Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019, 10:00:39

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Φορολογία 2014 arrow ΠΟΛ 1015/2012: Χρονικά όρια δυνατότητας διάθεσης Φ.Η.Μ και φορολογικών μνημών
ΠΟΛ 1015/2012: Χρονικά όρια δυνατότητας διάθεσης Φ.Η.Μ και φορολογικών μνημών
Πηγή: Express.gr

Χρονικά όρια δυνατότητας διάθεσης Φ.Η.Μ και φορολογικών μνημών
Αθήνα, 10/01/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ Γ΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α. Κομπολίτου
Τηλέφωνο : 210-3640870
FΑΧ : 210-3390882

ΠΟΛ 1015

Θέμα : « Χρονικά όρια δυνατότητας διάθεσης Φ.Η.Μ και φορολογικών μνημών ».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 11 του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α'Α) «Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της ΑΥΟΟ 1100772/1474/ 0015/ΠΟΛ.1135/26.10.2005 (ΦΕΚ 1592Β'Α)

3. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1036197/446/0015/ΠΟΛ.1063/26.3.2008 (ΦΕΚ 633 Β΄)

4. Την από 9-11-2011 πρόταση της αρμόδιας Διακομματικής Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 1809/1988 χορήγησης και ανάκλησης αδειών καταλληλότητας φορολογικών μηχανισμών, όπως αυτή διαμορφώθηκε και αναφέρεται στο πρακτικό Νο 7/9-11-2011 της Επιτροπής.

5. Τις προτάσεις – απόψεις του Συνδέσμου Εισαγωγέων Κατασκευαστών Ταμειακών Συστημάτων (ΣΕΚΤ), όπως αυτές διατυπώθηκαν με την από 21-10-2011 επιστολή του εν λόγω Συνδέσμου (αρ. Πρ. 1143816/ 24-10-2011).

6. Τις διατάξεις της Υ350/8.7.2011 (ΦΕΚ 1603 Β΄) Πρωθυπουργικής Απόφασης «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών».

7. Την ανάγκη εξυπηρέτησης των επιτηδευματιών, υπόχρεων στη χρήση φορολογικών μηχανισμών του ν. 1809/1988, για την προμήθεια φορολογικών μηχανισμών και μνημών, αλλά και των επιχειρήσεων, διάθεσης αυτών στην αγορά.

8. Ότι από την Απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Για τους τύπους ΦΗΜ που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας από 1-1-2009 και εντεύθεν, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που ορίζονται στην ΑΥΟΟ 1100772/1474/0015/ΠΟΛ.1135/26.10.2005 (ΦΕΚ 1592Β'Α) απαγορεύεται, μετά τη συμπλήρωση τετραετίας από την ημερομηνία χορήγησης της σχετικής άδειας, η σφράγιση (θεώρηση), εισαγωγή και παραγωγή, η διάθεση αδιάθετων αποθεμάτων, η μεταβίβαση μεταχειρισμένων ή η χρηματοδοτική μίσθωση, καθώς και η τοποθέτηση φορολογικών μνημών λόγω πλήρωσης των παλαιών.

2. Τυχόν αποθέματα τύπων ΦΗΜ που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας έως και 31-12-2008 και εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 της Α.Υ.Ο.O ΠΟΛ.1063/26.3.2008, έχουν δε εισαχθεί, παραχθεί και θεωρηθεί μέχρι και την ημερομηνία λήξης της άδειας καταλληλότητας που τους έχει χορηγηθεί επιτρέπεται να διατίθενται έως 31-12-2012.

3. Αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης ΦΗΜ λόγω βλάβης επιτρέπεται, εφόσον η άδεια καταλληλότητας έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη παράγραφο 3 της Α.Υ.Ο.O ΠΟΛ.1063/26.3.2008 και βρίσκονται εντός του χρόνου ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας. Για το σκοπό αυτό, επιτρέπεται η θεώρηση εισαγόμενων η παραγόμενων φορολογικών μνημών και μετά το χρόνο λήξης της άδειας καταλληλότητας των συγκεκριμένων τύπων ΦΗΜ.

4. Η αλλαγή – αντικατάσταση φορολογικών μνημών, λόγω πλήρωσης της παλαιάς η αλλαγής κατόχου επιτρέπεται μέχρι το χρονικό όριο που κατά περίπτωση ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2 της παρούσας.

5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο
Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
Παντελής Οικονόμου


 
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου