Κυριακή, 14 Απριλίου 2019, 14:56:51

Εγγραφή           Αποθήκευση  

ΑρχικήNewsletter | Site Map | Επικοινωνία

 

Αθήνα:   30°C 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική arrow ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ arrow Εφεδρεία - Δημόσιο arrow Οδηγός εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου
Οδηγός εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου
Πηγή: Express.gr

«ΜΑΧΑΙΡΙ» στον 13ο και 14ο μισθό από την 1η Ιανουαρίου 2013 βάζει και τυπικά η εγκύκλιος εφαρμογής των μισθολογικών αλλαγών στο Δημόσιο που προβλέπονται στο ν. 4093/2012, με την οποία επεκτείνεται το ενιαίο μισθολόγιο σε ΟΤΑ και ΔΕΚΟ, περιορίζεται  ο μισθός του γενικού γραμματέα υπουργείου, που αποτελεί και το πλαφόν των ανώτατων αμοιβών για κάθε δημόσιο υπάλληλο, και εφαρμόζονται αναδρομικά από την 1-8-2012 οι περικοπές στα ειδικά μισθολόγια.

Αναλυτικά η εγκύκλιος του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα προβλέπει:

• Δώρα: Από την 1-1-2013 κόβονται τα επιδόματα εορτών και αδείας για λειτουργούς υπαλλήλους και μισθωτούς του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, συμπεριλαμβανομένων των ΔΕΚΟ και των ΟΤΑ, καθώς και για τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος. Το δώρο Χριστουγέννων για το 2012 θα καταβληθεί κανονικά.

• Κίνητρο επίτευξης στόχων και δημοσιονομικών στόχων: Αναστέλλεται η χορήγησή τους από 31-10-2012 έως και 31-12-2016. Για το ίδιο διάστημα παγώνουν οι έξτρα μειώσεις στους μισθούς των υπαλλήλων που δικαιούνταν τα συγκεκριμένα επιδόματα και η υπερβάλλουσα μείωση εξακολουθεί να καταβάλλεται στο ύψος που αυτή είχε διαμορφωθεί κατά την 31-10-2012.

• Δημοτικοί σύμβουλοι: Μειώνεται κατά 50% η αντιμισθία των προέδρων των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων . Από την 1-1-2013 ο μισθός του προέδρου περιφερειακού συμβουλίου μειώνεται σε 1.125 ευρώ (από 2.250), του προέδρου δημοτικού συμβουλίου σε δήμους άνω των 100.000 κατοίκων σε 900 ευρώ (από 1.800) για περιοχές με κατοίκους από 20.000 έως 100.000 κατοίκους σε 720 ευρώ (από 1.440) και για προέδρους δημοτικών συμβουλίων σε δήμους κάτω των 20.000 κατοίκων σε 540 ευρώ (από 1.080).

Από την ίδια ημερομηνία κόβονται και τα έξτρα για αποζημιώσεις σε συνεδριάσεις οικονομικών επιτροπών των δήμων, επιτροπών ποιότητας ζωής και λοιπών επιτροπών των δημοτικών συμβουλίων. Κατά 50% μειώνονται και οι αποδοχές, αποζημιώσεις, τα έξοδα παράστασης και οι πάσης φύσης αμοιβές των διοικητών, υποδιοικητών, προέδρων, αντιπροέδρων, διευθυνόντων συμβούλων, καθώς και των μελών του διοικητικού συμβουλίου των ιδρυμάτων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου αυτών, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων των ΟΤΑ, αλλά και των ανωνύμων εταιριών, στις οποίες οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης κατέχουν ποσοστό πάνω από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου.

• Γενικοί γραμματείς: Ο βασικός μισθός του γενικού γραμματέα υπουργείου και του γενικού γραμματέα αποκεντρωμένης διοίκησης μειώνεται εκ νέου από την 1-1-2013 στα 3.450 ευρώ, ποσό στο οποίο προστίθενται 1.000 ευρώ για το επίδομα θέσης ευθύνης και 300 ευρώ για έξοδα παράστασης ή συνολικά 4.750 ευρώ (από 5.000 ευρώ). Αντίστοιχα από 1-1-2013 ο βασικός μισθός ειδικού γραμματέα υπουργείου διαμορφώνεται σε 3.000 ευρώ (συν 950 ευρώ για το επίδομα θέσης ευθύνης και 100 ευρώ για έξοδα παράστασης, σύνολο 4.050 ευρώ).

Οι συνολικές αποδοχές του γενικού γραμματέα υπουργείου αποτελούν το πλαφόν για τις πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές που καταβάλλονται στα αιρετά όργανα ΟΤΑ, τους διοικητές, υποδιοικητές, προέδρους, αντιπροέδρους και τα μέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, τους προέδρους, αντιπροέδρους και διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, καθώς και στο πάσης φύσεως προσωπικό τους, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ, ΔΕΚΟ και κάθε φορέα που επιχορηγείται σε ποσοστό πάνω από 50% του προϋπολογισμού του από τον κρατικό προϋπολογισμό. Παράλληλα καταργούνται οι διατάξεις που έδιναν τη δυνατότητα παράκαμψης του πλαφόν με κοινές υπουργικές αποφάσεις.
Οι νέοι μισθοί για γραμματείς και δημάρχους
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    ΝΕΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
 από 1-1-¬2013
Γεν  γραμματέας  υπουργείου     4.750,00
Γεν. γρ. αποκεντρωμένης διοίκησης     4.750,00
περιφερειάρχης    4.275,00
Αντιπεριφερειάρχες    3.206,25
Δήμαρχοι άνω 100.000 κατοίκων    4.275,00
Δήμαρχοι 20.000 -100.000 κατοίκων    3.420,00
Δήμαρχοι κάτω των 20.000 κατοίκων    2.565,00
Αντιδήμαρχοι άνω 100.000 κατοίκων    2.137,50
Αντιδήμαρχοι 20.000 -100.000 κατοίκων    1.710,00
Αντιδήμαρχοι κάτω των 20.000 κατοίκων    1.282,50

Ειδικός γραμματέας υπουργείου    4.050,00
Ειδικών θέσεων 1ου βαθμού    2.100,00
Ειδικών θέσεων 2ου βαθμού    1.950,00• Προεδρία της Δημοκρατίας. Παύουν να έχουν ισχύ οι μισθολογικές ρυθμίσεις του ΠΔ 351/1991 για τους υπαλλήλους της Προεδρίας και αποκλειστική εφαρμογή έχουν οι διατάξεις για το ενιαίο μισθολόγιο.

• ΕΥΠ. Οι υπάλληλοι ενδέχεται να γλιτώσουν το ενιαίο μισθολόγιο που προβλέπεται στο νόμο που έχει ψηφιστεί καθώς στην εγκύκλιο ορίζεται ότι το σύστημα βαθμολογικής εξέλιξης και το μισθολόγιο που εφαρμόζεται για το προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της υπηρεσίας αυτής, καθορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής 'Αμυνας και Οικονομικών.

• Ανεξάρτητες διοικητικές αρχές - νοσοκομεία: Μειώνονται κατά 20% από 1.1.2013 οι αποδοχές, οι αποζημιώσεις, τα έξοδα παράστασης και οι αμοιβές εν γένει που καταβάλλονται στους προέδρους, αντιπροέδρους και τα μέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών (ΑΔΑ), καθώς και στους διοικητές, υποδιοικητές, στους προέδρους, αντιπροέδρους, διευθύνοντες συμβούλους και στα μέλη του δ.σ. των ΝΠΔΔ (π.χ. νοσοκομεία κ.λπ.) και των ΝΠΙΔ με την επιφύλαξη της παρ. 5 (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ των δήμων και περιφερειών) στις 31-12-2012.

• Χρονοεπίδομα δικηγόρων: Καταργείται από την 1-1-2013 το χρονοεπίδομα που προβλέπεται για τους δικηγόρους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ με σχέση έμμισθης εντολής.
• Μπόνους μετεκπαίδευσης στο εξωτερικό. Από 1-1-2013 καταργείται η προβλεπόμενη προσαύξηση αποδοχών σε όσους υπαλλήλους χορηγείται άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο εσωτερικό, από την ημερομηνία αυτή. Στους υπαλλήλους που χορηγείται άδεια για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο εξωτερικό, για τον υπολογισμό της προσαύξησης λαμβάνεται υπόψη μόνο ο βασικός μισθός.

• Ενιαίο μισθολόγιο. Εντάσσεται από 1-1-2013 το προσωπικό των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), που ανήκουν στο κράτος ή σε ΝΠΔΔ ή σε ΟΤΑ, κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της διοίκησής τους, συμπεριλαμβανομένων των Γενικών και Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από πόρους των ως άνω φορέων κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, καθώς και των λοιπών δημόσιων επιχειρήσεων, οργανισμών και ανωνύμων εταιριών, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α'), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1 α του άρθρου 1του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α'). Οι λεπτομέρειες θα καθοριστούν με απόφαση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Στην εγκύκλιο Σταϊκούρα πάντως διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να υπολογιστούν οι νέες αποδοχές την 1-1-2013 και στη συνέχεια να συγκριθούν με τις αντίστοιχες στις 31-12-2012. Αν προκύπτει μείωση έως 25% αυτή γίνεται απευθείας, όπως και αν προκύπτει αύξηση (!) αποδοχών ενώ αν προκύπτει μείωση παραπάνω από 25%, η υπερβάλλουσα προβλεπόμενη μείωση συνεχίζει να καταβάλλεται έως τις 31-12-2916.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

1. Έστω ότι στις 31/12/2012 υπάλληλος θα λαμβάνει σύνολο αποδοχών (περιλαμβανομένης της υπερβάλλουσας μείωσης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 του ν. 4024/2011) ύψους 2.100 €. Με την ένταξη στις ρυθμίσεις του ενιαίου μισθολογίου οι αποδοχές του πρέπει να διαμορφωθούν στο ποσό των 1.700 €. Επειδή το ύψος της μείωσης που πρέπει να εφαρμοστεί είναι μικρότερο από 25%, οι αποδοχές προσαρμόζονται αυτόματα από την 1/1/2013 στο ποσό των 1.700 €.

2. Έστω ότι ο υπάλληλος του προηγούμενου παραδείγματος πρέπει να λάβει 1.300 € με την ένταξη στο ενιαίο μισθολόγιο. Η μείωση που πρέπει να διενεργηθεί στις αποδοχές του ανέρχεται στο 38,1%. Συνεπώς, στον υπάλληλο αυτό θα εφαρμοστεί μείωση 25% (ποσό 525 €), και θα του χορηγείται υπερβάλλουσα μείωση ύψους 275 €, η οποία εξακολουθεί να καταβάλλεται στο ίδιο ύψος μέχρι τις 31/12/2016. Επισημαίνεται ότι το προσωπικό της περίπτωσης αυτής δεν μπορεί να λάβει τα επιδόματα του αρ. 19 του ν. 4024/2011 όσο ισχύει η αναστολή αυτών.


Υπερωρίες: Για τις προϋποθέσεις υπερωριακής απασχόλησης και το ύψος της ωριαίας αμοιβής του παραπάνω προσωπικού από την 1-1-2013 δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας αλλά για την έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης ισχύουν τα εξής:

Α) Για τα ΝΠΙΔ και ΑΕ που εποπτεύονται από το Δημόσιο, αρμόδιο όργανο για να εγκρίνει τις αποφάσεις είναι ο εποπτεύων υπουργός.

Β) Για τα ΝΠΙΔ και ΑΕ των ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, αρμόδιο όργανο για να εγκρίνει τις αποφάσεις είναι ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης αντίστοιχα.

Γ) Για τις περιφερειακές ενώσεις δήμων, αρμόδιος είναι ο περιφερειάρχης, ενώ για την ΚΕΔΕ ο υπουργός Εσωτερικών. 
     
 

 
     
     
  Ειδήσεις Τιμές Μετοχών  

Αναζήτηση

 
   

Σύμβολο μετοχής

Αναζήτηση συμβόλου

   

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at cnt4.express.gr Port 80

 

Ειδήσεις     Αγορές     Υπηρεσίες     Χρηστικά     Express Yourself     Επικοινωνία     Site Map

Προσωπικά Δεδομένα      Ταυτότητα Site      Όροι Χρήσης      Διαφημιστείτε      Η άποψή σας

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου