Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019, 18:24:32

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Ασφαλιστικό 2014 arrow Οδηγός αυτασφάλισης και αναγνώρισης πλασματικών ετών για συνταξιοδότηση
Οδηγός αυτασφάλισης και αναγνώρισης πλασματικών ετών για συνταξιοδότηση
Πηγή: Express.gr
 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ για όσους ασφαλισμένους πρωτοασφαλίστηκαν  μέχρι 31.12.1992 και επιθυμούν να κάνουν αυτασφάλιση (προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης) δίνει εγκύκλιος του ΙΚΑ. Ειδικότερα αφορά τους ασφαλισμένους των ειδικών ταμείων που εντάχθηκαν στο ΙΚΑ ενώ δίνονται και διευκρινίσεις για την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων. Επίσης δίνονται πληροφορίες για το ποια πλέον υποκαταστήματα των ταμείων είναι υπεύθυνα να  διεκπεραιώνουν περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης. Συγκεκριμένα για όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις, αρμοδιότητα διεκπεραίωσης έχουν τα τοπικά υποκαταστήματα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ τόπου κατοικίας των ενδιαφερόμενων αιτούντων.
Κατ'Α εξαίρεση αρμοδιότητα διεκπεραίωσης αιτημάτων συνέχισης προαιρετικά της ασφάλισης στους εντασσόμενους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης του τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ εξακολουθεί να έχει το τοπικό υποκατάστημα ασφαλισμένων του Εντασσόμενου Κλάδου ΤΣΕΑΠΓΣΟ.

Υπενθυμίζεται ότι το προαναφερθέν τέως Ταμείο είναι το μόνο στο καταστατικό του οποίου προβλεπόταν η συνέχιση προαιρετικά της ασφάλισης στους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6, άρθρου 13 του καταστατικού του.

Επιπροσθέτως, στα συνυποβαλλόμενα με την σχετική αίτηση δικαιολογητικά πρέπει να προστεθεί βεβαίωση χρόνου ασφάλισης, η οποία θα χορηγείται από τα τοπικά υποκαταστήματα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ασφαλισμένων των εντασσόμενων ταμείων και κλάδων, αναλόγως, κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερομένων, ώστε στα τοπικά υποκαταστήματα τόπου κατοικίας να μπορούν να αποφανθούν σχετικά με το αν πληρείται η προϋπόθεση των 3.000 ΗΑ, ανεξάρτητα από τον χρόνο υποβολής της αίτησης, ή 500 ΗΑ με υποβολή αιτήματος εντός προθεσμίας 12 μηνών από την τελευταία ημέρα ασφάλισης στο εντασσόμενο ταμείο και κλάδο.

Μετά από τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών πρέπει να σχηματίζεται ατομικός φάκελος.
Επιπλέον προκειμένου να κριθεί το θέμα της υπαγωγής ή μη στην εν λόγω προαιρετική ασφάλιση του Ν. 4075/2012, άμεσα, μετά τη λήψη του αιτήματος πρέπει να διαβιβάζεται σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα στην Τοπική Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ΕΟΠΥΥ προκειμένου να κριθεί αν ο αιτών είναι ανάπηρος κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 49 του Ν. 2084/92, ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.

Ποσοστά ασφάλισης

Όσο αφορά τα ποσοστά ασφάλισης σε ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΣΠ-ΤΕ, ΤΑΠΑ.Ε-Ε, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ,  ΤΑΠ-ΙΛΤ, ΤΣΠΠ-ΑΤΕ. Συγκεκριμένα, όσο αφορά την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης για τον κλάδο Κύριας Σύνταξης του τ. Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ (τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ) για τα ήδη υποβληθέντα αιτήματα του προσωπικού του ΟΤΕ που αποχώρησε την 30/12/2012 από τον ΟΤΕ και προς διευκόλυνση, για τους απασχολούμενους στον ΟΤΕ τις θυγατρικές και λοιπές εταιρίες του Οργανισμού τα ποσοστά ασφάλισης μέχρι 31/12/2012 ανέρχονταν συνολικά σε 36% (ασφαλισμένου 11% - εργοδότη 25%) το οποίο ως γνωστόν καταβάλλεται συνολικά από τον προαιρετικά ασφαλισμένο.
Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω ποσοστά μειώνονται ισόποσα και σταδιακά αρχής γενομένης από 1/1/2013, μέχρι να εξισωθούν πλήρως με τα αντίστοιχα ισχύοντα στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ως εξής:
Από 1/1/2013 έως 31/12/2015: 32% ( ασφαλισμένου 9,9175% - εργοδότη 22,0825%)
Από 1/1/2016 έως 31/12/2018: 28% ( ασφαλισμένου 8,835% - εργοδότη 19,165%)
Από 1/1/2019 έως 31/12/2021: 24% ( ασφαλισμένου 7,7525% - εργοδότη 16,2475%)
Από 1/1/2022 και εντεύθεν: 20% (ασφαλισμένου 6,67% - εργοδότη 13,33%).
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και με δεδομένο ότι η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης για την συγκεκριμένη κατηγορία άρχεται από 31/12/2012,  η υπαγωγή θα ξεκινήσει με 36% στο ημερομίσθιο της 31/12/2012 που προκύπτει από τη διαίρεση των μικτών τακτικών αποδοχών τελευταίου μήνα πλήρους απασχόλησης με τις ημέρες απασχόλησης του μήνα αυτού, ενώ από 1/1/2013 μειώνεται σε 32%.

Αναγνώριση πλασματικών

Πολλοί ασφαλισμένοι της προαιρετικής ασφάλισης υποβάλλουν και αιτήματα για αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας ή γενικότερα πλασματικών χρόνων. Για το λόγο αυτό σημειώνεται μέσα στην εγκύκλιο ότι τα αιτήματα για αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας ή αναγνώριση πλασματικών χρόνων θα εξετάζονται από τα τοπικά υποκαταστήματα τόπου κατοικίας των ασφαλισμένων, αφού πρώτα το αντίστοιχο τοπικό υποκατάστημα ασφαλισμένων των εντασσόμενων ταμείων και κλάδων, το οποίο έχει τα ασφαλιστικά δεδομένα (χρόνο ασφάλισης) και αρμοδιότητα να κρίνει συνταξιοδοτικά αιτήματα, βεβαιώσει ότι ο αιτών αναγνώρισης θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από 1/1/2011 και εφεξής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.μ3863/2010, δηλαδή με βάση τις προσαυξημένες χρονικές ή ηλικιακές προϋποθέσεις που οι διατάξεις αυτές ορίζουν, οπότε δύναται να αναγνωρίσει τους πλασματικούς χρόνους των άρθρων 39 και 40 του Ν. 3996/2011 και δικαιούται της έκπτωσης 30% στην αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας.

Σε αντίθετη περίπτωση (δηλαδή όταν δεν προσκομίζεται σχετική βεβαίωση του τέως ταμείου) η αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1358/1983 με μόνη έκπτωση 15% στην καταβολή εφάπαξ. Επιπλέον, όπως είναι ήδη γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.1358/1983, οι μισθωτοί ασφαλισμένοι προκειμένου να εξαγοράσουν το χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας πρέπει να καταβάλλουν για κάθε μήνα το άθροισμα της μηνιαίας εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη που ισχύει, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, για τον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, δηλαδή 20%.

Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς υπολογίζεται βάσει των μικτών αποδοχών που ο ασφαλισμένος έπαιρνε κατά τον τελευταίο μήνα, πριν από την υποβολή της αίτησης, κατά τον οποίο είχε πλήρη απασχόληση, οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι ανώτερες από τον τεκμαρτό μισθό της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, ούτε κατώτερες από το 25πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί στις 31/12/2011. 


 
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου