Σάββατο, 13 Απριλίου 2019, 17:16:35

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Φορολογία 2014 arrow ΠΟΛ 1030/2012: Οδηγίες χρήσης της κάρτας αποδείξεων (φοροκάρτας)
ΠΟΛ 1030/2012: Οδηγίες χρήσης της κάρτας αποδείξεων (φοροκάρτας)
Πηγή: Express.gr
Οι όροι διάθεσης και χρήσης της φοροκάρτας για την καταγραφή των αποδείξεων προβλέπονται σε απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου. Η χρήση της φοροκάρτας παραμένει προαιρετική, ενώ μέχρι σήμερα έχουν ενεργοποιηθεί 50.091 τέτοιες κάρτες απο καταναλωτές, όπως προκύπτει απο τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών.

Στην απόφαση καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση της φοροκάρτας και διευκρινίζεται ότι για συναλλαγές οι οποίες έχουν καταγραφεί στις κάρτες από 3 Οκτωβρίου 2011 και μετά, δεν χρειάζεται οι φορολογούμενοι να υποβάλλουν τα πρωτότυπα των αποδείξεων στην Εφορία.

Σημειώνεται οτι η Εφορία απαιτεί την υποβολή αποδείξεων δαπανών ύψους 25% του εισοδήματος, με μέγιστο όριο τα 15.000 ευρώ ανά φορολογούμενο. Αν υποβληθούν περισσότερες αποδείξεις δεν προβλέπεται έκπτωση φόρου, αν λείπουν, όμως, αποδείξεις επί της διαφοράς επιβάλλεται φόρος 10%.

Η ΠΟΛ.1030/1.2.2012

Ρύθμιση οργανωτικών και τεχνικών θεμάτων εναλλακτικού τρόπου καταγραφής των στοιχείων των αποδείξεων λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών και λοιπών λεπτομερειών για την εφαρμογή του αρ. 29 του Ν. 3943/2011
Αριθμ. ΠΟΛ 1030

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α΄) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και. Ναυτιλίας.

β) Τις διατάξεις του π.δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214 Α΄) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

γ) Τις διατάξεις του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α΄) «Καθορισμός και Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

δ) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου άρ. 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994) όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄), της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄), των παραγράφων 2 και 3α του άρθρου 27 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄) και του άρθρου 38 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄).

ε) Την αριθμ. Υ. 25/06.12.2011 (ΦΕΚ 2792 Β΄/8.12.2011) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».

στ) Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση εναλλακτικού τρόπου καταγραφής των στοιχείων των αποδείξεων λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών κατ'Α εφαρμογή του Ν. 3943/2011.

'Αρθρο 1
Ορισμοί

Κάρτα Αποδείξεων: μαγνητική κάρτα που χορηγείται στους φορολογούμενους πολίτες φυσικά πρόσωπα με στόχο τη χρησιμοποίηση της για την καταγραφή των στοιχείων των αποδείξεων λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών (αποδείξεις δαπανών).

Συναλλαγή: Κάθε καταγραφή αξίας λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών με τη χρήση της Κάρτας Αποδείξεων.

Τράπεζες Διάθεσης: Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που εντάσσονται στο σύστημα παραγγελίας και διάθεσης Καρτών Αποδείξεων.

Φορείς Εκκαθάρισης: Οι φορείς (όπως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών κ.α.) που συλλέγουν Συναλλαγές με τη χρήση της Κάρτας Αποδείξεων.

Τερματικό Σημείο Συναλλαγής / Point of Sales (POS): Ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιείται από επιτηδευματίες για την είσπραξη μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

'Αρθρο 2
Περιγραφή της λειτουργίας της κάρτας αποδείξεων

2.1 Για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων κατά την καταγραφή των στοιχείων των αποδείξεων δαπανών σύμφωνα με το άρ. 9 παρ. 1 Ν. 2238/1994, όπως ισχύει, καθορίζεται εναλλακτικός τρόπος καταγραφής στοιχείων μέσω της Κάρτας Αποδείξεων.

2.2 Η Κάρτα Αποδείξεων αποτελεί προαιρετικό τρόπο καταγραφής των στοιχείων των αποδείξεων δαπανών που έχουν εκδοθεί για φορολογούμενο φυσικό πρόσωπο.

2.3 Ο χρήστης της Κάρτας Αποδείξεων υποχρεούται να δηλώσει στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών τον αριθμό της μέσω διαδικτύου (internet) και με τη χρήση μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας (SMS). Για λόγους ορθής χρήσης, είναι δυνατό να δηλωθούν έως τρεις (3) κάρτες για έναν ΑFΜ εντός ενός ημερολογιακού μήνα, είτε λόγω αντικατάστασης τους σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας, είτε λόγω διάθεσης τους σε προστατευόμενα μέλη του άρθρου 7 ΚΦΕ της οικογένειάς του.

2.4 Κατά τη συναλλαγή με επιτηδευματία που διαθέτει τερματικό Point of Sales (POS), o φορολογούμενος πολίτης μπορεί να χρησιμοποιεί την Κάρτα Αποδείξεων για την καταγραφή του ποσού της απόδειξης. Η συναλλαγή αποστέλλεται στο κέντρο επεξεργασίας του φορέα εκκαθάρισης, που παρέχει το συγκεκριμένο POS. Στη συνέχεια οι συναλλαγές αυτές αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

2.5 Βάσει της ανωτέρω αποστολής καταγράφονται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών τα βασικά στοιχεία μιας απόδειξης (ΑΦΜ επιχείρησης, ημερομηνία και ποσό) στην προσωπική μερίδα αποδείξεων φορολογουμένου.
Οι φορολογούμενοι έχουν πρόσβαση στις προσωπικές τους μερίδες μέσω διαδικτύου.

2.6 Τα αναλυτικά καταγεγραμμένα στοιχεία διαγράφονται εντός ενός μηνός από την ολοκλήρωση της τελευταίας κεντρικής εκκαθάρισης του αντίστοιχου οικονομικού έτους.

2.7 Δεν υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης στη ΔΟΥ των αποδείξεων λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών (αποδείξεις δαπανών) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994) όπως ισχύει, εφόσον ο φορολογούμενος για τις συναλλαγές του αυτές έχει χρησιμοποιήσει από 3/10/11 και εφεξής την κάρτα αποδείξεων.

'Αρθρο 3
Υποχρεώσεις τρίτων φορέων συνεργασίας

3.1 Η Κάρτα Αποδείξεων διατίθεται δωρεάν από όλα τα καταστήματα των Τραπεζών Διάθεσης, χωρίς να επιτρέπεται η καταγραφή του ΑΦΜ ή των στοιχείων ταυτοποίησης του προσώπου που τη λαμβάνει. Οι Τράπεζες Διάθεσης δεν υποχρεούνται στην παροχή έγγραφων ή προφορικών οδηγιών για τη δήλωση και τη χρήση της Κάρτας Αποδείξεων, υπηρεσία την οποία μπορούν να προσφέρουν προαιρετικά. Κύριος της Κάρτας Αποδείξεων είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

3.2 Οι Φορείς Εκκαθάρισης υποχρεούνται να ενημερώσουν τους επιτηδευματίες με τους οποίους συνεργάζονται για τη δυνατότητα των τερματικών τους Point Of Sales (POS) να χρησιμοποιούνται για την καταγραφή των στοιχείων των αποδείξεων που εκδίδουν, όποτε τους εγχειρίζεται Κάρτα Αποδείξεων.

3.3 Οι Συναλλαγές συλλέγονται από το κέντρο επεξεργασίας του Φορέα Εκκαθάρισης και διαχωρίζονται από τις λοιπές συναλλαγές που διεξάγονται με κάρτες πληρωμών. Η απαιτούμενη για την Κάρτα Αποδείξεων τροποποίηση του υλικολογισμικού των τερματικών Point Of Sales (POS) είναι υποχρέωση των Φορέων Εκκαθάρισης που παρέχουν τα αντίστοιχα τερματικά.

3.4 Οι Φορείς Εκκαθάρισης αποστέλλουν καθημερινά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών το αρχείο των καταγεγραμμένων συναλλαγών, όπου αναφέρονται: α) ο κωδικός της Κάρτας Αποδείξεων, β) ο ΑΦΜ του επιτηδευματία, γ) η ημερομηνία και δ) το ποσό της συναλλαγής.

3.5 Οι Φορείς Εκκαθάρισης απαγορεύεται να επεξεργάζονται τα δεδομένα που συλλέγουν από τις Κάρτες Αποδείξεων, με εξαίρεση την επεξεργασία που περιγράφεται στην παρούσα, και υποχρεούνται να μη διατηρούν αντίγραφα των αρχείων που αποστέλλουν μετά την οριστική παραλαβή τους από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

3.6 Οι Τράπεζες Διάθεσης υποχρεούνται να λειτουργούν ως Φορείς Εκκαθάρισης. Τα λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα λειτουργούν ως Φορείς Εκκαθάρισης προαιρετικά.

'Αρθρο 4
Έναρξη εφαρμογής

Ημερομηνία έναρξης σε παραγωγική λειτουργία του συστήματος της Κάρτας Αποδείξεων ορίζεται η 3η Οκτωβρίου 2011.

'Αρθρο 5
Παραρτήματα

Η παρούσα συνοδεύεται από τρία (3) Παραρτήματα (Α, Β και Γ). Στο Παράρτημα Α καθορίζονται οι προδιαγραφές της Κάρτας Αποδείξεων. Στο Παράρτημα Β καθορίζονται οι προδιαγραφές λειτουργίας των τερματικών Point Of Sales (POS). Στο Παράρτημα Γ καθορίζονται οι προδιαγραφές αποστολής των αρχείων συναλλαγών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


 
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου