Κυριακή, 21 Απριλίου 2019, 17:29:53

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Αυτοκίνητο 2016 arrow Υποχρεωτική η καταβολή των τελών κυκλοφορίας όλων των ετών για τα προς απόσυρση αυτοκίνητα
Υποχρεωτική η καταβολή των τελών κυκλοφορίας όλων των ετών για τα προς απόσυρση αυτοκίνητα
Πηγή: Express.gr
 Η KATABOΛH των απλήρωτων τελών κυκλοφορίας παρελθόντων ετών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την απόσυρση οχημάτων, διευκρινίζει το Yπουργείο Οικονομικών με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν από τις εφορίες, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόσυρσης παλαιών οχημάτων, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 21 Φεβρουαρίου.

Το υπουργείο υπενθυμίζει παράλληλα ότι τα αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, που τέθηκαν σε κυκλοφορία και σε αντικατάσταση (απόσυρση) αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας στη χρονική περίοδο των ετών 1990 έως 1994, απαλλάσσονται από τα τέλη και ως εκ τούτου, κατά τη διαδικασία επαλήθευσης για το αν πληρώθηκαν τα τέλη ή όχι, θα πρέπει να το έχουν υπόψη τους οι αρμόδιοι για το έργο της επαλήθευσης υπάλληλοι.

To πλήρες κείμενο της ΠΟΛ. 1050/15-03-2011 έχει ως εξής:

Με αφορμή την υποβολή σχετικών ερωτημάτων από τις Δ.Ο.Υ., που αφορούν στο περιεχόμενο των διατάξεων της προαναφερόμενης Κοινής Απόφασης, παρέχουμε συμπληρωματικά τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 και της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της υπόψη Κοινής Απόφασης, για την απαλλαγή από το προβλεπόμενο από τις διατάξεις αυτής τέλος ταξινόμησης απαιτείται προηγουμένως η καταβολή των τελών κυκλοφορίας από τον κάτοχο (ιδιοκτήτη) του οχήματος των τυχόν οφειλόμενων τελών έτους 2011 και προηγουμένων ετών. Όπως διευκρινίστηκε, για τη διαπίστωση του πραγματικού γεγονότος της καταβολής ή της μη καταβολής ή της καταβολής μειωμένων τελών κυκλοφορίας από τους κατόχους των οχημάτων αυτών, απαιτείται να διενεργηθούν οι αναγκαίες επαληθευτικές διαπιστώσεις μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Οχημάτων της Γ.Γ.Π.Σ. και ότι, στο σύστημα του Αρχείου Οχημάτων της Γ.Γ.Π.Σ. δεικνύονται τα στοιχεία πληρωμών τελών κυκλοφορίας οικονομικού έτους 1995 και επομένων ετών.

Ενόψει των ανωτέρω, επειδή σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώνεται ότι στο Σύστημα Οχημάτων της Γ.Γ.Π.Σ., δεν δεικνύονται τα στοιχεία καταβολής των τελών κυκλοφορίας του οχήματος κατά το έτος της πρώτης ταξινόμησης, όπως έγινε δεκτό με την αριθμ. πρωτ. ΠΟΛ.1037/22-2-2011 Εγκύκλιο, δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών από τον κάτοχο του αποσυρόμενου οχήματος για την απόδειξη της καταβολής των τελών κυκλοφορίας και στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι δεν οφείλονται τα τέλη κυκλοφορίας κατά το έτος της πρώτης ταξινόμησης του οχήματος. Επί του θέματος αυτού, θέτουμε υπόψη σας και τις ακόλουθες νομοθετικές ρυθμίσεις με τις οποίες παρασχέθηκε στο παρελθόν η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης που παραλήφθηκαν ως οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και σε αντικατάσταση (απόσυρση) όμοιων αυτοκινήτων συμβατικής τεχνολογίας.

Συνεπώς, από το περιεχόμενο των διατάξεων αυτών, προκύπτει ότι παρέχεται απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας για πέντε (5) ημερολογιακά έτη στα καινούρια αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που τέθηκαν σε κυκλοφορία και σε αντικατάσταση (απόσυρση) αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας στη χρονική περίοδο των ετών 1990 έως 1994.

Ειδικότερα, παρέχουμε συνοπτικά το περιεχόμενο των κατωτέρω νομοθετικών ρυθμίσεων:

I. Aρθρο 40, ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α'Α)

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, παρέχεται απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας για πέντε (5) ημερολογιακά έτη για επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι 1.600 κυβικά εκατοστά, το οποίο τίθεται σε κυκλοφορία εντός του έτους 1990 και μέχρι την 31-12-1992. Ως πρώτο έτος κυκλοφορίας του οχήματος, για το οποίο δεν καταβάλλονται τα τέλη κυκλοφορίας, θεωρείται το έτος κατά το οποίο εκδόθηκε η άδεια κυκλοφορίας αυτού (Σχετ.: Η αριθμ. πρωτ. 1024409/1298/0014/ΠΟΛ.1063/27-3-1990 Εγκύκλιος).

Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου εκδόθηκε η αριθμ. 10300/26-7-1990 (ΦΕΚ 520Β'Α) Κοινή Απόφαση. (Σχετ.: Η αριθμ. πρωτ. 1028845/1590/0014/ΠΟΛ.1090/18-4-1990 και η αριθμ. πρωτ. 1061757/3931/0014/ΠΟΛ.1185/29-8-1990 Εγκύκλιοι).

ΙΙ. Aρθρο 20, ν. 1921/1991 (ΦΕΚ 12 Α'Α)

Α. Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού παρασχέθηκαν συμπληρωματικά κίνητρα, για την απόσυρση των παλαιάς τεχνολογίας αυτοκινήτων και παρέχεται απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας για πέντε (5) ημερολογιακά έτη στα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας αυτοκίνητα, που τίθενται σε κυκλοφορία σε αντικατάσταση (απόσυρση) των παλαιάς τεχνολογίας αυτοκινήτων.

Ειδικότερα, οι διατάξεις αυτές του νόμου αφορούν:

α. Τα τιθέμενα σε κυκλοφορία καινούρια ιδιωτικής χρήσης επιβατικά αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 2.000 κυβικά εκατοστά.

β. Τα τιθέμενα σε κυκλοφορία καινούρια ιδιωτικής χρήσης φορτηγά βενζινοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας μικτού βάρους μέχρι 2,5 τόννους και με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 2.000 κυβικά εκατοστά.

Οι παρεχόμενες απαλλαγές ισχύουν για τα τιθέμενα σε κυκλοφορία αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας από 1-1-1991 και εφαρμόζονται για αυτοκίνητα συμβατικής τεχνολογίας που θα αποσυρθούν μέχρι την 31-12-1992. Ως πρώτο έτος κυκλοφορίας του οχήματος, για το οποίο δεν καταβάλλονται τα τέλη κυκλοφορίας, θεωρείται το έτος κατά το οποίο εκδόθηκε η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Β. Με τις διατάξεις της αριθμ. 86653/6673/31-1-1991 (ΦΕΚ 2 Β'Α) Κοινής Απόφασης, που εκδόθηκε κατ'Α εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 1921/1991 ορίζεται ότι, στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού υπάγονται και τα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας αυτοκίνητα που αγοράστηκαν από 12-11-1990 των οποίων οι ιδιοκτήτες τους από την ημερομηνία αυτή προέβηκαν μέχρι και την 30-4-1991, στην απόσυρση και καταστροφή επιβατικού ή φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης συμβατικής τεχνολογίας, υπό την προϋπόθεση ότι, το αποσυρόμενο αυτοκίνητο πρέπει να είχε αποκτηθεί πριν από την αγορά του νέου (Σχετ.: H αριθμ. πρωτ. 1010151/537/0014/ΠΟΛ.1020/29-1-1991 Εγκύκλιος).

Γ. Σε εφαρμογή της αριθμ. Δ.104/40/ΠΟΛ.1/18-1-1991 Διαταγής, οι απαλλαγές του νόμου παρέχονται και στην περίπτωση που το αποσυρόμενο αυτοκίνητο αποκτήθηκε μετά την αγορά του αντιρρυπαντικής τεχνολογίας αυτοκινήτου (Σχετ.: η αριθμ. πρωτ. 1012584/701/0014/ΠΟΛ.1028/5-12-1991 Εγκύκλιος).

ΙΙΙ. Aρθρο 20, ν. 2093/1992 (ΦΕΚ 181 Α'Α)

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, αντικαταστάθηκε η παράγραφος 8 του άρθρου 20 του ν. 1921/1991 και ορίζεται ότι, οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 7 του άρθρου αυτού ισχύουν από 1-1-1991 μέχρι 31-3-1993 και εφαρμόζονται για αυτοκίνητα συμβατικής τεχνολογίας που θα αποσυρθούν μέχρι 31-12-1992.

IV. Aρθρο 2, παράγραφος 5, ν. 2187/1994 (ΦΕΚ 16 Α'Α)

Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι, προκειμένου για αυτοκίνητα των οποίων οι παραλήπτες τους κατέχουν δικαιολογητικά απόσυρσης αυτοκινήτων συμβατικής τεχνολογίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 7 του άρθρου 20 του ν. 1920/1991 (ΦΕΚ 12 Α'Α), όπως ισχύει, με την προϋπόθεση ότι μέχρι 31.12.1993 θα έχουν κατατεθεί πλήρη δικαιολογητικά στις αρμόδιες αρχές και ο τελωνισμός τους θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 31.1.1994.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Η διαπίστωση του πραγματικού γεγονότος της καταβολής ή της μη καταβολής ή της καταβολής μειωμένων τελών κυκλοφορίας από τους κατόχους των οχημάτων αυτών, αφορά αποκλειστικά και μόνο την υποχρέωση αυτή που ενδεχομένως βαρύνει τον κάτοχο (ιδιοκτήτη) του υφιστάμενου κατά τον χρόνο της απόσυρσης από την κυκλοφορία του συγκεκριμένου οχήματος, για καταστροφή. Συνεπώς, η υποχρέωση της καταβολής των τελών κυκλοφορίας του κατόχου (ιδιοκτήτη) συγκεκριμένου οχήματος είναι αυτοτελής και δεν σχετίζεται με τις υποχρεώσεις που δύνανται να βαρύνουν το υπόψη όχημα για τέλη κυκλοφορίας, σε χρονική περίοδο κατοχής του από άλλους προηγούμενους κατόχους (ιδιοκτήτες). Κατ'Α ακολουθία, η σχετική Βεβαίωση Καταβολής Τελών Κυκλοφορίας, όπως αυτή κατά το περιεχόμενό της ορίζεται στο Παράρτημα V του άρθρου 6 της Απόφασης, αφορά στα στοιχεία του αποσυρόμενου οχήματος και συνδέεται με τον κάτοχο (ιδιοκτήτη) του οχήματος που υφίσταται κατά το χρόνο της απόσυρσης και στον οποίο προσωπικά παρέχεται το δικαίωμα αυτό.

Συνεπώς, εφόσον μετά τις υπηρεσιακές ενέργειες διαπιστώνεται ότι έχουν καταβληθεί τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας και τα τυχόν κατά περίπτωση πρόστιμα ή σε κάθε περίπτωση δεν συντρέχει η υποχρέωση της καταβολής τελών κυκλοφορίας, στη σχετική Βεβαίωση δεν αναγράφονται άλλες σημειώσεις ή άλλα στοιχεία που αφορούν στην υποχρέωση αυτή.

3. ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 5 του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 (ΦΕΚ 82 Α'Α) όπως αυτές ισχύουν, προβλέπεται ότι, για επιβατικά και φορτηγά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα οχήματα που τίθενται σε εκούσια ακινησία (κατάθεση των στοιχείων κυκλοφορίας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.), τα οχήματα αυτά απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών του νόμου, η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας του οχήματος, συναρτάται με την απόδειξη του λόγου της ακινησίας, με την κατάθεση της προβλεπόμενης δήλωσης ακινησίας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Συνεπώς, για οχήματα των οποίων οι ιδιοκτήτες έχουν υποβάλει δήλωση ακινησίας για το αποσυρόμενο όχημα, για το χρονικό διάστημα μέχρι και του χρόνου της απόσυρσης αυτών, δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Δ.Ο.Ε.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, για τα οχήματα των οποίων οι ιδιοκτήτες έχουν υποβάλει δήλωση ακινησίας για το αποσυρόμενο όχημα, χορηγείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος και προσωρινή άδεια κυκλοφορίας με την ένδειξη «Για την παράδοση του οχήματος σε εγκαταστάσεις της ΕΔΟΕ ή σε σημείο συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)», χωρίς την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή. 

Στην περίπτωση αυτή, δεν γίνεται άρση της προσωρινής ακινησίας του οχήματος και για την μετακίνηση του οχήματος, όπως προαναφέρθηκε, χορηγείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. προσωρινή άδεια κυκλοφορίας «Μ», σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 22 του ν. 2367/1953, με την καταβολή τριών (3) ευρώ ανά ημέρα.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κάτοχος του οχήματος υποχρεούται να προβεί άμεσα στην παράδοση του οχήματος σε εγκαταστάσεις της Ε.Δ.Ο.Ε. ή σε σημείο συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Κ.Τ.Ζ.). Ταυτόχρονα, θα πρέπει να διαβιβάζονται τα στοιχεία του οχήματος (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας, όπως έχουν κατατεθεί, από τον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειών για τη διαγραφή του οχήματος από το Αρχείο Οχημάτων.

5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Oπως ρητά ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της Κοινής Απόφασης, αρμόδιος για τη βεβαίωση και την είσπραξη των οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας και προστίμων, σε περίπτωση μη προμήθειας του ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών, είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του ιδιοκτήτη του οχήματος κατά το χρόνο της βεβαίωσης αυτών. Για τη βεβαίωση των οφειλόμενων ποσών, ο αρμόδιος Προϊστάμενος συντάσσει χρηματικό κατάλογο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις περί της φορολογίας αυτοκινήτων, η υποχρέωση καταβολής των οφειλομένων τελών κυκλοφορίας και προστίμων είναι αυτοτελής και βαρύνει τον εκάστοτε κάτοχο του οχήματος για το χρονικό διάστημα που είχε στην κατοχή του το όχημα αυτό. Περαιτέρω, με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις του νόμου, αρμόδιος καθ'Α ύλη για τη βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας και προστίμων που οφείλονται για συγκεκριμένο όχημα, καθίσταται ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του κατόχου του οχήματος κατά το χρόνο της βεβαίωσης, ανεξάρτητα αν κατά το παρελθόν ο ίδιος αυτός κάτοχος ήταν φορολογούμενος άλλης Δ.Ο.Υ.

Συνεπώς, σε περίπτωση που υπάρχουν οφειλές τελών κυκλοφορίας προηγουμένων κατόχων του ίδιου οχήματος, αυτά βεβαιώνονται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του εκάστοτε κατόχου, μετά την ενημέρωσή του από τη Δ.Ο.Υ. που διαπίστωσε την οφειλή.

Με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις του νόμου, απαιτείται η ολοσχερής καταβολή των οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας και των τυχόν κατά περίπτωση οφειλομένων προστίμων από τον κάτοχο του αποσυρομένου οχήματος, πριν τη χορήγηση της σχετικής Βεβαίωσης καταβολής των τελών κυκλοφορίας. Σημειώνεται ότι, η υποχρέωση αυτή της καταβολής των οφειλόμενων τελών και προστίμων συντρέχει και για τις τυχόν οφειλές του κατόχου οχήματος που έχουν βεβαιωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 1104481/746/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ 1136/24-11-2006 (ΦΕΚ 1808 Β'Α) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την έκδοση της αριθμ. 1114972/1280/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ 1153/14-11-2008 (ΦΕΚ 2572 Β'Α/18-12-2008) νεότερης Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Ενόψει των ανωτέρω, τονίζεται ότι, η σχετική Βεβαίωση Καταβολής των τελών κυκλοφορίας, αφορά αποκλειστικά στον τελευταίο κάτοχο του οχήματος που αιτείται τη Βεβαίωση αυτή και δεν σχετίζεται με την ύπαρξη τυχόν οφειλών από άλλους προηγούμενους κατόχους του οχήματος αυτού κατά το παρελθόν. 
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου