Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019, 07:33:28

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Ασφαλιστικό 2014 arrow Επίδομα ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελματίες - αυτοτελώς απασχολούμενους ΟΑΕΕ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
Επίδομα ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελματίες - αυτοτελώς απασχολούμενους ΟΑΕΕ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
Πηγή: Express.gr
 ΣΤΗΝ ενεργοποίηση της καταβολής επιδόματος ανεργίας για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ μόνο για όσους δεν έχουν οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία προχώρησε επιτέλους ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ.

Δικαιούχοι είναι όσοι διακόπτουν αποδεδειγμένα το επάγγελμά τους, δεν αυτοαπασχολούνται, δεν αναλαμβάνουν μισθωτή απασχόληση και δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία από φορέα κύριας ασφάλισης, τον ΟΓΑ, το ΝΑΤ ή το Δημόσιο ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής και έχουν καταβάλει την ειδική εισφορά της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011.

Για τη χορήγηση βοηθήματος στους ως άνω δικαιούχους απαιτείται σωρευτικά η συνδρομή των κάτωθι προϋποθέσεων:

α. Πραγματοποίηση σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τριών ετών συνεχούς ή διακεκομμένης ασφάλισης στον ασφαλιστικό φορέα που υπάγονται κατά τη διακοπή του επαγγέλματος, με αντίστοιχη καταβολή της ειδικής εισφοράς. Ειδικότερα, για όσους ήταν ασφαλισμένοι κατά την 1.1.2011 απαιτείται καταβολή εισφορών για ένα τουλάχιστον έτος στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας, εφόσον διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά την 1.1.2012, η καταβολή εισφορών για δύο τουλάχιστον έτη στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας για όσους διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά την 1.1.2013, ενώ για όσους διακόψουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα από 1.1.2014 και εφεξής απαιτείται η καταβολή εισφοράς για τρία τουλάχιστον έτη.
β. Το συνολικό ατομικό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο οικονομικών ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 20.000 ευρώ και το συνολικό οικογενειακό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 30.000 ευρώ.
γ. Αποδεδειγμένη διακοπή του επαγγέλματος από την 1.1.2012 και εφεξής για τρεις τουλάχιστον μήνες πριν τη λήψη του βοηθήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.
δ. Ο δικαιούχος να μην έχει υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση του φορέα του ή άλλου φορέα μετά τη διακοπή επαγγέλματος.
ε. Ο δικαιούχος να μην έχει μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή το μερίδιό του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση στην οποία ανήκε, σε σύζυγο ή πρόσωπο α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας.
στ. Ο δικαιούχος να έχει εξοφλήσει ολοσχερώς τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεται.
ζ. Ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα.
η. Ο ασφαλισμένος που πραγματοποιεί διακοπή δύο ελεύθερων επαγγελμάτων δικαιούται βοηθήματος από έναν μόνο φορέα, τον οποίο επιλέγει ο ίδιος με υπεύθυνη δήλωσή του.

ΥΨΟΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Το βοήθημα καταβάλλεται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών και ανέρχεται στο ποσό των 360 ευρώ μηνιαίως. Η διάρκεια καταβολής του βοηθήματος καθώς και το χορηγούμενο ποσό καθορίζονται από τον συνολικό χρόνο ασφάλισης.
Συγκεκριμένα:
-Για χρόνο ασφάλισης 3 έως 4 πλήρη έτη καταβάλλεται βοήθημα για 3 μήνες.
-Για χρόνο ασφάλισης 5 έως 6 πλήρη έτη καταβάλλεται βοήθημα για 4 μήνες.
-Για χρόνο ασφάλισης 7 έως 8 πλήρη έτη καταβάλλεται βοήθημα για 5 μήνες.
-Για χρόνο ασφάλισης 9 ως 10 πλήρη έτη καταβάλλεται βοήθημα για 6 μήνες.
-Για χρόνο ασφάλισης 11 ως 12 πλήρη έτη καταβάλλεται βοήθημα για 7 μήνες.
-Για χρόνο ασφάλισης 13 ως 14 πλήρη έτη καταβάλλεται βοήθημα για 8 μήνες.
-Για χρόνο ασφάλισης 15 πλήρη έτη και άνω καταβάλλεται βοήθημα για εννέα μήνες. 
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου