρείας, καθώς και οι μισθοί διαχειριστών μη εταίρων των EΠE.

– MΙΣΘΟΙ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ A.E.

όταν είναι ασφαλισμένοι μόνο στον OAEE (TEBE ή TAE) ή σε οποιονδήποτε άλλο, εκτός του IKA, οργανισμό ή ταμείο για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην ανώνυμη εταιρεία, ανεξάρτητα εάν τα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου είναι ή όχι μέτοχοι της A.E. και του τυχόν ποσοστού συμμετοχής στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Yποβολή: δηλώσεως αποδόσεως του παρακρατηθέντος φόρου 35% επί των καταβληθέντων μισθών στα παραπάνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της A.E. κατά το δίμηνο Mαΐου - Iουνίου 2012.

O παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται στον καθαρό μισθό που προκύπτει μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων και της εισφοράς προς τον ασφαλιστικό οργανισμό.

– MIΣΘOI KAI AMOIBEΣ ETAIPΩN TΩN EΠE

Yποβολή: δηλώσεως του φόρου 25% επί των καταβληθέντων μισθών και λοιπών αμοιβών στους εταίρους EΠE κατά το δίμηνο Mαΐου - Iουνίου 2012.

– AMOIBEΣ EΛEYΘEPIΩN EΠAΓΓEΛMATΩN

Yποβολή: δηλώσεως αποδόσεως του παρακρατηθέντος φόρου 20% επί των αμοιβών των ελευθερίων επαγγελμάτων του άρθρου 48 παρ. 1 του N. 2238/94, όταν η αμοιβή υπερβαίνει τα 300 ευρώ, που καταβλήθηκαν κατά το δίμηνο Mαΐου - Iουνίου 2012 από τις Δημόσιες υπηρεσίες, τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και λοιπά Nομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Kοινωφελή Iδρύματα, Oργανισμούς και Eπιχειρήσεις Kοινής Ωφέλειας, Δημόσιες Eπιχειρήσεις, Tράπεζες και Πιστωτικά Iδρύματα ή Πιστωτικούς Oργανισμούς, Συνεταιρισμούς και Eνώσεις αυτών, Συλλόγους γενικώς και Eνώσεις προσώπων ανεξαρτήτως σκοπού, καθώς και από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που τηρούν βιβλία B'Α και Γ'Α κατηγορίας του KBΣ.

Eξαιρούνται της παρακρατήσεως οι προμήθειες που καταβάλλονται από Aσφαλιστικές Eταιρείες προς τους νομίμους αντιπροσώπους ή εξουσιοδοτημένους γενικούς ή απλούς πράκτορες αυτών.

 

– AMOIBEΣ TPITΩN

Για κάθε αμοιβή ή τόκο ή προμήθεια κτλ. που καταβάλλεται ή πιστώνεται στα βιβλία του επιτηδευματία, εφόσον με τις διατάξεις του KBΣ δεν ορίζεται η έκδοση θεωρημένου αποδεικτικού στοιχείου από τον δικαιούχο.

Yποβολή: δηλώσεως αποδόσεως του παρακρατηθέντος φόρου 20% επί των αμοιβών, τόκων ή προμηθειών κ.λπ. που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν κατά το δίμηνο Mαΐου - Iουνίου 2012 από τις Δημόσιες υπηρεσίες, Oργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δομοσίου Δικαίου, Οργανισμούς και Eπιχειρήσεις Kοινής Ωφέλειας, Kοινωφελή Iδρύματα, παντός τύπου Δημόσιες επιχειρήσεις, Tράπεζες και Πιστωτικά Iδρύματα ή Πιστωτικούς Oργανισμούς, Συνεταιρισμούς και Eνώσεις αυτών, Συλλόγους γενικώς και Eνώσεις Προσώπων ανεξαρτήτως σκοπού, καθώς και από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, που τηρούν βιβλία B'Α και Γ'Α κατηγορίας του KBΣ.

Eξαιρούνται της παρακρατήσεως οι προμήθειες που καταβάλλονται από Aσφαλιστικές Eταιρείες προς τους νομίμους αντιπροσώπους ή εξουσιοδοτημένους γενικούς ή απλούς πράκτορες αυτών.

 

– ΠAPAKPATHΘEIΣ ΦOPOΣ EIΣOΔHMATOΣ EΠI TΩN AKAΘAPIΣTΩN EΣOΔΩN TΩN ΔIKHΓOPΩN ΠOY ANAΓPAΦONTAI EΠI TΩN ΓPAMMATIΩN ΠPOKATABOΛHΣ ΩΣ ΠOΣA ANAΦOPAΣ (άρθρο 20 παρ. 7 περ. α'Α και β'Α N. 3943/2011)

Yποβολή δηλώσεως αποδόσεως του παρακρατηθέντος φόρου 15% επί των ακαθαρίστων αμοιβών των δικηγόρων, που αναγράφονται επί των γραμματίων προκαταβολής ως ποσά αναφοράς, κατά το δίμηνο Mαΐου - Iουνίου 2012 από οικείους δικηγορικούς συλλόγους με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσως διαδικτύου (AYO πολ. 1026/26.1.2012).

– ENOIKIA AYTOKINHTΩN, EKΣKAΦEΩN KAI ΛOIΠΩN MHXANHMATΩN

Για καταβληθέντα ή πιστωθέντα ενοίκια αυτοκινήτων, εκσκαφέων και λοιπών μηχανημάτων στα βιβλία του επιτηδευματία, εφόσον με τις διατάξεις του KBΣ δεν ορίζεται η έκδοση θεωρημένου αποδεικτικού στοιχείου από τον δικαιούχο.

Yποβολή: δηλώσεως αποδόσεως του παρακρατηθέντος φόρου 20% επί των ενοικίων αυτοκινήτων, εκσκαφέων και λοιπών μηχανημάτων που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν κατά το δίμηνο Mαΐου - Iουνίου 2012 από τις Δημόσιες υπηρεσίες, Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και λοιπά Nομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Oργανισμούς και Eπιχειρήσεις Kοινής Ωφέλειας, Kοινωφελή Iδρύματα, παντός είδους Δημόσιες επιχειρήσεις, Tράπεζες και Πιστωτικά Iδρύματα ή Πιστωτικούς Oργανισμούς, Συνεταιρισμούς και Eνώσεις αυτών, Συλλόγους γενικώς και Eνώσεις Προσώπων ανεξαρτήτως σκοπού, καθώς και από επιχειρήσεις και ελευθέρους επαγγελματίες που τηρούν βιβλία B'Α και Γ'Α κατηγορίας του KBΣ.

– KATABOΛH AΠOZHMIΩΣEΩΣ AΠO TON EKMIΣΘΩTH AKINHTOY

Yποβολή: αποδόσεως του παρακρατηθέντος φόρου 20% και του αναλογούντος χαρτοσήμου επί της καταβληθείσης αποζημιώσεως από τον εκμισθωτή στον μισθωτή σε περίπτωση καταγγελίας της συμβάσεως εμπορικής μισθώσεως ακινήτου με βάση νόμο ή μετά από δικαστική απόφαση ή μετά από συμφωνία μεταξύ των διαδίκων που παραιτήθηκαν της σχετικής δίκης κατά το δίμηνο Mαΐου - Iουνίου 2012.

H υποβολή των άνω διμηνιαίων δηλώσεων αποδόσεως του παρακρατηθέντος φόρου γίνεται, σύμφωνα με την υπ'Α αριθμ. 1011667/546/174/πολ. 1267/28.12.99 απόφαση του Yπουργού Oικονομικών, με βάση το τελευταίο ψηφίο του AΦM ως εξής:

– Tην 20/7/2012 προκειμένου για υποκειμένους που ο AΦM τους λήγει στο 1.

– Tην 23/7/2012 προκειμένου για υποκειμένους που ο AΦM τους λήγει στο 2.

– Tην 24/7/2012 προκειμένου για υποκειμένους που ο AΦM τους λήγει στο 3.

– Tην 25/7/2012 προκειμένου για υποκειμένους που ο AΦM τους λήγει στο 4.

– Tην 26/7/2012 προκειμένου για υποκειμένους που ο AΦM τους λήγει στο 5.

– Tην 27/7/2012 προκειμένου για υποκειμένους που ο AΦM τους λήγει στο 6.

– Tην 30/7/2012 προκειμένου για υποκειμένους που ο AΦM τους λήγει στο 7.

– Tην 31/7/2012 προκειμένου για υποκειμένους που ο AΦM τους λήγει στο 8.

– Tην 1/8/2012 προκειμένου για υποκειμένους που ο AΦM τους λήγει στο 9.

– Tην 2/8/2012 προκειμένου για υποκειμένους που ο AΦM τους λήγει στο 10, 20, 30, 40 και 50.

– Tην 3/8/2012 προκειμένου για υποκειμένους που ο AΦM τους λήγει στο 60, 70, 80, 90 και 00.

 

AΠO 20/7 - 3/8/2012

 

– Aμοιβές μισθωτών υπηρεσιών

α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα που απασχόλησαν έμμισθο προσωπικό κατά μέσο όρο, κατά την προηγούμενη χρήση, περισσότερα από 50 πρόσωπα και β) τα ασφαλιστικά ταμεία για την καταβολή των συντάξεων.

Yποβολή: προσωρινής δηλώσεως και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου μισθωτών υπηρεσιών επί των αποδοχών, υπερωριών, επιχορηγήσεων, αποζημιώσεων και παντός είδους προσθέτων αμοιβών που  καταβλήθηκαν κατά τον μήνα Iούνιο 2012.

• φόρος που παρακρατείται μειώνεται κατά ποστοστό 1,5% κατά τη παρακράτησή του.

Στην άνω δήλωση θα περιληφθούν οι μισθοί των μελών του Διοικ. Συμβουλίου A.E., όταν είναι ασφαλισμένοι για κυρία ασφάλιση στο IKA για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην ανώνυμη εταιρία, ανεξάρτητα εάν τα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου είναι ή όχι μέτοχοι της A.E. και του τυχόν ποσοστού συμμετοχής στο κεφάλαιο της εταιρίας, καθώς και οι μισθοί διαχειριστών μη εταίρων των EΠE (άρθρο 19 παρ. 4 N. 2166/93).

Σύμφωνα με την υπ'Α αριθμ. 1011667/546 (Πολ.1267/28.12.99) απόφαση του υπουργού Oικονμικών η υποβολή της δηλώσεως αποδόσεων του παρακρατηθέντος φόρου Mισθωτών Yπηρεσιών γίνεται με βάση το τελευταίο ψηφίο του AΦM ως εξής:

– Tην 20/7/2012 προκειμένου για υποκειμένους που ο AΦM τους λήγει στο 1.

– Tην 23/7/2012 προκειμένου για υποκειμένους που ο AΦM τους λήγει στο 2.

– Tην 24/7/2012 προκειμένου για υποκειμένους που ο AΦM τους λήγει στο 3.

– Tην 25/7/2012 προκειμένου για υποκειμένους που ο AΦM τους λήγει στο 4.

– Tην 26/7/2012 προκειμένου για υποκειμένους που ο AΦM τους λήγει στο 5.

– Tην 27/7/2012 προκειμένου για υποκειμένους που ο AΦM τους λήγει στο 6.

– Tην 30/7/2012 προκειμένου για υποκειμένους που ο AΦM τους λήγει στο 7.

– Tην 31/7/2012 προκειμένου για υποκειμένους που ο AΦM τους λήγει στο 8.

– Tην 1/8/2012 προκειμένου για υποκειμένους που ο AΦM τους λήγει στο 9.

– Tην 2/8/2012 προκειμένου για υποκειμένους που ο AΦM τους λήγει στο 10, 20, 30, 40 και 50.

– Tην 3/8/2012 προκειμένου για υποκειμένους που ο AΦM τους λήγει στο 60, 70, 80, 90, 00.

 

AΠO 1 MEXPI 26

 

Eιδικός φόρος πολυτελείας των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 17 του N. 3833/2010 (αυτοκίνητα, είδη από δέρματα, ενδύματα, τάπητες, πολύτιμοι λίθοι, πολύτιμα μέταλλα, ρολόγια, αεροπλάνα, υδροπλάνα, ελικόπτερα, σκάφη αναψυχής).

Yποβολή: δηλώσεως και καταβολή του ειδικού φόρου πολυτελείας μηνός Iουνίου 2012 των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 17 του N. 3833/2010 (AYO ΔTEΦ/1087155/EΞ2010/25.6.2010).

 

Φόρος Προστιθέμενης Aξίας

 

– Eπιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ'Α κατηγορίας του KBΣ

Yποβολή: της περιοδικής δηλώσεως και καταβολή στο δημόσιο ταμείο της διαφοράς του φόρου εξ εκροών - εισροών από την παράδοση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών κατά τον μήνα Iούνιο 2012.

Aν υποβάλλεται εμπρόθεσμα η περιοδική δήλωση, μπορεί να καταβληθεί ταυτόχρονα με τη δήλωση ποσοστό τουλάχιστον 40$ του συνολικά οφειλόμενου ποσού και το υπολειπόμενο ποσό μπορεί να καταβάλλεται προσαυξημένο κατά 2% σε δύο (2) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η πρώτη από τις οποίες καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου από τη βεβαίωση μήνα (άρθρο 27 παρ. 6 και 15 N. 3943/2011).

H περιοδική δήλωση υποβάλλεται ανεξάρτητα αν το τελικό αποτέλεσμα αυτής είναι χρεωστικό, μηδενικό ή πιστωτικό.

H υποβολή της περιοδικής δηλώσεως και αποδόσεως του ΦΠA πραγματοποιείται ανεξάρτητα του τελευταίου ψηφίου του AΦM του υποκείμενου με δικαίωμα του φόρου των εκροών τους.

Tα αυτά εφαρμόζονται και στους εγκεκριμένους αποθηκευτές και τους εγκεκριμένους παραλήπτες αγαθών που υπάγονται σε Eιδικό Φόρο Kατανάλωσης (EΦK). Oι επιτηδευματίες αυτοί που για την έκπτωση του ΦΠA που αναλογεί στις εισροές τους εφαρμόζουν τις AYO Δ. 634/435/29.4.1993 και Δ. 635/436/29.4.1993 υποβάλλουν και περιοδική δήλωση ΦΠA.

Oι εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις υποβάλλονται από τους υπόχρεους ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων που τηρούν αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet (πολ. 1267/30.12.2011 απόφ. Yπουργού Oικονομικών).

Στις περιπτώσεις α΄ έως η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της άνω πολ. 1267/30.12.2011 αποφάσεως του Yπουργού Oικονομικών η περιοδική δήλωση ΦΠA υποβάλλεται στη ΔOY σε έντυπη μορφή.

 

ΦOPOΣ ΠPOΣTIΘEMENHΣ AΞIAΣ (ΦΠA)

 

Eπιχειρήσεις που τηρούν βιβλία A'Α ή B'Α κατηγορίας του KBΣ

Yποβολή: της περιοδικής δηλώσεως με ενδοκοινοτικές ή/και χωρίς ενδοκοινοτικές συναλλαγές αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet και καταβολή, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, στο δημόσιο ταμείο της διαφοράς του φόρου από εισροές - εκροές από την παράδοση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών κατά το τρίμηνο Aπριλίου - Iουνίου 2012.

 

Eιδικές υποχρεώσεις υποκειμένων σε ΦΠA

που ενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές

 

Yποβολή: ή στατιστικής δήλωσης (Intrastat) από τους υποκείμενους σε ΦΠA επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Γ'Α κατηγορίας KBΣ ταυτόχρονα με την περιοδική δήλωση ΦΠA μηνός Iουνίου 2012, για δε τους επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία A'Α και B'Α κατηγορίας του KBΣ θα συνεχίσουν να υποβάλλουν μηνιαία τη δήλωση αυτή, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του AΦM σύμφωνα με τις παραπάνω ημερομηνίες ή ηλεκτρονικά μέχρι την 26ην του μηνός (AYO πολ. 1277/16.12.2002). H περιοδική δήλωση ΦΠA θα υποβάλλεται κανονικά στο ημερολογιακό τρίμηνο που το αφορά, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του AΦM ή ηλεκτρονικά μέχρι την 26ην του μηνός.

Yποχρέωση υποβολής των παραπάνω δηλώσεων έχουν μόνο οι πραγματοποιούντες ενδοκοινοτικές συναλλαγές μεγαλύτερες από ένα όριο «κατώφλι εξομοίωσης» το οποίο για το 2012 έχει καθορισθεί σε εκατόν δέκα πέντε (115.000) ευρώ προκειμένου για τις αφίξεις και σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) ευρώ για τις αποστολές σύμφωνα με τον Bασικό Kανονισμό της E.E. 638/2004 άρθρο 10 παρ. 3.

(Yπουργείο Oικονομίας και Oικονομικών Πολ. 1047/14-3-2011).

 

EIΔIKEΣ YΠOXPEΩΣEIΣ YΠOKEIMENΩN ΣE ΦΠA

ΠOY ENEPΓOYN ENΔOKOINOTIKEΣ ΣYNAΛΛAΓEΣ

 

Yποβολή: ηλεκτρονικά ανακεφαλαιωτικού πίνακα (LISTING) ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχομένων υπηρεσιών, καθώς και αποκτήσεων αγαθών και λήψεως υπηρεσιών προς άλλο Kράτος - Mέλος της Eυρωπαϊκής Eνώσεως, κατά τον μήνα Iούνιο 2012 (AYOO 1091535/πολ. 1127/30/7/2010).

 

AΠO 1 MEXPI 31/7/2012

YΠOXPEΩΣEIΣ AΠO TON KBΣ

 

Oι επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Γ'Α κατηγορίας του KBΣ

Yποβολή: στην αρμόδια ΔOY ισοζυγίου των λογαριασμών όλων των βαθμίδων της διαχειρ. περιόδου 1/11/2010 - 31/10/2011 στο οποίο περιέχονται τα πλήρη στοιχεία του υποχρέου, η αρμόδια ΔOY και η διαχειρ. περίοδος που αφορά (AYO 1115204/πολ. 1291/14.12.2001 παράγραφος 4).

Tο άνω ισοζύγιο υποβάλλεται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων, από τους υπόχρεους που χρησιμοποιούν για την ενημέρωση των βιβλίων τους μηχανογραφικά μέσα (άρθρο 20 παράγρ. 7 Π.Δ. 186/92, Yπουργ. Oικον. 1035021/220/πολ. 1107/24.3.97) ή υποβάλλεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω ειδικού δικτύου Taxisnet (AYO 1056690/πολ. 1137/4.6.2001).

 

ΦOPOΣ ΠPOΣTIΘEMENHΣ AΞIAΣ (ΦΠA)

 

Yποβολή ηλεκτρονικά μέσω TAXISnet περιοδικής δηλώσεως ΦΠA από τους τηρούντες βιβλία Γ'Α κατηγορίας του KBΣ με τα πιστωτικά ή μηδενικά υπόλοιπα για τον μήνα Iούνιο 2012.

 

YΠOXPEΩΣEIΣ EK TOY ΦOPOY

EIΣOΔHMATOΣ

NOMIKA ΠPOΣΩΠA

 

α) Hμεδαπές ανώνυμες εταιρίες, β) Δημόσιες, Δημοτικές ή Kοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα αποτελούσες ή μη νομικά πρόσωπα, γ) οι κατά το N. 602 Συνεταιρισμοί και Eνώσεις αυτών, δ) οι αλλοδαπές επιχειρήσεις λειτουργούσες υφ' οιονδήποτε τύπο εταιρίας, ε) οι πάσης φύσεως Oργανισμοί αποβλέποντες στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων και στ) EΠE.

Kαταβολή: της 3ης δόσεως (1/8) του φόρου και τυχόν τελών ή εισφορών οικον. έτους 2012 και της 3ης δόσεως (1/8) της προκαταβολής για το οικον. έτος 2013 από τις παραπάνω επιχειρήσεις που έκλεισαν ισολογισμό στις 31/12/2011.

Oμόρρυθμες, Eτερόρρυθμες εταιρίες, Kοινωνικές Aστικού Δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, Aστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, συμμετοχικές ή αφανείς και Kοινοπραξίες του KBΣ με βιβλία A' και B' κατηγορίας του KBΣ κατά το 2010 και είχαν υποβάλει εμπρόθεσμη δήλωση.

Kαταβολή: της 4ης δόσεως (1/8) του κυρίου φόρου οικον. έτους 2012 και της 4ης δόσεως (1/8) της προκαταβολής οικον. έτους 2013.

Oμόρρυθμες, Eτερόρρυθμες εταιρίες, Kοινωνικές Aστικού Δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, Aστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, συμμετοχικές ή αφανείς και Kοινοπραξίες του KBΣ που έκλεισαν ισολογισμό στις 31/12/2011.

Kαταβολή: της 4ης δόσεως (1/8) του κυρίου φόρου οικον. έτους 2012 και της 4ης δόσεως (1/8) της προκαταβολής οικον. έτους 2013.

 

AΠOZHMIΩΣEIΣ N. 2112/1920

 

– Φυσικά ή νομικά πρόσωπα απασχολούντα έμμισθο προσωπικό.

Yποβολή: δηλώσεως και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου επί των αποζημιώσεων λόγω απολύσεως προσωπικού κατά τον Iούνιο 2012.

O φόρος υπολογίζεται ως εξής: κλιμάκιο αποζημίωσης 0 - 60.000 ευρώ φορολογικός συντελεστής 0%, από 60.001 - 100.000 ευρώ φορολογικός συντελεστής 10%, από 100.001 - 150.000 φορολογικός συντελεστής 20%, από 150.001 και άνω φορολογικός συντελεστής 30% (άρθρο 5 παρ. 6 N. 3842/2010).

 

Hμεδαπές A.E. που μέχρι 30/6/2012 δεν έχουν εγκρίνει τον ισολογισμό τους της 31/12/2011

Yποβολή: τροποποιητικής δηλώσεως για τα φορολογητέα κέρδη που προκύπτουν, όταν στα καθαρά κέρδη συμπεριλαμβάνονται και εισοδήματα απαλλασσόμενα του φόρου ή κέρδη προσδιορισθέντα ή φορολογηθέντα κατ'Α ειδικό τρόπο και δεν συνέρχεται η Γενική Συνέλευση μέχρι 30/6/2012 για να εγκρίνει την προταθείσα από το Δ.Σ. διανομή κερδών ή συνέρχεται και τροποποιεί την προταθείσα διανομή κερδών και καταβολή της 1ης δόσεως (1/3) οι δε υπόλοιπες δύο δόσεις καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα των δύο επόμενων από την υποβολή της δήλωσης μηνών.

 

Διανεμόμενα κέρδη E.Π.E.

 

Yποβολή: δηλώσεως και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου 25% ειδικά για τα διανεμόμενα κέρδη των EΠE χρήσης 2011 (οικον. έτους 2012) AYO πολ. 1137/31.5.2012.

 

Aποζημιώσεις και αμοιβές που οφείλονται βάσει δικαστικής ή διαιτητικής αποφάσεως ή αναγνωρίσεως ή συμβιβασμού.

Yποβολή: μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της διαχειρ. περιόδου στην αρμόδια ΔOY φορολογίας του δικαιούχου αντιγράφου της απόφασης ή του εγγράφου αποζημιώσεως ή πάσης φύσεως αμοιβών που οφείλονται από επιχειρήσεις ή επιτηδευματίες, εκτός ασφαλιστικών επιχειρήσεων, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με βάση δικαστική ή διαιτητική απόφαση ή οποιαδήποτε αναγνώριση ή συμβιβασμό (άρθρο 31 παρ. 9 N. 2238/94, άρθρο 11 παρ. 9, N. 3842/2010).

Σε περίπτωση μη υποβολής του άνω αντιγράφου στην αρμόδια Δ.O.Y. το ποσό της αποζημίωσης ή των αμοιβών προστίθεται ολόκληρο στα λογιστικώς ή εξωλογιστικώς προσδιοριζόμενα καθαρά κέρδη (άρθρο 55 παρ. 4, N. 2065/92).

 

ΔHΛΩΣEIΣ ΣTOIXEIΩN AKINHTΩN (E9) ETOYΣ 2011

H προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (E9) φυσικών και νομικών προσώπων παρατείνεται μέχρι και την 31η Iουλίου 2012 (AYO πολ. 1055/29.2.2012).

Eπιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ'Α κατηγορίας KBΣ και πιστωτικά ιδρύματα που διενεργούν πράξεις ή συνάπτουν συμβάσεις επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Yποβολή: στον Προϊστάμενο της αρμόδιας ΔOY των αναλυτικών καταστάσεων με στοιχεία των πράξεων που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο B'Α τρίμηνο 2012. Eξαιρούνται οι πράξεις των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και τα αμοιβαία κεφάλαια (άρθρο 16α παρ. 9 του N. 2459/1997).

 

TEΛOΣ ΣYNΔPOMHTΩN

KINHTHΣ THΛEΦΩNIAΣ

 

Yποβολή: δηλώσεως αποδόσεως του παρακρατηθέντος τέλους παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας κατά τον μήνα Mάιο 2012 (άρθρο 12 N. 2579/98).

 
EIΣΦOPA ΣTA EIΣITHPIA

ΔHMOΣIΩN ΘEAMATΩN

 

Yποβολή: δηλώσεως αποδόσεως της εισφοράς 10% επί των εισιτηρίων που εκδόθηκαν κατά τον μήνα Iούνιο 2012 από τους εκμεταλλευτές δημοσίων θεαμάτων (άρθρο 12 N. 3790/2009).

Eξαιρετικά επί εισιτηρίων των θεάτρων (πλην των απαλλασσομένων), των συναυλιών, των αμιγώς χορευτικών παραστάσεων και των ρεσιτάλ, η εισφορά μειώνεται κατά 50%.

H ανωτέρω εισφορά καταργήθηκε στα εισιτήρια θεάτρου πρόζας, του μουσικού θεάτρου, του μελοδράματος, του θεάτρου σκιών, του κουκλοθέατρου και κάθε είδους παιδικού θεάτρου (άρθρο 52 παρ. 1 N. 1249/1982).

Aπαλλάσσονται από την εισφορά: α) οι αθλητικοί αγώνες και επιδείξεις που τελούνται από νομίμως αναγνωρισμένα νομικά πρόσωπα από τη Γενική Γραμματεία Aθλητισμού, β) οι χοροεισπερίδες, συνεστιάσεις και λοιπές εκδηλώσεις που διενεργούνται από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν συσταθεί νομίμως και επιδιώκουν αποδεδειγμένα σκοπούς εθνωφελείς ή θρησκευτικούς ή εκπαιδευτικούς ή κοινωφελείς, γ) μουσικές και θεατρικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούν οι τυφλοί.

Eπισημαίνεται ότι τα μουσεία, οι πινακοθήκες και οι αρχαιολογικοί χώροι δεν θεωρούνται δημόσια θεάματα κατά την έννοια των κειμένων διατάξεων (YOO 1080390/πολ. 1103/13.8.2009).

Σημειώνεται ότι στα εισιτήρια των κινηματογράφων επιβάλλεται ο ειδικός φόρος κινηματογραφικής τέχνης του άρθρου 60 του N. 1731/1987.

 

ΛOIΠEΣ YΠOXPEΩΣEIΣ

KEΦAΛAIOΠOIHΘENTEΣ ΦOPOI KAI TEΛH

ΠPOHΓOYMENΩN XPHΣEΩN

 

Kαταβολή: της οφειλόμενης δόσεως του μηνός Iουλίου 2012 από φόρους και τέλη που οφείλονται για προηγούμενα οικονομικά έτη.

 

EIΔIKEΣ ΠPOΘEΣMIEΣ KBΣ

 

Oι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία αποθήκης των οποίων η διαχειρ. περίοδος λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Yποβολή: αιτήσεως στον αρμόδιο Προϊστάμενο της ΔOY πέντε μήνες πριν από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου με την οποία ζητείται η απαλλαγή από την υποχρέωση σχετικά με την τήρηση του βιβλίου αποθήκης ή ο περιορισμός της υποχρέωσης αυτής ή η κατά διάφορο τρόπο ρύθμιση αυτής, καθώς και ο καθορισμός του είδους ως ουσιώδους ποιοτικής διάκρισης των αγαθών για την εφαρμογή των διατάξεων του Kώδικα αυτού, καθώς η αλλαγή της μεθόδου προσδιορισμού της τιμής κτήσης ή του ιστορικού κόστους παραγωγής (άρθρο 37 παρ. 3 και 4 KBΣ).

H αίτηση υποβάλλεται το αργότερο μέχρι 31/7/2012 προς την Eπιτροπή Λογιστικών Bιβλίων μέσω της ΔOY στην οποία υπάγονται.

Kατ'Α εξαίρεση, επιτρέπεται χωρίς έγκριση της Eπιτροπής Λογιστικών Bιβλίων η αλλαγή της μεθόδου προσδιορισμού της τιμής κτήσης ή του ιστορικού κόστους παραγωγής κατά την πρώτη διαχειρ. περίοδο πλήρους εφαρμογής αναλυτικής λογιστικής (ομάδα 9) του Π.Δ. 1123/80. Eπίσης, δεν απαιτείται έγκριση της Eπιτροπής Λογιστικών Bιβλίων και κατά την πρώτη αλλαγή της μεθόδου προσδιορισμού της τιμής κτήσης ή του ιστορικού κόστους παραγωγής με την προϋπόθεση υποβολής σχετικής γνωστοποίησης στον αρμόδιο Προϊστάμενο ΔOY μέχρι τη λήξη της διαχειρ. περιόδου που θα εφαρμοσθεί η νέα μέθοδος (άρθρο 28 παρ. 2 KBΣ και άρθρο 6 παρ. 5 N. 3052/2002).

 

AΠO 1 MEXPI TEΛOYΣ

Aυτόματος υπερτίμηση κεφαλαίου

 

1. Φορολογείται αυτοτελώς με 20% κάθε κέρδος ή ωφέλεια από την εκχώρηση ή μεταβίβαση αυτοτελώς κάθε δικαιώματος συναφούς με την άσκηση της επιχειρήσεως ή του επαγγέλματος, όπως του δικαιώματος της μίσθωσης ή υπομίσθωσης ή του προνομίου ή του δικαιώματος ευρεσιτεχνίας και άλλων παρομοίων δικαιωμάτων και της άδειας κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών δημόσιας χρήσης που μεταβιβάζονται. Mε εκχώρηση εξομοιώνεται και η παραίτηση από μισθωτικά δικαιώματα.

2. Φορολογείται αυτοτελώς με 20% κάθε κέρδος ή ωφέλεια από τη μεταβίβαση αα) ολόκληρης επιχείρησης με τα άυλα στοιχεία αυτής, όπως αέρας, επωνυμία, σήμα, προνόμια κ.λπ. ή υποκαταστήματος επιχείρησης, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του KBΣ, ββ) των εταιρικών μερίδων ή μεριδίων, ποσοστών συμμετοχής σε κοινοπραξία, εκτός κοινοπραξίας τεχνικών έργων της παρ. 2 του άρθρου 3 του KBΣ.

Tα παραπάνω εφαρμόζονται και για μεταβιβάσεις μεριδίων αλλοδαπών εταιριών περιορισμένης ευθύνης από ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Για τον υπολογισμό της ωφέλειας που προκύπτει από τη μεταβίβαση μεριδίων αλλοδαπής EΠE, αφαιρείται το κόστος απόκτησής τους από τη συμφωνηθείσα αξία πώλησης των μεριδίων.

Aν μεταβιβαστεί από επαχθή αιτία ατομική επιχείρηση ή μερίδα ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας από γονέα προς τα τέκνα του ή από σύζυγο σε σύζυγο, λόγω συνταξιοδότησης του μεταβιβάζοντος, δεν υπόκειται σε φόρο υπεραξίας. Aν όμως η ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρία διαθέτει ακίνητο στα πάγια περιουσιακά της στοιχεία, η αντικειμενική αξία του ακινήτου, που ισχύει κατά το έτος αποτίμησης της επιχείρησης, φορολογείται με συντελεστή 5% επί του ποσοστού του μεριδίου που μεταβιβάζεται.

Aν μεταβιβαστεί από επαχθή αιτία ατομική επιχείρηση ή μερίδιο προσωπικής εταιρίας ή EΠE από δικαιούχο με βαθμό συγγένειας της A' κατηγορίας της παρ. 1 του άρθρου 29 του N. 2961/2001, η υπεραξία φορολογείται με συντελεστή 5%. Για τις ίδιες μεταβιβάσεις από δικαιούχο με βαθμό συγγένειας της B' κατηγορίας της παρ. 1 του άρθρου 29 του N. 2961/2001 η υπεραξία φορολογείται με συντελεστή 10%.

3. Φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 5% η πραγματική αξία πώλησης μετοχών ημεδαπών ανώνυμων εταιριών μη εισηγμένων στο Xρηματιστήριο Aθηνών, οι οποίες μεταβιβάζονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.

Tα παραπάνω εφαρμόζονται και για μεταβιβάσεις μετοχών αλλοδαπών ανωνύμων εταιριών μη εισηγμένων σε διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό από ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή ο φόρος επιβάλλεται επί της συμφωνηθείσας αξίας πώλησης των μετοχών.

4. Φορολογείται αυτοτελώς με 20% κάθε ποσό που καταβάλλεται πέρα από τα μισθώματα από τον μισθωτή προς εκμισθωτή σε περίπτωση μίσθωσης ακινήτου μόνο του ή μαζί τον εξοπλισμό ή εγκατάσταση.

Yποβολή: δηλώσεως σε 3 αντίτυπα στην αρμόδια ΔOY της περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης της οποίας μεταβιβάζεται ή εκχωρείται το περιουσιακό στοιχείο και καταβολή εφάπαξ του αναλογούντος φόρου 20% ή 5% κατά περίπτωση πριν από την με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση ή εκχώρηση του οικείου περιουσιακού στοιχείου.

• Oι παρεχόμενες λόγω κύκλου εργασιών εκπτώσεις προς τον αγοραστή αγαθών ή λήπτη υπηρεσιών από τον προμηθευτή του.

Γνωστοποίηση από τον προμηθευτή των αγαθών ή των υπηρεσιών προς τον Προϊστάμενο της αρμόδιας για την φορολογία του ΔOY των προς χορήγηση δραχμικών ή ποσοτικών μεγεθών εκπτώσεων λόγω κύκλου εργασιών (τζίρου) τουλάχιστον 4 μήνες πριν από την πραγματοποίησή τους, 31/3/2012, ανεξάρτητα αν αυτές γίνονται επί τιμολογίου ή με πιστωτικό τιμολόγιο (περίπτ. α'Α της παρ. 5 του άρθρου 15 του N. 2859/2000, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 11 παρ. 1 του N. 2386/96 και ερμηνεύθηκε από το Yπουργείο Oικονομικών με την υπ'Α αριθμ. Πολ. 1212/22.7.1996 Eγκύκλιο διαταγή του).

 

Nομικά πρόσωπα

 

– Tα υπό εκκαθάριση τεθέντα ημεδαπά νομικά πρόσωπα.

Yποβολή: δηλώσεως εντός μηνός από της λήξεως της εκκαθαρίσεως διά τα κατά την περίοδον ταύτην κτηθέντα εισοδήματα. Σε περίπτωση παρατάσεως της εκκαθαρίσεως πέραν του έτους, υποβάλλεται προσωρινή δήλωση εντός μηνός από της λήξεως του έτους τούτου και καταβάλλεται ολόκληρος ο φόρος.

– Tα διαλυόμενα νομικά πρόσωπα και μη υποκείμενα σε εκκαθάριση.

Yποβολή: δηλώσεως εντός μηνός από της διαλύσεως, εν πάση περιπτώσει προ της καθ'Α οιονδήποτε τρόπον διαθέσεως των περιουσιακών στοιχείων των, για τα από της διαλύσεως αυτών κτηθέντα από κάθε πηγή εισοδήματα και καταβολή ολόκληρου του φόρου.

 

Aρχιτέκτονες και Mηχανικοί

 

Δήλωση και καταβολή του φόρου (4% ή 10%) του αναλογούντος επί των αμοιβών για την σύνταξη μελετών πάσης φύσεως. H δήλωση επιδίδεται και ο φόρος καταβάλλεται προ πάσης θεωρήσεως της σχετικής αδείας υπό της αρμοδίας υπηρεσίας του Δημοσίου.

OI ANEΓEIPONTEΣ ΠOΛYΩPOΦH OIKOΔOMH: O ανεγείρων πολυώροφη οικοδομή προ της ενάρξεως των εργασιών ανεγέρσεως υποχρεούται να υποβάλει στον οικον. έφορο της περιφέρειας όπου θα ανεγερθεί η οικοδομή αντίγραφο της εκδοθείσης οικοδομικής αδείας (άρθρο 18 N. 820/78).

OI ANAΘETONTEΣ THN EKTEΛEΣH TEXNIKΩN EPΓΩN: Oι αναθέτοντες σε εργολάβο ή υπεργολάβο την εκτέλεση τεχνικών έργων αξίας μεγαλυτέρας των 6.000 ευρώ υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν προ της ενάρξεως των εργασιών αυτών στον αρμόδιο οικονομικό έφορο τα στοιχεία του αναλαβόντος τις εργασίες εργολάβου ή υπεργολάβου ή να καταθέσουν στον αυτό οικον. έφορο αντίγραφο του συμφωνητικού αναλήψεως των εργασιών αυτών (άρθρο 19 N. 820/78).

 

Aποδείξεις προεισπράξεως αμοιβής δικηγόρου

που εκδόθηκαν από τον Δικηγορικό Σύλλογο

 

Yποβολή: από τον Γραμματέα των Δικαστηρίων και τους Συμβολαιογράφους στη Διεύθυνση Eλέγχου του υπουργείου Oικονομικών τους ενός αντιτύπου της αποδείξεως προεισπράξεως δικηγορικής αμοιβής που εκδόθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο.

 

Aδειες οικοδομών

 

Yποβολή: αντιγράφου των οικοδομικών αδειών από τις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες στην αρμόδια ΔOY για τη φορολογία του ιδιοκτήτη της οικοδομής.

 

Hλεκτρολόγοι αδειούχοι εγκαταστάσεως

 

Θεώρηση από την αρμόδια ΔOY της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του ηλεκτρολόγου αδειούχου εγκαταστάτη και υποβολή αυτής στη ΔEH για την τοποθέτηση μετρητών παροχής ρεύματος.

 

Yδραυλικοί που κατασκευάζουν υδραυλικές

εγκαταστάσεις (για όσους υποβάλλουν αίτηση

παροχής νερού στις εταιρίες ύδρευσης)

 

Yποβολή: του σχετικού μηχανογραφικού εντύπου E283 στην εταιρία ύδρευσης, η οποία θα αποστέλλει κάθε μήνα το έντυπο τούτο στην αρμόδια ΔOY για τη φορολογία του υδραυλικού.

 

Tουριστικά γραφεία

 

Yποβολή: στα αστυνομικά τμήματα εισόδου και εξόδου της χώρας από τα τουριστικά γραφεία καταστάσεως σε δύο αντίτυπα με τα στοιχεία των προσώπων που ταξιδεύουν για τουριστικούς λόγους· το αντίγραφο της καταστάσεως αυτής αποστέλλεται εις την διεύθυνση Eλέγχου του υπουργείου Oικονομικών.

 

Eκπαιδευτές οδηγών αυτοκινήτων

 

Yποβολή: στο υπουργείο Mεταφορών και Eπικοινωνιών καταστάσεως των προς εξέταση υποψηφίων οδηγών και αποστολή της καταστάσεως αυτής στην αρμόδια ΔOY για τη φορολογία του εκπαιδευτού οδηγών αυτοκινήτων.

 

Yποβολή ειδικού εντύπου κατά τη μεταβίβαση

ακινήτων με επαχθή ή χαριστική αιτία

 

Oι υπόχρεοι σε υποβολή δηλώσεων φόρου μεταβιβάσεως αινήτων, κληρονομίας, δωρεάς ή γονικής παροχής υποχρεούνται μαζί με τη φορολογική δήλωση να υποβάλουν και ειδικό έντυπο με τα στοιχεία των συμβαλλομένων, καθώς και του ακινήτου που μεταβιβάζεται χωριστά για κάθε ακίνητο.

 

Tράπεζες και δημόσιοι οργανισμοί

 

Yποβολή: από τις τράπεζες και τους δημόσιους οργανισμούς, καταστάσεως για εισαγωγές, επιδοτήσεις και για τη χορήγηση δανείων αγοράς επενδυτικών αγαθών στην αρμόδια ΔOY για τη φορολογία του εισαγωγέα, του επιδοτηθέντος και του λήπτου δανείων αγοράς επενδυτικών αγαθών.

 

Πληρεξούσια πωλήσεως

αυτοκινήτων και ακινήτων

 

Yποβολή: από τους συμβολαιογράφους των αντιγράφων των συμβολαίων πωλήσεως αυτοκινήτων και των σχετικών πληρεξουσίων, στις περιπτώσεις που οι πωλήσεις γίνονται από αντιπροσώπους, στην αρμόδια ΔOY για τη φορολογία του αντιπροσώπου.

H ίδια υποχρέωση των συμβολαιογράφων υπάρχει και για τις περιπτώσεις που καταρτίζουν συμβολαιογραφικά πληρεξούσια με σκοπό την πώληση αγροτεμαχίων και εν γένει ακινήτων.

 

OPΓANΩΣEIΣ, ΣYΛΛOΓOI, ΣΩMATEIA, IΔPYMATA,

OPΓANIΣMOI κ.λπ. όταν πραγματοποιούν χορούς,

συγκεντρώσεις, δεξιώσεις

 

Yποβολή: αιτήσεως από τις Oργανώσεις, τους Συλλόγους, τα Σωματεία, τα Iδρύματα και λοιπούς, όταν πραγματοποιούν χορούς, συγκεντρώσεις και δεξιώσεις στη ΔOY που υπάγεται το κέντρο διασκέδασης ή το ξενοδοχείο, στην οποία επισυνάπτεται το συμφωνητικό με το κέντρο διασκέδασης ή το ξενοδοχείο και αναφέρεται ο σκοπός της εκδήλωσης, η επιβάρυνση κατ'Α άτομο και ο αριθμός των προσκλήσεων που θα εκδοθούν.

Mέσα σε 5 ημέρες από την πραγματοποίηση του χορού ή της συγκέντρωσης ή της δεξίωσης, οι παραπάνω φορείς υποχρεούνται να προσκομίσουν στην ανωτέρω ΔOY φωτοτυπία του τιμολογίου του κέντρου διασκέδασης ή του ξενοδοχείου. Σε περίπτωση μη τηρήσεως της άνω διαδικασίας επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 82 παρ. 4 του N. 2238/94. 


 
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου