Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019, 19:25:13

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Φορολογία 2014 arrow Μέσω ΤΑΧΙS η υποβολή φορολογικών καταστάσεων των επαγγελματιών που τηρούν αθεώρητα βιβλία
Μέσω ΤΑΧΙS η υποβολή φορολογικών καταστάσεων των επαγγελματιών που τηρούν αθεώρητα βιβλία
Πηγή: Express.grΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μέσω διαδικτύου θα υποβάλλονται από 1/10/2012  οι φορολογικές καταστάσεις των επαγγελματιών, που  τηρούν αθεώρητα βιβλία. Αυτό διευκρινίζεται σε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, στην οποία τονίζεται πως στις περιπτώσεις που δεν γίνεται δεκτή η ηλεκτρονική υποβολή των καταστάσεων και ο υποβάλλων αμφισβητεί τους λόγους της μη αποδοχής, μπορεί να προσέλθει στην αρμόδια ΔΟΥ για περαιτέρω διερεύνιση των λόγων απόρριψης. Το πλήρες κείμενο της ΠΟΛ.1146/8.6.2012 έχει ως εξής:


'Αρθρο 1
Τρόπος υποβολής

1. Η υποβολή των κατωτέρω καταστάσεων - δηλώσεων και των συμπληρωματικών αυτών, που προβλέπονται από τις Υπουργικές Αποφάσεις ΠΟΛ.1082/2.6.2003 και ΠΟΛ.1083/2.6.2003 γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω του διαδικτύου, στον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) www.gsis.gr.:

1.1 Κατάσταση με τα ανά εγκατάσταση είδη και σειρές των στοιχείων που εκδίδονται και σημαίνονται με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ βάσει της ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1082/2.6.2003.

1.2 Κατάσταση με τα ανά εγκατάσταση είδη και σειρές των στοιχείων που εκδίδονται αθεώρητα βάσει της ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1083/2.6.2003.

2. Μετά την επιτυχή υποβολή των ως άνω καταστάσεων, ο επιτηδευματίας υποχρεούται να διαφυλάσσει και να επιδεικνύει σε περίπτωση ελέγχου είτε εκτύπωση του «μηνύματος επιτυχούς υποβολής» που εμφανίζεται στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή του, ή το ηλεκτρονικό αρχείο στο οποίο αποτυπώνεται το σχετικό μήνυμα, εφόσον έχει μεριμνήσει για την ηλεκτρονική αποθήκευσή του στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή ή σε άλλο πρόσφορο μέσο.

3. Εφόσον την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προαναφερόμενων καταστάσεων - δηλώσεων, διαπιστώνεται ότι υπάρχει τεχνική αδυναμία του ειδικού δικτύου TAXISnet, που αναγνωρίζεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, να κάνει αποδεκτή την υποβολή των καταστάσεων - δηλώσεων της παρούσας, μετά από σχετικό έγγραφο που αποστέλλεται από τη ΓΓΠΣ σε όλες τις ΔΟΥ, οι εν λόγω καταστάσεις υποβάλλονται εντύπως στην αρμόδια ΔΟΥ, εμπροθέσμως, μέχρι την επόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα.

4. Οι εκπρόθεσμες υποβολές των ως άνω καταστάσεων γίνονται υποχρεωτικά, εντύπως, στην αρμόδια ΔΟΥ.

5. Στις περιπτώσεις που δεν γίνεται δεκτή η ηλεκτρονική υποβολή των καταστάσεων της παρούσας και ο υποβάλλων αμφισβητεί τους λόγους της μη αποδοχής, μπορεί να προσέλθει στην αρμόδια ΔΟΥ, με μια εκτύπωση του μηνύματος που εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη του, για περαιτέρω διερεύνηση των λόγων απόρριψης της υποβολής και εν συνεχεία, η υποβολή γίνεται εντύπως μέσω της αρμόδιας ΔΟΥ.

6. Οι υπόχρεοι, εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet σύμφωνα με όσα ορίζονται με την με αριθμό ΠΟΛ.1178/7.12.2010, (ΑΔΑ: 41ΦΜΗ-ΤΛ - ΦΕΚ Β΄/9.12.10) Απόφαση του υπουργού Οικονομικών. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρμογή. Σε περίπτωση απενεργοποίησης από τη ΓΓΠΣ των κωδικών πρόσβασης στο σύστημα, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της ανωτέρω απόφασης.

'Αρθρο 2
Έλεγχος - ενημέρωση ΔΟΥ

1. Η αρμόδια ΔΟΥ ενημερώνεται από τη ΓΓΠΣ, αμέσως μετά την υποβολή των καταστάσεων - δηλώσεων της παρούσας, ανά υπόχρεο, με ταυτόχρονη καταχώρηση των στοιχείων παραλαβής στο σύστημα TAXIS.

2. Η αρμόδια ΔΟΥ έχει τη δυνατότητα εμφάνισης των στοιχείων των καταστάσεων - δηλώσεων της παρούσας που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά.

'Αρθρο 3
Ισχύς της απόφασης

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει προαιρετικά από τις 6/6/2012 και υποχρεωτικά από την 1/10/2012.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου